Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Energopārvaldības sistēma Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

  1. Energopārvaldības sistēma (EPS) Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 30.03.2023
  2. EPS vērtība - Energoresursu izmaksas veido lielu pašvaldības budžeta izdevumu daļu - Pašvaldības ēkās ir ļoti dažādas vajadzības un aprīkojums - Ēku un infrastruktūras pārvaldībā iesaistīts daudz darbinieku Visaptverošs datu monitorings un patēriņa pārvaldība
  3. EPS Jelgavā Informācijas un izpratnes paaugstināšana iesaistītajiem darbiniekiem Energosnieguma rādītāji • Patēriņš mēnesī • Patēriņš gadā • Siltumenerģijas patēriņš pret ārgaisa temperatūru • Siltummezglu ienākošā un izejošā temperatūra Monitorings un analīze • Mēneša patēriņš, • Dienu patēriņš • Objektu apmeklēšana, • Detalizēta analīze Objekti • 12 pirmsskolas izglītības iestādes, • 11 skolas, • 21 citas ēkas • Ielu apgaismojums Tehniski- ekonomiskais pamatojums, Iepirkumi, projektēšana
  4. Energoresursu patēriņa dinamika 6.94 6.15 5.16 5.97 2019 2020 2021 2022 elektroenerģija Samazinājums pret 2019. gadu -14% 11.47 10.4 12.44 10.79 2019 2020 2021 2022 siltumenerģija Samazinājums pret 2019. gadu -6%
  5. Energoresursu patēriņa dinamika izglītības iestāžu ēkās Samazinājums pret 2019. gadu -16% Samazinājums pret 2019. gadu -7% 2.6 1.99 1.8 2.2 2019 2020 2021 2022 elektroenerģija izglītības iestādēs 8.96 8.17 9.68 8.36 2019 2020 2021 2022 siltumenerģija izglītības iestādēs
  6. Samazinājums pret 2019. gadu, ņemot vērā ārgaisa temperatūru -7%
  7. Lielākie izaicinājumi • Datu vienmēr ir pārāk maz un tie var būt arvien detalizētāki • Dati par ēku faktisko gaisa temperatūru un atbilstību noteiktajam • Darbinieku motivācija • Iekārtu un aprīkojuma izmantošanas efektivitāte • Ēku tehniskais stāvoklis un nolietojums
  8. Paldies! Ivo Berkolds “Smart Meter”, SIA Jelgavas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldnieks +371 22006646 ivo.berkolds@dome.jelgava.lv
Anzeige