MatejKorvin.pdf

E

Matej Korvín, dejiny, história

1
Matej Korvín - Havraní kráľ
(z latinčiny Corvinus = havran). V skutočnosti jeho priezvisko bolo Hunyadi.
Bol uhorský, chorvátsky a neskôr český kráľ.
Bol zvolený za uhorského kráľa ako 15 ročný.
Podľa legendy jeho matka mu poslala havrana s prsteňom v zobáku. Havran vraj údajne letel
so správou nepretržite zo Sedmohradska do Prahy a tak bol za uhorského kráľa korunovaný
chlapec: kráľ havranov. Motív havrana s prsteňom v zobáku sa stal súčasťou rodinného erbu.
Socha s havranom sa nachádza na mnohých miestach v Maďarsku.
2
Čierny pluk
Bol silný a múdry panovník. Vytvoril prvú stálu profesionálnu európsku armádu zloženú z
takmer 28.000 žoldnierov (platených vojakov) známych ako Čierny pluk. Nebol tak odkázaný
na vojenskú podporu a peniaze šľachty. Zaviedol spravodlivejšie dane a vyslúžil si prezývku
"ľudový kráľ".
Vojaci v iných krajinách boli obrancovia z radov bežnej populácie.
Počas roka pracovali ako pekári, roľníci, tehliari.. Muži čiernej
armády boli dobre platení žoldnieri na plný úväzok. Bola to armáda,
ktorá dobila veľké časti Rakúska, Čiech a zvíťazila nad Turkami.
Matej uznával dôležitosť strelných zbraní. Každý štvrtý vojak jeho
armády mal arquebus (dlhú pušku), čo bolo v tých časoch
nezvyčajné (vysoká cena pušného prachu). Ešte aj koncom 16.
storočia iba 10% západoeurópskych armád používalo strelné zbrane.
V čase vrcholu mala armáda 20 000 jazdcov a 8 000 pešiakov.
Vojaci boli Češi, Nemci, Poliaci, Srbi a Maďari.
3
Hlavný hrdina ľudových rozprávok
Bol známy ako spravodlivý kráľ, mnoho príbehov a legiend popisuje ako blúdi v maskovaní
po krajine a pomáha spravodlivo svojim poddaným. Existuje veľa maďarských kreslených
rozprávok o kráľovi Matejovi.
V Komárne
Pri príležitosti 560 výročia nástupu Mateja Korvína na uhorský trón vytvoril maďarský
národný archív mapu na ktorej uvádza 555 miest v Uhorsku, ktoré navštívil kráľ. Iniciátori
projektu Cesta Mateja Korvína chceli pomôcť výučbe dejepisu na stredných školách. Matej
Korvín navštívil niekoľkokrát aj Komárno.
https://matyaskiraly.mnl.gov.hu/
4
Podľa tradície navštívil Matej Korvín Komárno po prvýkrát v roku 1465, počas ťaženia proti
husitom, a hrad sa mu zapáčil natoľko, že si tu nechal neskôr postaviť renesančný palác.
(Palác bol zničený 1527, keď Ferdinand Habsburský dobil komárňanský hrad od Jána
Zápoľského) Často poľoval vo svojej komárňanskej záhrade (ktorá sa nachádzala okolo
dnešnej nemocnice). Jeho luxusná loď zvaná Bucentaurus často zakotvila v komárňanskom
trajekte. (Súčasťou kráľovskej čiernej armády bolo i 364 plávajúcich jednotiek. Námorníctvo
malo 7300 zamestnancov.)
https://pevnost.komarno.eu/historia-a-zaujimavosti/historia-pevnosti-pevnostneho-systemu/
5
Lipa kráľa Mateja
V zámockom parku v Bojniciach sa nachádza dnes už vyše 700 rokov stará lipa, ktorú
nazývajú aj Lipa kráľa Mateja. Vraj ju zasadil Matúš Čák Trenčiansky v roku 1301. O 150
rokov neskôr tam rád pobýval Matej Korvín, ktorý pod lipou usporadúval veľké hostiny a
porady. Kráľovské listy datované v Bojniciach končia so záverečnými slovami "Sub nostris
dilectis tillis bojniciensibus" – Pod našimi milými lipami bojnickými.
6
Zberateľ kníh
Jeho kráľovská knižnica Bibliotheca Corviniana na Budínskom hrade bola jednou z
najväčších zbierok kníh v Európe. Pozostávala z približne 3 000 kódexov alebo „Corvinae“,
ktoré obsahovali asi 4000-5000 rôznych diel, veľa klasických gréckych a latinských autorov.
Zahŕňala filozofické diela, teológiu, históriu, právo, literatúru, geografiu, prírodné vedy,
medicínu, architektúru a mnoho ďalších. Turecká invázia do Uhorska v 16. storočí zničila
kódexy (1526 porážka Uhorska v bitke pri Moháči). Prežilo iba asi 216 Corvinae, ktoré sa
dnes zachovali vo viacerých knižniciach v Maďarsku a Európe. Položky z Bibliotheca
Corviniana sú od roku 2005 pod ochranou UNESCO.
7
8
Slovenské legendy
Legenda o obci Valaska
S jednou legendou o Valaskej sa spája aj kráľ Matej Korvín. Kráľ so svojou družinou
jedného dňa prechádzal cez územie dnešnej Valaskej. Valach, ktorý bol neďaleko,
zachránil kráľovi život tým, že zabil hada, ktorý mu splašil koňa. Kráľ mu za záchranu
života daroval také územie, ktoré s ovcami prejde za jeden celý deň. Erb obce
Valaska - valach zabíjajúci hada.
Kráľ Matej a bača
Kráľ Matej zablúdil raz na poľovačke v horách a prenocoval na salaši u baču. K
večeri navaril bača halušiek. Jedol s ním i Matej. Ale škvarky vyberal. Bača udrel
výberčivého hosťa po prstoch lyžicou. „Nejedz ako prasa, ale ber si od kraja.“ O istý
čas príde bačovi od pánov rozkaz, aby rušal do Budína pred samého kráľa. Prišiel až
do kráľovho domu a vojaci ho predpustili pred pána kráľa. Čo len uzrel kráľa, zľakol
sa, lebo ho hneď poznal, že to je ten hosť, ktorého on učil móresu na salaši. Kráľ si
ho hneď do panských šiat preobliecť rozkázal a poručil mu, aby len všetko tak robil,
ako vidí u pánov, s ktorými bude pri kráľovskom stole jesť. Ak by ale niekto preberal v
jedlách, aby mu len tak urobil, ako vykonal kráľovi na salaši. Ako si tak pri stole sedia,
tu jeden veľký pán začne na mise vyberať, ale tu ho milý bača — pán sem, pán tam,
lyžicou čapne po ruke. Tak hľa učil bača kráľových stolovníkov móresu.
Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5034/Klima_Povesti-zo-Slovenska/16
9
Kráľ Matej a biskup
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/historicke-povesti/
Kráľova studnica
Kráľ Matej poľoval raz v Košických horách s veselou spoločnosťou. Pod večer
oddychovali nad svojou korisťou a na rožni piekli jelenie mäso. Kráľ Matej v tom
zmizol. Šiel cestou a prišiel ku prameňu, z ktorého mladé dievča svoj krčiažok
naplňovalo. Úctive sa jej pozdravil a pýtal od nej vody. Dievča podalo mu bezo slova
svoj krčiažok. Kráľ Matej sa napil a krčiažok dievčaťu vrátil. Ako sa dievča zohlo, aby
krčiažok znovu vodou naplnilo, lovec ju objal a pobozkal. Pri tom jej krčiažok z ruky
vypadol a zabil sa. Lovec zmizol a mladé dievča len na druhý deň sa dozvedelo, že
to bol kráľ Matej. Každodenne chodila ku prameňu, mysliac, že ešte raz príde a od
nej piť pýtať bude. Medzi tým jej krása so dňa na deň vädla a do roka ju tu pri
prameni pochovali. A od tých čas volá sa ten prameň Kráľova studnica.
Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5034/Klima_Povesti-zo-Slovenska/20
10
Keď chodil kráľ Matej po krajine…
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/903/Czambel_Slovenske-ludove-rozpravky-I/52
O bačovi, čo učil pánov jesť
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/903/Czambel_Slovenske-ludove-rozpravky-I/53
Jakub Grajchman: Ballady a povesti
Matej kráľ
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1637/Grajchman_Ballady-a-povesti/33
Ján Kollár:
Národnie spievanky 1 – Spevy historicky pamätné
13. Moj vienok zelený…
Moj vienok zelený, ver by ťa nedala,
ani za dukáty,
ani za joságy od Máťáš-Kiráľa.
Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1078/Kollar_Narodnie-spievanky-1-Spevy-
historicky-pamatne/9

Recomendados

Matej Korvín.ppt von
Matej Korvín.pptMatej Korvín.ppt
Matej Korvín.pptElectra20
109 views18 Folien
Vlad IV Tepes Dracula.pdf von
Vlad IV Tepes Dracula.pdfVlad IV Tepes Dracula.pdf
Vlad IV Tepes Dracula.pdfElectra20
10 views5 Folien
Velka Morava David Jandek von
Velka Morava David JandekVelka Morava David Jandek
Velka Morava David Jandekguestca2c49
516 views12 Folien
Velka Morava David Jandek von
Velka Morava David JandekVelka Morava David Jandek
Velka Morava David Jandekguestca2c49
2.9K views12 Folien
Regionálna výchova von
Regionálna výchovaRegionálna výchova
Regionálna výchovaZákladná škola
563 views14 Folien
VeľKá Morava von
VeľKá MoravaVeľKá Morava
VeľKá Moravaguest77958b
1.9K views8 Folien

Más contenido relacionado

Más de Electra20

Dvojtaktný motor.ppt von
Dvojtaktný motor.pptDvojtaktný motor.ppt
Dvojtaktný motor.pptElectra20
30 views10 Folien
Maria Terezia cast 1 rodina.ppt von
Maria Terezia cast 1 rodina.pptMaria Terezia cast 1 rodina.ppt
Maria Terezia cast 1 rodina.pptElectra20
87 views43 Folien
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt von
Maria Terezia cast 2 reformy.pptMaria Terezia cast 2 reformy.ppt
Maria Terezia cast 2 reformy.pptElectra20
828 views46 Folien
Sir William Wallace Braveheart.pdf von
Sir William Wallace Braveheart.pdfSir William Wallace Braveheart.pdf
Sir William Wallace Braveheart.pdfElectra20
10 views4 Folien
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf von
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdfDejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdfElectra20
26 views4 Folien
Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf von
Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdfDejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf
Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdfElectra20
13 views7 Folien

Más de Electra20(20)

Dvojtaktný motor.ppt von Electra20
Dvojtaktný motor.pptDvojtaktný motor.ppt
Dvojtaktný motor.ppt
Electra2030 views
Maria Terezia cast 1 rodina.ppt von Electra20
Maria Terezia cast 1 rodina.pptMaria Terezia cast 1 rodina.ppt
Maria Terezia cast 1 rodina.ppt
Electra2087 views
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt von Electra20
Maria Terezia cast 2 reformy.pptMaria Terezia cast 2 reformy.ppt
Maria Terezia cast 2 reformy.ppt
Electra20828 views
Sir William Wallace Braveheart.pdf von Electra20
Sir William Wallace Braveheart.pdfSir William Wallace Braveheart.pdf
Sir William Wallace Braveheart.pdf
Electra2010 views
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf von Electra20
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdfDejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf
Dejiny Slovenska 1938_1970 test.pdf
Electra2026 views
Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf von Electra20
Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdfDejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf
Dejiny Slovenska 1938_1970 otazky.pdf
Electra2013 views
Umenie v stredoveku otazky.pdf von Electra20
Umenie v stredoveku otazky.pdfUmenie v stredoveku otazky.pdf
Umenie v stredoveku otazky.pdf
Electra2014 views
Dejiny umenia.pdf von Electra20
Dejiny umenia.pdfDejiny umenia.pdf
Dejiny umenia.pdf
Electra20419 views
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf von Electra20
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdfLeonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Leonardo a jeho vynalezy poznamky k projektu.pdf
Electra2040 views
Vikingovia.ppt von Electra20
Vikingovia.pptVikingovia.ppt
Vikingovia.ppt
Electra2084 views
Primaciálny palác.ppt von Electra20
Primaciálny palác.pptPrimaciálny palác.ppt
Primaciálny palác.ppt
Electra2071 views
Cajkovskij a jeho balety.ppt von Electra20
Cajkovskij a jeho balety.pptCajkovskij a jeho balety.ppt
Cajkovskij a jeho balety.ppt
Electra2099 views
Labutie jazero.ppt von Electra20
Labutie jazero.pptLabutie jazero.ppt
Labutie jazero.ppt
Electra2087 views
JOHN WILLIAMS.ppt von Electra20
JOHN WILLIAMS.pptJOHN WILLIAMS.ppt
JOHN WILLIAMS.ppt
Electra2088 views
Victory March.ppt von Electra20
Victory March.pptVictory March.ppt
Victory March.ppt
Electra2084 views
Auliʻi Cravalho - Moana.ppt von Electra20
Auliʻi Cravalho - Moana.pptAuliʻi Cravalho - Moana.ppt
Auliʻi Cravalho - Moana.ppt
Electra2086 views
Populárne skladby inšpirované klasickou hudbou.ppt von Electra20
Populárne skladby inšpirované klasickou hudbou.pptPopulárne skladby inšpirované klasickou hudbou.ppt
Populárne skladby inšpirované klasickou hudbou.ppt
Electra2091 views

MatejKorvin.pdf

  • 1. 1 Matej Korvín - Havraní kráľ (z latinčiny Corvinus = havran). V skutočnosti jeho priezvisko bolo Hunyadi. Bol uhorský, chorvátsky a neskôr český kráľ. Bol zvolený za uhorského kráľa ako 15 ročný. Podľa legendy jeho matka mu poslala havrana s prsteňom v zobáku. Havran vraj údajne letel so správou nepretržite zo Sedmohradska do Prahy a tak bol za uhorského kráľa korunovaný chlapec: kráľ havranov. Motív havrana s prsteňom v zobáku sa stal súčasťou rodinného erbu. Socha s havranom sa nachádza na mnohých miestach v Maďarsku.
  • 2. 2 Čierny pluk Bol silný a múdry panovník. Vytvoril prvú stálu profesionálnu európsku armádu zloženú z takmer 28.000 žoldnierov (platených vojakov) známych ako Čierny pluk. Nebol tak odkázaný na vojenskú podporu a peniaze šľachty. Zaviedol spravodlivejšie dane a vyslúžil si prezývku "ľudový kráľ". Vojaci v iných krajinách boli obrancovia z radov bežnej populácie. Počas roka pracovali ako pekári, roľníci, tehliari.. Muži čiernej armády boli dobre platení žoldnieri na plný úväzok. Bola to armáda, ktorá dobila veľké časti Rakúska, Čiech a zvíťazila nad Turkami. Matej uznával dôležitosť strelných zbraní. Každý štvrtý vojak jeho armády mal arquebus (dlhú pušku), čo bolo v tých časoch nezvyčajné (vysoká cena pušného prachu). Ešte aj koncom 16. storočia iba 10% západoeurópskych armád používalo strelné zbrane. V čase vrcholu mala armáda 20 000 jazdcov a 8 000 pešiakov. Vojaci boli Češi, Nemci, Poliaci, Srbi a Maďari.
  • 3. 3 Hlavný hrdina ľudových rozprávok Bol známy ako spravodlivý kráľ, mnoho príbehov a legiend popisuje ako blúdi v maskovaní po krajine a pomáha spravodlivo svojim poddaným. Existuje veľa maďarských kreslených rozprávok o kráľovi Matejovi. V Komárne Pri príležitosti 560 výročia nástupu Mateja Korvína na uhorský trón vytvoril maďarský národný archív mapu na ktorej uvádza 555 miest v Uhorsku, ktoré navštívil kráľ. Iniciátori projektu Cesta Mateja Korvína chceli pomôcť výučbe dejepisu na stredných školách. Matej Korvín navštívil niekoľkokrát aj Komárno. https://matyaskiraly.mnl.gov.hu/
  • 4. 4 Podľa tradície navštívil Matej Korvín Komárno po prvýkrát v roku 1465, počas ťaženia proti husitom, a hrad sa mu zapáčil natoľko, že si tu nechal neskôr postaviť renesančný palác. (Palác bol zničený 1527, keď Ferdinand Habsburský dobil komárňanský hrad od Jána Zápoľského) Často poľoval vo svojej komárňanskej záhrade (ktorá sa nachádzala okolo dnešnej nemocnice). Jeho luxusná loď zvaná Bucentaurus často zakotvila v komárňanskom trajekte. (Súčasťou kráľovskej čiernej armády bolo i 364 plávajúcich jednotiek. Námorníctvo malo 7300 zamestnancov.) https://pevnost.komarno.eu/historia-a-zaujimavosti/historia-pevnosti-pevnostneho-systemu/
  • 5. 5 Lipa kráľa Mateja V zámockom parku v Bojniciach sa nachádza dnes už vyše 700 rokov stará lipa, ktorú nazývajú aj Lipa kráľa Mateja. Vraj ju zasadil Matúš Čák Trenčiansky v roku 1301. O 150 rokov neskôr tam rád pobýval Matej Korvín, ktorý pod lipou usporadúval veľké hostiny a porady. Kráľovské listy datované v Bojniciach končia so záverečnými slovami "Sub nostris dilectis tillis bojniciensibus" – Pod našimi milými lipami bojnickými.
  • 6. 6 Zberateľ kníh Jeho kráľovská knižnica Bibliotheca Corviniana na Budínskom hrade bola jednou z najväčších zbierok kníh v Európe. Pozostávala z približne 3 000 kódexov alebo „Corvinae“, ktoré obsahovali asi 4000-5000 rôznych diel, veľa klasických gréckych a latinských autorov. Zahŕňala filozofické diela, teológiu, históriu, právo, literatúru, geografiu, prírodné vedy, medicínu, architektúru a mnoho ďalších. Turecká invázia do Uhorska v 16. storočí zničila kódexy (1526 porážka Uhorska v bitke pri Moháči). Prežilo iba asi 216 Corvinae, ktoré sa dnes zachovali vo viacerých knižniciach v Maďarsku a Európe. Položky z Bibliotheca Corviniana sú od roku 2005 pod ochranou UNESCO.
  • 7. 7
  • 8. 8 Slovenské legendy Legenda o obci Valaska S jednou legendou o Valaskej sa spája aj kráľ Matej Korvín. Kráľ so svojou družinou jedného dňa prechádzal cez územie dnešnej Valaskej. Valach, ktorý bol neďaleko, zachránil kráľovi život tým, že zabil hada, ktorý mu splašil koňa. Kráľ mu za záchranu života daroval také územie, ktoré s ovcami prejde za jeden celý deň. Erb obce Valaska - valach zabíjajúci hada. Kráľ Matej a bača Kráľ Matej zablúdil raz na poľovačke v horách a prenocoval na salaši u baču. K večeri navaril bača halušiek. Jedol s ním i Matej. Ale škvarky vyberal. Bača udrel výberčivého hosťa po prstoch lyžicou. „Nejedz ako prasa, ale ber si od kraja.“ O istý čas príde bačovi od pánov rozkaz, aby rušal do Budína pred samého kráľa. Prišiel až do kráľovho domu a vojaci ho predpustili pred pána kráľa. Čo len uzrel kráľa, zľakol sa, lebo ho hneď poznal, že to je ten hosť, ktorého on učil móresu na salaši. Kráľ si ho hneď do panských šiat preobliecť rozkázal a poručil mu, aby len všetko tak robil, ako vidí u pánov, s ktorými bude pri kráľovskom stole jesť. Ak by ale niekto preberal v jedlách, aby mu len tak urobil, ako vykonal kráľovi na salaši. Ako si tak pri stole sedia, tu jeden veľký pán začne na mise vyberať, ale tu ho milý bača — pán sem, pán tam, lyžicou čapne po ruke. Tak hľa učil bača kráľových stolovníkov móresu. Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5034/Klima_Povesti-zo-Slovenska/16
  • 9. 9 Kráľ Matej a biskup https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/historicke-povesti/ Kráľova studnica Kráľ Matej poľoval raz v Košických horách s veselou spoločnosťou. Pod večer oddychovali nad svojou korisťou a na rožni piekli jelenie mäso. Kráľ Matej v tom zmizol. Šiel cestou a prišiel ku prameňu, z ktorého mladé dievča svoj krčiažok naplňovalo. Úctive sa jej pozdravil a pýtal od nej vody. Dievča podalo mu bezo slova svoj krčiažok. Kráľ Matej sa napil a krčiažok dievčaťu vrátil. Ako sa dievča zohlo, aby krčiažok znovu vodou naplnilo, lovec ju objal a pobozkal. Pri tom jej krčiažok z ruky vypadol a zabil sa. Lovec zmizol a mladé dievča len na druhý deň sa dozvedelo, že to bol kráľ Matej. Každodenne chodila ku prameňu, mysliac, že ešte raz príde a od nej piť pýtať bude. Medzi tým jej krása so dňa na deň vädla a do roka ju tu pri prameni pochovali. A od tých čas volá sa ten prameň Kráľova studnica. Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5034/Klima_Povesti-zo-Slovenska/20
  • 10. 10 Keď chodil kráľ Matej po krajine… https://zlatyfond.sme.sk/dielo/903/Czambel_Slovenske-ludove-rozpravky-I/52 O bačovi, čo učil pánov jesť https://zlatyfond.sme.sk/dielo/903/Czambel_Slovenske-ludove-rozpravky-I/53 Jakub Grajchman: Ballady a povesti Matej kráľ https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1637/Grajchman_Ballady-a-povesti/33 Ján Kollár: Národnie spievanky 1 – Spevy historicky pamätné 13. Moj vienok zelený… Moj vienok zelený, ver by ťa nedala, ani za dukáty, ani za joságy od Máťáš-Kiráľa. Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1078/Kollar_Narodnie-spievanky-1-Spevy- historicky-pamatne/9