Anzeige

Presentation1 Kajian Tindakan 2022.pptx

ErniNiza
29. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Presentation1 Kajian Tindakan 2022.pptx

 1. SMK KENINGAU PS 272, 89009 KENINGAU, SABAH. A.SANTHA a/p ARUMUGAM (660623-04-5234) BM :STPM
 2. Kaedah ‘KLINIK’ untuk mencapai markah bahasa yang tinggi dalam Bahasa Melayu STPM
 3. KUMPULAN SASARAN & SAMPLE Pelajar T6 Guru (3)  30 lemah dalam penulisan 20perempuan  10 lelaki 2 Dusun 1 India
 4. Refleksi  Pelajar Melakukan kesalahan tatabahasa yang banyak.  Mereka tidak mendapat markah penuh dalam markah bahasa yang diperuntukan.  Hasil penelitian mendapati kelemahan penguasaan tatabahasa murid menyebabkan mereka
 5. Objekif Kajian Objektif : Umum  untuk meningkatkan penguasaan kemahiran tatabahasa dalam penulisan Objektif :Khusus i.Untuk meneliti dan menganalisis jenis-jenis kesalahan bahasa dalam karangan pelajar STPM. ii.untuk menyelesaikan kesalahan tatabahasa bahasa dengan menggunakan kaedah Klinik iii.untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru-guru bahasa Melayu STPM
 6. PELAKSANAAN Praujian  Ujian 1. ( pembetulan tatabahasa dalam ayat atau frasa (10 soalan tatabahasa ) _ Intevensi Pos Ujian  Ujian 2 (pembetulan tatabahasa dalam ayat atau frasa
 7. HASIL DAPATAN PRA UJIAN PRA -TEST POSTTEST Markah Jumlah murid % Jumlah murid % 7-10 1 10 6 60 4-6 3 30 2 20.0 1-3 6 70 2 2.0
 8. OBJEKTIF 1 1. MENGANALISIS KESALAHAN BAHASA MENGIKUT KATEGORI DALAM KARANGAN BAHASA MELAYU STPM. JENIS-JENIS KESALAHAN SEPERTI BERIKUT: I. KESALAHAN TANDA BACA [,], [.]. II. KESALAHAN HURUF BESAR HURUF BESAR DAN HURUF KECIL III. KESALAHAN PERBENDAHARAAN KATA IV. KESALAHAN FRASA V. KESALAHAN AYAT TIDAK LENGKAP VI. KESALAHAN TIADA SUBJEK VII KESALAHAN KATA PENGHUBUNG
 9. OBJEKTIF 2 2. Menyelesaikan kesalahan tatabahasa dengan menggunakan Kaedah KLINIK ( 10 soalan tatabahasa )
 10. OBJEKTIF 3 3. MENGENAL PASTI MASALAH YANG DIHADAPI OLEH GURU-GURU BAHASA MELAYU STPM * MASALAH UNTUK MENERANGKAN KONSEP-KONSEP TATABAHASA * TIDAK DAPAT MEMASTIKAN SEBAB PELAJAR TIDAK MEMBUAT KERJA YANG DIBERI. * TIDAK MENERIMA RESPON DARIPADA PELAJAR YANG TIDAK MENGHANTAR KERJA YANG DIBERI.
 11. REFLEKSI 1. Pelajar kurang pengetahuan tentang tatabahasa. Hal ini demikian kerana pelajar ini mengikuti PDPR semasa covid. 2. Program Klinikal uji minda dan kelas semuka menjadi ceria 3. Pelajar dapat mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tetapi tidak tahu sebab salah. 4. Saya gembira kerana kaedah klinikal membantu mengatasi masalah walaupun buka 100%
Anzeige