Solucionari

S
SIALSIAL
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ


  •  Compartir coneixements sobre la comprensió
    lectora, estratègies i els hàbits del bon lector.

  •  Avaluar bones pràctiques i modificar-les, si cal, per assegurar un
    enfocament clar en l’aprenentatge.

  •  Desenvolupar un llenguatge comú.

  •  Donar suport als centres a partir d’aquest llenguatge i missatges comuns.


 ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT: PROTOCOL


Pasos del protocol:

  •  Dinamitzador (D) guia l’activitat.

  •  Voluntari regula l’estona que es dedica a cada pas.

  •  Els membres del grup es presenten.

  •  ‘D’ explica la plantilla i l’activitat (diapositives 17-21) que es
    farà en parelles (3-5 minuts).

  •  Lectura silenciosa de la bona pràctica (8-10 minuts).

  •  Treball en parelles (10 minuts).

  •  Cada parella comparteix els seu objectiu d’aprenentatge,
    avaluació i activitat/estratègia (3 minuts per parella).

  •  ‘D’ identifica el membre que escriurà en el bloc un resum de 3-4
    ratlles sobre el consens que ha arribat el grup.

  •  El grup es prepara per participar en la Discussió General.
Solucionari
EXEMPLE C: ‘L’EVOLUCIÓ DE
                L’ÉSSER HUMÀ’
                La Comprensió Lectora a l’àrea de
                Socials
Aquesta pràctica és rica amb continguts i estratègies o tècniques que ajudaran en
la comprensió del text i també en l’adquisició de coneixements.
L’activitat inclou objectis didàctics –o d’aprenentatge per l’àrea de llengua I per
l’àrea de socials.
EXEMPLE C: L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ
SOLUCIONARI A L'ACTIVITAT EN GRUP


  PRIMER PAS: RESULTATS DE L’APRENENTATGE

  De quina manera explicarem als alumnes els objectius didàctics?
  Com podem reescriure’ls amb un llenguatge que sigui entenedor als alumnes?


Exemples de com podríem compartir els objectius d’aprenentatge amb els alumnes.

Objectius generals:

Objectiu de l’àrea:

 En aquesta unitat coneixerem com era la vida dels primers éssers humans. Quan acabem
de compartir la lectura, haurem de saber:

    - Explicar què vol dir el títol L’evolució de l’ésser humà.

    - Què volen dir les paraules en negreta de la lectura.

    - Explicar els aspectes més importants de dues etapes de la vida de l’home: Els
    primers habitants de la Terra i Els primers poblats.

    - Comparar les dues etapes per veure els canvis més importants.


Objectiu de llengua:

Aprendrem una manera de llegir per comprendre un text i ser capaços d’explicar als altres
el que hem après". Per comprendre bé un text aprendrem a:

    - Utilitzar la conversa amb els companys i companyes per compartir les idees, per
    discutir, per demanar aclariments...

    - Llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema).

    - Recollir en una frase el més important d’aquell paràgraf (idea principal).

    - Triar les paraules importants del paràgraf, per fer la frase resum.

    - Buscar les paraules que no ens deixen entendre el text.

    - Trobar el significat de les paraules de diferents maneres (pel context, al diccionari,
    per la forma de les paraules...).

    - Utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important.

    - Fer una exposició oral utilitzant el quadre.

    - Utilitzar paraules i expressions per comparar informació.

    - Valorar l’exposició oral dels companys.
SEGON PAS: EVIDÈNCIA A PARTIR DE L’AVALUACIÓ

 Triem un dels objectius (exemplifiquem tres marcats en colors)
 1) Quina evidència demostrarà que han assolit aquest objectiu a partir de l’avaluació?
 2) On trobem aquesta avaluació a l’activitat?
 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la
Objectiu triat: llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema).

1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu?
Els alumnes han de poder formular una pregunta la resposta de la qual és el contingut de
tot el paràgraf.

2) On trobem aquesta avaluació?
 Això es pot comprovar a l’aturada 8, 9, 10 i 12. Són moments de l’activitat en què els
alumnes ja poden tenir certa autonomia, després d’haver rebut modelatge i fet una pràctica
compartida.

3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la?
Es podria demanar que els alumnes abans de posar en comú la seva proposta/pregunta
l’escrivissin. D’aquesta manera el docent tindria evidències del grau d’assoliment de cada
alumne.

Objectiu triat: utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més
important.

1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu?
En aquesta activitat no es pretén que els alumnes elaborin sols un quadre per recollir la
informació, ni tampoc que dissenyin la forma d’aquest quadre. El que pretenem és que en
finalitzar l’activitat, aquest quadre esdevingui un model possible d’utilització per comparar
textos.
L’objectiu l’assoliran si:
     - saben fer aportacions per incloure informació al quadre,
     - saben fer una lectura del quadre,
     - saben utilitzar el quadre per recordar aspectes que s’han recollit abans,
     - saben consultar el quadre per fer comparacions.

2) On trobem aquesta avaluació de l’activitat?
    - Durant tota l’activitat quan es demana: com recollim això al quadre?, com ho
    escrivim? També la informació recollida els serveix per elaborar les noves
    aportacions.
    - La lectura del quadre es recull a les activitats de després de llegir. En concret
    quan es demana la lectura en paral·lel i la lectura en vertical.
    - Comprovar si el quadre els serveix de guió per elaborar el text expositiu oral.

3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la?
És entenedora. En activitats posteriors, sí que caldria comprovar l'ús d’aquesta eina en
noves aplicacions.
Objectiu triat: utilitzar paraules i expressions per comparar informació.

1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu?
2) On trobem aquesta avaluació de l’activitat?
Observar si en l’exposició oral els alumnes utilitzen els exponents que es donen en els
quadres d’ajuda per fer la lectura en paral·lel. Això tant ho pot fer el mestre com els propis
alumnes.

3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la?
Es entenedora i no cal reorientar-la perquè han fet el modelatge, i disposen d’una pauta
d’avaluació.
TERCER PAS: ESTRATÈGIES I ACTIVITATS.

 1) Quina podem portar a terme per assolir l’objectiu que ens hem marcat?
 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què?
Objectiu triat: llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema).

1) Quina podem portar a terme per assolir l’objectiu?
L'activitat no cal canviar-la, es podria, però:
     - Explicar-la molt bé i informar els alumnes de les ajudes que rebran.
     - Deixar clar el que esperem d’ells i quin serà el producte final.
     - Fer explícita l’estratègia que estem ensenyant: fer preguntes que tinguin com a
     resposta la informació de tot el paràgraf.
     - Fer una reflexió final d’aquesta estratègia per:
         - saber per què ens ha servit,
         - saber en quines altres situacions la podem utilitzar,
         - deixar constància d’aquesta estratègia a nivell individual i/o col·lectiu.

2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què?
No. L'activitat ja incloïa modelatge, pràctica i ajudes per realitzar-la.


Objectiu triat: utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més
important.

1) Quina activitat podem portar a terme per assolir l’objectiu?
No cal fer-ne cap d’específica perquè el quadre es presenta i es va construint al llarg de
tota l’activitat.
El quadre és un referent per al grup classe perquè es recull en un gran mural, però també
cada alumne l’escriu individualment per tenir-lo com a eina en altres situacions
d’aprenentatge. Potser no queda recollit a la proposta didàctica però la mestra ho va fer.

2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què?
Sí. Caldria fer explícit la utilitat del quadre per fer comparacions en altres situacions.


Objectiu triat: utilitzar paraules i expressions per comparar informació.

1) Quina activitat podem portar a terme per assolir l’objectiu?
- Presentar les ajudes per fer l’exposició oral on es detallen els exponents que poden
utilitzar.
- Recordar altres paraules i exponents que sabem i que hem après anteriorment per fer
comparacions.

2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què?
Es podria incorporar:
- Fer un modelatge per part de la mestra de com utilitzar les ajudes.
- Recollir els quadres amb els exponents per fer comparacions com a eines
d’aprenentatge.

Recomendados

Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita von
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritasesgurb
6.9K views20 Folien
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius von
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups CooperatiusTreball De La Comprensió Lectora Amb Grups Cooperatius
Treball De La Comprensió Lectora Amb Grups CooperatiusMontserrat Mora Bonbehí
14.9K views17 Folien
La planificació textual von
La planificació textual La planificació textual
La planificació textual Guida Allès Pons
5.8K views22 Folien
Textos argumentatius von
Textos argumentatiusTextos argumentatius
Textos argumentatiusGuida Allès Pons
13.5K views35 Folien
Recursos per revisar i editar els textos escrits von
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsGuida Allès Pons
8.6K views16 Folien
Projecte curricular franja analítiques comunitat grans von
Projecte curricular franja analítiques comunitat gransProjecte curricular franja analítiques comunitat grans
Projecte curricular franja analítiques comunitat gransescolamiracle
558 views34 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Ésser humà von
Ésser humàÉsser humà
Ésser humàSIAL
477 views8 Folien
Lectures plurilingües von
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingüesSIAL
1.5K views48 Folien
Activitat parvulari von
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulariSIAL
359 views2 Folien
Esquema von
EsquemaEsquema
EsquemaSIAL
269 views1 Folie
Llegint imatges. Activitats von
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. ActivitatsSIAL
469 views11 Folien
Illes auletianes von
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianesSIAL
379 views5 Folien

Destacado(9)

Ésser humà von SIAL
Ésser humàÉsser humà
Ésser humà
SIAL477 views
Lectures plurilingües von SIAL
Lectures plurilingüesLectures plurilingües
Lectures plurilingües
SIAL1.5K views
Activitat parvulari von SIAL
Activitat parvulariActivitat parvulari
Activitat parvulari
SIAL359 views
Esquema von SIAL
EsquemaEsquema
Esquema
SIAL269 views
Llegint imatges. Activitats von SIAL
Llegint imatges. ActivitatsLlegint imatges. Activitats
Llegint imatges. Activitats
SIAL469 views
Illes auletianes von SIAL
Illes auletianesIlles auletianes
Illes auletianes
SIAL379 views
Pdsalavert von SIAL
PdsalavertPdsalavert
Pdsalavert
SIAL1.3K views
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir? von SIAL
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
"Això és per al professor de llengua i literatura" - Vols dir?
SIAL3K views
Areesnolingpress von SIAL
AreesnolingpressAreesnolingpress
Areesnolingpress
SIAL4.3K views

Similar a Solucionari

Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu von
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuRamon Grau
2.6K views36 Folien
Formació en línia (II) von
Formació en línia (II)Formació en línia (II)
Formació en línia (II)Irene Pelegrí
395 views32 Folien
competències bàsiques von
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiquesCRP del Tarragonès
1.3K views43 Folien
La proporcionalitat entre segments von
La proporcionalitat entre segmentsLa proporcionalitat entre segments
La proporcionalitat entre segmentsSole Mulero Alzina
371 views36 Folien
Carpeta aprenentatge von
Carpeta aprenentatgeCarpeta aprenentatge
Carpeta aprenentatgejcorbala
883 views4 Folien
Treball Cooperatiu 08 von
Treball Cooperatiu 08Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08mentscurioses
13K views39 Folien

Similar a Solucionari(20)

Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu von Ramon Grau
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Ramon Grau2.6K views
Carpeta aprenentatge von jcorbala
Carpeta aprenentatgeCarpeta aprenentatge
Carpeta aprenentatge
jcorbala883 views
PBL a l'ESO. Una Visió von David Atzet
PBL a l'ESO. Una VisióPBL a l'ESO. Una Visió
PBL a l'ESO. Una Visió
David Atzet392 views
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes von Xavier Rosell
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetesExperi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Experi�ncia ABP: L'efici�ncia de les bombetes
Xavier Rosell1.1K views
Plantilla activitat de lectura (1) von mosansar
Plantilla activitat de lectura (1)Plantilla activitat de lectura (1)
Plantilla activitat de lectura (1)
mosansar1.4K views
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes von Ramon Grau
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemesSobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Ramon Grau2.7K views
Sessió 8 tar_PILE2012 von mtinoco1
Sessió 8 tar_PILE2012Sessió 8 tar_PILE2012
Sessió 8 tar_PILE2012
mtinoco1176 views
Guia didàctica de conte interactiu amb power point von angelajaenluchoro
Guia didàctica de conte interactiu amb power pointGuia didàctica de conte interactiu amb power point
Guia didàctica de conte interactiu amb power point
angelajaenluchoro339 views
Treballar competències von jaumedes
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
jaumedes1.9K views
Fulletó intercentres definitiu von dtbaix
Fulletó intercentres definitiuFulletó intercentres definitiu
Fulletó intercentres definitiu
dtbaix459 views
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara von guest0b7991
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda GuevaraCreamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
guest0b79912.3K views
Avaluació i Diversitat von Nuria Alart
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
Nuria Alart1.9K views
Les seqüències didàctiques (Grup 1) von Carme Bové
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Carme Bové5.1K views
El treball de la competència lectora (ILEC) von dtbaix
El treball de la competència lectora (ILEC)El treball de la competència lectora (ILEC)
El treball de la competència lectora (ILEC)
dtbaix1.3K views

Más de SIAL

Un IES que integra en francès von
Un IES que integra en francèsUn IES que integra en francès
Un IES que integra en francèsSIAL
377 views5 Folien
Selecció de poemes de Màrius Torres von
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius TorresSIAL
5.7K views10 Folien
Llegir Màrius Torres, avui von
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avuiSIAL
1.6K views40 Folien
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres von
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresSIAL
2.3K views30 Folien
Influències en la imatge von
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatgeSIAL
417 views7 Folien
Interpretació del text von
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del textSIAL
389 views5 Folien

Más de SIAL(11)

Un IES que integra en francès von SIAL
Un IES que integra en francèsUn IES que integra en francès
Un IES que integra en francès
SIAL377 views
Selecció de poemes de Màrius Torres von SIAL
Selecció de poemes de Màrius TorresSelecció de poemes de Màrius Torres
Selecció de poemes de Màrius Torres
SIAL5.7K views
Llegir Màrius Torres, avui von SIAL
Llegir Màrius Torres, avuiLlegir Màrius Torres, avui
Llegir Màrius Torres, avui
SIAL1.6K views
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres von SIAL
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibresA cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
A cau d'orella... o llegir, escoltar i parlar de llibres
SIAL2.3K views
Influències en la imatge von SIAL
Influències en la imatgeInfluències en la imatge
Influències en la imatge
SIAL417 views
Interpretació del text von SIAL
Interpretació del textInterpretació del text
Interpretació del text
SIAL389 views
Parlant d'Il·lustració. Tipus von SIAL
Parlant d'Il·lustració. TipusParlant d'Il·lustració. Tipus
Parlant d'Il·lustració. Tipus
SIAL565 views
Universalitat del mètode d'observació von SIAL
Universalitat del mètode d'observacióUniversalitat del mètode d'observació
Universalitat del mètode d'observació
SIAL368 views
Integració des de l'escola maternal. Presentació von SIAL
Integració des de l'escola maternal. PresentacióIntegració des de l'escola maternal. Presentació
Integració des de l'escola maternal. Presentació
SIAL341 views
Integració des de l'escola maternal von SIAL
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
SIAL280 views
La interculturalidad como respuesta von SIAL
La interculturalidad como respuestaLa interculturalidad como respuesta
La interculturalidad como respuesta
SIAL529 views

Solucionari

 • 1. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ • Compartir coneixements sobre la comprensió lectora, estratègies i els hàbits del bon lector. • Avaluar bones pràctiques i modificar-les, si cal, per assegurar un enfocament clar en l’aprenentatge. • Desenvolupar un llenguatge comú. • Donar suport als centres a partir d’aquest llenguatge i missatges comuns. ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT: PROTOCOL Pasos del protocol: • Dinamitzador (D) guia l’activitat. • Voluntari regula l’estona que es dedica a cada pas. • Els membres del grup es presenten. • ‘D’ explica la plantilla i l’activitat (diapositives 17-21) que es farà en parelles (3-5 minuts). • Lectura silenciosa de la bona pràctica (8-10 minuts). • Treball en parelles (10 minuts). • Cada parella comparteix els seu objectiu d’aprenentatge, avaluació i activitat/estratègia (3 minuts per parella). • ‘D’ identifica el membre que escriurà en el bloc un resum de 3-4 ratlles sobre el consens que ha arribat el grup. • El grup es prepara per participar en la Discussió General.
 • 3. EXEMPLE C: ‘L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ’ La Comprensió Lectora a l’àrea de Socials Aquesta pràctica és rica amb continguts i estratègies o tècniques que ajudaran en la comprensió del text i també en l’adquisició de coneixements. L’activitat inclou objectis didàctics –o d’aprenentatge per l’àrea de llengua I per l’àrea de socials.
 • 4. EXEMPLE C: L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ SOLUCIONARI A L'ACTIVITAT EN GRUP PRIMER PAS: RESULTATS DE L’APRENENTATGE De quina manera explicarem als alumnes els objectius didàctics? Com podem reescriure’ls amb un llenguatge que sigui entenedor als alumnes? Exemples de com podríem compartir els objectius d’aprenentatge amb els alumnes. Objectius generals: Objectiu de l’àrea: En aquesta unitat coneixerem com era la vida dels primers éssers humans. Quan acabem de compartir la lectura, haurem de saber: - Explicar què vol dir el títol L’evolució de l’ésser humà. - Què volen dir les paraules en negreta de la lectura. - Explicar els aspectes més importants de dues etapes de la vida de l’home: Els primers habitants de la Terra i Els primers poblats. - Comparar les dues etapes per veure els canvis més importants. Objectiu de llengua: Aprendrem una manera de llegir per comprendre un text i ser capaços d’explicar als altres el que hem après". Per comprendre bé un text aprendrem a: - Utilitzar la conversa amb els companys i companyes per compartir les idees, per discutir, per demanar aclariments... - Llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema). - Recollir en una frase el més important d’aquell paràgraf (idea principal). - Triar les paraules importants del paràgraf, per fer la frase resum. - Buscar les paraules que no ens deixen entendre el text. - Trobar el significat de les paraules de diferents maneres (pel context, al diccionari, per la forma de les paraules...). - Utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important. - Fer una exposició oral utilitzant el quadre. - Utilitzar paraules i expressions per comparar informació. - Valorar l’exposició oral dels companys.
 • 5. SEGON PAS: EVIDÈNCIA A PARTIR DE L’AVALUACIÓ Triem un dels objectius (exemplifiquem tres marcats en colors) 1) Quina evidència demostrarà que han assolit aquest objectiu a partir de l’avaluació? 2) On trobem aquesta avaluació a l’activitat? 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la Objectiu triat: llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema). 1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu? Els alumnes han de poder formular una pregunta la resposta de la qual és el contingut de tot el paràgraf. 2) On trobem aquesta avaluació? Això es pot comprovar a l’aturada 8, 9, 10 i 12. Són moments de l’activitat en què els alumnes ja poden tenir certa autonomia, després d’haver rebut modelatge i fet una pràctica compartida. 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? Es podria demanar que els alumnes abans de posar en comú la seva proposta/pregunta l’escrivissin. D’aquesta manera el docent tindria evidències del grau d’assoliment de cada alumne. Objectiu triat: utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important. 1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu? En aquesta activitat no es pretén que els alumnes elaborin sols un quadre per recollir la informació, ni tampoc que dissenyin la forma d’aquest quadre. El que pretenem és que en finalitzar l’activitat, aquest quadre esdevingui un model possible d’utilització per comparar textos. L’objectiu l’assoliran si: - saben fer aportacions per incloure informació al quadre, - saben fer una lectura del quadre, - saben utilitzar el quadre per recordar aspectes que s’han recollit abans, - saben consultar el quadre per fer comparacions. 2) On trobem aquesta avaluació de l’activitat? - Durant tota l’activitat quan es demana: com recollim això al quadre?, com ho escrivim? També la informació recollida els serveix per elaborar les noves aportacions. - La lectura del quadre es recull a les activitats de després de llegir. En concret quan es demana la lectura en paral·lel i la lectura en vertical. - Comprovar si el quadre els serveix de guió per elaborar el text expositiu oral. 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? És entenedora. En activitats posteriors, sí que caldria comprovar l'ús d’aquesta eina en noves aplicacions.
 • 6. Objectiu triat: utilitzar paraules i expressions per comparar informació. 1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu? 2) On trobem aquesta avaluació de l’activitat? Observar si en l’exposició oral els alumnes utilitzen els exponents que es donen en els quadres d’ajuda per fer la lectura en paral·lel. Això tant ho pot fer el mestre com els propis alumnes. 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? Es entenedora i no cal reorientar-la perquè han fet el modelatge, i disposen d’una pauta d’avaluació.
 • 7. TERCER PAS: ESTRATÈGIES I ACTIVITATS. 1) Quina podem portar a terme per assolir l’objectiu que ens hem marcat? 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? Objectiu triat: llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema). 1) Quina podem portar a terme per assolir l’objectiu? L'activitat no cal canviar-la, es podria, però: - Explicar-la molt bé i informar els alumnes de les ajudes que rebran. - Deixar clar el que esperem d’ells i quin serà el producte final. - Fer explícita l’estratègia que estem ensenyant: fer preguntes que tinguin com a resposta la informació de tot el paràgraf. - Fer una reflexió final d’aquesta estratègia per: - saber per què ens ha servit, - saber en quines altres situacions la podem utilitzar, - deixar constància d’aquesta estratègia a nivell individual i/o col·lectiu. 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? No. L'activitat ja incloïa modelatge, pràctica i ajudes per realitzar-la. Objectiu triat: utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important. 1) Quina activitat podem portar a terme per assolir l’objectiu? No cal fer-ne cap d’específica perquè el quadre es presenta i es va construint al llarg de tota l’activitat. El quadre és un referent per al grup classe perquè es recull en un gran mural, però també cada alumne l’escriu individualment per tenir-lo com a eina en altres situacions d’aprenentatge. Potser no queda recollit a la proposta didàctica però la mestra ho va fer. 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? Sí. Caldria fer explícit la utilitat del quadre per fer comparacions en altres situacions. Objectiu triat: utilitzar paraules i expressions per comparar informació. 1) Quina activitat podem portar a terme per assolir l’objectiu? - Presentar les ajudes per fer l’exposició oral on es detallen els exponents que poden utilitzar. - Recordar altres paraules i exponents que sabem i que hem après anteriorment per fer comparacions. 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? Es podria incorporar: - Fer un modelatge per part de la mestra de com utilitzar les ajudes. - Recollir els quadres amb els exponents per fer comparacions com a eines d’aprenentatge.