Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yggdrasil 2015 - Derfor må da alltid lage et overordnet konsept

Alt for ofte starter vi å tegne ut sluttproduktet uten å ha den fjerneste anelse om hva vi skal lage. Vi fokuserer på hvordan informasjonen skal struktureres, hvor menyen skal plasseres eller hvilket CMS vi skal bruke.

Dette er ikke uviktige spørsmål, men all til sin tid. Vi starter ikke der. La oss heller begynne med å definere en overordnet retning.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Yggdrasil 2015 - Derfor må da alltid lage et overordnet konsept

 1. 1. Derfor  må  du  all-d  lage  et  overordnet   konsept     Yggdrasil  2015     Sande'ord  15.  april  2015    
 2. 2. Case  fra  prosjektet     «Felles  ne:løsning  for  spesialisthelsetjenesten»    
 3. 3. •  Alle  helseforetakene  skal  fly:e  sine  ne:sider  Bl   felles  teknisk  plaCorm;  helsenorge-­‐plaCormen.       •  Informasjon  Bl  innbyggere  skal  integreres  mellom   helseforetakene  og  helsenorge.no.     •  Endret  design  og  struktur  på  helseforetakenes   ne:sider.     •  Vektlegge  brukerbehov  og  innholdsstrategi.       En  felles  ne<løsning  for   spesialisthelsetjenesten  innebærer:  
 4. 4. Forskere   Pasienter   Media   Pårørende   Andre   Jobbsøkere   Helsepersonell  
 5. 5. Hva  er  et  konsept?   En  overordnet  retning  som  svarer  på  målene  -l   prosjektet  og  funnene  i  analysefasen  (brukernes  behov).  
 6. 6. Mål   Behov  
 7. 7. Mål  
 8. 8. Hovedmål   Helseforetakene  har  ne:sider  som  bidrar  Bl  trygghet  og   mestring  hos  pasienter  og  pårørende.  Ne:stedene  er   integrert  med  helsenorge.no,  og  ivaretar   helseforetakenes  egen  iden-tet.    
 9. 9. Hovedmål   Helseforetakene  har  ne:sider  som  bidrar  Bl  trygghet  og   mestring  hos  pasienter  og  pårørende.  Ne:stedene  er   integrert  med  helsenorge.no,  og  ivaretar   helseforetakenes  egen  iden-tet.    
 10. 10. Mål   Behov  
 11. 11. Behov  
 12. 12. Pasienter   Pårørende  
 13. 13. Forskere   Pasienter   Media   Pårørende   Andre   Jobbsøkere   Helsepersonell  
 14. 14. Pasienter   Pårørende   Forskere   Media   Andre  Jobbsøkere  Helsepersonell  
 15. 15. Analyse  
 16. 16.  Snakket  med  150  personer  blant  pasienter,   pårørende  og  primærhelsetjeneste,  gjennom  18   fokusgrupper,  9  steder  i  landet      Få:  svar  fra  2  631  brukere  i  en  undersøkelse            på  helseforetakenes  ne:sider         I  analysefasen  har  vi  …  
 17. 17. 05/13/13 Undersøkelse 10
 18. 18. Tasks Total(Vote %(of(Total( Vote(19395 Cumulative( Vote Cumulative( Tasks 1 Hva%skjer%før,%under%og%etter%behandling? 1115 5.7% 5.7% 1.5% 2 Kontaktinformasjon%(telefon,%eApost,%sosiale%medier%osv) 906 4.7% 10.4% 3.0% 3 Sykdommer%(symptomer,%undersøkelser,%diagnose,%prognoser,% behandlingstilbud) 881 4.5% 15.0% 4.5% 4 Sykehus,%klinikker,%avdelinger 734 3.8% 18.7% 6.1% 5 Ventetider%ved%sykehuset/behandlingsstedet 702 3.6% 22.4% 7.6% 6 Mine%helseopplysninger%(journal,%besøkshistorikk,%resepter,% vaksiner%osv) 667 3.4% 25.8% 9.1% 7 Åpningstider,%besøksA%og%visittider 654 3.4% 29.2% 10.6% 8 Innsyn%i%min%journal 622 3.2% 32.4% 12.1% 9 Mine%rettigheter%som%pasient 610 3.1% 35.5% 13.6% 10 Finn%behandlingssted%for%en%bestemt%behandling 554 2.9% 38.4% 15.2% 11 Finn%og%sammenlign%behandlingssted%med%kortest%ventetid%og% best%behandling 544 2.8% 41.2% 16.7% 12 Kontaktinformasjon%ved%akutt%sykdom/ulykker 505 2.6% 43.8% 18.2% 13 Hjelp%til%å%mestre%sykdom%A%(kurs%og%opplæring) 495 2.6% 46.3% 19.7% 14 Finne%frem%på%sykehuset/behandlingsstedet%(innendørs) 475 2.4% 48.8% 21.2% 15 Forberedelser%for%sykehusA/behandlingsoppholdet 470 2.4% 51.2% 22.7% 16 Råd,%veiledning,%rettigheter,%praktisk%informasjon%til%pårørende 467 2.4% 53.6% 24.2% 17 Siste%forskning%om%min%sykdom 461 2.4% 56.0% 25.8% 18 Min%kontaktperson%ved%behandlingsstedet 460 2.4% 58.4% 27.3% 19 Medisinske%råd%på%telefon,%epost%eller%chat 451 2.3% 60.7% 28.8% 20 Finne%frem%til%sykehuset/behandlingsstedet%(veibeskrivelse,% kollektivtilbud%osv) 449 2.3% 63.0% 30.3% Top 25% 26-50% 51-75%
 19. 19. Tasks Total Vote %ofTotal Vote 19395 Cumulative Vote Cumulative Tasks 47 Betaling/refusjon/dekning av utgifter ved sykdom 112 0.6% 93.8% 71.2% 48 Laboratoriehåndbok 111 0.6% 94.4% 72.7% 49 Pasienthotell (tilbud, bestilling, priser osv) 100 0.5% 94.9% 74.2% 50 Hvordan bli donor 96 0.5% 95.4% 75.8% 51 Medisinsk etikk 96 0.5% 95.9% 77.3% 52 Mat på sykehus/behandlingssted 93 0.5% 96.3% 78.8% 53 Kalkulatorer og verktøy (BMI/KMI-kalkulator, kaloriberegning, migrenedagbok, diabetesdagbok osv) 86 0.4% 96.8% 80.3% 54 Andre pasienters vurdering av behandlingssted/behandlingstilbud 84 0.4% 97.2% 81.8% 55 Bestilling av transport (pasientreiser) 80 0.4% 97.6% 83.3% 56 Behandling i utlandet 73 0.4% 98.0% 84.8% 57 Servicetilbudet i nærheten av sykehuset/behandlingsstedet 71 0.4% 98.4% 86.4% 58 Hjelpemidler på sykehuset/behandlingsstedet 70 0.4% 98.7% 87.9% 59 Pasientforeninger 48 0.2% 99.0% 89.4% 60 Organisasjon (ledelse, styret, mål og strategier, nøkkeltall, tillitsvalgte, rapporter) 46 0.2% 99.2% 90.9% 61 Mobiltelefon på sykehuset (retningslinjer for bruk) 37 0.2% 99.4% 92.4% 62 Tolketjeneste på sykehuset/behandlingsstedet 29 0.1% 99.6% 93.9% 63 Offentlig postjournal 27 0.1% 99.7% 95.5% 64 Pensjon, forsikring og velferdsordninger (for ansatte) 27 0.1% 99.8% 97.0% 65 Gi gave til sykehuset/behandlingsstedet 19 0.1% 99.9% 98.5% 66 Mediekontakter 11 0.1% 100.0% 100.0%
 20. 20. Snakket  med  150  personer  blant  pasienter,   pårørende  og  primærhelsetjeneste,  gjennom  18   fokusgrupper,  9  steder  i  landet     Få:  svar  fra  2  631  brukere  i  en  undersøkelse  på   helseforetakenes  ne:sider     Gjort  benchmarking  mot  fire  store  ne:steder  i  Norge   og  fem  helsene:steder  i  utlandet     Analysert  trender  på  ne:   I  analysefasen  har  vi  …  
 21. 21. I  analysefasen  har  vi  …    Evaluert  av  dagens  ne:sider           IdenBfisert  rammebeBngelser          
 22. 22. Vik-gste  funn  fra  analyse   •  Kjenner  ikke  organiseringen  av   spesialisthelsetjenesten  og  synes  det  er   vanskelig  å  finne  frem  på  dagens  sider   •  Brukerne  er  ”ume:elige”  på  informasjon   •  VikBgste  brukerbehov:  Hva  skjer  før,  under   og  e:er  behandling   •  Brukerne  skiller  ikke  mellom  medisinsk   informasjon  og  prakBsk  informasjon   •  Leger  er  også  folk,  og  folk  er  nesten  leger   •  Og  mye,  mye  mer  …    
 23. 23. Pasientens  fortelling   Da  jeg  ble  syk  må<e  jeg  orientere  meg  i   en  helt  ny  hverdag.  Jeg  lurte  jeg  på  hva   som  feilte  meg,  hva  slags  behandling   jeg  ville  få  og  hva  som  ville  skje  med   meg  e<erpå.       Jeg  ble  også  oppta:  av  hvilket  sykehus   som  var  best  på  den  typen  behandling   jeg  skulle  gjennom.       Før  avtalen  på  sykehuset  hadde  jeg   mange  prakBske  spørsmål:  Hvor  kan  jeg   parkere?  Hvilken  bygning  skal  jeg  Bl  og   hvor  er  inngangsdøren?  Kan  ektefellen   være  sammen  med  meg  på  sykehuset?   Slike  Bng  lurte  jeg  på.     Jeg  syntes  det  var  vanskelig  å  finne   svarene.  
 24. 24. Vårt  svar   Spesialisthelsetjenesten  på  ne:  skal  være  en  del  av  en   løsning,  som  hjelper  pasienter  og  pårørende  i  en  sårbar   del  av  livet.   En  velinformert  pasient  opplever  større  mestring  og   trygghet.   Skreddersydd  informasjon  og  selvbetjening  hjelper   pasienten  å  gjøre  gode  valg  for  egen  helse.   All  informasjon  sirkler  rundt  det  pasienten  er  mest   oppta:  av:  Sykdommen  og  behandlin.  
 25. 25. Vårt  svar   Spesialisthelsetjenesten  på  ne:  skal  være  en  del  av  en   løsning,  som  hjelper  pasienter  og  pårørende  i  en  sårbar   del  av  livet.   En  velinformert  pasient  opplever  større  mestring  og   trygghet.   Skreddersydd  informasjon  og  selvbetjening  hjelper   pasienten  å  gjøre  gode  valg  for  egen  helse.   All  informasjon  sirkler  rundt  det  pasienten  er  mest   oppta:  av:  Sykdommen  og  behandlingsforløpet.  
 26. 26. ”[…]  en  del  av  en  løsning”  
 27. 27. Utredning Preoperativfase Behandling Mobiliering Rehabilitering Hjemreise Kontroll BEHANDLINGSFORLØPET INFORMASJONSINNHENTINGSSFORLØPET
 28. 28. ”En  velinformert  pasient  opplever  større   mestring  og  trygghet.”  
 29. 29. ”[…]  skreddersydd  informasjon  […]   rundt  det  pasienten  er  mest  oppta<   av:  Sykdommen  og   behandlingsforløpet.”  
 30. 30. Skreddersøm  
 31. 31. Skreddersøm  
 32. 32. Fra  mosaikkkaos  -l  kjernestruktur  
 33. 33. Fra  mosaikkkaos  -l  kjernestruktur  
 34. 34. Fra  mosaikkkaos  -l  kjernestruktur  
 35. 35. Fra  mosaikkkaos  -l  kjernestruktur  
 36. 36. Fra  mosaikkkaos  -l  kjernestruktur   Tokjernemodellen  
 37. 37. Nasjonalt Lokalt Lese Gjøre Prioritert Altomfattende Rasjonell Emosjonell Folkelig Faglig
 38. 38. …  og  slik  ble  det  -l  slu<  
 39. 39. •  Fokus  brukerbehov   • Bedre  brukerforståelse   • Innhold  mindre  avsenderorientert   • Innhold  mindre  preget  av  organisasjonsstruktur     •  Mer  fokus  på  kjernevirksomheten   • Og  forstår  bedre  at  ne:et  er  en  del  av  kjernevirksomheten     •  Enklere  prioritering  i  arbeid  med  innhold   • Hva  må  være  med,  foran  bør   • Hva  er  vikBgst  først,  hva  kan  bygges  videre  e:erpå     •  Legger  le:ere  en  del  diskusjoner  døde   • Le:ere  å  forstå  at  ikke  alle  kan  få  ”si:”  innhold  på  forsiden   Konseptet  -l  hjelp  i  prosjektet  
 40. 40. Takk  for  oppmerksomheten     Eirik  Hafver  Rønjum    Marianne  Braaten  Andresen     eirik.hafver.ronjum@helsedir.no  Marianne.Braaten.Andresen@helsedir.no     92  40  31  65      95  93  29  13    

×