Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
7 sätt att öka lageromsättningen
2
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Introduktion
Presentatör:
Ulrika Olsson
Tek.Mag Maskinteknik
Arbetat med
lager...
3
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Agenda
Jakten på ökning av lageromsättning
ABC-Analys hjälper er att fokusera
...
4
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Jakten på ökning av lageromsättning
Varför tittar din chef på lagernivåerna?
L...
5
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Centrala frågeställningar
• Kom ihåg: Nyckeltal som måste analyseras i
relatio...
6
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
ABC-Analys hjälper er att fokusera
• Lista alla artiklarna
• Analysera årlig f...
7
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Tätare inköp och mindre orderkvantiteter ökar lageromsättnigen men…
– Kan ditt...
8
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Prognostisering och prognosnoggrannhet
• Börja med att säkerställa kvalitén av...
9
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Vet du hur mycket av ditt lager är inaktivt och eventuellt inkurant?
Analysera...
10
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Förstå kundens förväntan på servicenivå
• Att förstå kundernas förväntningar ...
11
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Identifiera volatiliteten i efterfrågan och
bakomliggande orsaker
Studera de ...
12
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Känns det som om ledningen, ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten...
13
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Sammanfattning
• Lagerreduktion och lagrets omsättningshastighet
måste optime...
14
COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015
Tack för er uppmärksamhet!
Vi älskar att hjälpa våra kunder att uppnå rätt se...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Webinar 7 sätt att öka lageromsättningen

222 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentation från webinaret: 7 sätt att öka lageromsättningen

Videoinspelning finner du här http://www.eazystock.com/sv/resources/inspelning-7-satt-att-oka-lageromsattningen/

Veröffentlicht in: Software
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Webinar 7 sätt att öka lageromsättningen

 1. 1. 7 sätt att öka lageromsättningen
 2. 2. 2 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Introduktion Presentatör: Ulrika Olsson Tek.Mag Maskinteknik Arbetat med lagerstyrning på Syncron sedan 2006 Syncron Världsledande leverantör av lösningar för lagerstyrning och inköpsstöd. Mer än 15 års erfarenhet av utveckling och implemetaion. Partner och rådgivare till några av världens största försörjningskedjor.
 3. 3. 3 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Agenda Jakten på ökning av lageromsättning ABC-Analys hjälper er att fokusera Revidera inköpscykler och orderkvantiteter Prognostisering och prognosnoggrannhet Eliminera överlager och inkurant lager Förstå kundens förväntan på servicenivå Identifiera och minska variabiliteten i efterfrågan Samordna ditt företags nyckeltal Sammanfattning 1 2 3 4 5 6 7
 4. 4. 4 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Jakten på ökning av lageromsättning Varför tittar din chef på lagernivåerna? Lagerhållning är väldigt dyrt och står ofta för 40% till 50% av det totala bundna kapitalet. Den finansiella posten för varulagret är betydande och syns i balansräkningen. Vår lageromsättningshastighet är bara tre gånger per år. Våra konkurrenter uppnår fem gånger per år. Vi bör också kunna omsätta vårt lager fem gånger per år! - Din chef “
 5. 5. 5 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Centrala frågeställningar • Kom ihåg: Nyckeltal som måste analyseras i relation till varandra: – servicenivå – utvecklingen av bundet kapital – lageromsättningshastighet – antal restorder – leverantörers servicenivåer och leveransprecision • Hur har efterfrågan sett ut historiskt och hur har den varierat? • Hur ser ledtiden ut och hur varierar den? • Har du en effektiv och produktiv försörjningskedja? • Är dina kunders köpmönster synkroniserade med din tillverknings- och leveranskapacitet? • Använder du den mest kostnadseffektiva processen för logistikhantering av inköp och leveranser? • Vilken servicenivå mot kund bör ditt företag ha?
 6. 6. 6 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 ABC-Analys hjälper er att fokusera • Lista alla artiklarna • Analysera årlig försäljningsvolym • Multiplicera årlig försäljningsvolym artikelkostnad • Beräkna den procentuella fördelningen – A-artiklar står för 80% av försäljningen – B-artiklar står för 15% av försäljningen – Resterande är dina C-artiklar • Nya och kritiska artiklar måste hanteras separat • Nästa steg: Titta på antal order/plockfrekvens % av totalt antal artiklar Årligförsäljningsvolym(kr) 60 20 20 40 40 60 80 80 100 A B C Årlig försäljningsvolym (kr) Order/plockfrekvens A B C
 7. 7. 7 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Tätare inköp och mindre orderkvantiteter ökar lageromsättnigen men… – Kan ditt lager och personalen hantera mer frekventa inköpscykler? – Kan kapacitetsförlust kompenseras genom att köpa in artiklar med lägre efterfrågan mindre frekvent? – Kommer transporterna eller leveransavtalen påverkas negativt vid köp av mindre partier? Tips: Utgå från den befintliga orderfrekvensen som hanteras per år och omfördela orderraderna mellan A, B och C artiklarna. Revidera inköpscykler och orderkvantiteter
 8. 8. 8 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Prognostisering och prognosnoggrannhet • Börja med att säkerställa kvalitén av din ingångsdata. • Separera ut: – Kampanjer – Säsongsvariation – Identifiera extremvärden (Outliers) • Bestäm prognosmetoder och statistiska modeller • Beräkna din prognosnoggrannhet Trender Bas- efterfrågan Kampanjer Säsongs- faktorer www.eazystock.se/resources/7-steg-till-hogre-prognosnoggrannhet/ Identifiera och separera orderdata
 9. 9. 9 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Vet du hur mycket av ditt lager är inaktivt och eventuellt inkurant? Analysera lagernivåer och prognostiserad efterfrågan Identifiera artiklar som inte har haft en efterfrågan de senaste X månaderna Exekvera kampanj för att öka försäljningen innan produkterna blir inkuranta Flytta ut inkuranta produkter från lagret -> skapa ytor för aktivt lager Eliminera överlager och inkurant lager Q. Överlager Säkerhetslager Inaktivt lager Aktivt lager Inkurans
 10. 10. 10 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Förstå kundens förväntan på servicenivå • Att förstå kundernas förväntningar är avgörande för företagets framgång. • Vilken tillgänglighet och leveranstid behöver ni leverera? Sikta rätt! – Måste ni öka er servicenivå och korta ledtiden för att vara konkurrenskraftiga – Kan ni sänka er servicenivå på vissa produkter och öka ledtiden?
 11. 11. 11 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Identifiera volatiliteten i efterfrågan och bakomliggande orsaker Studera de största avvikelserna i den historiska efterfrågan – Reducera eller eliminera stora inköp kopplat till kvartal eller årsavslut – Identifiera mönster i efterfrågan och hantera dessa bättre – Kortare ledtider ger generellt mindre variabilitet Identifiera och minska variabiliteten i efterfrågan Långsam Lumpy Snabb Negativ trend ObsoleteDöendeNy Positiv trendOregelbunden Identifiera efterfrågemönster
 12. 12. 12 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Känns det som om ledningen, ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten talar olika språk? Många organisationer har mål och nyckeltal som motverkar varandra trots ett gemensamt övergripande mål. Konflikt: – Logistikchefens bonus baseras på att färdigvarulagret är slimmat – Försäljningschefen vill att alla produkterna ska finnas tillgängliga på lagerhyllan – Produktionschefen förespråkar långa och stabila produktionsserier Lösning: Skapa en holistisk vy av hela leveranskedjan och riv murarna Samordna ditt företags nyckeltal
 13. 13. 13 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Sammanfattning • Lagerreduktion och lagrets omsättningshastighet måste optimeras med hänsyn till flera variabler och nyckeltal i leveranskedjan. • Hållbart och långvarigt resultat uppnås endast om parametrar som styr lagernivåerna förbättras. • Systematisera din prognostisering, lagerplanering och återanskaffningsprocesser Intresserad av systemstöd? Boka en personlig demo av EazyStock www.eazystock.se
 14. 14. 14 COPYRIGHT © SYNCRON INTERNATIONAL AB 2015 Tack för er uppmärksamhet! Vi älskar att hjälpa våra kunder att uppnå rätt servicenivå till lägsta möjliga kapitalbindning eazystock.se USA | UK | Sverige | Tyskland | Polen | Japan Kontakt ulrika.olsson@eazystock.com

×