Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Švedska - Saša Stojanović

1.255 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacija "Švedska" za 6. razred iz predmeta "Geografija". Prezentaciju poslao Saša Stojanović

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Švedska - Saša Stojanović

 1. 1. KRALJEVINAKRALJEVINA ŠVEDSKAŠVEDSKA
 2. 2. KONUNGARIKETKONUNGARIKET SVERIGESVERIGE
 3. 3. POVRŠINA: 449.964 km2POVRŠINA: 449.964 km2 STANOVNIŠTVO: 9.196.277STANOVNIŠTVO: 9.196.277 GLAVNI GRAD: Stokholm (798.715 st.)GLAVNI GRAD: Stokholm (798.715 st.) JEZIK: švedskiJEZIK: švedski VALUTA: švedska krunaVALUTA: švedska kruna
 4. 4. Kraljevina Švedska jeKraljevina Švedska je monarhija u kojoj vladamonarhija u kojoj vlada demokratski sistem, ademokratski sistem, a kralj ima samokralj ima samo simboličnu ulogu.simboličnu ulogu. Švedska jeŠvedska je najnaseljenija zemljanajnaseljenija zemlja Severne Evrope i trećaSeverne Evrope i treća po velpo veliičiničini u Evropi.u Evropi. Evropskoj Uniji seEvropskoj Uniji se pridružila 1995. god.pridružila 1995. god.
 5. 5. KRALJEVSKA PALATA UKRALJEVSKA PALATA U STOKHOLMUSTOKHOLMU
 6. 6. ŠVEDSKA NA GLOBUSUŠVEDSKA NA GLOBUSU
 7. 7. GEOGRAFSKI POLOŽAJ I GRANICEGEOGRAFSKI POLOŽAJ I GRANICE Kraljevina Švedska jeKraljevina Švedska je nordijska zemlja unordijska zemlja u Skandinaviji, u severnojSkandinaviji, u severnoj Evropi.Evropi. Nalazi se u istočnomNalazi se u istočnom delu Skandinavskogdelu Skandinavskog poluostrva.poluostrva. GraniGranicece
 8. 8. ERESUNDSKI MOST I ZALIVERESUNDSKI MOST I ZALIV
 9. 9. Skandinavske planineSkandinavske planine Zapadna granica između Švedske i Norveške uglavnom prati skandinavski planinski lanac, (prosečna nadmorska visina 1000-2000m, sa najvišim vrhom Kebnekaise 2111m), iz koga izviru sve veće reke Švedske
 10. 10. RELJEF I VODERELJEF I VODE Pošto je deo Skandinavskog poluostrva, obalaPošto je deo Skandinavskog poluostrva, obala Švedske je duga 2500 km.Švedske je duga 2500 km. Reke su pretežno planinske, s vodopadima iReke su pretežno planinske, s vodopadima i brzacimabrzacima i ulivai ulivajuju se u Botnički zaliv i Baltičko more.se u Botnički zaliv i Baltičko more. Najplodniji je južni deo države gde se nalaze obradiveNajplodniji je južni deo države gde se nalaze obradive površine, dok ostatak teritorije uglavnom činepovršine, dok ostatak teritorije uglavnom čine četinarske šume.četinarske šume.
 11. 11. JJezeraezera ima najvišeima najviše uu području izmedjupodručju izmedju SStokholma i Geteborgatokholma i Geteborga.. ViVišše od 15% ukupne od 15% ukupnee teritorijteritorijee Švedske jeŠvedske je pokriveno vodom, s okopokriveno vodom, s oko 30 glavnih reka i oko 9030 glavnih reka i oko 90 hiljadahiljada jezera (8%jezera (8% Švedske je pokrivenoŠvedske je pokriveno jezerima), uključujući ijezerima), uključujući i jezerojezero VanernVanern (na(na slici)slici),, (površina oko 5(površina oko 5 546 km2).546 km2).
 12. 12. Gradsko jezero u VekšeuGradsko jezero u Vekšeu
 13. 13. Gradsko jezero u VekšeuGradsko jezero u Vekšeu
 14. 14. Vekšansko jezeroVekšansko jezero
 15. 15. KLIMAKLIMA Veći deo Švedske ima umerenu klimu, sa 4Veći deo Švedske ima umerenu klimu, sa 4 godišnja doba i blagim temperaturama tokomgodišnja doba i blagim temperaturama tokom godine. Zemlja se može podeliti na 3 tipa klime:godine. Zemlja se može podeliti na 3 tipa klime: Najjužniji deo ima okeansku klimu;Najjužniji deo ima okeansku klimu; Centralni deo vlažnu kontinentalnu klimu;Centralni deo vlažnu kontinentalnu klimu; Najseverniji deo je pod uticajem subpolarneNajseverniji deo je pod uticajem subpolarne klime. Tu su oštre,hladne zime sa dosta snega.klime. Tu su oštre,hladne zime sa dosta snega.
 16. 16. Zima na krajnjem severu Švedske,Zima na krajnjem severu Švedske, u Laponijiu Laponiji
 17. 17. PrivredaPrivreda Reke imaju veliki energetski potencijal, paReke imaju veliki energetski potencijal, pa je razvijena hidroenergija.je razvijena hidroenergija. Bogata je šumama, one zauzimaju čakBogata je šumama, one zauzimaju čak oko 53 % ukupne teritorije pa je međuoko 53 % ukupne teritorije pa je među vodećim zemljama sveta po proizvodnjivodećim zemljama sveta po proizvodnji drvne građe, celuloze i papira. Poznata jedrvne građe, celuloze i papira. Poznata je fabrika nameštaja IKEA.fabrika nameštaja IKEA. Na severu zemlje nalaze se rudniciNa severu zemlje nalaze se rudnici kvalitetnog gvožđa.kvalitetnog gvožđa.
 18. 18. FabrikeFabrike automobila,aviona iautomobila,aviona i kamiona u Švedskoj:kamiona u Švedskoj: SAB, Volvo i Skania.SAB, Volvo i Skania. Elektro industija iElektro industija i oprema za mobilneoprema za mobilne telefone – Erikson.telefone – Erikson.
 19. 19. STANOVNIŠTVOSTANOVNIŠTVO
 20. 20. GustGustinaina naseljenosti jenaseljenosti je malamala. Švedska je. Švedska je etnički homogena, jer Šveđani čine 91%etnički homogena, jer Šveđani čine 91% ukupnog stanovništva.ukupnog stanovništva. Šveđani su skandinavski narod poreklom odŠveđani su skandinavski narod poreklom od germanskih plemenagermanskih plemena.. Većina njenih stanovnika živi na jugu zemljeVećina njenih stanovnika živi na jugu zemlje gde je tlo najplodnijegde je tlo najplodnije i klima najblažai klima najblaža.. Stanovnici Švedske imaju veoma visokStanovnici Švedske imaju veoma visok životni standard, koji se zasniva ne samo naživotni standard, koji se zasniva ne samo na prirodnim bogatstvima zemlje, nego i njihovojprirodnim bogatstvima zemlje, nego i njihovoj velikoj radinosti i kulturi.velikoj radinosti i kulturi.
 21. 21. U Švedskoj posebna se briga vodi o deci.U Švedskoj posebna se briga vodi o deci. Sva deca imaju mesto u vrtiću, nastava iSva deca imaju mesto u vrtiću, nastava i knjige u školi su besplatne, za svako deteknjige u školi su besplatne, za svako dete je osiguran dečiji dodatak. Svi stanovnicije osiguran dečiji dodatak. Svi stanovnici Švedske imaju zdravstvenu pomoć zaŠvedske imaju zdravstvenu pomoć za nezaposlene, u penzijunezaposlene, u penziju sese odlazi sa 65odlazi sa 65 godina životagodina života.. Pravo glasa imaju svi stanovnici stariji odPravo glasa imaju svi stanovnici stariji od 18 godina, čak i doseljenici18 godina, čak i doseljenici koji sukoji su najmanje tri godine živeli u Švedskoj.najmanje tri godine živeli u Švedskoj.
 22. 22. Veći gradovi ŠvedskeVeći gradovi Švedske Stokholm, glavni gradStokholm, glavni grad u kome živi oko 800u kome živi oko 800 hiljada stanovnika.hiljada stanovnika.
 23. 23. Stokholm je kulturno i turističko središteStokholm je kulturno i turističko središte države. To je grad na 14 ostrva, na obalidržave. To je grad na 14 ostrva, na obali Baltičkog mora.Baltičkog mora.
 24. 24. GETEBORG, drugi po veličini. Grad – lukaGETEBORG, drugi po veličini. Grad – luka na obali Severnog mora.na obali Severnog mora.
 25. 25. MALME – grad u Eresundskom zalivuMALME – grad u Eresundskom zalivu
 26. 26. UPSALA – 70 km severozapadno odUPSALA – 70 km severozapadno od Stokholma,Stokholma, univerzitetski grad.univerzitetski grad.
 27. 27. ZANIMLJIVOSTIZANIMLJIVOSTI AABBBBAA i diskomanija stiglii diskomanija stigli su iz Švedske.su iz Švedske. Muzej grupe ABBA svakeMuzej grupe ABBA svake godine poseti prekogodine poseti preko milion fanova. Nalazi se umilion fanova. Nalazi se u centru Stokholmcentru Stokholma.a. 1974. ABBA je pobedila1974. ABBA je pobedila na Eurosongu i takona Eurosongu i tako stekla besmrtnustekla besmrtnu popularnost.popularnost.
 28. 28. ZANIMLJIVOSTIZANIMLJIVOSTI Glavni gradGlavni grad StokholmStokholm najčistiji je grad na svetu.najčistiji je grad na svetu. Alfred NobelAlfred Nobel jeje Šveđanin je za koŠveđanin je za kogaga su svi čulisu svi čuli,, ali se Nobelove nagrade dodeljuju u Osluali se Nobelove nagrade dodeljuju u Oslu (Norveška).(Norveška). FilmFilmofilimaofilima neprocenjivi Ingmar Bergmanneprocenjivi Ingmar Bergman švedski je redšvedski je rediiteljtelj.. Celzijusova temperaturna skala švedskog jeCelzijusova temperaturna skala švedskog je poporeklarekla.. Švedska nije ratovala skoro 200 godina!Švedska nije ratovala skoro 200 godina!
 29. 29. ZANIMLJIVOSTIZANIMLJIVOSTI Šveđani su kao iŠveđani su kao i Danci,Islanđani iDanci,Islanđani i Norvežani, potomciNorvežani, potomci Vikinga!Vikinga!
 30. 30. U krugu ArktičkogU krugu Arktičkog pola, sunce leti nepola, sunce leti ne zalazi potpunozalazi potpuno (fenomen koji se zove(fenomen koji se zove “bele noći”),“bele noći”), a mraka mrak traje čitavu zimu.traje čitavu zimu. U oblasti okoU oblasti oko Stokholma dnevnaStokholma dnevna svetlost u kasnom julusvetlost u kasnom julu traje i duže od 18 sati,traje i duže od 18 sati, a krajem decembraa krajem decembra kraće od 6 časova.kraće od 6 časova.
 31. 31. Losovi su njihov zaštitni znak!Losovi su njihov zaštitni znak! 
 32. 32. Losovi se u Švedskoj mogu videti iLosovi se u Švedskoj mogu videti i na putu!!!na putu!!!
 33. 33. Deci najpoznatija Šveđanka je PipiDeci najpoznatija Šveđanka je Pipi Duga ČarapaDuga Čarapa!! Astrid Lindgren jeAstrid Lindgren je napisala roman zanapisala roman za decu “Pipi Dugadecu “Pipi Duga Čarapa”, poznatČarapa”, poznat širom sveta.širom sveta. U južnoj Švedskoj, uU južnoj Švedskoj, u mestu Vimerbi nalazimestu Vimerbi nalazi se zabavni park:se zabavni park: SVET ASTRIDSVET ASTRID LINDGREN.LINDGREN.
 34. 34. Tipično švedsko jeloTipično švedsko jelo
 35. 35. HVALA NA PAŽNJI, KATA I INA!!!HVALA NA PAŽNJI, KATA I INA!!!  LOVE JASSON – ŠVEĐANINLOVE JASSON – ŠVEĐANIN

×