ESP_DLL_W3_Q1docx.docx

GRADES1 to 12
DAILY LESSON LOG
School:
UPPERTAMBLERICENTRALELEMENTARY
SCHOOL Grade Level: VI
Teacher: EMMY LOOU L. CADIL Learning Area: ESP
Teaching Dates and
Time: SEPTEMBER 5 – 9, 2022 (WEEK 3) Quarter: 1ST QUARTER
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ngpagsunod sa mga tamang hakbangbago makagawa ng isangdesisyon parasa ikabubuti nglahat
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa angtamangdesisyon nangmay katatagan ng loob para sa ikabubuti nglahat
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulatang code sa bawat
kasanayan
1. Naisasagawa angmga tamang hakbangna makatutulong sa pagbuo ng isangdesisyon na makabubuti sa pamilya
1.1. pagsusuri nangmabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari
1.2. pagsang-ayon sa pasya ngnakararami kungnakabubuti ito
1.3. paggamit ng impormasyon Code: EsP6PKP-Ia-i-37
II. NILALAMAN
Paksa: Pagyamanin angmapanuringpag-iisip
Kaugnay na Pagpapahalaga: Mapanuringpag-iisip (Critical thinking)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016,pahina 81
B. Iba pang Kagamitang Panturo
1. EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3:Pagyamanin angMapanuringPag-iisip,pahina1-7
2. Maaaringgamitin ang video sa: https://www.youtube.com/watch?v=zJcTtetwB0E
3. http://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
4. laptop, projector, powerpoint presentation na inihanda ngguro,mga larawan para sa picture analysis, manila paper na may nakaguhitna graphic
organizer, metacards,pentel pen
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin
at/o Pagsisimula ng Bagong
Aralin
Batiin angmga mag-aaral atitala angbilangngmga pumasok at lumiban.
Tumawag ng ilangmagaaral na magbabasangisinulatnilasa kanilang
TALAARAWAN.
Magkaroon ng maiklingbalik-aral sa ginawa ngnakaraangaraw.
Itanong:
Bakitkailangan natinggumawa ng mga tamang desisyon?
Bilangpagbabalik-aral,itanongsa mga magaaral:“Ano-ano angdapat isaalang-alangsa pagkakaroon ngmapanuringpag-iisip?”.
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Sumangguni sa EsP DLP,
Unang Markahan,Ikatlong
Linggo - Aralin 3,pahina 2.
C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa
sa Bagong Aralin
Sumangguni sa EsP DLP,
Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 2 (Picture Analysis).
Original FileSubmitted and Formatted by DepEd Club Member - visitdepedclub.com for more
D. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #1
Ipapanood angmungkahing video clip na may pamagatna “Gustin”. Sumangguni sa EsP DLP,
Unang Markahan,Ikatlong
Linggo - Aralin 3,pahina 3.
Tandaan:
Maaaringgumamitng iba pangng video clip/s na may kahalintulad na paksa.
Ipasagotangmga tanong sa pahina 3 ng DLP, at iproseso angsagotng mga mag-aaral.
IV. PAMAMARAAN
E. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #2
Ipagawa angPangkatang
Gawain na makikita sa
EsP DLP, Unang
Markahan,IkatlongLinggo
- Aralin 3,pahina 3
Magkaroon ng pagpoproseso ngkaranasan gamitangmga tanong sa pahina 3 ng EsP DLP, Unang Markahan,
IkatlongLinggo - Aralin 3.
Sabihin sa mga mag-aaral na magbahagi sila ngkanilangpersonal na karanasan na nagpapakita nangmapanuringpag-iisip.
F. Paglinang sa Kabiihasaan Gamit ang manila paper na may nakaguhitna graphic organizer, ipagawa ang
(Tungo sa Formative
Assessment)
Gawain na makikita sa
EsP DLP, Unang
Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 4.
Magkaroon ng malalimangpagtalakay sa pamamagitan ngpagsagotsa mga tanong sa pahina 4 ng EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3.
G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-
Araw-araw na Buhay
Ipagawa angIndibidwal na
Gawain na makikita sa
EsP DLP, Unang
Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 4-5.
VI. PAGNINILAY
A. Bilangngmag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B. Bilangngmag-aaral na
nangangailangan ngiba pang
gawain para sa remediation
IV. PAMAMARAAN
H. Paglalahat ng Aralin Itanong sa mga mag-aaral kungano angibigsabihn ngmapanuringpag-iisip o
kritikal na pag-iisip para sa kanila.
Palawakin angtalakayan sanagingkasagutan ngmga mag-aaral upangmas
maintindihan nila angpagpapahalagangnililinangsa aralingito.
Magbigay din ng karagdagangimpormasyon tungkol sa pagpapahalagangmapanuringpag-iisip.
Maaaringgawinggabay angnakasulatsa EsP
DLP, Unang Markahan,
IkatlongLinggo - Aralin 3:pahina 5-6.
I. Pagtataya ng Aralin Ipasagotsa kuwaderno ng mga mag-aaral angpagtataya na makikita sa EsP DLP, Unang
Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3:pahina 6.
Gamitin ang patnubay na mga tanong sa pahina 7 ng DLP.
J. Karagdagang Gawain para sa
Takdang-Aralin at Remediation
Ipagawa angkaragdaganggawain na makikita sa EsP DLP, Unang Markahan,
IkatlongLinggo - Aralin 3:pahina 7.
V. MGA TALA
C. Nakatulongba ang remedial?
Bilangngmag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilangngmag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulongng
lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin angaking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng akingpunongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitangpanturo ang
akingnadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
1 von 4

Recomendados

ESP-DLL.docx von
ESP-DLL.docxESP-DLL.docx
ESP-DLL.docxRandleyKearlCura
9 views5 Folien
Grade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2 (1).docx von
Grade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2 (1).docxGrade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2 (1).docx
Grade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2 (1).docxOrlynAnino1
11 views5 Folien
Grade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2.docx von
Grade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2.docxGrade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2.docx
Grade 6 DLL ESP 6 Q1 Week 2.docxOrlynAnino1
7 views5 Folien
DLL inESP 10 von
DLL inESP 10DLL inESP 10
DLL inESP 10welita evangelista
926 views2 Folien
ESP6 dll week 8 oct16-20.docx von
ESP6 dll week 8 oct16-20.docxESP6 dll week 8 oct16-20.docx
ESP6 dll week 8 oct16-20.docxHAZELESPINOSAGABON
2 views11 Folien
esp.DLL MELC Based von
esp.DLL MELC Basedesp.DLL MELC Based
esp.DLL MELC BasedJoanEveGagap
118 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ESP_DLL_W3_Q1docx.docx

Day 2 week 1.docx von
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDixieRamos2
41 views7 Folien
Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
1.2K views6 Folien
Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
936 views6 Folien
Day 5 week 1.docx von
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
90 views7 Folien
Day 3 week 1.docx von
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
83 views7 Folien
SHS-DLL-Week-5.docx von
SHS-DLL-Week-5.docxSHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docxRomell Delos Reyes
81 views5 Folien

Similar a ESP_DLL_W3_Q1docx.docx(20)

DLL_ESP 5_Q1_W1.docx von lomar5
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxDLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
lomar587 views
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1 von EDITHA HONRADEZ
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
EDITHA HONRADEZ7.3K views
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx von VinArcilla
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
VinArcilla146 views

ESP_DLL_W3_Q1docx.docx

  • 1. GRADES1 to 12 DAILY LESSON LOG School: UPPERTAMBLERICENTRALELEMENTARY SCHOOL Grade Level: VI Teacher: EMMY LOOU L. CADIL Learning Area: ESP Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 5 – 9, 2022 (WEEK 3) Quarter: 1ST QUARTER I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasangpag-unawa sa kahalagahan ngpagsunod sa mga tamang hakbangbago makagawa ng isangdesisyon parasa ikabubuti nglahat B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa angtamangdesisyon nangmay katatagan ng loob para sa ikabubuti nglahat C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulatang code sa bawat kasanayan 1. Naisasagawa angmga tamang hakbangna makatutulong sa pagbuo ng isangdesisyon na makabubuti sa pamilya 1.1. pagsusuri nangmabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari 1.2. pagsang-ayon sa pasya ngnakararami kungnakabubuti ito 1.3. paggamit ng impormasyon Code: EsP6PKP-Ia-i-37 II. NILALAMAN Paksa: Pagyamanin angmapanuringpag-iisip Kaugnay na Pagpapahalaga: Mapanuringpag-iisip (Critical thinking) III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016,pahina 81 B. Iba pang Kagamitang Panturo 1. EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3:Pagyamanin angMapanuringPag-iisip,pahina1-7 2. Maaaringgamitin ang video sa: https://www.youtube.com/watch?v=zJcTtetwB0E
  • 2. 3. http://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 4. laptop, projector, powerpoint presentation na inihanda ngguro,mga larawan para sa picture analysis, manila paper na may nakaguhitna graphic organizer, metacards,pentel pen IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin at/o Pagsisimula ng Bagong Aralin Batiin angmga mag-aaral atitala angbilangngmga pumasok at lumiban. Tumawag ng ilangmagaaral na magbabasangisinulatnilasa kanilang TALAARAWAN. Magkaroon ng maiklingbalik-aral sa ginawa ngnakaraangaraw. Itanong: Bakitkailangan natinggumawa ng mga tamang desisyon? Bilangpagbabalik-aral,itanongsa mga magaaral:“Ano-ano angdapat isaalang-alangsa pagkakaroon ngmapanuringpag-iisip?”. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Sumangguni sa EsP DLP, Unang Markahan,Ikatlong Linggo - Aralin 3,pahina 2. C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Sumangguni sa EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 2 (Picture Analysis). Original FileSubmitted and Formatted by DepEd Club Member - visitdepedclub.com for more D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Ipapanood angmungkahing video clip na may pamagatna “Gustin”. Sumangguni sa EsP DLP, Unang Markahan,Ikatlong Linggo - Aralin 3,pahina 3. Tandaan: Maaaringgumamitng iba pangng video clip/s na may kahalintulad na paksa. Ipasagotangmga tanong sa pahina 3 ng DLP, at iproseso angsagotng mga mag-aaral. IV. PAMAMARAAN E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Ipagawa angPangkatang Gawain na makikita sa EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 3 Magkaroon ng pagpoproseso ngkaranasan gamitangmga tanong sa pahina 3 ng EsP DLP, Unang Markahan, IkatlongLinggo - Aralin 3. Sabihin sa mga mag-aaral na magbahagi sila ngkanilangpersonal na karanasan na nagpapakita nangmapanuringpag-iisip. F. Paglinang sa Kabiihasaan Gamit ang manila paper na may nakaguhitna graphic organizer, ipagawa ang
  • 3. (Tungo sa Formative Assessment) Gawain na makikita sa EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 4. Magkaroon ng malalimangpagtalakay sa pamamagitan ngpagsagotsa mga tanong sa pahina 4 ng EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang- Araw-araw na Buhay Ipagawa angIndibidwal na Gawain na makikita sa EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3,pahina 4-5. VI. PAGNINILAY A. Bilangngmag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilangngmag-aaral na nangangailangan ngiba pang gawain para sa remediation IV. PAMAMARAAN H. Paglalahat ng Aralin Itanong sa mga mag-aaral kungano angibigsabihn ngmapanuringpag-iisip o kritikal na pag-iisip para sa kanila. Palawakin angtalakayan sanagingkasagutan ngmga mag-aaral upangmas maintindihan nila angpagpapahalagangnililinangsa aralingito. Magbigay din ng karagdagangimpormasyon tungkol sa pagpapahalagangmapanuringpag-iisip. Maaaringgawinggabay angnakasulatsa EsP DLP, Unang Markahan, IkatlongLinggo - Aralin 3:pahina 5-6. I. Pagtataya ng Aralin Ipasagotsa kuwaderno ng mga mag-aaral angpagtataya na makikita sa EsP DLP, Unang Markahan,IkatlongLinggo - Aralin 3:pahina 6. Gamitin ang patnubay na mga tanong sa pahina 7 ng DLP. J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Remediation Ipagawa angkaragdaganggawain na makikita sa EsP DLP, Unang Markahan, IkatlongLinggo - Aralin 3:pahina 7. V. MGA TALA
  • 4. C. Nakatulongba ang remedial? Bilangngmag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilangngmag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulongng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin angaking naranasan na solusyunan sa tulong ng akingpunongguro at superbisor? G. Anong kagamitangpanturo ang akingnadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?