Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Esiintymiskoulutus

 1. Sujuvaksi puhujaksi, edustavaksi esiintyjäksi Eila Aalto 18.1.2015
 2. Koulutuspäivän sisältö: • Myönteisen ensivaikutelman luominen • Sanaton viestintä ja kuuntelemisen taito • Vinkkejä kohtaamistilanteisiin • Miten valmistaudun puhe-esitykseen • Harjoitus • Harjoituksen purku
 3. Mitkä seikat luovat myönteistä vaikutelmaa? • Asiantuntemus • Miellyttävyys • Energisyys - rauhallisuus • Varmuus • Rehellisyys ja vilpittömyys • Asenteiden samankaltaisuus • Siisti ulkoasu, ryhti • Arvostus • Kehon kieli puhuu samaa kieltä sanallisen viestinnän kanssa
 4. KOKONAISVIESTINTÄ KIELELLINENVIESTINTÄ OHEISVIESTINTÄ = sanaton viestintä + - SANAT/KIELI PUHETAPA ● äänenväri ● äänensävy ● äänenvoimakkuus ● puhenopeus ● ääntämisselkeys ● sävelkulku ● tauot ● painotus KEHONKIELI ● katse ● ilmeet ● eleet ● kosketus ● asennot ● liikkuminen ● vaatetus ● ehostus ● korut ● esineet REVIIRI ● kontaktietäisyys ● kehonkieli ● esineet + -
 5. Yksilön kokonaisviestintä Sanaton oheisviestintä - ilmeet - eleet - olemus - ryhti - jne. n. 55 % Sanat n. 10 % Sanomistapa - äänensävy - painotukset - tauot jne. n. 35 % ortikenk417v01-05
 6. Sanaton viestintä Ihminen viestii koko olemuksellaan • avoin hymy • suora katsekontakti • pään kallistaminen sivulle • vartalon kallistaminen lievästi eteenpäin • avoimet kädet • vartalon kääntäminen kohti toista ihmistä • väheksyvä hymy • alaspäin kääntyneet suupielet • päästä jalkoihin mitteleminen • kulmien alta katsominen • muuriasennot (käsivarret ristissä) • poispäin vetäytyminen Myönteisiä eleitä Kielteisiä eleitä
 7. Millainen on hyvä kuuntelija?
 8. • Muistaa vuoropuhelun • Kuuntelee aktiivisesti • Toistaa puhujan käyttämiä ilmaisuja ja lauserakenteita päästäkseen samalle aaltopituudelle. • Osoittaa myös kehonkielellä kuuntelevansa • Ilmaisee itseään suorasti, johdonmukaisesti ja vilpittömästi • Kysyy, jos et ymmärrä • Ei puhu päälle • Kunnioittaa toisen mielipiteitä Hyvä kuuntelija saa ihmiset puolelleen
 9. Miten saan ihmiset suostuteltua puolelleni? 1. Positiivinen asennoituminen ihmisten kohtaamiseen 2. Myönteisen ensivaikutelman luominen 3. Tunne kohderyhmäsi: persoonallisuuden ja käyttäytymisen tunnistaminen 4. Sanattoman viestinnän hyödyntäminen 5. Oman vuorovaikutustyylin mukauttaminen 6. Kuuntelemisen ja argumentoinnin taito – mitä tämä ihminen tarvitsee/haluaa? Mitä voimme hänelle tarjota? 7. Call to action
 10. ”Kaikki suuret puhujat olivat alkujaan huonoja puhujia.” R.W. Emerson
 11. Vaikutelmalla on merkitystä • Ulkoinen vaikutelma voi ratkaista, kuunnellaanko sinua vai ei • Se, miten puhut, on usein yhtä tärkeää kuin se, mitä sanot • Muista, että elävää ja innostavaa puhujaa on mukavaa kuunnella, vaikka sisältö ei olisikaan viimeisen päälle hiottu.
 12. Valmistautuminen • Tärkeintä on tietää KENELLE puhut - Mitä he odottavat? - Mitä he tarvitsevat? - Kuulijoiden ikä, tietotaso, asenteet…
 13. Esitykseen valmistautuminen: 5 x M +K • Tavoite - miksi puhun? • Kuuntelija-analyysi – kenelle puhun? • Aiheen ja näkökulman valinta ja rajaus – mistä puhun? • Sisällön ja rakenteen rakentaminen – mistä ja miten puhun • Missä puhun? – esitystilaan tutustuminen • Argumentointi ja havaintomateriaali – miten puhun • Harjoittelu
 14. Esityksen rakenne: 1. Tervehtiminen - tyylinmukaisuus 2. Esittäytyminen – puhuja itse, organisaatio, asema 3. Teema – aiheen esittely ja johdanto; mitä esitys sisältää – Puhuttele kuulijaa, herätä kiinnostus! – Ensivaikutelma syntyy hetkessä 4. Sisältö – loogisuus, hyvä juoni, jäsentely 5. Lopetus – yhteenveto ja lopetussanat
 15. Aloita lyhyesti ja tiivisti • Aloitus ja lopetus ovat tärkeimmät esityksen osat, joten niihin kannattaa panostaa. • Alku on tärkeä, koska silloin herätetään kuulijoiden mielenkiinto. • Vältä fraasimaisia aloituksia. • Aloituksen tulee sopia luontevasti sekä puhujalle että esityksen aiheeseen ja tilaisuuden luonteeseen. • Älä aloita liian kaukaa tai vähättele esitystäsi tai esitystaitoasi. • Aloituksen kaksi osaa ovat puhuttelu ja johdattelu.
 16. Hyviä aloitustapoja: • Väitteen, kysymyksen tai esimerkin esittäminen • Tilastojen tai tutkimustulosten selostaminen • Jutun, tarinan, kaskun tai henkilökohtaisen kokemuksen kuvaileminen/kertominen • Sananlaskun, mietelauseen tai runon esittäminen • Ajankohtaisen aiheeseen liittyvän havainnon tai uutisen mieleen palauttaminen • Kuvan tai musiikin käyttäminen
 17. Esityksen jäsentely - Helpoin jäsentely on klassinen: kerro asia kolmeen kertaan: 1. Kerro alussa lyhyesti, mitä aiot kertoa. 2. Kerro asia syventäen, perustellen ja havainnollistaen keskeiset pari kolme asiaa. 3. Kokoa loppuun yhteenveto asioista, jotka kerroit.
 18. Muita jäsentelytapoja • Esitys voidaan jäsennellä myös prosessimaisesti tutusta tuntemattomaan, helposta vaikeaan, kokonaisuudesta osiin tai osista kokonaisuuteen, syistä seurauksiin tai seurauksista syihin tai yksityiskohdista yleiseen tai yleistyksestä yksityiskohtiin, menneisyydestä nykyisyyteen tai päinvastoin, läheltä kauas tai reunalta ytimeen tai päinvastoin. • Kronologinen järjestys • Vastakohdat/rinnastus/vertaus • Väite - väitteen todistaminen oikeaksi – päätelmä • Ratkaisuvaihtoehdot – niiden arviointi – vaihtoehdon valinta • Tilanteen kuvaus – ongelma – ratkaisu- tai toimintaehdotus
 19. Esityksen lopetus • Onnistunut lopetus kokoaa esityksen pääkohdat yhteen, osoittaa sen päättyvän ja jättää kuulijoille hyvän vaikutelman sekä koko esityksestä että esittäjästä. • Vältä vetoamasta ajan loppumiseen. • Älä myöskään käytä fraaseja: ”lopuksi…”, ”loppu” tai ”ei minulla muuta” sekä tavaroiden kokoamista ennen lopetusta.
 20. Hyviä lopetustapoja: 1. Yhteenveto, johtopäätös tai kertaava tiivistelmä 2. Pohtimista herättävä kysymys 3. Vetoomus, haaste tai kehotus 4. Alkuun palaava kehälopetus 5. Viittaus tulevaan 6. Ilmapiirin kohottaminen
 21. Myönteisen ensivaikutelman luominen • Selkeä, vahva kontakti kuulijoihin alusta alkaen • Miellyttävä ja rento ilmapiiri – läheisyys, läsnäolo, etäisyys yleisöstä, hymy • Ole innostunut asiastasi • Elävöitä ja luo rytminvaihtelua – Liike – Äänenkäyttö – Havainnollistaminen
 22. Äänenkäyttö • Kuuluva, selkeä ja elävä ääni • Palleahengitys koko keuhkokapasiteetilla • Vivahteikas ääni käyttää äänensävyä ja –korkeutta • Liioittele hieman suun liikkeitä • Puhu rauhallisesti • Tauotus ja nopeuden vaihtelu tärkeitä tehokeinoja • Harjoittele lukemalla satuja lapselle!
 23. Esityksen elävöittäminen • Sanaton viestintä eli kehon kieli: – Äänensävy ja äänenkäyttö – Puhenopeus, tauot ja painotukset – Eleet, ilmeet, liikkuminen • Kielellinen: – Esimerkit – Metaforat eli kielikuvat – Kysymykset – Termien avaaminen
 24. Esityksen havainnollistaminen • Havainnollistamisvälineet: – Liitu-, tussi- ja fläppitaulut, – Powerpoint, videot – Muista tarkastaa laitteiden toimivuus! – Laitteiden käyttö lähtee esityksen tavoitteista – Huolehdi ettet joko ”loose power or the point” eli pidä huomio yleisössäsi, älä kalvoilla, videolla tms.
 25. Esiintymisjännityksen voittaminen • Miksi jännitän? • Missä tilanteissa jännitän? • Mikä on pahinta, mitä voi sattua? • Muista, että jännittäminen voi parantaa lopputulosta! Miten voin voittaa jännityksen? Valmistaudu ja harjoittele!
 26. Esiintymisjännityksen voittaminen Ennen esitystä: - Aseta itsellesi realistiset tavoitteet - Valmistaudu huolellisesti - Valitse näkökulma - Suunnittele esitykselle selkeä runko - Laadi helposti silmäiltävät muistiinpanot - Valitse tarkoituksenmukainen havaintomateriaali - Harjoittele esitystä etukäteen - Ääni rauhoittuu äänenkäyttöharjoituksilla
 27. Esitystilanteessa • Pidä katsekontakti yleisöön – katse kiertää • Aloita kiinnostavasti • Puhu rauhallisesti • Muista hengittää! • Huumori ja rehellisyys auttavat • Muista pitää taukoja • Ole oma itsesi • Jos suuta kuivaa ja ajatus hukkuu, siemaise vettä • Lopeta selkeästi
 28. Muista, että harjoitus tekee mestarin!
Anzeige