Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

5.Infotech Konumsal Risk YöNetim Sistemi

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

5.Infotech Konumsal Risk YöNetim Sistemi

 1. 1. Konumsal Risk Yönetim Sistemi Spatial Risk Management System
 2. 2. Konumsal Risk Yönetim Sistemi <ul><li>Coğrafi Bilgi Sistemi verilerini karar destek amacı ile kullanan bir sistemdir. </li></ul><ul><li>Sistem aşağıdaki veri setlerini kullanır : </li></ul><ul><ul><li>Adres veritabanı (Temel Haritalar ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk Haritaları : (yangın, deprem, su baskını, siyasi hareketler) </li></ul></ul><ul><ul><li>İşyeri,Hane ,Hizmet Birimleri Noktaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Geocode edilmiş Müşteri (Poliçe) Bilgileri </li></ul></ul>
 3. 3. Konumsal Risk Yönetim Sistemi <ul><li>Kullanım </li></ul><ul><ul><li>Risk Analizi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poliçenin Kabulü </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poliçe fiyatlandırması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekspertiz işlemleri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pml Hesaplanması </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Portföy Analizi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kümül Hesabı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Müşteri Analizi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pazar Analizi </li></ul></ul>Pazar Analizi Kaynak Portföy Analizi Risk Analizi
 4. 4. Risk Yönetim Yaklaşımı <ul><li>Şu anki Yaklaşım </li></ul><ul><ul><li>Geçmiş deneyimlere ve kabullere dayanır </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspertiz Doğrudan sahada yapılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümül hesabı hali hazır MIS sistemindeki adres yapısına göre yapılır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doğruluğu tam olarak kontrol edilemez </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yoğun poliçe kabulü olan dönemlerde kaynaklar ekspertiz için yetersiz kalır </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Müşteri adresleri tam olarak doğrulanamaz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Özellikle Türkiyedeki adres yapısından dolayı kümül hesabı tam olarak doğrulanamaz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Riskler birbiri ile karşılaştırılamaz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dar bölge (Mikro) bazlı fiyatlandırma yapılamaz </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Risk Yönetim Yaklaşımı <ul><li>Önerilen sistem </li></ul><ul><ul><li>Eski poliçeler elden geçirilerek adresleri standartlaştırılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni poliçeler için hazır adres veritabanı kullanılarak standartlaştırılır </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk verileri kullanılarak her coğrafi lokasyona göre mikro bazlı risk parametreleri hazırlanır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk verileri kullanılarak Teminatlar bazında (Deprem gibi) mikro ve makro ölçeklerde Pml (Probable Maximum Loss) hesaplaması yapılabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikro bazlı risk analizine göre risk kabulü ve fiyatlandırma yapılabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adres veritabanı standartlaştığı için kümül doğru olarak hesaplanır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Belli bir bölgedeki risk toplamı herhangi bir adrese bağlanmadan coğrafi olarak yapılabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofis ortamından ön risk analizi yapılabilir, Risk mühendisleri için bir karar destek sistemi sağlanır. </li></ul></ul>
 6. 6. Sistem Blok Diagramı Adres Veritabanı Risk Veritabanı MIS Veritabanı MIS Yazılımları InfoAnalyst Risk Adresi Poliçe Risk Parametreleri Detaylı Raporlama Ekspertiz Kümül Hesabı Risk Adres Girişi Risk Analizi Primlendirme Kümül Hesabı Maplink Risk Server Internet / Intranet Risk Raporlama
 7. 7. Proje Aşamaları <ul><li>Detaylı Ekspertiz gerektirmeyen riskler için </li></ul><ul><ul><li>Aktif poliçelerin risk adresleri harita ile ilişkilendirilir (geocoding) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni adres veritabanıntadaki formatta girilmesi sağlanır </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eğer mümkünse kullanılmakta olan MIS yazılımındaki adres giriş kısımları değiştirilir, adresler bu sayede otomatik olarak konum bilgisi içerir </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adres veritabanına risk tiplerine göre kurumun tercihleri de dikkate alınarak deprem, yangın, sel, hırsızlığa göre risk çarpanları eklenir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanılmakta olan MIS yazılımının detaylı risk çarpanlarını kullanması sağlanır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümül hesaplarının ve adres bazlı raporlamaların yeni adres yapısını kullanması sağlanır </li></ul></ul><ul><ul><li>Maplink Risk Server Kullanılarak haritalı risk raporları üretilebilir. </li></ul></ul>
 8. 8. Proje Aşamaları <ul><li>Ekspertiz gerektiren riskler için </li></ul><ul><ul><li>Risk veritabanı, Adres veritabanı ve sistemde geocode edilmiş poliçeler InfoAnalyst ile kullanılır. </li></ul></ul><ul><li>Portföy ve Pazar Analizi İçin </li></ul><ul><ul><li>Adres verileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk verileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Geocode Edilmiş müşteri noktaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Acenta noktaları </li></ul></ul><ul><li>InfoAnalyst ile analiz edilerek harita destekli detaylı raporlar elde edilir. </li></ul>
 9. 9. Sistem Kapsamında Sağlanan Hizmetler <ul><li>Gerekli veri setleri </li></ul><ul><ul><li>Adres veritabanı </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk Veritabanı </li></ul></ul><ul><ul><li>Hali hazırdaki portföyünün haritaya işaretlenmesi </li></ul></ul><ul><li>Entegrasyon </li></ul><ul><ul><li>Veri entegrasyonu : hali hazır MIS sisteminine verilerin aktarılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Yazılım entegrasyonu : hali hazır MIS sisteminin risk ve adres verilerini kullanılacak hale getirilmesi </li></ul></ul><ul><li>InfoAnalyst Yazılımı </li></ul><ul><ul><li>Kurulum , eğitim ve destek </li></ul></ul><ul><li>Maplink Risk Server </li></ul><ul><ul><li>Kurulum , eğitim ve destek </li></ul></ul><ul><li>Güncelleme ve destek hizmetleri </li></ul><ul><ul><li>Özellikle adres altyapısının güncellenmesi </li></ul></ul>
 10. 10. Veri Setleri <ul><li>Adres Veritabanı </li></ul><ul><ul><li>Grafik ve sözel veri olarak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İller </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İlçeler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Köyler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mahalleler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sokaklar ve Caddeler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Binalar ve kapı numaraları </li></ul></ul></ul>ADRES VERİ MODELİ
 11. 12. Risk Verileri <ul><li>Deprem </li></ul><ul><ul><li>Jeolojik Yapı </li></ul></ul><ul><ul><li>Sismik şiddet </li></ul></ul><ul><ul><li>Zemin sıvılaşma </li></ul></ul><ul><ul><li>PGA & PGV </li></ul></ul><ul><ul><li>Bina hasar </li></ul></ul><ul><ul><li>Altyapı hasar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarihçe </li></ul></ul><ul><li>Heyelan </li></ul><ul><ul><li>Eğim </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeoloji </li></ul></ul><ul><li>Sel & Su baskını </li></ul><ul><ul><li>Akarsular </li></ul></ul><ul><ul><li>Eğim </li></ul></ul><ul><ul><li>Yükseklik </li></ul></ul><ul><li>Yangın </li></ul><ul><ul><li>Altyapı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yanıcı patlayıcı madde </li></ul></ul><ul><li>Hırsızlık </li></ul><ul><ul><li>Karakollar </li></ul></ul><ul><ul><li>Bina tipi </li></ul></ul>
 12. 13. Risk Verileri - Jeoloji Risk Adresleri
 13. 14. Risk Verileri - Zemin Hızı
 14. 15. Risk verileri – 3D, eğim, yükseklik
 15. 16. Risk Verileri – Yangın
 16. 17. Risk Verileri-Yangın <ul><li>Farklı Deprem </li></ul><ul><li>senaryolarına göre </li></ul><ul><li>yangın çıkma ve </li></ul><ul><li>yayılma analiz </li></ul><ul><li>katmanları </li></ul><ul><li>Yanıcı ve patlayıcı </li></ul><ul><li>noktaları gösterir analiz </li></ul><ul><li>katmanları(kimyasal </li></ul><ul><li>sanayi tesisleri,LPG, </li></ul><ul><li>benzin,kimyasal madde </li></ul><ul><li>dolum ve depolama </li></ul><ul><li>tesisleri vb. </li></ul><ul><li>İtfaiye noktaları </li></ul><ul><li>Güvenlik noktaları </li></ul>
 17. 18. Risk Verileri – Terörizm Olası bir terorist saldırıdan etkilenecek olan alışveriş merkezinin 500 metre civarındaki riskli poliçeler
 18. 19. Karşılaştırmalı Risk Verileri Farklı risk katmanları birarada değerlendirilir
 19. 20. Risk Verileri - Kümül Hesabı <ul><li>Adres veritabanı </li></ul><ul><li>standartlaştığı için </li></ul><ul><li>konumsal olarak </li></ul><ul><li>kümül hesabı </li></ul><ul><li>doğru yapılır . </li></ul>
 20. 21. Risk Verileri – PML Hesabı <ul><li>Coğrafi olarak riskler bazında PML hesabı yapılabilir </li></ul>
 21. 22. InfoAnalyst ( Konumsal Karar Destek Sistemi ) <ul><li>HEDEF SEKTÖRLER </li></ul><ul><ul><li>Bayi / Şube / Dağıtım ağına sahip tüm sektörler </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk Analizi / Müşteri Analizi Yapan Tüm Sektörler </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspertiz / Değerleme Yapan Tüm Sektörler </li></ul></ul><ul><li>FAYDALAR </li></ul><ul><ul><li>Harita destekli sorgulama, analiz </li></ul></ul><ul><ul><li>Detaylı Raporlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Şube – Bayi Yönetimi/Analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yer Seçimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk Analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Satış Analizi </li></ul></ul><ul><ul><li>Raporlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri Bilgilendirme </li></ul></ul><ul><li>REFERANSLAR </li></ul>SANSU
 22. 23. MapLink Risk Server <ul><li>Standart Maplink ürünün risk verilerini içeren bir versiyonudur. </li></ul><ul><li>Müşteri ve Poliçe başına web arayüzü ile risk yorum raporlarını almanızı sağlar. </li></ul><ul><li>Haritalı risk analiz raporlarınıza acentalarında erişimini sağlar </li></ul>
 23. 24. Infotech Deneyimi <ul><li>Risk Veritabanı (JICA) </li></ul><ul><ul><li>İstanbul ili sismik mikrobölgeleme dahil afet önleme/azaltma temel planı çalışması </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Japon Pacific Consultant International ve OYO Corporation </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proje Süresi : 2 yıl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proje kapsamındaki hizmetler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Coğrafi Bilgi Sistemi Veritabanının oluşturulması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verilerin Hassasiyet ve doğruluk açısından düzeltilmesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Eksik verilerin temini, sayısallaştırılması ve veritabanına eklenmesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Binaların sismik hasar analizini yapabilmek amacı ile, belediyedeki verilerin doğruluk hassasiyetini saptanması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Örnekleme yolu ile bina yapılarının karakteristiğini anlamak için seçilen 27 mahalledeki 20,000 binada, tespit çalışmalarının yapılması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bina topolojilerinin oluşturulması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proje süresi içerisinde Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması, gerekli analizlerin yapılması, plot çıktıların alınması </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bu çalışmaların sonucu olarak 24.9.2002 tarihinde sonuç rapor açıklanmış ve İstanbul ilinde olası deprem senaryoları ve hasar görebilirlik analizleri kamuoyuna açıklanmıştır. </li></ul></ul>
 24. 25. Infotech Deneyimi <ul><li>Adres Veritabanı </li></ul><ul><ul><li>Harita verilerinin topolojik hale getirilmesi ve veri havuzu oluşturulması </li></ul></ul><ul><ul><li>Adres bilgi sistemi ve İstanbul ili idari alan bilgi sistemi yazılımının hazırlanması Projesi </li></ul></ul><ul><li>TTGV mekansal risk yönetim sistemi projesi </li></ul><ul><ul><li>Sigortacılık </li></ul></ul><ul><ul><li>Belediyecilik </li></ul></ul><ul><ul><li>Danışman Kadrosu </li></ul></ul><ul><li>Müşteriler </li></ul>İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 25. 26. 20 5. ŞİFRE

×