Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SomeTime2015 Sosiaalisen median juridiikkaa Elina Koivumäki 23-05-2015

Sosiaalisen median juridiikkaa koskeva ajankohtaiskatsaus vuosittaisessa SomeTime 2015 tapahtumassa Hämeen linnassa 23.5.2015

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

SomeTime2015 Sosiaalisen median juridiikkaa Elina Koivumäki 23-05-2015

 1. 1. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com SOME-JURIDIIKKAA SomeTime 2015 23.5.2015 Asianajaja, osakas Elina Koivumäki
 2. 2. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Asianajaja, osakas Elina Koivumäki @ElinaKoivumaki lakimies v. 2000, asianajaja v. 2004 – asianajoalalla 15 v erikoistumisalueet – digi- / some-juridiikka – tietosuoja – markkinointijuridiikka ja kuluttajansuoja – verkkokauppa – tekijänoikeus 2
 3. 3. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Asianajaja, osakas Elina Koivumäki @ElinaKoivumaki asianajotoiminnan lisäksi mm. – Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry • hallituksen jäsen 2014- – IAB Finland ry (Interactive Advertising Bureau) • hallituksen jäsen 2013- • Tietosuojatyöryhmän jäsen 2009-, puheenjohtaja 2013- – ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry • Reilun Pelin ryhmän jäsen 2004- • hallituksen jäsen 2010-2013 – MARK Suomen markkinointiliitto ry • hallituksen jäsen 2006-2008 • Juristipiirin puheenjohtaja 2002-2005 – .eu domain-nimiriitoja ratkaiseva välimies – Markkinointijuridiikka 2015 –kirja (Helsingin Kamari Oy) • 1. painos 2010, joka vuosi julkaistaan päivitetty painos 3
 4. 4. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Mikä JB Eversheds? 1.9.2013  + = 3.11.2014  4.000 asiantuntijaa, 31 maata, 57 toimistoa
 5. 5. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Esityksen sisältö asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa markkinoinnin tunnistettavuus immateriaalioikeuksien huomioiminen sosiaalisessa mediassa – yrityksen / yhteisön itse sosiaaliseen mediaan tuottama sisältö – käyttäjien yrityksen / yhteisön some-kanaviin tuottama sisältö työelämä ja sosiaalinen media – sosiaalisen median ohjeistus yrityksessä / yhteisössä
 6. 6. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa
 7. 7. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Sitaatti: HS.fi 1.7.2014
 8. 8. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com KSL:n yleislauseke (B-to-C) kuluttajansuojalaki 2:1 §: ”Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimatonta menettelyä ei saa käyttää myöskään asiakassuhteessa.” – menettely voi olla sopimatonta myös ostopäätöksen jälkeen • pitävätkö annetut lupaukset mm. asiakaspalvelun saatavuudesta sosiaalisessa mediassa paikkaansa?
 9. 9. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kuvasitaatti: Twitter.com 2015
 10. 10. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Yksityisyyden suoja some-asiakaspalvelussa tunnista, liittyykö some-asiakaspalvelussa käsiteltävä asia yksittäisen asiakkaan asiaan (esim. reklamaatio) vai yleiseen neuvontaan (esim. tieto lentojen myöhästymisestä tai postipakettien hinnoista) tunnista, keräätkö somesta käyttäjien henkilötietoja  henkilötietolainsäädäntö soveltuu
 11. 11. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Yksityisyyden suoja some-asiakaspalvelussa henkilötietolaki sisältää yleisen vaitioloa koskevan velvoitteen: – ”joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja”
 12. 12. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kuvasitaatti: Facebook.com 2015
 13. 13. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Yksityisyyden suoja some-asiakaspalvelussa ohjaa asiakkaan oma asia yksityisiin kanaviin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sosiaalisen median alustat eivät välttämättä ole tietoturvallisia alustoja (edes palvelun sisäinen yksityisviestintä)  ohjaa dialogi tietoturvallisiin kanaviin
 14. 14. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kuvasitaatti: Facebook.com 2015
 15. 15. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kuvasitaatti: Facebook.com 2015
 16. 16. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kuvasitaatti: Twitter.com 2015
 17. 17. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Markkinoinnin tunnistettavuus
 18. 18. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Markkinoinnin tunnistettavuus B-to-C – kuluttajansuojalaki (KSL) 2 luku 4 § B-to-B – laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) 1 § markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi – sen kaupallinen tarkoitus sekä – kenen lukuun sitä toteutetaan
 19. 19. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Markkinoinnin tunnistettavuus B-to-C 1.10.2008  KSL:iin liittyvä ”asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa” 1 § Harhaanjohtava menettely ”Seuraavia menettelytapoja markkinoinnissa ja asiakassuhteissa pidetään (…) sopimattomina ja (…) harhaanjohtavina: 20) sellaisen kuvan antaminen, että elinkeinonharjoittaja ei harjoita elinkeinoaan vaan on kuluttaja”
 20. 20. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Markkinointi blogeissa lukijalla on lainsäädännön nojalla oikeus voida olla tietoinen siitä, mikä osa sisällöstä on bloggarin aitoa omaa mielipidettä ja mikä osa on jonkun yrityksen lukuun tapahtuvaa kaupallista viestintää – toimituksellisen aineiston + yksityisten mielipiteiden erottaminen kaupallisesta viestinnästä yhteistyösopimus mainostajan ja bloggarin kanssa eettiset ohjeet
 21. 21. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohje 18.11.2013 julkaistu linjaus – ei laki, ei tuomioistuimen päätös – KKV:n tulkinta lainsäädännöstä – www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/linjaukset/aihekohtaiset- linjaukset/mainonnan-tunnistettavuus-blogeissa-2013.pdf ero ammattibloggareiden ja harrastelijoiden välillä – ”harrastusbloggaajaa ei velvoita suoraan kuluttajansuojalainsäädäntö tai Journalistin ohjeet, mutta mainostava yritys on siitä huolimatta vastuussa lainsäädännön noudattamisesta blogin kautta markkinoidessaan” 21
 22. 22. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Sopimus blogiyhteistyöstä sopimuksen tausta ja tarkoitus – testituotteiden arviointi yhteistyön sisältö – mitä tuotteita, missä arviointi tehdään, kuinka usein kirjoittaa, yksinoikeus yms. osapuolten oikeudet ja velvollisuudet – immateriaalioikeudet (tavaramerkit, kuvat yms.), sisällöstä päättäminen, piilomainonnan kielto, sisällön poisto, referenssioikeus, lain noudattaminen yms. palkkiot ja kulukorvaukset, veroseuraamukset
 23. 23. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Verottajan ohje keväällä 2014 julkaistu linjaus – ei laki, ei tuomioistuimen päätös – verottajan tulkinta lainsäädännöstä – www.vero.fi/fi- FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_kannanottoja/Henkiloverot us_ja_ennakkoperinta/Blogikirjoituksista_saatujen_korvausten_%28 32554%29 – palkkatulo, muu veronalainen ansiotulo, työkorvaus, käyttökorvaus 23
 24. 24. Copyright © 2015 JB Eversheds www.jbeversheds.com Immateriaalioikeuksien huomioiminen sosiaalisessa mediassa
 25. 25. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Yrityksen / yhteisön itse sosiaaliseen mediaan tuottama sisältö
 26. 26. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Käytä omia immateriaalioikeuksia oikein tarkista omien tekijänoikeuksilla suojattujen aineistojen käyttöoikeuden laajuus – aikarajat, sallitut mediat / some-kanavat käytä tavaramerkkejä oikein – ADIDAS-kengät (ei ”adidakset”) – ® rekisteröidyt tavaramerkit – ™ hakemusvaiheessa olevat tavaramerkit
 27. 27. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Älä loukkaa muiden tahojen immateriaalioikeuksia selvitä, voitko sisällyttää aineistoosi ulkopuolisten tuottamaa materiaalia (kuva, video, logo…) kaupalliseen markkinointikäyttöön saatava aina ennakkolupa – ns. siteerausoikeuteen ei kannata luottaa kaupallisessa toiminnassa
 28. 28. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Ulkopuolinen aineisto osana omaa sisältöä Kansainvälisen kauppakamarin eli ICC:n Markkinointisäännöt (www.icc.fi) – ”Markkinoinnissa ei tule oikeudetta käyttää toisen yrityksen tai muun yhteisön nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä.” – ”Markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).”
 29. 29. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kuvasitaatti: Twitter.com 2015
 30. 30. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Käyttäjien yrityksen / yhteisön some- kanaviin tuottama sisältö
 31. 31. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Vältä immateriaalioikeuksien loukkauksia anna informaatiota siitä, ettei osallistuja saa laatia / toimittaa sellaista sisältöä, johon on luvatta otettu immateriaalioikeuksilla toiselle suojattua aineistoa – erityisesti tavaramerkit, tekijänoikeudet • voi olla relevanttia esim. video- ja kuvakilpailuihin liittyen • mitä näkyy pääosassa / taustalla
 32. 32. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Pyydä lupa henkilön kuvan / nimen käyttöön korostuu erityisesti kuva- / videokampanjoissa, joissa osallistujat lähettävät omia kuvia / videoita kampanjaan suostumus siitä, että aineistolla voi osallistua yrityksen / yhteisön sosiaalisen median kampanjaan 1. aineistoissa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä • alaikäiseltä huoltajan suostumus 2. aineiston kuvaajalta
 33. 33. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Mitä henkilön kuvan käytöstä säädetään? Kansainvälisen kauppakamarin eli ICC:n Markkinointisäännöt (www.icc.fi) – mainoksessa ei saa luvatta käyttää kuvaa tai mainintaa yksityisestä tai julkisesta henkilöstä – mainoksessa ei saa sopimattomasti käyttää hyväksi toisen henkilön nimeen liittyvää mainetta tai tunnettuisuutta (good will)
 34. 34. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Kerro aineiston julkaisemisesta ja hyödyntämisestä kampanjaehtoihin tieto siitä, että osallistumalla henkilö antaa yritykselle suostumuksensa aineiston julkaisemiseen kerrottuihin tarkoituksiin – rajallinen vai rajoittamaton julkaisuoikeus • ajallisesti rajattu • mediakohtaisesti rajattu (some, koko internet, printti, kaikki mediat ym.) • korvauksetta vai korvausta vastaan osallistujan nimen ja kuvan julkaisu
 35. 35. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Työelämä ja sosiaalinen media
 36. 36. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Voiko työnantaja määrätä / ohjeistaa työntekijöiden sosiaalisen median käytöstä? työnantajalla on oikeus määrätä työajan ja työvälineiden käytöstä – oikeus kieltää sosiaalisen median käyttö työaikana – oikeus estää teknisesti pääsy sosiaalisen median palveluihin työnantajan laitteilla oikeudenkäynneissä huomio nykyään myös työnantajan antamaan ohjeistukseen – miten työntekijöitä on ohjeistettu sosiaalisen median käytössä?
 37. 37. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Sosiaalisen median ohjeen teemoja ketä kaikki henkilöstön jäseniä ohje koskee mitä kaikkea ohje koskee – myös vapaa-ajalla ja omilla laitteilla tehtävää toimintaa sosiaalisessa mediassa salassapitovelvollisuus lojaliteettivelvoite – työsopimuslain mukainen lojaliteettivelvoite kattaa myös sosiaalisen median käytön, ja velvoittaa työntekijöitä olemaan lojaaleja työnantajaa kohtaan
 38. 38. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Sosiaalisen median ohjeen teemoja piilomainonnan kielto – ei sallittua esim. esiintyä anonyymisti / kuluttajana ja puffata työnantajan tuotteita ja palveluita omien tavaramerkkien ym. tunnusten sekä kuvamateriaalin käyttö muiden tahojen immateriaalioikeuksien kunnioittaminen seuraamukset ohjeen rikkomisesta
 39. 39. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com Huumori on taitolaji USA / PR-työntekijä matkalla Etelä-Afrikkaan joulunviettoon, twiitti Lontoon lentokentältä – www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html?_r=0
 40. 40. Kirjana tai www-palveluna! Hinta alk. € 69 € (norm. € 85) -10 % kertatilauskirjan hinnasta koodilla JBEVERSHEDS Hintaan lisätään alv 10 % www.kauppakamarikauppa.fi Elina Koivumäki, Petteri Häkkänen MARKKINOINTIJURIDIIKKA 2015
 41. 41. Copyright © 2014 JB Eversheds www.jbeversheds.com YHTEYSTIEDOT Elina Koivumäki Asianajaja, osakas elina.koivumaki@jbeversheds.com GSM 040 555 35 79 @ElinaKoivumaki

×