Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kerro_tarina -opas

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kerro_tarina -opas (20)

Anzeige

Kerro_tarina -opas

 1. 1. A C - S A N A F O R I N V I E S T I N TÄ O PA S Kerro tarina ELOKUU 2014
 2. 2. Sisällysluettelo1 23 Johdanto ...................................................................................................... 3 Kirjoittajat .................................................................................................. 5 Mitä on tarinankerronta? .......................................................................... 6 Vinkkejä yritystarinan rakentamiseen ..................................................... 12 Tarinankerronnan hyödyntäminen mediakohtaamisissa ..................... 17 Miksi organisaatiosi pitäisi olla kiinnostunut tarinankerronnasta ..... 19
 3. 3. Ei strategiaa ilman tarinaa, ei tarinaa ilman kokemusta.” Ville Tolvanen, 2013 Ei strategiaa ilman tarinaa Johdanto Tässä oppaassa pyrimme herättelemään lukijoiden aja- tuksia siitä, miten yritysesittelyyn voi poimia tarinanker- ronnallisia elementtejä. Emme keskity klassiseen tarinan- kerronnan teoriaan tai anna lukijoille yksiselitteistä mallia tarinan draaman kaaren rakentamisesta. Kannustamme rohkeasti kertomaan ja kuuntelemaan tarinoita ja tarkkai- lemaan niiden aikaansaamia tunnereaktioita. Tarinaa ei ole siellä, missä mikään ei tunnu miltään. Mielestämme yrityksen tarina ei ole koskaan valmis. Tarinalla voi olla runko, mutta toimintaympäristössä nimeltä elämä se muuttuu jatkuvasti. Jotkut yritykset ovat jääneet jankkaamaan vanhaa versiota tarinastaan samalla, kun kehitys kiitää ohi. Tarinankerronnan avulla yritys voi kiteyttää laajojakin kokonaisuuksia mielenkiin- toisiksi palasiksi, mutta koko historiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia ei yhteen tarinaan kannata mahduttaa. Kerromme tässä oppaassa, millaista polkua AC-Sanaforin tarinan rakentamisessa on kuljettu. Toivottavasti vinkeis- tämme on hyötyä myös oman organisaatiosi tarinan rakentamisessa. 3
 4. 4. ? Miksi tämä opas lukea?kannattaa Oppaamme on tarkoitettu erityisesti yritysviestinnän parissa työskenteleville markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille sekä kaikille tarinankerronnasta kiinnos- tuneille. Kenelle opas on kirjoitettu? Tämä opas johdattaa tarinankerronnan maailmaan ja tarjoaa vinkkejä siihen, kuinka tarinoita voi hyödyntää yrityksen viestinnässä ja liiketoiminnassa. Opas tarjoaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysy- myksiin: • Mitä on tarinankerronta? • Miksi tarinankerronta on tehokasta? • Mistä lähteä liikkeelle tarinan rakentamisessa? • Miten tarinaa voi hyödyntää mediakohtaamisissa? 4
 5. 5. Aino Ruikka vanhempi viestintäkonsultti Aino on erikoistunut kuluttajille suunnat- tuun viestintään. Hän on jo vuosia auttanut globaaleja brändejä puhuttelemaan kulut- tajia kiinnostavasta näkökulmasta ja kerto- maan innostavia tarinoita. Usein henkilö- kohtainen käyttötilanne ja tunneside ovat juuri ne asiat, jotka koukuttavat kuluttajan tuotteeseen tai palveluun. Kirjoittajat Eeva Rinta-Kanto vanhempi viestintäkonsultti Eeva on työskennellyt julkishallinnon, kuluttajaviestinnän sekä teollisuus- ja teknologiaprojektien parissa. Hän on erikoistunut sisäiseen viestintään. Eevan mielestä onnistunut sisäinen viestintä edellyttää tutustumista yrityksen kulttuu- riin ja henkilöstöön, sillä vain siten voi luoda kohderyhmää aidosti puhuttelevia tarinoita. Noora Niemelä viestintäkonsultti Noora kuuluu julkishallinto ja järjestöt -tiimiin. Hän on kartuttanut viestintäkoke- musta myös elintarvikkeiden ja urheilun maailmassa. Noora on paneutunut erityi- sesti digitaaliseen viestintään. Hänen mielestään tarinan aiheita on kaikkialla: ei ole niin pientä tai suurta asiaa, ettei siitä voisi rakentaa kiinnostavaa tarinaa. 5
 6. 6. Jokaiselle työyhteisön jäsenelle on tärkeää tuntea kuuluvansa sopi- vassa määrin samaan, yhteiseen tarinaan ja löytää tarinan kantavista teemoista myös henkilö- kohtaisella tasolla puhuttelevia arvoja.” Riikka Moisio, 2013 Psycon - Tarinat rakentavat organisaation identiteettiä tarinankerronta? Kun puhumme tarinankerronnasta yritysviestinnässä, puhumme siitä, miten organisaatiot viestivät ja kuinka ne voisivat viestiä entistä vaikuttavammin. Turhan moni hokee organisaationsa hissipuhetta ymmär- tämättä tai kuuntelematta sitä itsekään. Jokaisen viestin- viejän pitäisi muodostaa organisaation tarinaan oma suhde ja kertoa sitä eteenpäin omin sanoin ja omien kokemustensa kautta. Vain näin viesti on sekä uskottava että koskettava. 6 Mitä on
 7. 7. Tarinankerronta herättää tunteita ja sitouttaa kuuntele- maan. Hyvä tarina ottaa kuulijat huomioon. Sen keskiössä ovat kertojan omat kokemukset, joihin yleisö voi samais- tua. Yritysviestinnässä tarinankerronnan tavoitteena on vaikuttaa kuulijoihin: heidän mielipiteisiinsä, tekoihinsa tai käyttäytymiseensä. Kun seuraavan kerran kuuntelet esitystä tai haastattelua, mieti ottaako puhuja sinut kuulijana huomioon. Suomes- sa arvostetaan suoraan asiaan menemistä. Vaikka puhuja olisi kertonut sinulle kaikki asiaan liittyvät faktat, muistat- ko niitä enää jälkeenpäin, jos hän ei ole käyttänyt yhtään havainnollistavaa esimerkkiä? Aina kun yrityksesi puhuu asioista, jotka liittyvät viestin- tään, ensimmäinen kysymyksesi olkoon siis: miltä tämä minusta tuntuu? Tuo kysymys avaa ensimmäisen tärkeän oven kohti tarinaa.” Juhana Torkki, Tarinan valta (Otava 2014) 7 tarinoita?Miksi kertoa
 8. 8. Viestinnässä tarina on tärkeä, mutta merkitys on kaikki.” Mika Myllyaho, #Procomday Tarinankerronnassa on hyvä pitää mielessä seuraavat asiat: 8 1. Huomioi yleisösi. 2. Kiinnitä yleisön huomio. 3. Kerro, mihin tarinasi liittyy. 4. Tarjoa samaistumisen kokemuksia. 5. Alleviivaa ristiriitaa / haastetta tarinassasi. 6. Kuvaile ratkaisun hetki ja lopputulos.
 9. 9. Tarina elääkeskusteluissa Storytelling theory, Weber Shandwick, 2014 sen synnyttämissä 9
 10. 10. Tarinankerronnan yksi tärkeä tavoite on saada muut jakamaan tarinaasi. Silloin kun olet itse kertonut jonkin organisaation tai brändin tarinaa eteenpäin, on se varmasti koskettanut sinua jollain tavalla. Tarinoita luodaan ja kehitetään yhdessä yleisön kanssa. Silloin kun yleisö puhuu teistä, yrityksenne tarina kukois- taa. Voisiko yleisön kertomia tarinoita hyödyntää myös yrityksenne viestinnässä? Tikkurilan henkilöstö teki Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kappaleesta oman versionsa yrityksen 150-vuotisjuh- laan. Musiikkivideota on katsottu Youtubessa yli 142 tuhatta kertaa. Hyvä tarina, hauska toteutus ja henkilös- tön heittäytyminen tekivät videosta hetkessä puheenai- heen, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa ja joka jäi mieleen. Myös asiakkaan antama huono palaute voi kääntyä yrityksesi hyödyksi oikeanlaisella viestinnällä. Itella sai viime vuonna Facebookissa kriittistä palautetta maksikir- jeiden toimittamisesta. Nopealla ja humoristisella Posti- ninja-viestinnällään se onnistui kääntämään kritiikin edukseen. Yhtiö vakuutti, että palaute on huomioitu ja ongelma ratkaistaan. Posti-ninjoista tuli ilmiö sosiaalises- sa mediassa, ja ihmiset pääsivät kertomaan omista Posti- ninjoistaan. Tapauksesta uutisoitiin myös mediassa. Ole edelläkävijä, tuota tarinoita, jotka sytyttävät kipinän ja jättävät upean fiiliksen ja jalanjäljen!” Johanna Hurmerinta, 2014 Nyt ja huomenna 10
 11. 11. Yleisö on tarinankerronnan keskiössä, ja heille halutaan tuottaa relevantteja sisältöjä. Tässä mielessä tarinanker- ronta on hyvin lähellä sisältömarkkinointia. Kohdeyleisöl- le tarjotaan kiinnostavia sisältöjä tarinoiden muodossa ja niitä myös kehitetään yhdessä yleisön kanssa. Muista, että sisältömarkkinoinnin määritelmä ei rajoitu kuitenkaan vain verkkoviestintään. Meillä kaikilla on tarinoita kerrottavana. Kerro rohkeasti omasi, äläkä pelkää jääväsi sanaseppojen jalkoihin.” Eeva Rinta-Kanto, AC-Sanafor 11
 12. 12. Kun mietit, mistä lähtisit rakentamaan yrityksesi tarinaa, yritä tietoisesti pyristellä irti niistä tavoista ja tyyleistä, joita olet tähän asti käyttänyt. Aloittamalla puhtaalta pöydältä saat todennäköisemmin uusia oivalluksia. Tarinan rakentamisessa on erilaisia tapoja. Pohdimme itse näitä asioita AC-Sanaforin tarinaa rakentaessa: 1. Tarkoitus ja kohderyhmä Kertooko tarina yrityksestä yleisesti vai yksinkertaiste- taanko sillä esimerkiksi yrityksen strategiaa? Mieti myös kohderyhmääsi: kerrotko tarinaa sukulaisille, jotka kuule- vat työpaikastasi ensimmäisen kerran vai asiakkaillesi, jotka tuntevat jo yrityksesi? 2. Faktat Mitä asioita haluat nostaa esiin? Tarinaan löytyy varmasti paljon elementtejä, mutta yhteen tarinaan ei kannata sisällyttää kaikkea. Luo mieluummin monta nokkelaa tarinaa kuin yksi liian raskas. 3. Punainen lanka Vähemmän on enemmän myös tarinankerronnassa – älä yritä ympätä kaikkea samaan tarinaan. Valitse olennaisimmat asiat kohderyhmän ja käyttötarkoituksen mukaan. Vinkkejäyritystarinan rakentamiseen 12
 13. 13. 4. Näkökulma Yhteisen näkökulman muodostaminen on tärkeää, sillä jokaisella kertojalla on aina oma kulmansa asiaan. Mitä kokonaisuutta tarinassa halutaan korostaa: toivotko esimerkiksi, että tarina kerrotaan painottaen historiaa, nykyhetkeä tai tulevaa? Näkökulman valinta voidaan jättää myös kertojan vastuulle, jolloin hänellä on vapaus valita tilanteeseen sopivimmat elementit. 5. Yhteinen ymmärrys Varmista, että jokainen, joka kertoo yrityksen tarinaa, ymmärtää yritysfaktat samalla tavalla. Tarina saa kuiten- kin elää omaa elämäänsä ja muuttaa muotoaan kertojan mukaan. Jos haluat saada viestisi perille ja jäädä mieleen, älä turvaa pelkkään tilas- toon. Kerro tarina.” Mervi Rauhala, 2013 Jää mieleen tarinalla AC-Sanaforin tarinassa on kaksi ulottuvuutta Lähdimme rakentamaan omaa tarinaamme vaihtoehdok- si perinteiselle yritysesittelylle. Tyypillisesti kerronnassam- me ovat korostuneet pitkä historia, toimialaosaaminen ja saavutukset, mutta painotukset ovat vaihdelleet paljon kertojasta riippuen. Halusimme säilyttää tarinassamme esittäjän vapauden, mutta määrittelimme sisällön, näkö- kulman ja esitystavan uudelleen. Ennen kuin aloimme rakentaa tarinaa kysyimme asiak- kailtamme, mitkä ovat heidän mielestään olennaisia asioita viestintätoimistoa valitessa ja mitä meissä arvoste- taan. Alkukartoituksen jälkeen lähdimme kokoamaan faktoja koko henkilöstön voimin. Halusimme, että alusta alkaen kaikki työntekijät voivat olla mukana tarinan rakentamisessa. 13
 14. 14. Ryhmittelimme faktoja pienemmällä ydinporukalla. Kun kaikki asiat oli jo kertaalleen kirjattu, niiden jaottelu ja karsinta sujui nopeasti. Valitsimme AC-Sanaforin tarinan keskiöön uudistumisen. Emme rajanneet muita näkökul- mia, vaan jätimme kertojalle vapauden valita parhaat elementit tilanteen mukaan. Tämän jälkeen jokainen tiimi sai tarina-aihiomme käsitel- täväkseen. Tarkoituksena oli luoda yhteinen ymmärrys ja varmistaa, että jokainen käsittää asiat samalla tavalla. AC-Sanaforin yritystarinassa on kaksi ulottuvuutta: yritys- osuus, johon kertoja poimii muutaman faktan kohderyh- män ja tilaisuuden mukaan, ja henkilökohtainen osuus, jossa kerrotaan omasta taipaleesta yrityksessä. AC-Sanaforin tarinasta on siis olemassa yhtä monta versiota kuin on kertojiakin. Emme lähteneet tekemään yhtä ainoaa tarinaa, vaan elementtejä, joista jokainen voi koota itsensä näköisen yritystarinan tilanteen mukaan. 14
 15. 15. Seurasin monia nykyisiä kollegoitani Twitterissä jo ennen kuin aloitin työt AC-Sanaforissa. Erityisesti viime vuoden lopulla käyty henkilöstön välinen Klout-kisa herätti mielenkiin- toni. Porukka haastoi itsensä ja toisensa kisaamaan siitä, kuka on toimiston vaikuttaja- guru somessa. Leikkimielisyys ja heittäytyminen tekivät vaikutuksen. Meillä töitä tehdään ammattitaidolla ja pilke silmäkulmassa.” Noora Lue esimerkkimme, kuinka itse yhdistämme henkilökohtaiset tarinamme yritystarinaan: Perustin vuonna 2007 ensimmäistä kertaa Facebook-ryhmän (siihen aikaan ei brändi-sivu- ja ollut) Whiskas Kissakaveria EI Jätetä -kampanjalle. Oli palkitsevaa seurata ihmisten välit- tömiä reaktioita itse perustetussa some-ryhmässä. On ollut mielenkiintoista olla mukana kehittämässä uusia digiviestinnän palveluita ja ratkaisuja.” Aino Vasta muutaman päivän vanhana acsanaforilaisena olin mukana vetämässä mediaval- mennusta. Olin valmentanut aikaisemminkin, mutta en tv-studiolla. Tilanne oli jännittävä, vaikka sain pysytellä kameran takana toimittajan roolissa. Nopeasti huomasin, että AC-Sanaforin mediavalmennuskonsepti on ainutlaatuinen. Ja se toimii edelleen.” Eeva 15
 16. 16. Coca-Cola: Korvaavatko tarinat lehdistötiedotteet? Loppuvuodesta 2012 Coca-Cola muutti yrityssivunsa digitaalisen aikakauslehden formaattiin. Vuotta myöhem- min yhtiö ilmoitti haluavansa tappaa lehdistötiedotteet: sen tavoitteena on puolittaa niiden määrä vuonna 2014 ja jättää ne kokonaan historiaan vuoteen 2015 mennessä. Coca-Cola Journeyn sisältö koostuu tarinoista. Yhtiö päätti siirtyä yksisuuntaisesta tiedottamisesta dynaami- seen tarinankerrontaan, ja se haluaa luoda sisältöjä, jotka herättävät keskustelua. ”Kuluttajat näkevät meidät opti- mismin ja onnellisuuden majakkana”, Jay Moye, Journeyn kirjoittaja ja editoija on todennut. maailmaltaTarinaesimerkkejä Journeyn sisältö perustuu dataan. Lukijat määrittävät käyttäytymisellään, mihin suuntaan sisältöjä kehitetään. Journey on sekoitus ruoka-artikkeleita, kulttuuria, musiik- kia ja tarinoita työelämästä. Myös Coca-Colan mainoksis- ta ja historiasta kertovat tarinat ovat suosittuja. Yhtiön mukaan digilehdestä on tulossa paikallinen versio yli 30 maahan vuoden 2014 aikana. Coca-Cola Journeylla on keskimäärin 1,1 miljoonaa kävi- jää kuukaudessa. Sitä tekee seitsemän henkilöä sekä joukko freelancereita. He tuottavat sivustolle muutaman uuden tarinan päivittäin. Ensimmäisen vuoden aikana sivustolla julkaistiin yli 1200 tarinaa. 15
 17. 17. Sokos Hotels: Nuku hyvin tarinoiden äärellä Sokos Hotels lanseerasi uuden Solo by Sokos Hotels -konseptin kesällä 2012. Konseptin markkinoinnissa käytetään tarinankerronnallisia elementtejä. Esimerkiksi Tallinnassa sijaitsevan Solo Sokos Hotel Estori- an konsepti on Viron markkinoilla uniikki: jokainen hotel- lihuone esittelee yhden tarinan moni-ilmeisestä Virosta. Tarinat tutustuttavat vierailijan Viron liike-, tiede- ja kulttuurielämään sekä maan historiaan ja nähtävyyksiin. Ne on toteutettu yhdessä yli 70 virolaisen yhteistyökump- panin kanssa. Mukana ovat esimerkiksi Viron taidemuseo, olympiakomitea, Laulujuhlasäätiö, Nukkemuseo NUKU ja Tallinnan kaupungin matkailutoimisto. Kaikki tarinat on koottu e-kirjaan, jonka asiakas voi ostaa tuliaisiksi tai muistoksi itselleen. Hotellihuoneista löytyy myös kuvitettu Viron kartta, jonka avulla vieraat voivat tehdä uusia matkasuunnitelmia ja tutkailla tarkemmin huoneessa olevan tarinan kohdetta. Konsepti tarjoaa varmasti monia tarinoita kerrottaviksi eteenpäin. 16
 18. 18. Siihen on syy, miksi toimittajat eivät aina tyydy kirjoit- tamaan juttuaan tiedotteen tai verkkosivutekstien pohjalta: he haluavat tarinan. Harjoittelemme AC-Sanaforin mediavalmennuksissa tarinoiden kertomista erilaisissa haastattelutilanteissa. Haastattelu on aina mahdollisuus kertoa sinun tarinasi, joten siihen kannattaa valmistautua huolella. Tarinankerronnanmediakohtaamisissahyödyntäminen 17
 19. 19. Tämän ajan hallitsijoita ovat tarinankertojat. Kuten Steve Jobs.” Jaakko Lyytinen, 2014 HS - Suomen Steve Jobs onkin Timo Soini Pidä mielessäsi nämä kolme asiaa: 1. Perusviestisi: mitä haluat kertoa? Perusviesti sisältää faktat, jotka haluat tuoda esiin jutussa. Hyvä tapa on kertoa perusviesti alussa ja toistaa se lopussa. Tärkein viesti kannattaa muotoilla toimittajaa kiinnosta- vaan muotoon kiteytetysti ja esimerkkejä käyttäen. Mieti, minkälaisen otsikon haluaisit nähdä. Jos onnistut kiteyttä- mään viestisi osuvasti, saattaa toiveesi toteutua. 2. Konteksti: mihin kokonaisuuteen tai aiheeseen tarinasi liittyy? Monessa yrityksessä ongelmana on, että omista asioista puhutaan sisäisesti niin paljon, ettei niitä osata selittää ulospäin. Vaikka asia olisi yrityksenne sisällä täysin loppuun kaluttu, saattaa se olla kuulijalle uusi. Tämä saattaa tuntua rautalangasta vääntämiseltä, mutta selkeys on valttia. Ilman asiayhteyden avaamista viestisi jää turhan kapeaksi ja sen merkitys epärelevantiksi. 3. Esimerkit: miten teet viestistäsi ymmärrettävän ja muistettavan? Esimerkit ovat äärimmäisen hyviä argumentoinnin välinei- tä. Esittele viestiäsi tukevia lukuja ja faktoja, mutta muista myös tunne. Kerro omakohtaisia kokemuksiasi tai vaikkapa asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden tarinoita. Mediavalmensimme kerran verosuunnittelun asiantunti- joita. Yksi heistä vertasi työtään matkaan anoppilaansa. On suunniteltava sopiva ajankohta, paras kulkuväline sekä matkan evästauot ja tuliaiset. Vertauskohta saattaa tuntua kaukaa haetulta, mutta kyseisessä haastattelussa se auttoi oivallisesti yksinkertaistamaan verosuunnittelun monimutkaista maailmaa. Haluathan toki, että kuulijasi ymmärtää, mistä puhut? 18
 20. 20. Tarina jättää muistijäljen, puhuttelee ja laittaa ajattele- maan. Meille kerrotaan niitä kaikkialla: lapset mielikuvi- tustarinoitaan, kaverit kalareissuistaan lounaspöydässä ja ventovieras seikkailuistaan bussissa. Nämä tarinat muistamme ja niitä kerromme eteenpäin, toisin kuin faktapohjaisia yritysesittelyitä, joissa on lähtökohtaisesti liian paljon asiaa. Hyvä tarina muistetaan paikasta riippu- matta: Sillä onko se kerrottu leirinuotiolla vai yritystilai- suudessa ei ole väliä. Vain tunne ratkaisee. Tarinoiden tuominen yritysmaailmaan on ehkä otettu liian vakavasti. Rohkaisemme kaikkia heittäytymään tarinankertojiksi ja miettimään, mitkä ovat niitä asioita, jotka tekevät oman yrityksen tarinasta mieleenpainuvan ja tunteita herättävän. Miksi organisaatiosi pitäisi olla kiinnostunut tarinankerronnasta? Miksi yritykset tarvitsevat tarinankertojia? Koska ihmiset ostavat mieluum- min niiltä yrityksiltä, jotka pystyvät vastamaan kysymykseen miksi ostaisin sinulta, kuin niiltä yrityksiltä, jotka vastaavat kysymykseen mitä voisin ostaa sinulta.” Matti Lintulahti, 2013 Tarinoiden avulla parempaan asiakaskokemukseen 19
 21. 21. Chipotle: Tarinoita juomamukeissa Yhdysvalloissa meksikolaiseen ruokaan erikoistunut ravintolaketju Chipotle on löytänyt tarinankerrontaan persoonallisen ulottuvuuden. Maistuvan ruuan lisäksi ravintoloissa tarjotaan myös hyvää lukemista. Juoma- mukin kyljestä voi ruokailun lomassa nauttia myös lyhyis- tä tarinoista. Kirjailija Jonathan Safran Foer keksi idean istuessaan Chipotle-ravintolassa ilman luettavaa. Hän kertoi ideansa ravintolaketjun toimitusjohtajalle, joka innostui siitä niin, että Foer sai itse ehdottaa juomamukeihin rustaavia kirjailijoita. Mukaan on valittu muun muassa Judd Apatow, Bill Hader ja Sarah Silverman. Chipotle taitaa myös tarinankerronnan liikkuvan kuvan muodossa. Sen tietokoneanimoitu lyhytfilmi ”The Scarecrow”on upea osoitus tarinankerronnan voimasta. Animaatio palkittiin kesäkuussa Cannes Lions -mainosfestivaaleilla lukuisilla palkinnoilla. maailmaltaTarinaesimerkki Filmi sijoittuu synkkään tehtaaseen ja sen tunnelmaa värittää melankolinen musiikki. Tehtaassa työskentelevä variksenpelätin tulee surulliseksi nähdessään lehmien ahtaat olot, ja kuinka kanoihin pistetään kasvuhormonia. Palatessaan tehtaalta kotiin variksenpelätin löytää pihalta punaisena hehkuvan chilin, ilostuu ja innostuu aloitta- maan ruuanlaiton tuoreista aineksista. Yhtäkkiä kaikki on taas kaunista. Mainos päättyy iskulauseeseen: ”Vaali parempaa maailmaa.” Muutamassa viikossa videota katsottiin yli 6 miljoonaa kertaa. Filmi on alun perin mainos iPhonelle, iPadille ja iPod touchille julkaistulle videopelille. Pelin tavoitteena on herätellä kuluttajat tekemään parempia ruokavalin- toja. 20
 22. 22. Jätä yhteydenottopyyntö tästä 040 840 6368 Kuulemme mielellämme mielipiteesi oppaasta. Aloita keskustelu sähköpostitse, Twitterissä tai Facebookissa. Jos haluat jakaa oppaan, voit tehdä sen helposti suoraan lataussivulta: http://www.acsanafor.fi/ladattavat-oppaat/ Kiitos mielenkiinnostasi! Kaipaatko apua tarinankerronnassa? Hyödynnämme tarinankerrontaa monissa palveluissam- me, esimerkiksi digitaalisen viestinnän ja markkinointi- viestinnän konseptien suunnittelussa. Tarjoamme myös työpajoja, joissa autamme rakentamaan ja kertomaan yrityksen tarinoita. Tarinankerrontaa voidaan harjoitella myös mediavalmennuksessa. Paras tarina ei ole se, jota jokainen toistaa samalla tavalla: kukin kertoja tuo siihen oman persoonansa. Tartu tilaisuuteen ja aloita tarinankerronta meidän kanssamme. Täytä yhteydenottolomakkeemme. Kerro lyhyesti tarpeistasi, niin otamme sinuun yhteyttä: Tai soita meille: Oliko tämä opas mielestäsi hyödyllistä luettavaa? Elokuu 2014 © Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy

×