Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Case Study: EazyStock Ergofast (Swedish)

122 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ergofast implementerade EazyStock - Affärsnyttan var markant!

- Ökad servicenivå med 12 procentenheter
- Minskning av det totala lagret med 22 %
- Reducerat överlager med 35 % på aktiva produkter
- Minskat resursbehovet inom lagerplaneringen

Veröffentlicht in: Software
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Case Study: EazyStock Ergofast (Swedish)

  1. 1. Utmaning Ergofast AB, leverantör av högkvalitativa infästningsprodukter för den profes- sionella byggindustrin, hade en stor utmaning med sin inköpsprocess. Beslut kring inköp baserades nästan enbart på prognoser från säljkåren och deras förväntade försäljning. Denmanuellaprocessensomtillämpades varmyckettidskrävandeochresulteradei alltförstoralager,undermåligaprognoser och otillfredsställande servicenivåer. De hade svårigheter att ta faktabaserade beslut på strategisk och operativ nivå för att kontrollera lagret. Lösning Målsättningen med införande av EazyStock var: ● Ökaservicegraden,säkerställatillgäng- ligheten på rätt produkter ● Öka produktiviteten genom automati- sering av beställningsförfarandet ● Ge en godöverblick av lagersituationen och effektivisera den dagliga lager- planeringen ● Minska lagernivåer för produkter som riskerar bli inkuranta Resultat Övergången till det molnbaserade EazyStock gick snabbt och fördelarna var uppenbara snart efter införandet. Servicenivån har ökat med 10 procent- enheter på bara sex månader. Ergofast har nu uppnått betydande förbättringar i form av: ● Ökad servicenivå med 12 procent- enheter ● Minskningavdettotalalagretmed22% ● Reducerat överlager med 35 % på aktiva produkter ● Minskat resursbehovet inom lager- planeringen Maria Candetoft, Inköps- och logistikchef på Ergofast säger: ”EazyStock har hjälpt oss att öka ser- vicegraden till våra kunder avsevärt och minskat vår överlager. Med hjälp av EazyStock är vår personal mer effektiv och kvaliteten i den dagliga lagerstyr- ningen har ökat.” Faktaruta Ergofast AB Ergofast erbjuder byggbranschens mest sofistikerade handverktyg i Sverige och Norge. Omsättning 120 millioner kronor. Visma Business Ergofast använder affärssystemet Visma Business. Visma Business förser EazyStockmednödvändigdata(försäljn- ingsstatistik, artikelnummer, kostnad, ledtidmm.)sombehövsförprognostiser- ing och lageroptimering. Amesto AmestoärErgofastsVismapartnerochde harbyggtintegrationenmellanEazyStock och Visma Business. Om EazyStock EazyStock är en standardiserad moln- tjänst för lageroptimering som kan inte- greras till alla affärssystem. EazyStock hjälper små och medelstora företag öka sin servicegrad samtidigt som kapital- bindningen i lager minskas. Dessutom ökar personalens produktivitet som ar- betar med lagerstyrningen då systemet automatiskt beräknar och håller alla lagerparametrar uppdaterade såsom säkerhetslagar, beställningspunkter och orderkvantiteter. “Med EazyStock är vår personal mer effektiv och kvaliteten i den dagliga lagerstyrningen har ökat.” EAZYSTOCK KUNDCASE Ergofast ökar servicegraden markant med EazyStock För mer information om EazyStock, besök www.eazystock.se Sverige: +46 (0)8 410 802 00 Storbritannien: +44 (0)121 503 2650 Japan: +81 (0)3 6806 0425 Tyskland: +49 211 649 999 29 USA: +1 678 638 6275

×