Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
För mer information om EazyStock, besök www.syncron.com/eazystock
Utmaning
AxIndustries AB, ledande specialist och
nordisk...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Eazystock AxIndustries Kundcase

184 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kundcase lageroptimering och inköpsstöd hos AxIndustries. Styr lagret som ett proffs med marknadens bästa system för lagerstyrning. (Swedish)

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Eazystock AxIndustries Kundcase

  1. 1. För mer information om EazyStock, besök www.syncron.com/eazystock Utmaning AxIndustries AB, ledande specialist och nordisk fullserviceleverantör inom om- rådena kullager och transmission, tunga fordonochindustriprodukter,stodinfören utmaning. Enheten för delar till trailer och släpvagnar, Trailereffekter, har historiskt haftendecentraliseradplaneringsprocess där varje lager skött sin egen planering. Olikaprocesserharanväntsvidolikalager vilket lett till brist på samordning och transparenssomisinturresulteratialltför stora lager, dåliga efterfrågeprognoser samt otillfredsställande servicenivåer i hela försörjningskedjan. AxIndustries ledning insåg att något måste göras och en ny vision togs fram. Trailereffekter bytte till en centralis- erad lagerplanering och etablerade ett nytt centralt distributionscenter vilket möjliggjorde större inköpsvolymer från leverantörernatilllägrepriser.Trögrörliga produkter lagras i ett centralt lager istäl- let för att lagerhållas på varje individuellt lager. Pådistributionscentretfinnsettnytt lagerplaneringssystem, EazyStock, som tillhandahåller automatisk prognostiser- ing, lageroptimering och återsanskaffn- ing samt ger transparens genom hela försörjningskedjan. Lösning EazyStock förväntades lösa följande; ● Öka tillgängligheten av produkter ● Förbättra transparensen i försörjn- ingskedjan ● Minska transportkostnaderna mellan lagren ● Minska överlager För att uppfylla den nya lagerhanter- ingsvisionen valde Svante Stenström, Supply Chain Manager på AxIndustries, att implementera EazyStock. Genom att integrera ERP systemen på sina 9 lager med EazyStock blev det möjligt för Trailereffekter att nå sina mål. ”EazyStock har överträffat våra mål för förbättringavkundserviceochminskning av lagernivåerna. Syncrons konsulter har väldigt effektivt och professionellt lett hela projektet enligt plan”, enligt Svante. Resultat Övergången till det nya systemet gick smidigt och fördelarna var uppenbara snart efter go-live; EazyStock drev upp kundservicenivånmed10procentenheter på bara 3 månader. Inom loppet av 12 månader lyckades Trailereffekter skapa ett nytt centrallager och ytterligare ett lager samtidigt som man åstadkom stora förbättringar i lager prestanda: ● Minskat totalt lagervärde med 23% / 10 MSEK ● Minskat värdet av överlager med 25% / 3 MSEK ● Ökat kundservicenivån med 13 procentenheter ● Minskat resurs behov i planerings- gruppen Systemet ger Trailereffekter en klar översiktsbild av sina 9 lager vilket möjlig- gör omfördelning av lager. EazyStock identifierar automatiskt överlager på ett lager vilket kan fylla behovet på ett annat lagerställeochpåsåvisminskaröverlager samtidigt som behovet av akutorder från leverantörena minimeras. AxIndustries planerar nu att införa EazyStock även inom sina andra affärs- områden för att höja kundservicen och minimera för höga lagernivåer i försörj- ningskedjan. Sverige: +46 (0)8 410 802 00 Storbritannien: +44 (0)121 503 2650 Japan: +81 (0)3 5545-5446 Tyskland: +49 211 649 999 29 USA: +1 678 638 6275 10 MSEK lägre lagervärde hos AxIndustries “EazyStock har överträffat våra mål för förbättring av kundservice och minskning av lagernivåerna.” EAZYSTOCK KUNDCASE

×