Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management

Employ and More Consultancy
Employ and More ConsultancyEmploy and More Consultancy
Presentatie Bedrijfsadvies
    Interim Management
1
Welkom

  Hartelijk welkom bij Employ and More Bedrijfsadvies en Interim Management

  “Wij verbeelden ons niet uw beleid te bepalen, wij ondersteunen u van begin tot eind."

  Employ and More Bedrijfsadvies richt zich op een zo breed mogelijk bedrijfsadvies en een
  totale oplossing t.a.v. het verbeteren van bedrijfsprocessen, managementstijlen en andere
  bedrijfsconcepten die jaren geleden wel werkten maar nu misschien niet meer.

  Immers de samenleving en de markt veranderen, uw doelgroep ook!
2
Welkom (vervolg)

  Vaak worden de schouders opgehaald als men het heeft over bedrijfsblindheid.       Of
  wat te denken van mensen coachen en motiveren door middel van een verkeerde stijl. Heel
  veel kansen en potentieel rendement gaan daardoor verloren.
  Wij hoeven niet te rekenen, maar weten uit ervaring dat o.a. bovengenoemde het verschil kan
  maken tussen rode cijfers of zwarte cijfers.

  Wij gaan voor zwarte cijfers, u ook?

  Laat ons uw knelpunten binnen de organisatie analyseren en samen met u een plan van
  aanpak maken.
  Om zodoende via een aangepast of geheel nieuw concept of beleid, uw beoogde doelstelling te
  realiseren.
  Wij denken niet in problemen maar in oplossingen en in continu verbeteren.

  Wij spreken en adviseren uit ervaring en zijn echte praktijkmensen die zelf jarenlang midden
  in verschillende bedrijfsprocessen actief zijn geweest.
  Wij zijn getraind om met een frisse objectieve visie naar uw organisatie te kijken.
  Ons advies is niet gebaseerd op " papermanagement " maar op " practicemanagement."

  Verder op onze site en in deze presentatie kunt U lezen wat onze specialisaties zijn:

3
Visie

    Visie: continu verbeteren een noodzaak

    " U heeft als ondernemer een doel, een doel is een droom met een deadline."

    Verbeteren is geen doel op zich, maar een noodzakelijke competentie van de organisatie.

    Bedrijven die het verbeterproces beheersen overleven moeilijke tijden en kunnen in goede
    tijden gemakkelijker concurreren. Immers de medewerkers hebben de sleutel tot succes in hun
    handen, het is een kwestie van de sleutel omdraaien en de deur naar succes gaat open.

    Het onderscheidend vermogen van uw organisatie wordt door een belangrijk deel bepaald door
    de competenties van uw medewerkers en het op juiste wijze inzetten van hen.
    Goed en coachend management speelt daarin een cruciale rol.

    Het niet willen luisteren naar elkaar of niet op de juiste manier communiceren kan menig
    bedrijfsproces frustreren. Met als gevolg onvoldoende productiviteit, minder efficiëntie, geen
    synergie en ontevreden klanten. Kortom; onnodige kosten.
4
Visie (vervolg)

  Positieve operationele bedrijfsresultaten zijn niet alleen afhankelijk van een juiste inkoopprijs
  en een juiste verkoopprijs. Maar worden vooral beïnvloed door uw medewerkers en de wijze
  waarop uw middelen worden ingezet.

  Structuur is nodig maar mag niet als belemmerend of beknellend worden ervaren.

  Bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat een grote bijdrage wordt geleverd aan de
  creativiteit, prestatie en communicatie met als doel klinkende resultaten.

  Het kritisch analyseren van de verschillende bedrijfsprocessen, en de voor - en nadelen in
  kaart brengen, brengt u als ondernemer (en uw werknemers) nieuw inzicht, meer zelfkennis,
  meer bewustwording, meer betrokkenheid en meer communicatie. Samengevat: efficiëntie
5
Samen naar ons doel....

  Samen meer slagvaardigheid

  " Een cultuur van veel praten en overleggen, geen beslissingen en
  verantwoording nemen en afspraken niet nakomen, daar wilt u toch ook van af ? "

  Als ondernemer loopt u tegen een probleem aan waar u geen raad mee weet. Of u wilt een
  second opinion hebben over het vraagstuk.

  Wij staan u bij en willen graag in een informele sfeer met u van gedachten wisselen.
  Om zodoende het probleem in kaart te brengen.
  Vervolgens gaan wij de juiste methode en plan van aanpak die het beste past bij uw
  organisatie verwerken in een " road map ". Vergeet niet; u als ondernemer bepaalt de
  verschillende processen. Wij adviseren en ondersteunen.
6
Diensten en Advies


  HRM Advies
  Werving & Selectie
  Personeelsmanagement
  Commercieelmanagement
  Kwaliteitsmanagement
  Productiemanagement
  Veranderingsmanagement
  Crisismanagement
7
Methode
  Methode

  De methode die we verwerken in een "road map", is van tevoren niet per definitie vast te
  stellen.

  Uiteraard hanteren wij als basis geldende normen en regels, ons uitgangspunt is:
  “ practicemanagement."

  Niet iedere vaststaande methode is toepasbaar of werkbaar bij iedere orqanisatie.

  Uit ervaring weten wij dat branche, regio, de samenstelling van uw medewerkers en de duur
  van het bestaan van de organisatie factoren van invloed zijn t.a.v. het opstellen van een
  verbeter - en/of veranderingstraject.

  Door " practicemanagement " en de aanpak wordt de duur van het traject korter,
  overzichtelijker en levert sneller rendement op.

  Immers de medewerkers en u als ondernemer bepalen het verloop van de verschillende
  bedrijfsprocessen en niet eventuele regels of gewoontes waar al jaren aan vast wordt
  gehouden maar die nu niet meer efficiënt zijn.
8
Methode (vervolg)

  Menige organisatie laat kansen en potentieel rendement ongemoeid en heeft zonder dat men
  het weet een "papieren tijger" binnen haar gelederen, waardoor potentiële groei en/of
  verbetering worden tegen gehouden.

  Werkomgevingen waar wij ruime ervaring mee hebben vallen vooral onder het MKB
  segment. U kunt dan denken aan o.a. de volgende omgevingen:

  -  Retail
  -  HRM/P & O
  -  Recruitment/dienstverlening
  -  Voedingsmiddelen industrie
  -  Productie/techniek
  -  ICT

  Door onze brede expertise adviseren wij in verschillende werkomgevingen. Wij hebben daar
  ook ruime ervaring mee.
9
Methodiek
10
Begin fase project…

   Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw organisatie en in de verschillende
   bedrijfsprocessen en om goed en efficiënt eventuele knelpunten in kaart te brengen,
   gebruiken wij een vragenlijst. Om zodoende een goed beeld te krijgen en aan de hand
   daarvan samen met u een plan van aanpak te ontwikkelen.

   Toppers4jobs adviseert, begeleid, ondersteund en implementeerd samen met u de
   verbetering en/of veranderings processen. Met als uitgangspunt; Optimaliseren

   De vragen die wij gebruiken richten zich op verschillende facetten van de bedrijfsonderdelen
   en de verschillende processen die daarbij komen kijken.

   De verschillende bedrijfsprocessen zijn onder te brengen in 6 fundamenten.

   Strategie      Structuur     Cultuur       Mensen       Middelen      Resultaten
   Scenario's &  +  Processen &  +  Leiderschap &  +  Competenties  +   ICT, Geld   +   Producten &  = Verbetering en
   Architectuur    Organisatie    Basiswaarden    Vaardigheden    Faciliteiten      Effecten    Verandering
                                                            OPTIMALISEREN
11
Voorbeeld vragen:

   Is de visie van de organisatie duidelijk gedefinieerd en bekend bij alle direct betrokkenen
   binnen de organisatie?
   Hoe toegangelijk is uw management, zijn uw managers uw managers?
   Geeft de management informatie die u ontvangt u voldoende inzicht in de organisatie?
   Welke cultuur heerst er binnen uw organisatie en komt de cultuur overeen met de visie en
   normen en waarden van de organisatie?
   Heeft u inzicht en toegang tot alle processen binnen uw organisatie?
   Kloppen de gestelde normen en standaarden(nog steeds)?
   Welke afdelingen zijn er binnen uw organisatie nodig?
   Is de bezetting van iedere afdeling de juiste bezetting t.a.v.werkzaamheden en de
   productiviteit?
   Hoe wordt er gecommuniceerd en is dat optimaal?
   Is er voor de werknemers een POP?
   Hoe wordt de betrokkenheid en de bewustwording van de medewerkers getoetst?
   Een ISO certificatie, hoe nu verder?
   Wat zou u graag anders willen zien?
   Waar loopt u vaak tegen aan?
   Welke middelen worden er beschikbaar gesteld per bedrijfsonderdeel? en zijn de middelen
   ook daadwerkelijk nodig?
12
Gevolgen onvoldoende fundament per onderdeel:
             Structuur     Cultuur       Mensen       Middelen      Resultaten
           +  Processen &  +  Leiderschap &  +  Competenties  +   ICT, Geld   +   Producten &  =     Verwarring
             Organisatie    Basiswaarden    Vaardigheden    Faciliteiten      Effecten
                                                              geen samenhang & visie


   Strategie               Cultuur       Mensen       Middelen      Resultaten
   Scenario's &  +         +  Leiderschap &  +  Competenties  +   ICT, Geld   +   Producten &  =         Chaos
   Architectuur              Basiswaarden    Vaardigheden    Faciliteiten      Effecten  geen besturing & beheersing


   Strategie      Structuur               Mensen       Middelen      Resultaten         Weerstand
   Scenario's &  +  Processen &  +          +  Competenties  +   ICT, Geld   +   Producten &  =        geen binding
   Architectuur    Organisatie              Vaardigheden    Faciliteiten      Effecten
   Strategie      Structuur     Cultuur                Middelen      Resultaten
   Scenario's &  +  Processen &  +  Leiderschap &  +         +   ICT, Geld   +   Producten &  =   Ongerustheid
   Architectuur    Organisatie    Basiswaarden              Faciliteiten      Effecten       geen vaardigheden


   Strategie      Structuur     Cultuur       Mensen                 Resultaten          Frustratie
   Scenario's &  +  Processen &  +  Leiderschap &  +  Competenties  +          +   Producten &  =
   Architectuur    Organisatie    Basiswaarden    Vaardigheden                Effecten       geen voorzieningen


   Strategie      Structuur     Cultuur       Mensen       Middelen
   Scenario's &  +  Processen &  +  Leiderschap &  +  Competenties  +   ICT, Geld   +          =   Nutteloosheid
   Architectuur    Organisatie    Basiswaarden    Vaardigheden    Faciliteiten              geen toegevoegde waarde
   Strategie      Structuur     Cultuur       Mensen       Middelen      Resultaten
   Scenario's &  +  Processen &  +  Leiderschap &  +  Competenties  +   ICT, Geld   +   Producten &  = Verbetering en
   Architectuur    Organisatie    Basiswaarden    Vaardigheden    Faciliteiten      Effecten    Verandering
13
Beginfase samen op weg

     Verbetering – en veranderingsprocessen hebben een doel in het belang van alle
     medewerkers en de organisatie.

     In de verbetering – en veranderingsprocesen gaat het er om aanwezige kennis en ervaring
     aan te boren en te benutten.

     Verbeteren en veranderen doe je vooral zelf

     De aanvang van o.a. de genoemde trajecten kent grofweg drie fasen:

   •  Conceptontwikkeling

   •  Opstellen van Randvoorwaarden

   •  Transformeren(implementeren en inrichten)
14
Concept ontwikkeling samen op weg

     Analyse: ambitie, doelen, en middelen

     Elk verbetering - en veranderingsproces begint met een heldere analyse, visie, ontwikkeling
     en de beschrijving van ambities.

     Kernvragen zijn:

   •  Waarom zitten wij hier samen, wat is de doelstelling van het bedrijf;
   •  Wat vinden wij wat het bedrijf moet kunnen(markten en producten);
   •  Wat zijn de normen en waarden waar wij vanuit gaan? Hoe vinden wij dat de medewerkers
     met elkaar moeten omgaan?;
   •  Wat vinden wij wat de medewerkers moeten kunnen (prestatie, attitude en cultuur)?;
   •  Hoe kijkt de buitenwereld naar het bedrijf, wat zijn de verwachtingen, wat heeft dit voor
     gevolgen voor de doelstelling en ambities?
15
Randvoorwaarden stellen samen op weg

     Harde en zachte randvoorwaarden

     Bepalen van randvoorwaarden in termen van geld, productie, arbeidsplaatsen, tijd.     Kernvragen zijn:

   •  Hoeveel mag de verandering cq verbetering kosten(incidenteel en structureel)?
   •  Kan de productie of een ander bedrijfsproces tijdens de verbetering en /of verandering
     aangepast worden?
   •  Hoeveel medewerkers kunnen er worden ingezet voor de bovengenoemde processen.
   •  Moeten er medewerkers in/uit stromen?
   •  Welke kwaliteitseisen stellen we aan medewerkers en management( competenties, attitude,
     ambitie)?
16
Transformeren samen op weg

     Bij het inderdaad omvormen gaat het om implementeren en inrichten:

     De verbouwing van de huidige naar de nieuwe organisatie(huidige processen naar
     verbeterde processen) via een concreet en gericht actieprogamma een “roadmap”.     Kernvragen en acties zijn:

   •  Wanneer moeten de nieuwe processen van start of operationeel zijn?
   •  Welke procedures, werkwijzen en bedrijfsmiddelen moeten worden gewijzigd?
   •  Evaluatie data vaststellen m.b.t. voortgang trajecten?
   •  Wie doet het?
   •  Wat kost het?
17
De rol en opstelling van de adviseur/manager

   Door de jaren heen hebben wij een goed beeld gevormd van de gewenste rol van een
   organisatie adviseur/interim manager: een veranderings- en/of verbeteringsproces is per
   definitie vernieuwend. Het is een proces waarbij(schijnbare) zekerheden ter discussie worden
   gesteld en waarbij bij aanvang van het proces de uitkomsten nog niet scherp zijn.

   Medewerkers kunnen dit als bedreigend ervaren. Deze dreiging wordt verminderd door van
   begin af aan volstrekt open te zijn over de doelstellingen en de verbeteringen en/of
   veranderingen en wat de rol van de adviseur /manager is(samen met ons en voor ons), de
   randvoorwaarden en over het proces wat gevolgd gaat worden.

   Degene die verantwoordelijk zijn voor de genoemde processen dienen zich daarbij
   herkenbaar op te stellen. De organisatie adviseur/interim manager is bereid zijn handen vuil
   te maken(respect en rechtvaardigheid). Dus niet vrijblijvend aan de kantlijn staan en
   opschrijven wat andere aandragen of vertellen wat en hoe anderen het moeten doen. Maar
   vooral samen met de medewerkers en de leidingevenden visies ontwikkelen, ideeën
   uitwerken en vervolgens implementeren.   HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR
18
Het gaat gebeuren, het begint bij ons zelf !

     Het kan allemaal, het kan begint bij ons zelf.

     De 7 fundamenten:

   •  Betrokkenheid
   •  Bewustwording
   •  Competenties medewerkers
   •  Ontwikkeling
   •  Communiceren
   •  Beloningstructuur
   •  Het willen verbeteren en optimaliseren
19
Management profiel/Project profiel

     Management retail organisatie
     Management voedingsmiddelen industrie
     Management productie
     Management procesbeheersing
     Management uitzendorganisatie
     Management detachering
     Management kwaliteit
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Implementeren van vernieuwende verpakkingstechnieken binnen de voedingsbranche
    Ontwikkelen en doorvoeren van verbeterende productietechnieken binnen de voedingsbranche
    Kostenreducties en procesveranderingen doorvoeren, alle bedrijfsonderdelen
    Doorvoeren,begeleiden en adviseren van cultuurverandering, strategieverandering
    Begeleiding van alle bedrijfsprocessen die bij een onderneming of onderdeel daarvan nodig zijn
    Opzetten en implementeren van een bedrijfsbureau
    Opzetten en implementeren van een HRM afdeling
    Opzetten en implementeren van kwaliteitssysteem ISO 9002/9000
    Opzetten en implementeren van HACCP, ARBO RIE`s
    Ruime ervaring met het JIT principe, GMP, Lean & Mean20
Bedankt voor uw aandacht.

   Employ and More Werving & Selectie en Bedrijfsadvies:
   Frank Wellink, Consultant
    +31 (06-41 51 77 77)
     frank@employandmore.nl
     www.employandmore.nl
   HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR
21
1 von 21

Recomendados

2 Thepoint Presentatie Juli 2010 von
2 Thepoint Presentatie Juli 20102 Thepoint Presentatie Juli 2010
2 Thepoint Presentatie Juli 2010linkedinss
92 views1 Folie
Hervormen in crisistijden ! von
Hervormen in crisistijden !Hervormen in crisistijden !
Hervormen in crisistijden !John van de Rijdt
243 views16 Folien
Presentatie mathieu weggemans - Modern leiderschap von
Presentatie mathieu weggemans - Modern leiderschapPresentatie mathieu weggemans - Modern leiderschap
Presentatie mathieu weggemans - Modern leiderschapLia van Meegen
705 views17 Folien
HR quick scan von
HR quick scanHR quick scan
HR quick scankarenvdvalk
2.1K views14 Folien
Leidinggeven aan professionals niet doen! von
Leidinggeven aan professionals niet doen!Leidinggeven aan professionals niet doen!
Leidinggeven aan professionals niet doen!Carole Derks
5.7K views12 Folien
Presentatie Mathieu Weggeman von
Presentatie Mathieu WeggemanPresentatie Mathieu Weggeman
Presentatie Mathieu WeggemanHans Janssen
2.4K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Managing Professionals: Mathieu Weggeman von
Managing Professionals: Mathieu WeggemanManaging Professionals: Mathieu Weggeman
Managing Professionals: Mathieu WeggemanVlerick Business School
1.7K views16 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerbramvanluijk
219 views24 Folien
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
472 views20 Folien
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtJan Wietsma
1.5K views21 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerscbemmel
277 views28 Folien
Leidinggeven Aan Professionals von
Leidinggeven Aan ProfessionalsLeidinggeven Aan Professionals
Leidinggeven Aan ProfessionalsPieter Rop
2K views23 Folien

Was ist angesagt?(19)

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von bramvanluijk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvanluijk219 views
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von Diane Dros
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Diane Dros472 views
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von Jan Wietsma
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Jan Wietsma1.5K views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von scbemmel
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
scbemmel277 views
Leidinggeven Aan Professionals von Pieter Rop
Leidinggeven Aan ProfessionalsLeidinggeven Aan Professionals
Leidinggeven Aan Professionals
Pieter Rop2K views
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014 von UmanID
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
UmanID2.2K views
141023 bd nv plaquette monde RH nl von felixpval
141023 bd nv plaquette monde RH nl141023 bd nv plaquette monde RH nl
141023 bd nv plaquette monde RH nl
felixpval468 views
Tweetalige Slides Oudenaarde1708 von YANA2TQM c.v.
Tweetalige Slides Oudenaarde1708Tweetalige Slides Oudenaarde1708
Tweetalige Slides Oudenaarde1708
YANA2TQM c.v.213 views
Competentie Assesments von epmroelofs
Competentie AssesmentsCompetentie Assesments
Competentie Assesments
epmroelofs114 views
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei von avansplus
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 meiPresentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
avansplus3.9K views

Similar a Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boergkilsdonk
394 views32 Folien
Bureau Klantzicht Presentatie von
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieJoàn Harms 1200+
336 views8 Folien
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 von
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0emaatman
372 views4 Folien
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
293 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerSeederDeBoer
440 views32 Folien
Masterclass ready for the future def brochure von
Masterclass ready for the future def brochureMasterclass ready for the future def brochure
Masterclass ready for the future def brochureAndrea de Knijff-van Raalte
377 views12 Folien

Similar a Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management(20)

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von gkilsdonk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk394 views
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 von emaatman
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
emaatman372 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 views
Questionmarks In 5 Minuten von Mark Veldpape
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 Minuten
Mark Veldpape246 views
HR @ Wijs: van HR naar CNO von Ilse Jansoone
HR @ Wijs: van HR naar CNOHR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNO
Ilse Jansoone437 views
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen von Vertiv Co
IGlobal bedrijfsprofiel algemeenIGlobal bedrijfsprofiel algemeen
IGlobal bedrijfsprofiel algemeen
Vertiv Co225 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu334 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von JeroenBuma
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
JeroenBuma187 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 von guest53d213
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
guest53d213301 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von jmcloo
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
jmcloo283 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu358 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von lsguldenmund
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
lsguldenmund281 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von bregvandegeer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
bregvandegeer418 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von wunnik
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
wunnik252 views

Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management

 • 1. Presentatie Bedrijfsadvies Interim Management 1
 • 2. Welkom Hartelijk welkom bij Employ and More Bedrijfsadvies en Interim Management “Wij verbeelden ons niet uw beleid te bepalen, wij ondersteunen u van begin tot eind." Employ and More Bedrijfsadvies richt zich op een zo breed mogelijk bedrijfsadvies en een totale oplossing t.a.v. het verbeteren van bedrijfsprocessen, managementstijlen en andere bedrijfsconcepten die jaren geleden wel werkten maar nu misschien niet meer. Immers de samenleving en de markt veranderen, uw doelgroep ook! 2
 • 3. Welkom (vervolg) Vaak worden de schouders opgehaald als men het heeft over bedrijfsblindheid. Of wat te denken van mensen coachen en motiveren door middel van een verkeerde stijl. Heel veel kansen en potentieel rendement gaan daardoor verloren. Wij hoeven niet te rekenen, maar weten uit ervaring dat o.a. bovengenoemde het verschil kan maken tussen rode cijfers of zwarte cijfers. Wij gaan voor zwarte cijfers, u ook? Laat ons uw knelpunten binnen de organisatie analyseren en samen met u een plan van aanpak maken. Om zodoende via een aangepast of geheel nieuw concept of beleid, uw beoogde doelstelling te realiseren. Wij denken niet in problemen maar in oplossingen en in continu verbeteren. Wij spreken en adviseren uit ervaring en zijn echte praktijkmensen die zelf jarenlang midden in verschillende bedrijfsprocessen actief zijn geweest. Wij zijn getraind om met een frisse objectieve visie naar uw organisatie te kijken. Ons advies is niet gebaseerd op " papermanagement " maar op " practicemanagement." Verder op onze site en in deze presentatie kunt U lezen wat onze specialisaties zijn: 3
 • 4. Visie Visie: continu verbeteren een noodzaak " U heeft als ondernemer een doel, een doel is een droom met een deadline." Verbeteren is geen doel op zich, maar een noodzakelijke competentie van de organisatie. Bedrijven die het verbeterproces beheersen overleven moeilijke tijden en kunnen in goede tijden gemakkelijker concurreren. Immers de medewerkers hebben de sleutel tot succes in hun handen, het is een kwestie van de sleutel omdraaien en de deur naar succes gaat open. Het onderscheidend vermogen van uw organisatie wordt door een belangrijk deel bepaald door de competenties van uw medewerkers en het op juiste wijze inzetten van hen. Goed en coachend management speelt daarin een cruciale rol. Het niet willen luisteren naar elkaar of niet op de juiste manier communiceren kan menig bedrijfsproces frustreren. Met als gevolg onvoldoende productiviteit, minder efficiëntie, geen synergie en ontevreden klanten. Kortom; onnodige kosten. 4
 • 5. Visie (vervolg) Positieve operationele bedrijfsresultaten zijn niet alleen afhankelijk van een juiste inkoopprijs en een juiste verkoopprijs. Maar worden vooral beïnvloed door uw medewerkers en de wijze waarop uw middelen worden ingezet. Structuur is nodig maar mag niet als belemmerend of beknellend worden ervaren. Bedrijfsprocessen moeten zo ingericht worden dat een grote bijdrage wordt geleverd aan de creativiteit, prestatie en communicatie met als doel klinkende resultaten. Het kritisch analyseren van de verschillende bedrijfsprocessen, en de voor - en nadelen in kaart brengen, brengt u als ondernemer (en uw werknemers) nieuw inzicht, meer zelfkennis, meer bewustwording, meer betrokkenheid en meer communicatie. Samengevat: efficiëntie 5
 • 6. Samen naar ons doel.... Samen meer slagvaardigheid " Een cultuur van veel praten en overleggen, geen beslissingen en verantwoording nemen en afspraken niet nakomen, daar wilt u toch ook van af ? " Als ondernemer loopt u tegen een probleem aan waar u geen raad mee weet. Of u wilt een second opinion hebben over het vraagstuk. Wij staan u bij en willen graag in een informele sfeer met u van gedachten wisselen. Om zodoende het probleem in kaart te brengen. Vervolgens gaan wij de juiste methode en plan van aanpak die het beste past bij uw organisatie verwerken in een " road map ". Vergeet niet; u als ondernemer bepaalt de verschillende processen. Wij adviseren en ondersteunen. 6
 • 7. Diensten en Advies HRM Advies Werving & Selectie Personeelsmanagement Commercieelmanagement Kwaliteitsmanagement Productiemanagement Veranderingsmanagement Crisismanagement 7
 • 8. Methode Methode De methode die we verwerken in een "road map", is van tevoren niet per definitie vast te stellen. Uiteraard hanteren wij als basis geldende normen en regels, ons uitgangspunt is: “ practicemanagement." Niet iedere vaststaande methode is toepasbaar of werkbaar bij iedere orqanisatie. Uit ervaring weten wij dat branche, regio, de samenstelling van uw medewerkers en de duur van het bestaan van de organisatie factoren van invloed zijn t.a.v. het opstellen van een verbeter - en/of veranderingstraject. Door " practicemanagement " en de aanpak wordt de duur van het traject korter, overzichtelijker en levert sneller rendement op. Immers de medewerkers en u als ondernemer bepalen het verloop van de verschillende bedrijfsprocessen en niet eventuele regels of gewoontes waar al jaren aan vast wordt gehouden maar die nu niet meer efficiënt zijn. 8
 • 9. Methode (vervolg) Menige organisatie laat kansen en potentieel rendement ongemoeid en heeft zonder dat men het weet een "papieren tijger" binnen haar gelederen, waardoor potentiële groei en/of verbetering worden tegen gehouden. Werkomgevingen waar wij ruime ervaring mee hebben vallen vooral onder het MKB segment. U kunt dan denken aan o.a. de volgende omgevingen: - Retail - HRM/P & O - Recruitment/dienstverlening - Voedingsmiddelen industrie - Productie/techniek - ICT Door onze brede expertise adviseren wij in verschillende werkomgevingen. Wij hebben daar ook ruime ervaring mee. 9
 • 11. Begin fase project… Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw organisatie en in de verschillende bedrijfsprocessen en om goed en efficiënt eventuele knelpunten in kaart te brengen, gebruiken wij een vragenlijst. Om zodoende een goed beeld te krijgen en aan de hand daarvan samen met u een plan van aanpak te ontwikkelen. Toppers4jobs adviseert, begeleid, ondersteund en implementeerd samen met u de verbetering en/of veranderings processen. Met als uitgangspunt; Optimaliseren De vragen die wij gebruiken richten zich op verschillende facetten van de bedrijfsonderdelen en de verschillende processen die daarbij komen kijken. De verschillende bedrijfsprocessen zijn onder te brengen in 6 fundamenten. Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Verbetering en Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten Verandering OPTIMALISEREN 11
 • 12. Voorbeeld vragen: Is de visie van de organisatie duidelijk gedefinieerd en bekend bij alle direct betrokkenen binnen de organisatie? Hoe toegangelijk is uw management, zijn uw managers uw managers? Geeft de management informatie die u ontvangt u voldoende inzicht in de organisatie? Welke cultuur heerst er binnen uw organisatie en komt de cultuur overeen met de visie en normen en waarden van de organisatie? Heeft u inzicht en toegang tot alle processen binnen uw organisatie? Kloppen de gestelde normen en standaarden(nog steeds)? Welke afdelingen zijn er binnen uw organisatie nodig? Is de bezetting van iedere afdeling de juiste bezetting t.a.v.werkzaamheden en de productiviteit? Hoe wordt er gecommuniceerd en is dat optimaal? Is er voor de werknemers een POP? Hoe wordt de betrokkenheid en de bewustwording van de medewerkers getoetst? Een ISO certificatie, hoe nu verder? Wat zou u graag anders willen zien? Waar loopt u vaak tegen aan? Welke middelen worden er beschikbaar gesteld per bedrijfsonderdeel? en zijn de middelen ook daadwerkelijk nodig? 12
 • 13. Gevolgen onvoldoende fundament per onderdeel: Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Verwarring Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten geen samenhang & visie Strategie Cultuur Mensen Middelen Resultaten Scenario's & + + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Chaos Architectuur Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten geen besturing & beheersing Strategie Structuur Mensen Middelen Resultaten Weerstand Scenario's & + Processen & + + Competenties + ICT, Geld + Producten & = geen binding Architectuur Organisatie Vaardigheden Faciliteiten Effecten Strategie Structuur Cultuur Middelen Resultaten Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + + ICT, Geld + Producten & = Ongerustheid Architectuur Organisatie Basiswaarden Faciliteiten Effecten geen vaardigheden Strategie Structuur Cultuur Mensen Resultaten Frustratie Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + + Producten & = Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Effecten geen voorzieningen Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + = Nutteloosheid Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten geen toegevoegde waarde Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Scenario's & + Processen & + Leiderschap & + Competenties + ICT, Geld + Producten & = Verbetering en Architectuur Organisatie Basiswaarden Vaardigheden Faciliteiten Effecten Verandering 13
 • 14. Beginfase samen op weg Verbetering – en veranderingsprocessen hebben een doel in het belang van alle medewerkers en de organisatie. In de verbetering – en veranderingsprocesen gaat het er om aanwezige kennis en ervaring aan te boren en te benutten. Verbeteren en veranderen doe je vooral zelf De aanvang van o.a. de genoemde trajecten kent grofweg drie fasen: • Conceptontwikkeling • Opstellen van Randvoorwaarden • Transformeren(implementeren en inrichten) 14
 • 15. Concept ontwikkeling samen op weg Analyse: ambitie, doelen, en middelen Elk verbetering - en veranderingsproces begint met een heldere analyse, visie, ontwikkeling en de beschrijving van ambities. Kernvragen zijn: • Waarom zitten wij hier samen, wat is de doelstelling van het bedrijf; • Wat vinden wij wat het bedrijf moet kunnen(markten en producten); • Wat zijn de normen en waarden waar wij vanuit gaan? Hoe vinden wij dat de medewerkers met elkaar moeten omgaan?; • Wat vinden wij wat de medewerkers moeten kunnen (prestatie, attitude en cultuur)?; • Hoe kijkt de buitenwereld naar het bedrijf, wat zijn de verwachtingen, wat heeft dit voor gevolgen voor de doelstelling en ambities? 15
 • 16. Randvoorwaarden stellen samen op weg Harde en zachte randvoorwaarden Bepalen van randvoorwaarden in termen van geld, productie, arbeidsplaatsen, tijd. Kernvragen zijn: • Hoeveel mag de verandering cq verbetering kosten(incidenteel en structureel)? • Kan de productie of een ander bedrijfsproces tijdens de verbetering en /of verandering aangepast worden? • Hoeveel medewerkers kunnen er worden ingezet voor de bovengenoemde processen. • Moeten er medewerkers in/uit stromen? • Welke kwaliteitseisen stellen we aan medewerkers en management( competenties, attitude, ambitie)? 16
 • 17. Transformeren samen op weg Bij het inderdaad omvormen gaat het om implementeren en inrichten: De verbouwing van de huidige naar de nieuwe organisatie(huidige processen naar verbeterde processen) via een concreet en gericht actieprogamma een “roadmap”. Kernvragen en acties zijn: • Wanneer moeten de nieuwe processen van start of operationeel zijn? • Welke procedures, werkwijzen en bedrijfsmiddelen moeten worden gewijzigd? • Evaluatie data vaststellen m.b.t. voortgang trajecten? • Wie doet het? • Wat kost het? 17
 • 18. De rol en opstelling van de adviseur/manager Door de jaren heen hebben wij een goed beeld gevormd van de gewenste rol van een organisatie adviseur/interim manager: een veranderings- en/of verbeteringsproces is per definitie vernieuwend. Het is een proces waarbij(schijnbare) zekerheden ter discussie worden gesteld en waarbij bij aanvang van het proces de uitkomsten nog niet scherp zijn. Medewerkers kunnen dit als bedreigend ervaren. Deze dreiging wordt verminderd door van begin af aan volstrekt open te zijn over de doelstellingen en de verbeteringen en/of veranderingen en wat de rol van de adviseur /manager is(samen met ons en voor ons), de randvoorwaarden en over het proces wat gevolgd gaat worden. Degene die verantwoordelijk zijn voor de genoemde processen dienen zich daarbij herkenbaar op te stellen. De organisatie adviseur/interim manager is bereid zijn handen vuil te maken(respect en rechtvaardigheid). Dus niet vrijblijvend aan de kantlijn staan en opschrijven wat andere aandragen of vertellen wat en hoe anderen het moeten doen. Maar vooral samen met de medewerkers en de leidingevenden visies ontwikkelen, ideeën uitwerken en vervolgens implementeren. HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR 18
 • 19. Het gaat gebeuren, het begint bij ons zelf ! Het kan allemaal, het kan begint bij ons zelf. De 7 fundamenten: • Betrokkenheid • Bewustwording • Competenties medewerkers • Ontwikkeling • Communiceren • Beloningstructuur • Het willen verbeteren en optimaliseren 19
 • 20. Management profiel/Project profiel Management retail organisatie Management voedingsmiddelen industrie Management productie Management procesbeheersing Management uitzendorganisatie Management detachering Management kwaliteit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Implementeren van vernieuwende verpakkingstechnieken binnen de voedingsbranche  Ontwikkelen en doorvoeren van verbeterende productietechnieken binnen de voedingsbranche  Kostenreducties en procesveranderingen doorvoeren, alle bedrijfsonderdelen  Doorvoeren,begeleiden en adviseren van cultuurverandering, strategieverandering  Begeleiding van alle bedrijfsprocessen die bij een onderneming of onderdeel daarvan nodig zijn  Opzetten en implementeren van een bedrijfsbureau  Opzetten en implementeren van een HRM afdeling  Opzetten en implementeren van kwaliteitssysteem ISO 9002/9000  Opzetten en implementeren van HACCP, ARBO RIE`s  Ruime ervaring met het JIT principe, GMP, Lean & Mean 20
 • 21. Bedankt voor uw aandacht. Employ and More Werving & Selectie en Bedrijfsadvies: Frank Wellink, Consultant  +31 (06-41 51 77 77)  frank@employandmore.nl  www.employandmore.nl HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR 21