Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Consum De Recursos I Impactes Ambientals

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Consum De Recursos I Impactes Ambientals

Herunterladen, um offline zu lesen

Dissertada del professor del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l’Universitat Autònoma de Barcelona, Dr. Martí Boada, en el seminari de d’Institut del territori “L’oci un motor de transformació territorial”
València, 4 de desembre del 2008
Parla de
Segones Residencies
Aigua
Turisme
Residus

Dissertada del professor del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l’Universitat Autònoma de Barcelona, Dr. Martí Boada, en el seminari de d’Institut del territori “L’oci un motor de transformació territorial”
València, 4 de desembre del 2008
Parla de
Segones Residencies
Aigua
Turisme
Residus

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Pere Eurotopia (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Consum De Recursos I Impactes Ambientals

 1. 1. Consum de recursos i impactes ambientals Dr. Martí Boada Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals Universitat Autònoma de Barcelona València, 4 de desembre del 2008
 2. 2. Residus Turisme Índex Aigua Segones residències
 3. 3. Residus Índex Segones residències
 4. 4. Segones residències Percentatge de segones residències per comarques. Catalunya, 2001 18,29 Terra Alta 18,96 Alt Camp 19,69 Alt Urgell 22,53 Baix Ebre 23,80 Garraf 23,85 Solsonès 25,29 Ripollès 25,91 Conca de Barberà 27,01 Pallars Jussà 28,39 Baix Camp 15-30% de segones residències 34,50 Tarragonès 34,79 Alta Ribagorça 35,86 Selva 37,46 Priorat 42,89 Pallars Sobirà 30-45% de segones residències 46,45 Baix Empordà 47,21 Alt Empordà 56,01 Val d'Aran 57,28 Cerdanya 61,46 Baix Penedès 45% i més de segones residències % de segones residències Comarca 5,14 Pla d'Urgell 5,69 Vallès Occidental 6,30 Barcelonès 6,61 Pla de l'Estany 7,08 Garrotxa 7,61 Bages 7,80 Baix Llobregat 9,40 Gironès 9,72 Ribera d'Ebre 10,31 Osona 10,50 Segrià 10,57 Vallès Oriental 13,58 Alt Penedès 13,88 Berguedà 0-15% de segones residències 15,01 Urgell 15,49 Garrigues 15,54 Catalunya 15,59 Anoia 15,72 Segarra 16,05 Maresme 17,78 Noguera 18,14 Montsià % de segones residències Comarca
 5. 5. <ul><li>Concentració segones residències en grans àrees turístiques </li></ul><ul><ul><li>Costa Brava </li></ul></ul><ul><ul><li>Costa Daurada </li></ul></ul><ul><ul><li>Pirineu </li></ul></ul><ul><li>Baixa densitat de segones residències </li></ul><ul><ul><li>Catalunya interior </li></ul></ul><ul><ul><li>Àrea Metropolitana (en % a nivell comarcal) </li></ul></ul>Segones residències Percentatge de segones residències per comarques. Catalunya, 2001
 6. 6. Segones residències Nombre d’habitatges secundaris per municipis. Catalunya, 2001
 7. 7. <ul><li>Concentració segones residències en grans àrees turístiques </li></ul><ul><ul><li>Costa Brava </li></ul></ul><ul><ul><li>Costa Daurada </li></ul></ul><ul><ul><li>Pirineu </li></ul></ul><ul><li>Concentració segones residències en Àrea Metropolitana de Barcelona (en valors absoluts) </li></ul><ul><li>Baix nombre de segones residències </li></ul><ul><ul><li>Catalunya interior </li></ul></ul>Segones residències Nombre d’habitatges secundaris per municipis. Catalunya, 2001
 8. 8. <ul><li>Tendència a l’increment: </li></ul><ul><ul><li>Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>Girona </li></ul></ul><ul><ul><li>Lleida </li></ul></ul><ul><li>Tendència al descens </li></ul><ul><ul><li>Tarragona </li></ul></ul>Segones residències Dies equivalents d’ocupació de residències secundàries
 9. 9. Índex Aigua
 10. 10. Aigua Consum en establiments hotelers Font: AQUAGEST, dades de Benidorm. Ministeri de Medi Ambient, 2007 Diferències importants en el consum segons la categoria hotelera
 11. 11. Aigua Consum estimat d’aigua en hosteleria <ul><li>Elevada estacionalitat en el consum </li></ul><ul><li>Pic de consum en l’època estival </li></ul><ul><li>Pic secundari per Setmana Santa </li></ul>Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT (2007)
 12. 12. Turisme Índex
 13. 13. Turisme Impactes ambientals <ul><li>Formes intensives: </li></ul><ul><li>Alt consum de recursos </li></ul><ul><ul><li>Sòl </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua </li></ul></ul><ul><ul><li>Electricitat </li></ul></ul><ul><li>Elevada estacionalitat </li></ul><ul><li>Increment de la demanda de recursos </li></ul><ul><ul><li>A un nivell local </li></ul></ul><ul><ul><li>Concentrat en el temps </li></ul></ul>Concepte de capacitat de càrrega territorial Font: Campillo i altres: Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l’Alt Pirineu i Aran , 2004
 14. 14. <ul><li>Impactes associats a l’obertura de pistes, infraestructures i accessos </li></ul><ul><li>Fragmentació dels hàbitats </li></ul><ul><li>Pèrdua de tranquil·litat ambiental </li></ul><ul><li>Impacte sobre la bellesa escènica </li></ul><ul><li>Impacte al substrat geològic </li></ul><ul><li>Alteració de l’estructura edàfica </li></ul><ul><li>Impacte a les cobertes vegetals: -gespets i parts alpins- </li></ul><ul><li>Desestructuració de masses forestals contínues </li></ul><ul><li>Impacte a les comunitats faunístiques d’ambients criòfils i de muntanya </li></ul><ul><li>Afectació a la fauna antropòfoba (grans carronyaires, rapinyaires i carnívors) </li></ul><ul><li>Afectació als ecosistemes humits i aquàtics (llacs, rierols, molleres, torberes) </li></ul><ul><li>Impactes a les pastures </li></ul><ul><li>Afectació negativa a l’activitat ramadera </li></ul><ul><li>Impacte ambiental per vessaments </li></ul><ul><li>Generació de residus </li></ul><ul><li>Afectacions al cicle hidrològic </li></ul><ul><li>Increment de l’activitat urbanística associada </li></ul><ul><li>Font: elaboració pròpia </li></ul>Turisme Esquí. Impactes associats
 15. 15. Turisme Nombre de desplaçaments segons origen <ul><li>Catalunya </li></ul><ul><li>Espanya </li></ul><ul><li>Resta de països: </li></ul><ul><ul><li>França </li></ul></ul><ul><ul><li>Regne Unit </li></ul></ul><ul><ul><li>Alemanya </li></ul></ul>
 16. 16. Turisme Esquí. Impactes associats <ul><li>Predomini del cotxe </li></ul><ul><li>Avió guanya pes a majors distàncies </li></ul><ul><li>Paper menor del tren i l’autocar </li></ul>
 17. 17. Turisme Emissions de CO 2 segons mitjà de transport Font: 2008 Guidelines to DEFRA’s GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors . Department For Environment, Food and Rural Affairs, Regne Unit 2008 <ul><li>Cotxe vehicle més emissor </li></ul><ul><li>Tren vehicle menys emissor </li></ul>
 18. 18. Turisme Emissions anuals de CO 2 per mobilitat turística, segons mitjà de transport. 2007 <ul><li>Cotxe: mitjà de transport responsable de majors emissions (75%) </li></ul><ul><li>Avió: segon mitjà de transport responsable de majors emissions (20%) </li></ul>
 19. 19. Turisme Emissions segons origen i mitjà de transport. 2007 <ul><li>Cotxe principal mitjà de transport emissor </li></ul><ul><li>França país amb més emissions </li></ul><ul><li>Suïssa país amb menys emissions </li></ul>
 20. 20. Residus Índex
 21. 21. Residus Generació comarcal (kg/hab dia) Font: IDESCAT 2007 1,49 Baix Ebre 1,50 Ribera d'Ebre 1,51 Montsià 1,51 Baix Llobregat 1,55 Pallars Jussà 1,55 Garrotxa 1,56 Anoia 1,63 Pla de l'Estany 0- 25 % per sota de la mitjana catalana 1,64 Catalunya 1,64 Pallars Sobirà 1,67 Alta Ribagorça 1,67 Alt Penedès 1,73 Maresme 1,76 Baix Camp 1,84 Ripollès 1,94 Garraf 2,00 Tarragonès 0- 25 % per sobre de la mitjana catalana 2,07 Cerdanya 2,21 Selva 2,28 Baix Penedès 2,59 Baix Empordà 2,60 Alt Empordà 2,74 Val d'Aran 25- 50 % per sobre de la mitjana catalana Generació RSU població empadronada (2007) (Kg/hab/dia) Comarca 1,05 Terra Alta 1,11 Garrigues 1,19 Noguera 1,26 Pla d'Urgell 1,28 Urgell 25- 50% per sota de la mitjana catalana 1,29 Alt Urgell 1,31 Segrià 1,34 Osona 1,37 Vallès Occidental 1,38 Gironès 1,42 Vallès Oriental 1,42 Segarra 1,44 Berguedà 1,44 Alt Camp 1,45 Priorat 1,45 E.M.S.H.T.R.* 1,47 Bages 1,49 Solsonès 1,49 Conca de Barberà
 22. 22. Residus Generació municipal (kg/hab dia) <ul><li>Major generació en comarques amb major població estacional i segones residències </li></ul><ul><ul><li>Vall d’Aran </li></ul></ul><ul><ul><li>Alt Empordà </li></ul></ul><ul><ul><li>Baix Empordà </li></ul></ul><ul><ul><li>Baix Penedès </li></ul></ul><ul><li>Menor generació en comarques amb baixa població estacional i poca activitat turística </li></ul><ul><ul><li>Terra Alta </li></ul></ul><ul><ul><li>Garrigues </li></ul></ul><ul><ul><li>Noguera </li></ul></ul>
 23. 23. Residus Generació municipal (kg/hab dia) Font: IDESCAT, 2007 <ul><li>Municipis turístics diferenciats: </li></ul><ul><li>Turisme intensiu litoral </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Platja d’Aro </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lloret de Mar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Salou </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Turisme intensiu de muntanya </li></ul><ul><li>Vielha e Mijaran </li></ul><ul><li>Turisme litoral menys intensiu </li></ul><ul><li>Arenys de Mar </li></ul><ul><li>Tossa de Mar </li></ul><ul><li>Major generació: municipis turístics amb alta població estacional: </li></ul><ul><li>Tossa de Mar </li></ul><ul><li>Castell-Platja d’Aro </li></ul><ul><li>Salou </li></ul><ul><li>Lloret de Mar </li></ul>
 24. 24. Consum de recursos i impactes ambientals Dr. Martí Boada Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals Universitat Autònoma de Barcelona València, 4 de desembre del 2008

Hinweis der Redaktion

×