Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Approval iky circular economy 2018 1-el01-ka229-047835 1 (2018-20)

Approval iky circular economy 2018 1-el01-ka229-047835 1 (2018-20)

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

Approval iky circular economy 2018 1-el01-ka229-047835 1 (2018-20)

  1. 1. Θέμα: Έγκριση χρηματοδότησης σχεδίου «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2018 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η αίτησή σας με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01- KA229-047835_1 και τίτλο “Think circular to prepare the future” που υπέβαλε ο φορέας «53ο Γενικό Λύκειο Αθηνών», με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (PIC) 942875988, κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Η μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση για το σχολείο σας θα είναι 32.472,00 ευρώ, όπως παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ανά κατηγορία δαπάνης στον πίνακα που επισυνάπτεται (Annex II). Όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της εν λόγω δράσης, κάθε σχολείο που συμμετέχει στη σύμπραξη - είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος- υπογράφει σύμβαση με την Εθνική Μονάδα της χώρας του. Α. Σε περίπτωση αποδοχής υλοποίησης της σύμπραξης  Έως 6 Σεπτεμβρίου 2018 παρακαλούμε να αποστείλετε ταχυδρομικώς στην Εθνική Μονάδα αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο θα δηλώνεται ότι το σχολείο σας αποδέχεται την υλοποίηση του σχεδίου και θα υπογράφεται από τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Συγκεκριμένα, στο πρακτικό α) θα αναφέρεται ότι το σχέδιο είναι αποδεκτό, β) θα καταγράφονται τα ονόματα της ομάδας των εκπαιδευτικών που θα εργαστούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος (παιδαγωγική ομάδα) και γ) θα ορίζεται ονομαστικά ο υπεύθυνος για την εκτέλεση του σχεδίου (contact person). Επισημαίνεται ότι στην παιδαγωγική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μόνον εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου στο σχολείο (μέλη του συλλόγου διδασκόντων).  Έως 14 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να καταρτιστεί η σύμβαση μεταξύ Εθνικής Μονάδας Συντονισμού-ΙΚΥ και του σχολείου σας, απαιτείται να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Νέα Ιωνία, 24/8/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 12205 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Ν. Ιωνία Πληροφορίες: Μ. Αδαμοπούλου, E. Μαγουλά, Μ. Κελεπούρη, Χ. Τζαγκαρουλάκη, Α. Τσιρογιάννη Τηλέφωνο: 210 3726333, 317, 403, 381, 354 Fax: 210 3221863 E-mail: madamopoulou@iky.gr, emagoula@iky.gr, mkelepouri@iky.gr, chtzagaroulaki@iky.gr, ktsirogianni@iky.gr Προς: 53ο Γενικό Λύκειο Αθηνών ΓΡΑΜΜΟΥ 23, Τ.Κ. 10443, ΑΘΗΝΑ Υπόψη: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ
  2. 2. 1. Επικαιροποίηση (εάν απαιτείται) των νομιμοποιητικών εγγράφων που έχετε αναρτήσει στο Unique Registration Facility (URF). Στην περίπτωση που έχει αλλάξει ο Δ/ντής απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης τοποθέτησης του νέου Δ/ντή, καθώς και επικαιροποίηση του «Εντύπου Νομικής Οντότητας». 2. Ταχυδρομική αποστολή στην Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ των ακόλουθων εγγράφων: α. Απόφασης τοποθέτησης του νομίμου εκπροσώπου του σχολείου (Δ/ντής ή Δ/ντρια) β. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου (από τη σχετική ενότητα της αίτησης επιχορήγησης), η οποία θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και πρωτότυπη σφραγίδα του σχολείου. γ. Αποστολή του «Έντυπου Οικονομικών Στοιχείων» και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή άλλου εντύπου της τράπεζας με εμφανή τα στοιχεία: επωνυμία τραπέζης, δικαιούχος λογαριασμού, αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ. Σημειώνεται ότι ο ως άνω τραπεζικός λογαριασμός δημιουργείται με δικαιούχο το σχολείο (και όχι φυσικά πρόσωπα). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, πέραν της αποστολής τους στην Εθνική Μονάδα, θα πρέπει να αναρτηθούν και στην Πύλη Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08.12.2014), η ύπαρξη ΑΦΜ για τη δημιουργία λογαριασμού για τις ανάγκες διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν απαιτείται για τα δημόσια ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. δ. Στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (contact person) στην περίπτωση κατά την οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που εμφανίζεται στην αίτηση (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/ θέση, επωνυμία σχολείου, πλήρης επίσημη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του σχολείου και του υπεύθυνου επικοινωνίας). Απολύτως απαραίτητο είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας που θα δηλώσετε να είναι έγκυρα και ενεργά, καθώς μέσω αυτών θα διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της μεταξύ μας επικοινωνίας. Το ελληνικό συντονιστικό σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει τους εταίρους της σύμπραξης για την έγκριση χρηματοδότησης του σχεδίου. Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το σχολείο τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία δεν είναι αναρτημένα στο URF ή δεν είναι πλέον σε ισχύ. Αναφορικά με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών ή/και μαθητών στο εξωτερικό, παρακαλούμε να τηρείτε το πλαίσιο που θέτει η οικεία νομοθεσία. Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο εάν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας ισχύος της σύμβασης και επιλεξιμότητας των δαπανών. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και η επιλέξιμη περίοδος των δαπανών θα είναι για ένα έως δύο έτη, ανάλογα με τη δηλωθείσα στην αίτηση διάρκεια. Οφείλετε να χρησιμοποιείτε το λογότυπο του προγράμματος στην αλληλογραφία του σχολείου σας με το ΙΚΥ, καθώς και σε οποιαδήποτε ενέργεια δημοσιότητας, προβολής ή/και έκδοσης. Κατά την επικοινωνία σας με την Εθνική Μονάδα, παρακαλούμε όπως αναφέρετε πάντα τον κωδικό του σχεδίου, όπως αυτός αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι Εθνική Μονάδα Συντονισμού-ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβολαιοποίησης των επιλεγέντων σχεδίων, θα πραγματοποιήσει τεχνική ημερίδα πληροφόρησης των δικαιούχων φορέων αναφορικά με τις αρχές και τους κανόνες υλοποίησης του
  3. 3. φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εγκεκριμένων σχεδίων. Για την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο διεξαγωγής και το πρόγραμμα της ημερίδας θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από την ιστοσελίδα μας http://www.iky.gr. Η παρουσία σας στην ημερίδα κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου σας και η καθ’ όλα απρόσκοπτη υλοποίησή του. Β. Σε περίπτωση μη αποδοχής της κοινοτικής επιχορήγησης Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018 παρακαλούμε να αποστείλετε ταχυδρομικώς στην Εθνική Μονάδα αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο θα δηλώνεται ότι το σχολείο σας δεν αποδέχεται την υλοποίηση του σχεδίου, επισημαίνοντας του λόγους απόρριψης. Το πρακτικό θα υπογράφεται από τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Επισημαίνεται ότι τυχόν αποχώρηση του ελληνικού συντονιστικού σχολείου συνεπάγεται την ακύρωση της σύμπραξης στο σύνολό της. Προσδοκώντας να προσεγγίσουμε συνεργαζόμενοι με όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας την πραγμάτωση των στόχων του Προγράμματος Erasmus+, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και διευκρίνιση. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος Συνημμένα (2): 1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2. Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ακριβές Αντίγραφο

    Als Erste(r) kommentieren

  • PeterTzagarakis

    Jan. 22, 2021

Approval iky circular economy 2018 1-el01-ka229-047835 1 (2018-20)

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

45

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

19

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×