ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Σχολικό έτος: 2023-24
Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι
κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές,
μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με
συνθήκες αλληλοσεβασμού.
1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών
Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως
στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους
ιδιαιτερότητες.
• Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των
διδασκόντων.
• Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
2. Συμπεριφορά μαθητών
• Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και
θρησκευτικές αντιλήψεις.
• Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας,
σωματικής ή ψυχολογικής.
• Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με
οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν
παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι,
αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους.
3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη
• Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις
8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται
λίγο νωρίτερα.
• Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού
προγράμματος.
• Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας
και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη
και ευπρέπεια.
• Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται
να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη
σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
γίνεται συχνά) τιμωρείται.
• Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι
την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν
απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια.
• Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό
μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων.
4. Διδασκαλία
• Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για
μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία.
• Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών.
• Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική
μας εργασία.
• Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε,
με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα.
• Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα
σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού τμήματος.
• Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη
συγκατάθεση του διδάσκοντα.
5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια
• Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και
ζημιές.
• Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους
παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη.
• Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους
τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή
κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και
υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές.
• Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή
να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία
του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
• Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από
άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής.
• Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και
γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το
γραφείο της διεύθυνσης.
• Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και
μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή.
• Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η
αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής
ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
6. Απουσίες
• Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την
αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις
απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το
Συμβούλιο του τμήματος.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από
μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την
επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς
λόγους.
 Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ
ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.
 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των
απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.
 Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να
δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε
ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της
ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους.
7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές
• Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του
σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
• Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που
συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να
ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών.
8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών
• Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο
πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα
που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα,
δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
9. Κινητά τηλέφωνα
• Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από
τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που
κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο.
• Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς
επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε
παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.
• Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα
κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
• Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους
χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η
κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών.
11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
- Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
- Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες
- Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια
- Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία
προσώπων εντός του σχολικού χώρου
- Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους
• Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της
ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως
κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά
παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως
παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί
την αντίληψη της ατιμωρησίας.
12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς
Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον
εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το
παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας.
Συγκεκριμένα:
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με
τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και
υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση
σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές
συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών.
Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και
σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο
Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού
τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο
Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε
μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη
συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές
επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με
ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα
που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο.
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των
Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη
Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού
έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών
εκδηλώσεων.
• Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην
Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και
πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου.
Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια
Ο σύλλογος διδασκόντων
Τα μαθητικά συμβούλια

Recomendados

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf von
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
299 views5 Folien
Kanonismos leitoyrgias von
Kanonismos leitoyrgiasKanonismos leitoyrgias
Kanonismos leitoyrgiasStelios Karapiperis
563 views9 Folien
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας von
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μαςΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ
2.5K views6 Folien
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου von
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουia1503
460 views9 Folien
Sxolikos kanonismos von
Sxolikos kanonismosSxolikos kanonismos
Sxolikos kanonismosElena Mitta
918 views5 Folien
53rd lyceum rules of procedure 2021 von
53rd lyceum  rules of procedure 202153rd lyceum  rules of procedure 2021
53rd lyceum rules of procedure 2021SepoliaLyceumAthens
353 views6 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας von
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίαςElli Rota
290 views9 Folien
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου von
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
43 views30 Folien
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 von
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
373 views32 Folien
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 von
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_20202dimkoryd
813 views4 Folien
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 von
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Iliana Giannousi
998 views25 Folien
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 von
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20cristos
432 views29 Folien

Similar a ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf(20)

2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας von Elli Rota
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
2014σχέδιοκανονισμούλειτουργίας
Elli Rota290 views
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 von cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos373 views
Rules 2dimkorydallou 2019_2020 von 2dimkoryd
Rules 2dimkorydallou 2019_2020Rules 2dimkorydallou 2019_2020
Rules 2dimkorydallou 2019_2020
2dimkoryd813 views
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19 von Iliana Giannousi
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2018-19
Iliana Giannousi998 views
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 von cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos432 views
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου von terziant
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουΕσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
terziant510 views
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης von 4gymalex
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου ΑλεξανδρούποληςEσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Eσωτερικός Κανονισμός 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
4gymalex4.6K views
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou von eretrianews
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthouEswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
Eswterikos kanonismos leitourgias gel amarynthou
eretrianews 127 views
Kanonismos2020 von 5dimkoryd
Kanonismos2020Kanonismos2020
Kanonismos2020
5dimkoryd139 views
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ von 12dimagdi
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
12dimagdi613 views
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf von 2lykkomo
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
2lykkomo27 views
Kanonismos leitourgias2018 von 5dimkoryd
Kanonismos leitourgias2018Kanonismos leitourgias2018
Kanonismos leitourgias2018
5dimkoryd82 views
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) von cristos
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
cristos1.3K views

Más de ELENA MITTA

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf von
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfELENA MITTA
102 views1 Folie
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf von
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfELENA MITTA
182 views1 Folie
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf von
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfELENA MITTA
313 views2 Folien
KALITEXNIKA_compressed.pdf von
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdfELENA MITTA
96 views30 Folien
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt von
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptELENA MITTA
309 views14 Folien
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf von
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdfELENA MITTA
313 views10 Folien

Más de ELENA MITTA(20)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf von ELENA MITTA
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdfΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 06-11-23.pdf
ELENA MITTA102 views
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf von ELENA MITTA
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdfΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ΩΡΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA182 views
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf von ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ.pdf
ELENA MITTA313 views
KALITEXNIKA_compressed.pdf von ELENA MITTA
KALITEXNIKA_compressed.pdfKALITEXNIKA_compressed.pdf
KALITEXNIKA_compressed.pdf
ELENA MITTA96 views
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt von ELENA MITTA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.pptΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 2023_NEW.ppt
ELENA MITTA309 views
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf von ELENA MITTA
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
2Politistika_programmata 2022_23_5o_Gym_compressed(3).pdf
ELENA MITTA313 views
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx von ELENA MITTA
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptxΗ διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
Η διαλογική σχέση θρησκείας και τέχνης.pptx
ELENA MITTA316 views
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf von ELENA MITTA
ΑΦΙΣΑ_2023.pdfΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ΑΦΙΣΑ_2023.pdf
ELENA MITTA3.3K views
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf von ELENA MITTA
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.pdf
ELENA MITTA2K views
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf von ELENA MITTA
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.pdf
ELENA MITTA2K views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf von ELENA MITTA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1).pdf
ELENA MITTA1.8K views
Dieykrinistikes odigies von ELENA MITTA
Dieykrinistikes odigiesDieykrinistikes odigies
Dieykrinistikes odigies
ELENA MITTA1.9K views
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση von ELENA MITTA
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
4ος διαγωνισμός scratchgame 1η ανακοίνωση
ELENA MITTA9.8K views
ωρες ενημερωσης-γονεων von ELENA MITTA
ωρες ενημερωσης-γονεωνωρες ενημερωσης-γονεων
ωρες ενημερωσης-γονεων
ELENA MITTA249 views
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01 von ELENA MITTA
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
πρόσκληση σε δραστηριότητες της εθελοντικής λέσχης προγραμματισμού 2017 11-01
ELENA MITTA947 views

Último

Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 views22 Folien
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
11 views18 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 Folien
Zoologiko_Nov_2023.pptx von
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
88 views5 Folien
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
107 views23 Folien
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 views30 Folien

Último(20)

Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 views

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf

 • 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Σχολικό έτος: 2023-24 Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με συνθήκες αλληλοσεβασμού. 1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές πρέπει να εστιάζεται κυρίως στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη και Αγάπη, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες. • Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των διδασκόντων. • Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. 2. Συμπεριφορά μαθητών • Σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες, απόψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις. • Λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και δεν καταφεύγουμε σε χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής. • Κάθε εκδήλωση σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματικής βίας και εκφοβισμού με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνεται ανεκτή από το σχολείο. Οι ίδιοι οι μαθητές, αν παρατηρήσουν οποιοδήποτε δείγμα εκφοβισμού καλούνται να μην μείνουν αμέτοχοι, αλλά να το αναφέρουν και να αναλάβουν δράση μέσω των κοινοτήτων τους. 3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη • Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις 8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται λίγο νωρίτερα. • Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. • Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές χωρίς χρονοτριβή να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη και ευπρέπεια. • Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα με σημείωμα από τη διεύθυνση του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα καθηγητή. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν
 • 2. γίνεται συχνά) τιμωρείται. • Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή των κενών δεν απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια. • Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων. 4. Διδασκαλία • Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία. • Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις/παρατηρήσεις των καθηγητών. • Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική μας εργασία. • Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα και να πίνουμε, με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα. • Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης, πρέπει να έχουμε την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τμήματος. • Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη συγκατάθεση του διδάσκοντα. 5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια • Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και ζημιές. • Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη. • Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές. • Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο. • Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής. • Ο χώρος του σχολείου δεν είναι κατάλληλος για να προσκαλούμε φίλους και γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το γραφείο της διεύθυνσης. • Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, η ευθύνη είναι του μαθητή. • Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας (σχισμένο τζιν, καπέλα η κουκούλες στην ώρα του μαθήματος κ.λ.π).
 • 3. 6. Απουσίες • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από τον διδάσκοντα από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά συγκαλείται το Συμβούλιο του τμήματος. • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, μπορεί να γίνει δεκτός την επόμενη ώρα, μόνο μετά από έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου και για σοβαρούς λόγους.  Η ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ανήκει εξ ολοκλήρου στους γονείς και στους κηδεμόνες τους.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες.  Οι γονείς -κηδεμόνες οφείλουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να δηλώνουν στο σχολείο υπεύθυνα τα στοιχεία της κατοικίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην οποία θα αποστέλλεται κάθε ενημέρωση από το σχολείο και αυτή η αποστολή θα αποτελεί απόδειξη της ενημέρωσης ή ειδοποίησής τους. 7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές • Οφείλουμε να συμμετέχουμε και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό. • Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. 8. Πίνακας ενημέρωσης των μαθητών • Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, στρατολογία, προγράμματα, δράσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι μαθητές με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 9. Κινητά τηλέφωνα • Η χρήση κινητών τηλεφώνων, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και smartwatch από τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο, ο μαθητής οφείλει να
 • 4. έχει το τηλέφωνο κλειστό όσο βρίσκεται στον σχολικό χώρο. • Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις. • Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 10. Κάπνισμα- Οινοπνευματώδη και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών • Οι καθηγητές και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα από τους χώρους του σχολείου. Απαγορεύεται αυστηρά για τους μαθητές το κάπνισμα και η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και μετακινήσεων/εκδρομών. 11. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται: - Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες - Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες - Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια - Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου - Το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 12. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς Είναι απαραίτητη η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγκεκριμένα: • Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή, καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε
 • 5. συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Έκτακτες συναντήσεις με τη διεύθυνση και τους Καθηγητές προγραμματίζονται και σε άλλες περιπτώσεις, όταν συντρέχει λόγος. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον συγκεκριμένο Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Σχολείου. • Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. • Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους Γονείς/Κηδεμόνες, με ανακοινώσεις που επιδίδονται στα παιδιά, καθώς και με ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι γονείς στο σχολείο. • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων. • Το Σχολείο συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου. Θεσσαλονίκη, 16-9-2023 Η διευθύντρια Ο σύλλογος διδασκόντων Τα μαθητικά συμβούλια