Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sitran ennakointi - Mikko Dufva

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Sitran ennakointi - Mikko Dufva (20)

Weitere von Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Sitran ennakointi - Mikko Dufva

  1. 1. Tulevaisuustalo Sitra tänään Foresight Wednesday: Yhteistä ennakointia alueilla 13.12.2017 Mikko Dufva | mikko.dufva@sitra.fi | @mdufva
  2. 2. 5 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, herättelijä, visionääri, kehittäjä, kokeilija, yhteistyökumppani, kouluttaja ja verkottaja. 3. Toiminta rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. 4. Visiona Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. 5. Vision alla kolme teemaa, 7 avainaluetta ja kymmeniä hankkeita. +1 erittäin tärkeä Tulevaisuustyö on yhteistyötä!
  3. 3. Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. V I S I O
  4. 4. Koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta Koettu hyvinvointi Talouskasvu Luonnonvarojen käyttö ― Digitaalisuus on keskeinen uusien ratkaisujen mahdollistaja. ― Suomi voi olla kokoaan suurempi vaikuttaja maailman ekologisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisussa! A I K A M M E S U U R I N H A A S T E : Ennakoiva terveydenhoito Cleantech & kiertotalous
  5. 5. Tulevaisuustyön teemat Kun tehtävä on suuri ja visio kunnianhimoinen, valinnat ovat tärkeitä.
  6. 6. T E O T P R O J E K T I - K O K O N A I S U U D E T HIILINEUTRAALI KIERTOTALOUS UUDISTUMISKYKY UUSI TYÖELÄMÄ JA KESTÄVÄ TALOUS Tutkimus Kokeilu Pilotti Työpaja Koulutus Rahasto Tapahtumat Ennakointi Ideakuulutus Selvitys Arviointi Strategia Haastekilpailu Verkottaminen Sitran tulevaisuustyön aiheet ENNAKOINTI YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS T O I M I N N O T & T E E M A T Työelämän taitekohdat Vaikuttavuusinvestoiminen Kiertotalous Resurssiviisas kansalainen Sote-palveluiden rahoitus Valintakokeilut sote-palveluissa Hyvinvoinnin palveluoperaattori Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus Ratkaisu 100 ja muut juhlavuosihankkeet KulttuuriVOS Julkishallinnon johtamiskoulutus JATKUVAA TOIMINTAA Education for a changing world Kestävän hyvinvoinnin visio Development of new business ecosystems Megatrendityö JATKUVAA TOIMINTAA
  7. 7. 1800-luvulla tulot hyytyivät 50-vuodeksi, vaikka tuottavuus kasvoi. On mahdollista, että olemme samanlaisen sukupolvikokemuksen kynnyksellä. Yhden ihmisen elämässä tämä olisi koko työelämän mittainen kokemus. Todennäköisesti tiedämme yhtä vähän tulevaisuudesta kuin 1800-luvun ihminen. TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS Työn maailma on tuntemattoman äärellä: automatisaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaaliset alustat muokkaavat eri aloja teollisuudesta hoivaan ja tietotyöhön. Työ muuttuu, mutta sitä on runsaasti ja palkkatyötä riittää kaikille. TAI Siksi nyt on tärkeää Helpottaa niiden huolta, jotka ovat työn murroksen väliinputoajia. 10 aloitetta työstä ja toimeentulosta S E U R A A V A E R A . F I Vuonna 2040: Millainen olisi työpäiväsi maailmassa, jossa koet eläväsi hyvää elämää? On mahdollista, että: Vain harvoilla on palkkatyötä ja vielä harvempi hyötyy sen tuloksista. Nostaa tulevaisuuden vauraudenjako ja toimeentulo aiheina poliittisen keskustelun ytimeen nyt. Huomata, että elämänikäinen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi. Kysyä, millaista yhteiskuntaa tavoittelemme ja miten teknologia voi meitä auttaa tavoitteissa. Kuljemmeko kohti eriytymistä vai tasa-arvoa? Muistaa, että työ voi olla sekä tuttua että tuntematonta. Robotti sairaanhoitajan apuna on kuviteltavissa, mutta mitä tekee algoritmikko?
  8. 8. sitra.fi | seuraavaerä.fi @sitrafund

×