Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Oddziaływanie COŚ na środowisko

 1. 1. Oddziaływanie COŚ na środowisko Marzec 2010 r.
 2. 2. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach
 3. 3. <ul><li>1. 10-letnie okres badań </li></ul><ul><li>2. Wyniki badań </li></ul><ul><li>3. Hermetyzacja </li></ul><ul><li>4. Podsumowanie </li></ul>Plan wystąpienia
 4. 4. <ul><li>1991 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego </li></ul><ul><li> OS XII 8331-SO/08/89/91/i o konieczności prowadzenia pomiarów powietrza w celu ustanowienia granic rzeczywistej strefy ochronne </li></ul><ul><li>1994 – 2004 – dziesięcioletni okres badań powietrze prowadzony przez IMiGW i Sanepid </li></ul><ul><li>2001 – zakończenie I ETAPU hermetyzacji </li></ul><ul><li>2005 – kontynuacja badań powietrza prowadzona przez IMiGW i Sanepid </li></ul><ul><li>2006 – zakończenie II ETAPU hermetyzacji </li></ul><ul><li>2008 – uruchomienie Instalacji Termicznego Suszenia </li></ul><ul><li>2010 – opróżnienie Tymczasowego Placu Osadowego </li></ul><ul><li>2011 – Rozpoczęcie III ETAPU hermetyzacji </li></ul>1. 10-letni okres badań Rys historyczny
 5. 5. Lokalizacja stanowisk pomiarowych 11 – ul Piłsudskiego 7 (ok. Os. Leśnego) stanowisko nr 11 10 - ul. Gdyńska nr 31 (naprzeciw stacji benzynowej) stanowisko nr 10 9 - ogródki działkowy ul. Poznańska stanowisko nr 9 – mobilne (1 miesiąc letni) 8 - Szkoła Podstawowa stanowisko nr 8 5.2 ul. Podgórna 10 stanowisko nr 5.2 5.1 ul. Poznańska 12 stanowisko nr 5.1 5m ul. Gdyńska 14 h =10 m ppt stanowisko nr 5m wysokość 10 m powyżej poziomu terenu 5 ul. Gdyńska 14 stanowisko nr 5 6 ul. Gdyńska 23 stanowisko nr 6 4a - rejon tymczasowego placu osadowego stanowisko nr 4a 3- rejon tymczasowego placu osadowego stanowisko nr 3 2- rejon bioreaktorów stanowisko nr 2 1 –rejon osadników wstępnych stanowisko nr 1 Skrót . Opis miejsca (Koziegłowy)
 6. 6. Wykaz badanych substancji <ul><li>amoniak </li></ul><ul><li>b-metyloindol (skatol) </li></ul><ul><li>cykloheksanon-2-tiol-1 </li></ul><ul><li>Dwumetyloamina </li></ul><ul><li>etanono-di-tiol-1,2 </li></ul><ul><li>aldehydy w przeliczeniu na heksanal </li></ul><ul><li>kwas masłowy </li></ul><ul><li>merkaptan butylu </li></ul><ul><li>merkaptan propylowy (propanotiol) </li></ul><ul><li>siarkowodór </li></ul><ul><li>trójmetyloamina </li></ul><ul><li>metan </li></ul><ul><li>węglowodory aromatyczne ogółem </li></ul><ul><li>suma związków azotu + siarki </li></ul><ul><li>suma merkaptanów </li></ul>
 7. 7. 2. Pomiary i wyniki badań <ul><li>Cykl badań 1994 -2004 </li></ul><ul><li>Przeprowadzone prace modernizacyjne oraz hermetyzacja części obiektów gospodarki osadowej i ściekowej spowodowały obniżenie intensywności emisji substancji odorowych z tego rejonu COŚ (część północna) – na stanowiskach nr 1 i nr 2 w granicach oczyszczalni oraz poza oczyszczalnią, na stanowisku przy ul. Gdyńskiej 23 (punkt nr 6 ). </li></ul><ul><li>Badania wykazały, że na terenie pól osadowych zmniejszeniu uległy sumaryczne stężenie substancji zapachowych w stosunku do lat ubiegłych. Jednakże ze względu na to, że w mieszaninie związków odorowych niewielkiemu zmniejszeniu uległa zawartość związków siarkowych - merkaptanów i skatolu, tj. związków o najniższym progu zapachowym, nadal utrzymuje się uciążliwość zapachowa w rejonie pól osadowych . </li></ul><ul><li>Wyniki sesji pomiarowej z 2004 r., ukazują 5-krotną redukcję większości badanych związków w stosunku do maksymalnych stężeń występujących w roku 1999 </li></ul><ul><li>Zasięg rzeczywistego rozprzestrzeniania się złowonnych gazów, par oraz aerozoli z terenu COŚ można określić na 150 -200 m od granicy pól osadowych i 100 m od osadników wstępnych . </li></ul>
 8. 8. 2. Pomiary i wyniki badań - kontynuacja <ul><li>Cykl badań 2005 - 2009 </li></ul><ul><li>Hermetyzacja części mechanicznej oraz zbiorników uśredniających spowodowały obniżenie intensywności emisji substancji odorowych z tego rejonu COŚ (część północna) – na stanowiskach nr 1 i nr 2 w granicach oczyszczalni oraz poza oczyszczalnią, na stanowisku przy ul. Gdyńskiej 23 (punkt nr 6 ). </li></ul><ul><li>Najwyższe stężenia substancji odorowych poza terenem COŚ występowały w punkcie nr 5; ul. Gdyńska 14 naprzeciwko placu składowego, najniższe natomiast w punkcie nr 11 na osiedlu Leśnym przy ulicy Piłsudskiego. </li></ul><ul><li>Wyniki sesji pomiarowej z 2009 r., ukazują 9-krotną redukcję większości badanych związków w stosunku do maksymalnych stężeń występujących roku 1999. </li></ul><ul><li>Zasięg rzeczywistego rozprzestrzeniania się złowonnych gazów, par oraz aerozoli z terenu COŚ można określić na mniej niż 150 m od granicy pól osadowych i 100 m od osadników wstępnych . </li></ul>
 9. 9. I etap hermetyzacji II etap hermetyzacji
 10. 10. I etap hermetyzacji II etap hermetyzacji wartość dopuszczalna
 11. 11. I etap hermetyzacji II etap hermetyzacji
 12. 12. 3. Hermetyzacja <ul><li>2001 – Zakończenie I ETAPU hermetyzacji </li></ul><ul><li>2006 – Zakończenie II ETAPU hermetyzacji </li></ul><ul><li>2011 – Rozpoczęcie III ETAPU hermetyzacji </li></ul>
 13. 13. Hermetyzacja obiektów
 14. 14. Zagęszczacze osadu/fermentery Stacja odwadniania osadu Kanał dopływowy ścieków Stacja zagęszczania osadu Etap realizacji: ukończono w 2001 r. Etap I
 15. 15. Piaskownik i Kanał międzyobiektowy Zbiorniki uśredniające Etap realizacji: ukończono w 2006 r. Etap II
 16. 16. Poletka osadowe Pow. 10 ha Obiekty shermetyzowane Pow. 0,33 ha Obiekty przeznaczone do hermetyzacji Pow. 2,25 ha Planowany III Etap Hermetyzacji
 17. 17. Poletka osadowe 90,6 % Obiekty shermetyzowane 0,0 % Osadniki wstępne 7,9 % Bioreaktory 1,5% EMISJA ODORÓW
 18. 18. Emisja odorów Poletka osadowe Obiekty shermetyzowane Osadniki wstępne Bioreaktory 90,6 % 0,001 % 7,9 % 1,5 % 10 ha 0,33 ha 0,85 ha 1,4 ha Emisja odorów
 19. 19. Dziękujemy za uwagę

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.548

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

226

Befehle

Downloads

8

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×