Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ekosistem

18.249 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ekosistem

Veröffentlicht in: Bildung
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Ekosistem

 1. 1. EKOSISTEM Damnjanović Ivana
 2. 2. Životna zajednica u prirodi mora zauzimati neki prostor u kome članovi te zajednice zadovoljavaju svoje potrebe: kreću se, uzimaju hranu, dišu, nalaze zaklon i zaštitu itd. Taj prostor se naziva biotop i njega naseljavaju pripadnici odgovarajuće biocenoze
 3. 3. Šta je ekosistem? Ekosistem je osnovna funkcionalna jedinica u ekologiji jer uključuje i organizme (životnu zajednicu) i životno stanište (abiotičko okrženje) Svaka komponenta utiče na karakteristike one druge Obe komponente su značajne za održavanje života na Zemlji
 4. 4. Ideje o jedinstvu organizama i njihovog okruženja možemo naći davno kroz istoriju Termin ekosistem je prvi uveo Tansley, 1935. godine
 5. 5. EKOSISTEM = BIOTOP + BIOCENOZA
 6. 6. BIOTOP BIOCENOZA EKOSISTEM
 7. 7. Jedinstvo ekosistema počiva na međusobnim uticajima živih bića i nežive okoline: zemljišta, vode, vazduha, temperature, vlažnosti Ekosistemi su vrlo složeni i dinamični sistemi Svaka promena u sastavnim delovima ekosistema odražava se na sistem u celini
 8. 8. U svakom ekosistemu razlikuju se tri tipa odnosa između njegovih sastavnih delova: - akcije (uticaj biotopa na živa bića) - reakcije (uticaji živih bića na biotop) - koakcije (uzajamni uticaji između samih živih bića; ishrana, kompeticija za hranu, sklonište)
 9. 9. Ekološka sukcesija Ekološka sukcesija predstavlja proces postupnih smenjivanja ekosistema tokom vremena Promenom biocenoze menja se i biotop
 10. 10. SUKCESIJE PRIRODNE Nastaju spontanim promenama u prirodi VEŠTAČKE Izaziva ih čovek
 11. 11. SUKCESIJE NAPREDNE Broj vrsta u biocenozi se povećava NAZADNE Broj vrsta u biocenozi se smanjuje
 12. 12. Prirodna napredna sukcesija je predstavljena naseljavanjem ogoljenog prostora
 13. 13. Biološki prazan prostor prvo naseljavaju lišajevi i mahovine Potom životinje (biljojedi, mesojedi) Opalo lišće, plodovi i semenje, uginule životinje, perje itd. se razlažu i sa vodom dospevaju u zemljište (biotop biva obogaćen mineralnim materijama)
 14. 14. Prirodne nazadne sukcesije: -Požari -Vulkanske erupcije
 15. 15. Pošumljavanje-napredna veštačka sukcesija
 16. 16. Isušivanje močvara-veštačka nazadna sukcesija
 17. 17. HVALA NA PAŽNJI!!!

×