Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme

Ege Can Serefoglu MD FECSM
Ege Can Serefoglu MD FECSMSexual & Reproductive Medicine, Urology Service at Bagcilar Education and Research Hospital um Biruni University
Cinsel Fonksiyon
Bozukluğunda
Tanı ve Değerlendirme
Dr. Ege Can Şerefoğlu
ICSM 3. Uluslar Arası Seksüel Tıp Konsültasyon Raporu
Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Tanı ve Değerlendirme
 SD klinik değerlendirme ve tedavisi için 3 prensip
 ICSM-5 tanı ve tedavi algoritması
SD klinik değerlendirme ve tedavi için 3 prensip
SD’li hasta değerlendirilirken:
1) “Hasta merkezli yaklaşım” benimsenmelidir
 Hastalık bir bütün olarak değerlendirilmeli (biolojik+psikolojik+sosyal)
 SD ‘self-reported’ bir durumdur (bazen biolojik bulgu olmaz)
 Tedavi sonucunu değerlendirirken yalnız sıkıntının azalması veya bazı
semptomların giderilmesi değil, genel cinsel iyilik haline
odaklanılmalıdır
 Kültür ve lisan açısından uygun sağlık hizmeti sunulmalıdır
(Doktor-hasta arasında cinsiyet, ırk, etnisite, ülke, sosyal statü ve cinsel davranış paternleri açısından fark varsa ZOR)
Klinik değerlendirme ve tedavi için 3 prensip
SD’li hasta değerlendirilirken:
1) “Hasta merkezli yaklaşım” benimsenmelidir
2) “Kanıta dayalı tıp”a başvurulmalıdır
 Spesifik diagnostik prosedürler, faydaları kanıtlanmışsa
kullanılmalı (pahalı-invazif)
 Diagnostik prosedürlerin amacı
1. Hastalığın varlığı/yokluğu hakkında emin olmak
2. Hastalık ciddiyetini tanımlamak
3. Klinik gidişatı izlemek
4. Prognoz-risk/evre değerlendirmesi yapmak
5. Tedaviyi planlamak
 Tedavi seçiminde de bilimsel kanıt aranmalıdır.
Klinik değerlendirme ve tedavi için 3 prensip
SD’li hasta değerlendirilirken:
1) “Hasta merkezli yaklaşım” benimsenmelidir
2) “Kanıta dayalı tıp”a başvurulmalıdır
3) Hem kadında, hem erkekte cinsel problemleri
değerlendirme ve tedavide ortak yaklaşım
kullanılmalıdır
 Cinsiyet eşitsizliği kadınların cinsel problemleri için uygun
sağlık hizmeti almasına engeldi.
 Son yıllarda seksüel tıbbın cinsiyet eşitliği konusundaki
hassasiyeti ile bu değişti.
 Kadın ve erkek için ortak tanı ve tedavi algoritması geliştirildi.
SD’li
Erkek/Kadın Mutlak:
1.Cinsel hikaye
2. Tıbbi hikaye
3. Psikososyal hikaye
Önerilen:
1.Odaklanmış FM
2. Lab testleri
Temel Değerlendirme
Tedaviye engel
olmayan bulgular
İleri spesifik
değerlendirme
gerektiren bulgular
Özel testler
ve/veya sevk
Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme
Tedavi
•Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği
•Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi)
•Medikal (Farmakoterapi, cihaz)
•Cerrrahi
Cinsel sağlığın
değerlendirilmesi
•Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum)
•Hasta/partnert/ilişki tatmini
•Yaşam tatmini/kalitesi
SD’li
Erkek/Kadın Mutlak:
1.Cinsel hikaye
2. Tıbbi hikaye
3. Psikososyal hikaye
Önerilen:
1.Odaklanmış FM
2. Lab testleri
Temel Değerlendirme
Tedaviye engel
bulgular?
İleri spesifik
değerlendirme
gerektiren bulgular?
Özel testler
ve/veya sevk
Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme
Tedavi
•Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği
•Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi)
•Medikal (Farmakoterapi, cihaz)
•Cerrrahi
Cinsel sağlığın
değerlendirilmesi
•Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum)
•Hasta/partnert/ilişki tatmini
•Yaşam tatmini/kalitesi
Hastaların çoğunda gerekmez
SD’li
Erkek/Kadın Mutlak:
1.Cinsel hikaye
2. Tıbbi hikaye
3. Psikososyal hikaye
Önerilen:
1.Odaklanmış FM
2. Lab testleri
Temel Değerlendirme
Tedaviye engel
olmayan bulgular
İleri spesifik
değerlendirme
gerektiren bulgular
Özel testler
ve/veya sevk
Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme
Tedavi
•Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği
•Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi)
•Medikal (Farmakoterapi, cihaz)
•Cerrrahi
Cinsel sağlığın
değerlendirilmesi
•Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum)
•Hasta/partnert/ilişki tatmini
•Yaşam tatmini/kalitesi
SD’li
Erkek/Kadın Mutlak:
1.Cinsel hikaye
2. Tıbbi hikaye
3. Psikososyal hikaye
Önerilen:
1.Odaklanmış FM
2. Lab testleri
Temel Değerlendirme
Tedaviye engel
olmayan bulgular
İleri spesifik
değerlendirme
gerektiren bulgular
Özel testler
ve/veya sevk
Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme
Tedavi
•Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği
•Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi)
•Medikal (Farmakoterapi, cihaz)
•Cerrrahi
Cinsel sağlığın
değerlendirilmesi
•Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum)
•Hasta/partnert/ilişki tatmini
•Yaşam tatmini/kalitesi
SD’li
Erkek/Kadın Mutlak:
1.Cinsel hikaye
2. Tıbbi hikaye
3. Psikososyal hikaye
Önerilen:
1.Odaklanmış FM
2. Lab testleri
Temel Değerlendirme
Tedaviye engel
olmayan bulgular
İleri spesifik
değerlendirme
gerektiren bulgular
Özel testler
ve/veya sevk
Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme
Tedavi
•Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği
•Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi)
•Medikal (Farmakoterapi, cihaz)
•Cerrrahi
Cinsel sağlığın
değerlendirilmesi
•Tedavi sonucu (cinsel fonksyon/uyum)
•Hasta/partner/ilişki tatmini
•Yaşam tatmini/kalitesi
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel problem sorgulaması, genel sağlık hizmetinin bir
parçası olmalıdır.
 Cinsel problemin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmada iki
tarama anketi
1. Brief Sexual Symptom Checkist (BSSC) 1.basamak sağlık
kuruluşlarında kullanmak veya tarama yapmak için uygun
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel problem sorgulaması genel sağlık hizmetinin bir
parçası olmalıdır.
 Cinsel problemin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmada iki
tarama anketi: BSSC ve SCS
1. Brief Sexual Symptom Checkist (BSSC) 1.basamak sağlık
kuruluşlarında kullanmak veya tarama yapmak için uygun
2. Sexual Complaint Screener (SCS) son 6 aya ilişkin bir dizi soru içerir
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel problem sorgulaması genel sağlık hizmetinin bir
parçası olmalıdır.
 Cinsel problemin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmada iki
tarama anketi: BSSC ve SCS
 BSSC 1.basamak sağlık kuruluşları için veya tarama yapmak
için uygun
 SCS son 6 aya ilişkin bir dizi soru içerir
 Her ne kadar taramada faydalı olsalar da, bu anketler dikkatli
bir cinsel/medikal/psikososyal hikayenin yerini tutmaz
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel hikaye
 Kişisel, sosyal, kültürel hassasiyetlere özen gösterilmeli
 Hastalar cinsellikleri sorgulandığında rahatsız olur.
 Hekimler de sorgulama yaparken tedirgin olabilir.
 En azından kısa bir cinsel değerlendirme yapılarak, sorunun
varlığı saptanabilir.
 Sorun varsa daha detaylı cinsel hikaye alınmalıdır.
Cinsel sağlığı sorgulama
1. Cinsel aktivite
 Cinsel partnerlerin sayısı ve
cinsiyeti
 İlişkinin süresi
2. Fertilite durumu/kontrasepsiyon
 Çocuk/düşük sayısı
 Gebelik önleme stratejileri
 İnfertilite
problemleri/tedavileri
3.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 HIV
 HPV
 Enfeksiyonlar (gonore,
klamidya vb)
4. Cinsel pratik
 Hasta ve aile tutmları
 Cinsel inançlar/sosyokültürel
etkiler
 self-stimülasyon/mastürbasyon
 Cinsel pratikler/varyasyonlar
5. Cinsel tecrübeler
 Cinsel gelişim/vücut imajı
 Cinsel istismar/travma
6. Cinsel problemler ve tatmin
 Geçmişte nasıldı (problemden
önce)?
 Şimdi nasıl?
Bitirme sorusu: Cinsel hayatın hakkında bilmem gereken başka bir şey var mı?
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel hikaye
 Tıbbi hikaye
 Hastalığa neden olan veya komorbid tıbbi durum var mı?
(Atheroskleroz, DM, depresyon vb)
 Birlikte kullanılan ilaçlar ne?
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel hikaye
 Tıbbi hikaye
 Psikoseksüel hikaye
 Detaylı psikoseksüel değerlendirme her hastada gerekli
 Psikolojik veya kişilerarası faktörler etiolojide rol oynayabilir
(anksiyete, depresyon, ilişki sıkıntısı)
 SD kişinin özgüvenini, sorunlarla başetme yeteneğini, sosyal
ilişkilerini ve iş performansını etkiler
 İlişkinin geçmişi ve bugünü dikkatle değerlendirmeli
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel hikaye
 Tıbbi hikaye
 Psikoseksüel hikaye
 Fizik Muayene
 Tam genital muayene (erkekte DRE dahil) / sekonder cinsel
karakterler
 Kan basıncı / Kalp ritmi / Perifer nabızlar / Ödem
 Alt vücut vibrasyon hissi / Alt ekstremite mukavemeti ve
koordinasyonu
Temel Değerlendirme (Step 1)
 Cinsel hikaye
 Tıbbi hikaye
 Psikoseksüel hikaye
 Fizik Muayene
 Laboratuar testleri
 AKŞ
 Lipid profili
 Hormon profili
SD sınıflaması
Tür Kriter
I-Psikojenik Biolojik bulgu yok
II-Organik
Anatomik (cerrahiye bağlı)
Vasküler
Nörojenik
Hormonal
İlaca bağlı
Biolojik bulgu var
Belirgin olmayan mental (kognitif) veya
duygusal sıkıntı
III-Mixed Biolojik bulgu var
Belirgin mental (kognitif) veya duygusal sıkıntı
Organik ve psikojenik SD özellikleri
Özellik Organik Psikojenik
Oluş Aşamalı (travma veya
cerrahi hariç)
Akut
Semptom seyri Progresif İntermitan veya selektif
Organik risk Var Yok
Partner problemi Sekonder Başlangıçta var
Anksiyete Sekonder Primer
Özel testler ve sevk (Step 2)
Endikasyonlar
1 Hasta isteği
2 Yaşam-boyu veya primer SD
3 Anatomik deformiteler (konjenital / edinilmiş)
4 Travma (pelvik / perineal / genital)
5 Endokrinopatiler
6 Komplike psikiyatrik veya psikoseksüel problem
7 İlişki problemleri
8 Kompleks medikal problemler (komorbiditeler)
9 Medikolegal vakalar
10 İlk tedavi başarısızlığı
Özel testler ve sevk (Step 2)
 Kadın için özel testler
 Erkeklere nazaran daha az gelişmiş
 Çoğunun faydası sınırlı ve metodolojik zorluk
mevcut
 Valide değiller, ölçüler belirsiz
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Özel testler ve sevk (Step 2)
 Kadın için özel testler
 Erkek için özel testler
 Özellikle ED için geliştirilen birçok test mevcut
 Psikojenik – organik ayırımı yapmakta faydalı
 Arteriyel-venöz yetmezlik hastalarını spesifik
vasküler cerahiye hazırlarken kullanılabilir.
 Tedaviyi belirlemedeki etkinlikleri sınırlı
Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme
Hasta/partner eğitimi (Step 3)
 Eğitim cinsel problemin iyileşmesine
katkıda bulunur, ilişkiyi düzeltir.
 Yazılı veya elektronik materyal sağlamak
zaman kazanmaya yol açar.
 Her hasta cinsel sağlık durumu, kanıta
dayalı tedavi seçenekleri hakında
bilgilendirilmelidir ve karar verme sürecine
aktif katılımı sağlanmalıdır.
SD’li
Erkek/Kadın Mutlak:
1.Cinsel hikaye
2. Tıbbi hikaye
3. Psikososyal hikaye
Önerilen:
1.Odaklanmış FM
2. Lab testleri
Temel Değerlendirme
Tedaviye engel
olmayan bulgular
İleri spesifik
değerlendirme
gerektiren bulgular
Özel testler
ve/veya sevk
Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme
Tedavi
•Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği
•Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi)
•Medikal (Farmakoterapi, cihaz)
•Cerrrahi
Cinsel sağlığın
değerlendirilmesi
•Tedavi sonucu (cinsel fonksyon/uyum)
•Hasta/partner/ilişki tatmini
•Yaşam tatmini/kalitesi
1 von 32

Más contenido relacionado

Similar a Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme(20)

Genetik Danışmanlık ve Etik Genetik Danışmanlık ve Etik
Genetik Danışmanlık ve Etik
www.tipfakultesi. org1.3K views
PRENATAL TANININ ETİK YÖNLERİPRENATAL TANININ ETİK YÖNLERİ
PRENATAL TANININ ETİK YÖNLERİ
www.tipfakultesi. org781 views
Kadin cinsel-islev-bozukluguKadin cinsel-islev-bozuklugu
Kadin cinsel-islev-bozuklugu
Serdar Yanıker855 views
İrritabl barsak sendromuİrritabl barsak sendromu
İrritabl barsak sendromu
Hakan Senturk2.4K views
PRENATAL TANIDA ETİK VE HUKUK YÖNLERİ PRENATAL TANIDA ETİK VE HUKUK YÖNLERİ
PRENATAL TANIDA ETİK VE HUKUK YÖNLERİ
www.tipfakultesi. org432 views
Volkan AtmışVolkan Atmış
Volkan Atmış
Serkan Korhan605 views
DepresyonDepresyon
Depresyon
Barış Kavuşturan2K views
Mb02Mb02
Mb02
Gelişim Yolculuğu643 views
Kanıta Dayalı Tıp - TedaviKanıta Dayalı Tıp - Tedavi
Kanıta Dayalı Tıp - Tedavi
Alican Sarısaltık152 views
Hibrid mekanik ventilasyon yöntemleri ve hfvHibrid mekanik ventilasyon yöntemleri ve hfv
Hibrid mekanik ventilasyon yöntemleri ve hfv
www.tipfakultesi. org1.1K views
Organ bağışında aileye yaklaşımOrgan bağışında aileye yaklaşım
Organ bağışında aileye yaklaşım
Gülüm Altaca775 views
OTIZM: nedir, ne degildir?OTIZM: nedir, ne degildir?
OTIZM: nedir, ne degildir?
Guzel Gunler Poliklinigi5.1K views

Más de Ege Can Serefoglu MD FECSM(12)

Erkek infertilitesiErkek infertilitesi
Erkek infertilitesi
Ege Can Serefoglu MD FECSM1.8K views
Arastirma konusu secimiArastirma konusu secimi
Arastirma konusu secimi
Ege Can Serefoglu MD FECSM631 views
Makale nasil yazilirMakale nasil yazilir
Makale nasil yazilir
Ege Can Serefoglu MD FECSM4.3K views
Erkek reproduktif sistem histolojisiErkek reproduktif sistem histolojisi
Erkek reproduktif sistem histolojisi
Ege Can Serefoglu MD FECSM6.1K views
Embriyolojik tanimlarEmbriyolojik tanimlar
Embriyolojik tanimlar
Ege Can Serefoglu MD FECSM883 views
Infertilite cevresel faktorlerInfertilite cevresel faktorler
Infertilite cevresel faktorler
Ege Can Serefoglu MD FECSM331 views
Role of pelvic floor in male sexual dysfunctionRole of pelvic floor in male sexual dysfunction
Role of pelvic floor in male sexual dysfunction
Ege Can Serefoglu MD FECSM12.4K views
Intralesional treatment in Peyronie's DiseaseIntralesional treatment in Peyronie's Disease
Intralesional treatment in Peyronie's Disease
Ege Can Serefoglu MD FECSM10.4K views

Erkek cinsel fonksiyon bozukluğunda standart tanı ve değerlendirme

 • 1. Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Tanı ve Değerlendirme Dr. Ege Can Şerefoğlu ICSM 3. Uluslar Arası Seksüel Tıp Konsültasyon Raporu
 • 2. Cinsel Fonksiyon Bozukluğunda Tanı ve Değerlendirme  SD klinik değerlendirme ve tedavisi için 3 prensip  ICSM-5 tanı ve tedavi algoritması
 • 3. SD klinik değerlendirme ve tedavi için 3 prensip SD’li hasta değerlendirilirken: 1) “Hasta merkezli yaklaşım” benimsenmelidir  Hastalık bir bütün olarak değerlendirilmeli (biolojik+psikolojik+sosyal)  SD ‘self-reported’ bir durumdur (bazen biolojik bulgu olmaz)  Tedavi sonucunu değerlendirirken yalnız sıkıntının azalması veya bazı semptomların giderilmesi değil, genel cinsel iyilik haline odaklanılmalıdır  Kültür ve lisan açısından uygun sağlık hizmeti sunulmalıdır (Doktor-hasta arasında cinsiyet, ırk, etnisite, ülke, sosyal statü ve cinsel davranış paternleri açısından fark varsa ZOR)
 • 4. Klinik değerlendirme ve tedavi için 3 prensip SD’li hasta değerlendirilirken: 1) “Hasta merkezli yaklaşım” benimsenmelidir 2) “Kanıta dayalı tıp”a başvurulmalıdır  Spesifik diagnostik prosedürler, faydaları kanıtlanmışsa kullanılmalı (pahalı-invazif)  Diagnostik prosedürlerin amacı 1. Hastalığın varlığı/yokluğu hakkında emin olmak 2. Hastalık ciddiyetini tanımlamak 3. Klinik gidişatı izlemek 4. Prognoz-risk/evre değerlendirmesi yapmak 5. Tedaviyi planlamak  Tedavi seçiminde de bilimsel kanıt aranmalıdır.
 • 5. Klinik değerlendirme ve tedavi için 3 prensip SD’li hasta değerlendirilirken: 1) “Hasta merkezli yaklaşım” benimsenmelidir 2) “Kanıta dayalı tıp”a başvurulmalıdır 3) Hem kadında, hem erkekte cinsel problemleri değerlendirme ve tedavide ortak yaklaşım kullanılmalıdır  Cinsiyet eşitsizliği kadınların cinsel problemleri için uygun sağlık hizmeti almasına engeldi.  Son yıllarda seksüel tıbbın cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyeti ile bu değişti.  Kadın ve erkek için ortak tanı ve tedavi algoritması geliştirildi.
 • 6. SD’li Erkek/Kadın Mutlak: 1.Cinsel hikaye 2. Tıbbi hikaye 3. Psikososyal hikaye Önerilen: 1.Odaklanmış FM 2. Lab testleri Temel Değerlendirme Tedaviye engel olmayan bulgular İleri spesifik değerlendirme gerektiren bulgular Özel testler ve/veya sevk Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme Tedavi •Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği •Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi) •Medikal (Farmakoterapi, cihaz) •Cerrrahi Cinsel sağlığın değerlendirilmesi •Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum) •Hasta/partnert/ilişki tatmini •Yaşam tatmini/kalitesi
 • 7. SD’li Erkek/Kadın Mutlak: 1.Cinsel hikaye 2. Tıbbi hikaye 3. Psikososyal hikaye Önerilen: 1.Odaklanmış FM 2. Lab testleri Temel Değerlendirme Tedaviye engel bulgular? İleri spesifik değerlendirme gerektiren bulgular? Özel testler ve/veya sevk Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme Tedavi •Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği •Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi) •Medikal (Farmakoterapi, cihaz) •Cerrrahi Cinsel sağlığın değerlendirilmesi •Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum) •Hasta/partnert/ilişki tatmini •Yaşam tatmini/kalitesi Hastaların çoğunda gerekmez
 • 8. SD’li Erkek/Kadın Mutlak: 1.Cinsel hikaye 2. Tıbbi hikaye 3. Psikososyal hikaye Önerilen: 1.Odaklanmış FM 2. Lab testleri Temel Değerlendirme Tedaviye engel olmayan bulgular İleri spesifik değerlendirme gerektiren bulgular Özel testler ve/veya sevk Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme Tedavi •Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği •Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi) •Medikal (Farmakoterapi, cihaz) •Cerrrahi Cinsel sağlığın değerlendirilmesi •Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum) •Hasta/partnert/ilişki tatmini •Yaşam tatmini/kalitesi
 • 9. SD’li Erkek/Kadın Mutlak: 1.Cinsel hikaye 2. Tıbbi hikaye 3. Psikososyal hikaye Önerilen: 1.Odaklanmış FM 2. Lab testleri Temel Değerlendirme Tedaviye engel olmayan bulgular İleri spesifik değerlendirme gerektiren bulgular Özel testler ve/veya sevk Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme Tedavi •Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği •Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi) •Medikal (Farmakoterapi, cihaz) •Cerrrahi Cinsel sağlığın değerlendirilmesi •Tedavi soucu (cinsel fonksiyon, uyum) •Hasta/partnert/ilişki tatmini •Yaşam tatmini/kalitesi
 • 10. SD’li Erkek/Kadın Mutlak: 1.Cinsel hikaye 2. Tıbbi hikaye 3. Psikososyal hikaye Önerilen: 1.Odaklanmış FM 2. Lab testleri Temel Değerlendirme Tedaviye engel olmayan bulgular İleri spesifik değerlendirme gerektiren bulgular Özel testler ve/veya sevk Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme Tedavi •Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği •Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi) •Medikal (Farmakoterapi, cihaz) •Cerrrahi Cinsel sağlığın değerlendirilmesi •Tedavi sonucu (cinsel fonksyon/uyum) •Hasta/partner/ilişki tatmini •Yaşam tatmini/kalitesi
 • 11. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel problem sorgulaması, genel sağlık hizmetinin bir parçası olmalıdır.  Cinsel problemin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmada iki tarama anketi 1. Brief Sexual Symptom Checkist (BSSC) 1.basamak sağlık kuruluşlarında kullanmak veya tarama yapmak için uygun
 • 13. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel problem sorgulaması genel sağlık hizmetinin bir parçası olmalıdır.  Cinsel problemin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmada iki tarama anketi: BSSC ve SCS 1. Brief Sexual Symptom Checkist (BSSC) 1.basamak sağlık kuruluşlarında kullanmak veya tarama yapmak için uygun 2. Sexual Complaint Screener (SCS) son 6 aya ilişkin bir dizi soru içerir
 • 16. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel problem sorgulaması genel sağlık hizmetinin bir parçası olmalıdır.  Cinsel problemin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmada iki tarama anketi: BSSC ve SCS  BSSC 1.basamak sağlık kuruluşları için veya tarama yapmak için uygun  SCS son 6 aya ilişkin bir dizi soru içerir  Her ne kadar taramada faydalı olsalar da, bu anketler dikkatli bir cinsel/medikal/psikososyal hikayenin yerini tutmaz
 • 17. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel hikaye  Kişisel, sosyal, kültürel hassasiyetlere özen gösterilmeli  Hastalar cinsellikleri sorgulandığında rahatsız olur.  Hekimler de sorgulama yaparken tedirgin olabilir.  En azından kısa bir cinsel değerlendirme yapılarak, sorunun varlığı saptanabilir.  Sorun varsa daha detaylı cinsel hikaye alınmalıdır.
 • 18. Cinsel sağlığı sorgulama 1. Cinsel aktivite  Cinsel partnerlerin sayısı ve cinsiyeti  İlişkinin süresi 2. Fertilite durumu/kontrasepsiyon  Çocuk/düşük sayısı  Gebelik önleme stratejileri  İnfertilite problemleri/tedavileri 3.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar  HIV  HPV  Enfeksiyonlar (gonore, klamidya vb) 4. Cinsel pratik  Hasta ve aile tutmları  Cinsel inançlar/sosyokültürel etkiler  self-stimülasyon/mastürbasyon  Cinsel pratikler/varyasyonlar 5. Cinsel tecrübeler  Cinsel gelişim/vücut imajı  Cinsel istismar/travma 6. Cinsel problemler ve tatmin  Geçmişte nasıldı (problemden önce)?  Şimdi nasıl? Bitirme sorusu: Cinsel hayatın hakkında bilmem gereken başka bir şey var mı?
 • 19. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel hikaye  Tıbbi hikaye  Hastalığa neden olan veya komorbid tıbbi durum var mı? (Atheroskleroz, DM, depresyon vb)  Birlikte kullanılan ilaçlar ne?
 • 21. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel hikaye  Tıbbi hikaye  Psikoseksüel hikaye  Detaylı psikoseksüel değerlendirme her hastada gerekli  Psikolojik veya kişilerarası faktörler etiolojide rol oynayabilir (anksiyete, depresyon, ilişki sıkıntısı)  SD kişinin özgüvenini, sorunlarla başetme yeteneğini, sosyal ilişkilerini ve iş performansını etkiler  İlişkinin geçmişi ve bugünü dikkatle değerlendirmeli
 • 22. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel hikaye  Tıbbi hikaye  Psikoseksüel hikaye  Fizik Muayene  Tam genital muayene (erkekte DRE dahil) / sekonder cinsel karakterler  Kan basıncı / Kalp ritmi / Perifer nabızlar / Ödem  Alt vücut vibrasyon hissi / Alt ekstremite mukavemeti ve koordinasyonu
 • 23. Temel Değerlendirme (Step 1)  Cinsel hikaye  Tıbbi hikaye  Psikoseksüel hikaye  Fizik Muayene  Laboratuar testleri  AKŞ  Lipid profili  Hormon profili
 • 24. SD sınıflaması Tür Kriter I-Psikojenik Biolojik bulgu yok II-Organik Anatomik (cerrahiye bağlı) Vasküler Nörojenik Hormonal İlaca bağlı Biolojik bulgu var Belirgin olmayan mental (kognitif) veya duygusal sıkıntı III-Mixed Biolojik bulgu var Belirgin mental (kognitif) veya duygusal sıkıntı
 • 25. Organik ve psikojenik SD özellikleri Özellik Organik Psikojenik Oluş Aşamalı (travma veya cerrahi hariç) Akut Semptom seyri Progresif İntermitan veya selektif Organik risk Var Yok Partner problemi Sekonder Başlangıçta var Anksiyete Sekonder Primer
 • 26. Özel testler ve sevk (Step 2) Endikasyonlar 1 Hasta isteği 2 Yaşam-boyu veya primer SD 3 Anatomik deformiteler (konjenital / edinilmiş) 4 Travma (pelvik / perineal / genital) 5 Endokrinopatiler 6 Komplike psikiyatrik veya psikoseksüel problem 7 İlişki problemleri 8 Kompleks medikal problemler (komorbiditeler) 9 Medikolegal vakalar 10 İlk tedavi başarısızlığı
 • 27. Özel testler ve sevk (Step 2)  Kadın için özel testler  Erkeklere nazaran daha az gelişmiş  Çoğunun faydası sınırlı ve metodolojik zorluk mevcut  Valide değiller, ölçüler belirsiz
 • 29. Özel testler ve sevk (Step 2)  Kadın için özel testler  Erkek için özel testler  Özellikle ED için geliştirilen birçok test mevcut  Psikojenik – organik ayırımı yapmakta faydalı  Arteriyel-venöz yetmezlik hastalarını spesifik vasküler cerahiye hazırlarken kullanılabilir.  Tedaviyi belirlemedeki etkinlikleri sınırlı
 • 31. Hasta/partner eğitimi (Step 3)  Eğitim cinsel problemin iyileşmesine katkıda bulunur, ilişkiyi düzeltir.  Yazılı veya elektronik materyal sağlamak zaman kazanmaya yol açar.  Her hasta cinsel sağlık durumu, kanıta dayalı tedavi seçenekleri hakında bilgilendirilmelidir ve karar verme sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır.
 • 32. SD’li Erkek/Kadın Mutlak: 1.Cinsel hikaye 2. Tıbbi hikaye 3. Psikososyal hikaye Önerilen: 1.Odaklanmış FM 2. Lab testleri Temel Değerlendirme Tedaviye engel olmayan bulgular İleri spesifik değerlendirme gerektiren bulgular Özel testler ve/veya sevk Hasta/partner eğitimi – Birlikte karar verme Tedavi •Danışmanlık/Yaşam şekli değişikliği •Psikolojik (kognitif/davranışsal/sex terapisi) •Medikal (Farmakoterapi, cihaz) •Cerrrahi Cinsel sağlığın değerlendirilmesi •Tedavi sonucu (cinsel fonksyon/uyum) •Hasta/partner/ilişki tatmini •Yaşam tatmini/kalitesi