Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ad

PRESSUPOST
GENERAL DE
L’ASSOCIACIÓ

Ad

BARCELONA ACTIVA>2
PRESSUPOST
GENERAL DE
L’ASSOCIACIÓ
Concepte, elaboració i anàlisi del pressupost general.
Què és el pre...

Ad

Pressupos general de l’associació / Fitxa per associacions >3
El pressupost l’han de fer els membres de l'entitat, que pod...

Ad

Nächste SlideShare
Comunicacio Interna
Comunicacio Interna
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige
1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Pressupost

  1. 1. PRESSUPOST GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ
  2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 PRESSUPOST GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ Concepte, elaboració i anàlisi del pressupost general. Què és el pressupost general? Per què és necessari per a l’associació? El pressupost és una relació d’ingressos i despeses previstes per a un període de temps i un objectiu determinats. El pressupost general engloba la totalitat d’ingressos i despeses de l’associació per a un temps determinat, generalment un any. Així, el pressupost general no tindrà com a objectiu el seguiment i anàlisi de projectes en concret, sinó que fixarà la seva mirada en la situació global de l’associació, amb un èmfasi especial en la seva viabilitat econòmica durant un temps fixat. El pressupost general és necessari perquè proporciona a l’entitat una eina de seguiment de la seva activitat, alhora que permet una anàlisi, prou detallada, de les desviacions que es produeixin i, si és possible, de les causes que originen aquestes desviacions. El pressupost ha de ser una eina flexible que ha de permetre incloure nous projectes. És una guia, un patró, que ens assenyala el camí respecte dels objectius operatius que volem assolir i en mostra els seus efectes econòmics. Qui ha d’elaborar el pressupost general? Es recomana que hi hagi la màxima participació en l'elaboració dels pressupostos. Aquests han d'estar vinculats als objectius que l'entitat es planteja assolir. Els responsables d'àrees o accions haurien de participar-hi activament per establir les necessitats econòmiques necessàries per assolir les fites marcades. La junta directiva hauria de reunir les demandes i unificar-les en un sol pressupost. S’ha de pensar en el pressupost com un procés d'elaboració estratègica de l'entitat.
  3. 3. Pressupos general de l’associació / Fitxa per associacions >3 El pressupost l’han de fer els membres de l'entitat, que poden estar assessorats per un professional que en faciliti el procés, o fer ús d’eines que serveixin per a aquest fi. Com a procés estratègic, no hauria d'estar totalment externalitzat. En tot cas, l’aprovació del pressupost s’haurà de dur a terme en la forma descrita als estatuts que, generalment, tindrà lloc a l’assemblea anual ordinària. Per aquest motiu, s’inclourà específicament a l’ordre del dia la moció de l’aprovació del pressupost per a l’exercici a què faci referència. Com s’elabora? Com es fa el seguiment i l’anàlisi? Hi ha dues maneres d’enfocar-ne l’elaboració: partint dels ingressos disponibles, o bé de les despeses que es duran a terme. Ingressos disponibles L’elaboració és més senzilla. Com que l’entitat coneix els ingressos que té (generalment, es tracta d’una subvenció, concessió o conveni), les despeses seran aquelles que es van incloure al projecte prèviament aprovat. Això en facilita el seguiment i redueix les diferències entre despeses reals i previstes, de manera que també és més fàcil analitzar-lo i corregir-lo, si cal. Despeses a realizar Disposeu d’un pla d’activitats amb unes despeses que cal efectuar però, sovint, els ingressos presenten un cert grau d’incertesa. En aquest tipus de pressupostos heu de calcular quines despeses són necessàries i indispensables, provant d’optimitzar-les, i després ajustar-les amb els ingressos que teniu previstos, o bé pensar en la manera de trobar nous ingressos que permetin assumir les despeses que que considereu que són imprescindibles. El seguiment ha de ser periòdic (es recomana que sigui mensual), i s’haurà d’establir un protocol de gestió de despeses (aprovació inicial, recerca del millor proveïdor, comanda, execució i pagament) que permeti l’anàlisi i la correcció de les desviacions. També cal fer un seguiment dels ingressos, per comprovar que són els previstos, i analitzar els motius pels quals, si fos el cas, no s’han obtingut. L’anàlisi, tant de les despeses com dels ingressos, ha d’oferir solucions positives i ha de conduir a propostes d’actuació que permetin reduir, mantenir o augmentar despeses futures, aprovar noves línies d’acció, suspendre activitats, etc L’eina més útil per elaborar un pressupost i fer-ne el seguiment i l’anàlisi quantitatiu és el +Fàcil Plantilla Pressupost einESS posa a la vostra disposició una plantilla perquè no us sigui difícil treballar-hi.
  4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 Recursos CRAJ, Fitxa tècnica núm. 47, El pressupost Xarxanet, El pressupost de l’organització. Planificant ingressos i despeses + A fons Suport Associatiu, El cálculo del presupuesto para entidades no lucrativas Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×