Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014

700 Aufrufe

Veröffentlicht am

.המצגת מהווה הקדמה "במעוף הציפור" ו"טעימה" מהגישה.
אפשר למצוא פירוט נוסף באתר
http://www.pardess.info/?p=655
המודל שמציע דניאל יוז לטיפול משפחתי יוצר גשר בין תיאורית ההתקשרות לגישה המערכתית.המצגת הנוכחית, מתמקדת על עקרונות מנחים בעבודה עם הורים שפונים לטיפול בגין קשיי ילדיהם וקשיים בהורות,

שימוש במשחקיות, קבלה, סקרנות ואמפתיה

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014

 1. 1. ‫טיפול משפחתי ממוקד-התקשרות‬ ‫בעבודה עם משפחות עם ילדים‬ ‫‪Daniel Hughes‬‬ ‫‪Attachment Focused Family Therapy‬‬ ‫ד"ר אלינער פרדס, קורס במעגל חיי המשפחה, טיפול משפחתי, אוניברסיטת ת"א,‬
 2. 2. ‫גשר בין גישה מערכתית ותיאורית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫•‬ ‫הטיפול מאפשר לבני משפחה לנוע מעמדות של ניכור‬ ‫וקונפליקט לקשרים בטוחים יותר.‬ ‫•‬ ‫מהם קשרים בטוחים? ))‪Secure connections‬‬ ‫כאלה המאפשרים לפרט לפנות לאחר בזמן מצוקה‬ ‫ולמצוא אצלו "מעגן- מבטחים" ) ‪,( safe haven‬‬ ‫ולהשתמש באחרים כבסיס בטוח ) ‪( secure base‬‬ ‫המאפשר לצאת בתחושת ביטחון אל התנסות בעולם‬ ‫והתמודדות עם אתגריו.‬ ‫•‬ ‫אינטגרציה בין גישות: העבודה הטיפולית עוסקת בעיצוב‬ ‫המציאויות הרגשיות הפנימיות של בני המשפחה במקביל‬ ‫ל הבניה מחדש של דפוסי האינטראקציה במשפחה.‬ ‫‪.Hughes, D.A. (2007). Attachment-focused family therapy. Norton‬‬ ‫© פרדס, 4102‬
 3. 3. ‫התהליך הטיפולי - אפיונים ועקרונות‬ ‫יסוד‬ ‫•‬ ‫תפקיד המטפל לשמור על אקלים רגשי בפגישות המאופיינת‬ ‫ביצירת תחושת ביטחון וב"תיקון" קרעים.‬ ‫•‬ ‫המטפל מחזק את תחושת הביטחון של ההורים, וההורים‬ ‫ביחד עם המטפל מחזקים את תחושת הביטחון של הילד/ים.‬ ‫•‬ ‫המטפל מצטרף יוצר ברית עם ההורים תוך גילוי אמפתיה‬ ‫והבנה לקשייהם, לומד על היסטוריית ההתקשרות‬ ‫שלהם ועל הרגישויות ומקורות החוסן שלהם.‬ ‫•‬ ‫תשומת לב מיוחדת ניתנת בפגישות לתקשורת לא-‬ ‫מילולית ולהתאמתה לתקשורת המילולית. הכרה בחשיבות‬ ‫של ‪) RB TO RB‬בין מוח ימין למוח ימין(‬ ‫‪.Hughes, D.A. (2007). Attachment-focused family therapy. Norton‬‬ ‫© פרדס, 4102‬
 4. 4. ‫דיאלוג אפקטיבי-רפלקטיבי‬ ‫•‬ ‫המטפל בתפקיד פעיל, מדגים, מאפשר ומעודד דיאלוג‬ ‫האפקטיבי-רפלקטיבי במשפחה.‬ ‫•‬ ‫המטפל מדבר פעמים רבות בשם ) ‪( on behalf of‬‬ ‫הילדים או ההורים תוך הכוונת הדיאלוג לחוויה‬ ‫הרגשית ולנושאים שמתחת לפני השטח הגורמים‬ ‫למצבים רגשיים לא-מווסתים ומונעים התפתחות נרטיב‬ ‫קוהרנטי.‬ ‫•‬ ‫הילדים הם שותפים פעילים בדיאלוג. המטפל עוזר להם‬ ‫להביע רגשות והבנות של עצמם ושל אחרים.‬ ‫© פרדס, 4102‬
 5. 5. ) Hughes, 2000 ( ‫ עקרונות מנחים‬P.A.C.E - PLAYFULNESS ‫משחקיות‬ ‫קבלה‬ ‫סקרנות‬ ‫אמפתיה‬ ACCEPTANCE CURIOSITY EMPATHY
 6. 6. ‫1 .‪Playfulness‬‬ ‫•‬ ‫משחקיות תורמת לטיפוח גישה‬ ‫יצירתית לפתרון בעיות, לגמישות‬ ‫ויצירת פרספקטיבה.‬ ‫•‬ ‫פותחת אפשרויות להכיר בנקודות ראות‬ ‫שונות.‬ ‫•‬ ‫ממתנת בושה, מפחיתה חרדה‬ ‫ומאפשרת לגייס רגשות חיוביים גם‬ ‫במצבי קונפליקט‬ ‫© פרדס, 4102‬
 7. 7. ‫2.‪Acceptance‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫המטפל איננו מנסה "לתקן" או לשנות‬ ‫אף אחד מבני המשפחה,אלא שואף‬ ‫להצטרף לכל אחד מבני המשפחה,‬ ‫בקצב שלו, לקבל את מצבו הרגשי,‬ ‫ולהתעניין לעומק במשמעות החוויה‬ ‫שחווה.‬ ‫קבלה של כל רגש, מחשבה, פנטזיה‬ ‫וכוונה, אין משמעה הצדקה של כל‬ ‫מעשה.‬ ‫באמצעות הקבלה, המטפל עוזר‬ ‫לווסת מצבים רגשיים קשים, מפחית‬ ‫כך את הבושה ואת הקושי לחיות‬ ‫עם החוויות הרגשיות אלה‬ ‫הקבלה סוללת את הדרך לשלב את‬ ‫החוויות הקשות כחלק מהנרטיב.‬
 8. 8. ‫3.‪Curiosity‬‬ ‫• הסקרנות של המטפל להבין‬ ‫את החוויה הסובייקטיבית של‬ ‫המטופל לעומקה מביאה‬ ‫לאמפתיה מעמיקה יותר‬ ‫ומרחיבה את המרחב לחקירה‬ ‫)אקספלורציה(‬ ‫"כיצד אתה מרגיש כאשר...?"‬ ‫"מדוע נראה לך שהוא‬ ‫אמר...?"‬ ‫"איך זה משפיע על הדרך שבה‬ ‫אתה חושב/ מרגיש כלפי‬ ‫עצמך? "‬ ‫© פרדס, 4102‬
 9. 9. ‫4.‪Empathy‬‬ ‫•‬ ‫אמפתיה נתפסת כתהליך אינטר-‬ ‫סובייקטיבי פעיל, המתקיים בין‬ ‫שתי נפשות לפחות )חווים יחד מה‬ ‫שנחווה קודם לבד(.‬ ‫•‬ ‫לאמפתיה מרכיב קוגניטיבי, רגשי‬ ‫ותקשורתי )היכולת לתקשר את‬ ‫התחושה של האחר כך שירגיש‬ ‫שהוא הובן(‬ ‫© פרדס, 4102‬
 10. 10. Brain-Based Parenting ‫( לטובת טיפוח קשרים‬Neuroscience) ‫יישום תובנות מחקר המוח‬ ‫בטוחים ו טיפול במחסומים לטיפול הורי‬ -( Blocked Care) ‫סוגי מחסומים‬ ‫• אקוטי‬ ‫• כרוני‬ ‫• ספציפי לילד‬ ‫• ספציפי למצב/לשלב בהתפתחות‬ Hughes, D. & Baylin,J.(2012), Brain-Based Parenting: The Neuroscience of Caregiving for Healthy Attachment, Norton Press. 2014 ,‫© פרדס‬
 11. 11. ‫הטיפול והבניית נרטיב - זיקה לגישות נוספות‬ ‫לטיפול‬ ‫מטרת הטיפול לתרום לארוג נרטיב בעל משמעות: כזה שיצליח‬ ‫לשלב בין רגש וקוגניציה )מיזוג ימין ושמאל(, הבנות אמפתיות‬ ‫לגבי ה"עצמי" ולגבי ה"אחר" והמתבסס על סיפור אוטוביוגרפי‬ ‫קוהרנטי שאיננו מקוטע או סובל מהימנעות חווייתית או‬ ‫השמטות הגנתיות )072.‪(Fosha, 2000, p‬‬ ‫"מלאכים בחדר הילדים": ‪Alicia Lieberman‬‬ ‫שימוש בזיכרונות של "המלאכים בחדר הילדים"‬ ‫)בהמשך לתרומתה של סלמה פרייברג על "רוחות רפאים‬ ‫בחדר הילדים"( כדי למנוע העברות בינ-דוריות מזיקות‬ ‫ולאפשר העברה בין-דורית של השפעות הוריות מטיבות.‬ ‫© פרדס, 4102‬
 12. 12. ‫“המתנות היקרות לנו ביותר בראי השנים לרוב קטנות ופשוטות. בזמני‬ ‫שגרה ובזמנים קשים, נראה שמה שהכי משנה לנו זו הדרך בה אנו‬ ‫מראים לקרובים לנו שהקשבנו לצרכים שלהם, לשמחות שלהם‬ ‫ולאתגרים שלהם".‬ ‫פרד רוג'רס, "העולם על פי מר רוג'רס"‬

×