Anzeige
PL-g_2-m.wawrzyniak-2
PL-g_2-m.wawrzyniak-2
PL-g_2-m.wawrzyniak-2
PL-g_2-m.wawrzyniak-2
Nächste SlideShare
PL-g_28-b.olkiewicz-2PL-g_28-b.olkiewicz-2
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

PL-g_2-m.wawrzyniak-2

  1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 14.12.2016r. ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: Godz. Z wychowawcą WPISAĆ WYBÓR: WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA KRYTERIA SUKCESU PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Współpraca nauczyciel-rodzic NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Przestrzeganie zasad NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Logiczne myślenie NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2 OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45`
  3. 3 I cz. wstępna. Powitanie, sprawdzenie listy obecności, przedstawienie przybyłego gościa i tematu lekcji. II cz. główna Burza mózgów- co to jest szacunek, jak traktujmy innych, zachowania ludzkie. Wyjaśnienie pojęcia szacunek przez nauczyciela. Zabawa z kartami. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę( jeśli jest to uczeń zarozumiały, wyniosly- niski nominał, jeśli jest to uczeń cichy, niezauważany- wysoki nominal) i przykleja ją na czole ,bez podglądania. Uczeń nie wie jaką ma kartę. Gdy wszyscy uczniowie SA wyposażeni w karty N wyjaśnia zasady zabawy. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie swojej karty, poprzez komunikację niewerbalną. Uczniowie gestami próbują naprowadzić innych tak by oni domyślili się jaki mają nominał przyklejonej na czole karty. Zabawa ta ma pokazać uczniom jak czuje się osoba poniżana, niezauważana, im obojętna( niskie wartości tj. 2,3,4,5)a jak czuje się osoba, która ma poważanie, uznanie( karty o wysokiej wartości tj. dama, król, as). Na koniec siadają w kole, próbują odgadnąć swoja kartę i rozmawiają o swoich odczuciach. III cz. końcowa Nauczyciel wraz z rodzicem uświadamiają uczniom jak łatwo jest zranić drugiego człowieka, w jaki sposób nawet najmniejszymi gestemi czy uczynkami oddajemy innym szacunek. Podsumowanie, pożegnanie.
  4. 4
Anzeige