Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 123 Anzeige

Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021

Herunterladen, um offline zu lesen

Miniseminaari 1: Mika Piipponen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, nuorisoalan osaamiskeskustoiminta
Miniseminaari 2: Camilla Metsäranta, projektikoordinaattori, Yhteispelillä!-hanke, A-klinikkasäätiö, Satu Toivanen, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen Sininauha ry
Miniseminaari 3: Ilona Mäki, kehittäjä, läheiset ja päihteet, Sininauhaliitto
Miniseminaari 4: Terhi Mustonen, päällikkö, Sosped-säätiö
Miniseminaari 5: Tuomas Maasio, Kalliolan klinikan johtaja, Paula Rautoja, asumispalveluiden johtaja, Kalliola
Miniseminaari 6: Pasi Anteroinen, toimitusjohtaja, Liikenneturva
Miniseminarie 7: Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf, Tomas Luoto, utbildad erfarenhetsexpert, KRAN rf
Miniseminaari 8: Pia Hytönen toiminnanjohtaja, FinFami ry
Miniseminaari 9: Juha Niemelä, kuraattori, Helsingin yhteislyseo ja Janne Takala, kehittämiskoordinaattori, Lasinen lapsuus, A-klinikkasäätiö
Miniseminaari 10: Sanna Tanskanen, Projektipäällikkö Palasista eteenpäin-hanke, Sininauhaliitto

Miniseminaari 1: Mika Piipponen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, nuorisoalan osaamiskeskustoiminta
Miniseminaari 2: Camilla Metsäranta, projektikoordinaattori, Yhteispelillä!-hanke, A-klinikkasäätiö, Satu Toivanen, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen Sininauha ry
Miniseminaari 3: Ilona Mäki, kehittäjä, läheiset ja päihteet, Sininauhaliitto
Miniseminaari 4: Terhi Mustonen, päällikkö, Sosped-säätiö
Miniseminaari 5: Tuomas Maasio, Kalliolan klinikan johtaja, Paula Rautoja, asumispalveluiden johtaja, Kalliola
Miniseminaari 6: Pasi Anteroinen, toimitusjohtaja, Liikenneturva
Miniseminarie 7: Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf, Tomas Luoto, utbildad erfarenhetsexpert, KRAN rf
Miniseminaari 8: Pia Hytönen toiminnanjohtaja, FinFami ry
Miniseminaari 9: Juha Niemelä, kuraattori, Helsingin yhteislyseo ja Janne Takala, kehittämiskoordinaattori, Lasinen lapsuus, A-klinikkasäätiö
Miniseminaari 10: Sanna Tanskanen, Projektipäällikkö Palasista eteenpäin-hanke, Sininauhaliitto

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021 (20)

Anzeige

Weitere von EHYT (20)

Aktuellste (13)

Anzeige

Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021

 1. 1. Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi
 2. 2. Miniseminaari 1. klo 11:35-11:50 Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä Miniseminaari 2. klo 11:55-12:10 Tarpeesta toteutukseen – Tiltti-toiminnan käynnistäminen rahapelaajille Kotkassa Miniseminaari 3. klo 12:20-12:35 Kuormittunut läheinen – vinkkejä läheisen jaksamisen tukemiseen Miniseminaari 4. klo 12:45-13:00 Ihan netissä? – tukea digitaalisiin riippuvuuksiin Miniseminaari 5. klo 13:10-13:25 Jaksaminen päihdetyössä ja käytännön harjoitus Miniseminaaripäivän ohjelma keskiviikko 19.5.2021
 3. 3. Miniseminaari 1. Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä alkaa klo 11:35
 4. 4. Mika Piipponen Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija EHYT ry, Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta
 5. 5. Kohtaaminen, kuuntelu ja läsnäolo • Kohtaa nuori, älä päihteiden käyttäjää. • Anna aina uusi mahdollisuus. • Ennen kaikkea ole läsnä ja tavoitettavissa kaikille kohtaamillesi nuorille.
 6. 6. Puheeksi otto ja rohkeus • Uskalla ottaa vaikeat asiat puheeksi. • Uskaltaudu puhumaan, vaikka et tietäisi kaikkia faktoja päihteistä. • Tärkeintä on viesti, että olet kiinnostunut siitä, miten nuorella menee.
 7. 7. Päihdekulttuuri ja asenteet • Pohtikaa yhdessä nuorten kanssa päihteiden käytön syitä, koettuja hyötyjä, uskomuksia, kirjoittamattomia sääntöjä ja itsestään selviä normeja. • Miettikää keinoja rakentaa arkea ja saada iloa ilman päihteitä. • Mieti myös omaa suhtautumistasi päihteisiin ja tiedosta oma roolisi auktoriteettina.
 8. 8. Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvitys IN OUT vai Vastaajia n. 1000, iältään 15-29 vuotiaita • 39 % vastaajista kokee päihteettömyyden trendikkäänä • Alkoholi trendikkäin päihde (IN 44 %) • Tupakka vähiten trendikäs päihde (OUT 55 %) • Alkoholinkäyttö yhdistetään vahvasti rentoutumiseen, hauskanpitoon ja yhdessäoloon
 9. 9. Säännöt ja rajoitukset • Pohtikaa yhdessä työntekijöiden kesken, mitä meillä sallitaan ja mitä ei sallita. • Miettikää, miten suhtaudutte päihteiden käyttöön, välittämiseen, myyntiin, päihteistä puhumiseen jne. • Miettikää etukäteen myös, miten toimitte, jos rajoituksia rikotaan, jotta suhtautuminen on mahdollisimman oikeuden mukaista ja käytännöt eettisiä.
 10. 10. Säännöt ja rajoitukset • Jutelkaa yhdessä nuorten kanssa rajoitusten tarkoituksista ja tavoitteista sekä laatikaa yhteisön säännöt yhdessä kaikkien toimijoiden kesken. • Päivittäkää sääntöjä myös tarpeen mukaan tilannetta paremmin vastaavaksi. • Muista, että rajojen asettaminen on välittämistä ja luo turvaa siipiään kokeileville nuorille. • Keskustelkaa myös siitä, mikä on laissa kiellettyä.
 11. 11. Suunnittelu ja vastuunjako • Luokaa ehkäisevälle päihdetyöllä rakenteet työyhteisössänne. Kalenteroikaa vuosikelloon myös ehkäisevän päihdetyön teemat. • Nimetkää vastuutahot ja jakakaa työn kuormaa tätäkin kautta. • Kun meillä on yhteiset käytännöt, jotka toimivat, jää aikaa ja voimavaroja reagoida ja olla enemmän läsnä nuorten kanssa. • Säännönmukainen ja toistuva asian esilläpito lisää ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuutta sekä osaltaan myös madaltaa kynnystä ottaa päihteet puheeksi.
 12. 12. Vertaistuki ja hyvät käytönnöt • Jakakaa kokemuksianne, haasteitanne ja toimintatapojanne, niin oman työyhteisön sisällä, kuin moniammatillisestikin. • Osallistukaa verkostotyöhön ja kyseenalaistakaa toimimattomat käytännöt sekä kertokaa rohkeasti omat toimivat tapanne vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja. • Muistakaa perustaa työ tutkittuun tietoon ja vaikuttaviksi todettuihin menetelmiin.
 13. 13. ehyt.fi Mika Piipponen Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija EHYT ry, Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta KIITOS!
 14. 14. Miniseminaari 2. Tarpeesta toteutukseen – Tiltti-toiminnan käynnistäminen rahapelaajille Kotkassa alkaa klo 11:55
 15. 15. TARPEESTA TOTEUTUKSEEN Tiltti-toiminnan käynnistäminen KotkassajaHaminassa Camilla Metsäranta, Yhteispelillä!-hanke Satu Toivanen, Kaakkois-Suomen Sininauha ry
 16. 16. Yhteispelillä! 2020-22 • Yhteispelillä!-hankkeelle C7090 myönnetty rahoitus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta, avustusehdotus on kolmelle vuodelle. • Kaksi pilottialuetta Espoo (väkiluku n. 283t.) ja Kymenlaakso (väkiluku n. 175t.) • Yhteistyösopimukset laadittu Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Kymsoten kanssa.
 17. 17. Rahapelihaittoihin liittyvän tuen tarve Kymenlaaksossa • Suomalaisten rahapelaaminen (2019) väestökyselyn mukaan 15-74-vuotiaista kymenlaaksolaisista 85,5 % oli pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana. • Vähintään kerran viikossa viime 12 kuukauden aikana pelanneita oli eniten Kymenlaaksossa (41,8 %). • Riskipelaamisen merkkejä esiintyi 16,8 %. • Yhteispelillä!-hankkeen aluekartoituksessa selvisi, että 71 % ongelmallisesti pelaavista ja 72 % läheisistä ei ollut hakenut apua.​ • Ongelmallisesti pelaavista 18,5 % oli hakenut apua oman alueen palveluista.​ Lähteet: Rahapelaaminen ja peliongelma - Suomalaisten rahapelaaminen (2019) Tilastoraportti 08/2020, 21.4.2020. THL.. Yhteispelillä! (2020) Rahapelaaminen, Kymenlaakso. Taloustutkimus.
 18. 18. • Tiltti on toiminut 10 vuotta Helsingissä. • Tavoittaa vuosittain lähes 200 ensikävijää. • Rahapelierityinen matalan kynnyksen toiminta. • Tiltti Satakunta (Porissa ja Raumassa) vuodesta 2020 lähtien. • Yhteistyökumppanin kartoitus. • Havaitut yhtenäiset tarpeet ja tahtotila → Hyvä lähtökohta yhteistyön aloittamiselle.
 19. 19. Tarpeesta toteutukseen Kaakkois-Suomen Sininauha ry • Toiminut 16 vuotta Etelä-Kymenlaaksossa. • Päiväkeskustoiminta ja Kotikoodi. Tiltti -toiminta on otettu osaksi omaa toimintaa • Tiltti-toiminnalle ei haettu lisärahoitusta​. Vahva tuki alkuun Yhteispelillä hankkeelta ja Helsingin Tiltiltä Tiltti-verkosto apuna ja tukena. • Työnohjauksellinen ja koulutuksellinen apu.
 20. 20. Tiltti KotkaHaminan käynnistäminen Pelineuvola ja Tiltti- koulutus Tiltti- toiminnan suunnittelu Markkinointi Infotilaisuus ammattilaisille Toiminnan käynnistäminen
 21. 21. Tiltti KotkaHamina Toiminnan ohjaus • Yhden työntekijän työajasta irrotettu osa Tiltti-toimintaan​. • Kaksi vapaaehtoista vertaisohjaajaa. Tiltin avoimet ovet • Matalan kynnyksen toimintaa – ei lähetettä, ei tarvitse sitoutua. • Kerran viikossa klo 15-17 (parilliset viikot Kotkassa/parittomat viikot Haminassa)​. • Syksystä alkaen tietoiskuja rahapeliteemasta​. • Tästä lähdetään liikkeelle – kävijäpalautteet apuna toiminnan kehittämisessä.
 22. 22. Kokemuksia käytännöstä ja asiakkailta On tärkeää, että Tiltissä voi puhua myös muista asioista kuin pelaamisesta. Elämään kuuluu muutakin sisältöä kuin pelaaminen Yksi uusi työkalu omaan työhön Vertaisuus on tärkeää Uuden toiminnan aloittaminen on ollut helppoa ja joustavaa – semmonen yhdessä tekemisen olo, kaikkea ei tarvitse heti osata Tiltin aloittaminen on ollut mielekästä, koska sen tarve näkyy jatkuvasti omassa työssä
 23. 23. SatuToivanen toiminnanjohtaja,Kaakkois-Suomen Sininauhary 0503565530 satu.toivanen@ks-sininauha.fi CamillaMetsäranta projektikoordinaattori,Yhteispelillä! 0504498161 camilla.metsaranta@a-klinikka.fi JenniKämppi koordinaattori,tieto-jatukipisteTiltti 0505442897 jenni.kamppi@sininauha.fi Lisätietoa Tiltti-toiminnasta
 24. 24. Miniseminaari 3. Kuormittunut läheinen – vinkkejä läheisen jaksamisen tukemiseen alkaa klo 12:20
 25. 25. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ilona Mäki 19.5.2021 Kuormittunut läheinen – vinkkejä läheisen jaksamisen tukemiseen
 26. 26. Tausta Sininauhaliitto jäsenyhteisöineen on olemassa, jotta huono- osaisuus sekä päihde- ja pelihaitat vähenisivät. Ilona Mäki 19.5.2021 Puhuja: • Kehittäjä, Sininauhaliiton läheiset ja päihteet työala. • Sosionomi YAMK, seksuaalineuvoja, ammatillinen opettaja (koulutuksessa). • Aiemmin järjestösektorilla kehittämässä seksuaaliväkivaltatyötä. Läheiset ja päihteet työala: • Uusien tukimuotojen kehittäminen: Kuivin jaloin –ryhmät, päihde-erityinen erotyö. • Sisältöjen tuottaminen läheisille ja ammattilaisille. • Päihdesensitiivisen surutyön koordinoiminen. • Vaikuttaminen ja kouluttaminen. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi
 27. 27. Läheisten moninainen joukko • Haitallinen päihteidenkäyttö koskettaa satojatuhansia läheisiä: vanhempia, lapsia, sisaruksia, isovanhempia, lapsenlapsia, puolisoita, ex-puolisoita, ystäviä, naapureita, työkavereita ja muita tuttuja. • Jokaisen läheisen tilanne on erilainen ja erityinen. • Keskeisin vaikutus on samassa taloudessa ja perhepiirissä oleviin. • Erityisen kuormittuneita ovat päihderiippuvaisten vanhemmat. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ilona Mäki 19.5.2021
 28. 28. Päihderiippuvuus vaikuttaa aina läheisiin ”Joudun hakemaan edelleenkin aktiivisesti apua itselleni, sillä elän uusiutuvissa kriiseissä jatkuvasti.” ”Ja äitinä syyt otan joka tapauksessa itselleni. Joskus toivon että kuolisin tästä ahdistuksesta pois.” ”Kun kuulin, että poikani majaa jossain kuoleman kielissä, menin asuntoon, kuin asuntoon, välittämättä ketä siellä oli, hain pojan turvaan. Ajattelin, että ei ne äitiä ammu” ”Lapseni aggressiivinen käytös aiheuttaa muissa pelkoa. Lisäksi jatkuva huoli ja menettämisen pelko on joka päivä läsnä.” Ilona Mäki 19.5.2021 Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi
 29. 29. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ilona Mäki 19.5.2021 KUIVIN JALOIN –RYHMÄ: • Kehitetty pitkäaikaisesti kuormittuneiden läheisten tarpeisiin. • Pitkäkestoinen tilanne – pitkäkestoinen ryhmä. • 8 kk kestävässä ryhmässä voidaan turvallisesti käsitellä omaan hyvinvointiin ja läheisyyteen liittyviä teemoja. • Tapaamiskertojen välissä 2-3 välitehtävää. • Kesto mahdollistaa uusien menetelmien opettelua ja havaintojen jakamista. • Vaatii sitoutumista ja voimavaroja pyrkiä kohti paremmin voivaa elämää. • Sisällöt ja harjoitukset perustuvat tutkittuun tietoon ja käytäntöön.
 30. 30. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ilona Mäki 19.4.2021 RYHMÄN SISÄLLÖT: • Omaan hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden asettaminen. • Kirjoitus- ja pohdintatehtävät. • Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmät. • Kirjallisuusterapeuttiset harjoitukset. • Rauhoittumistaitojen opettelu, esim. aistien avulla ankkurointi. • Ahdistuksenhallintakeinot: huoli-hetki, tietoisuustaidot. • Itsemyötätuntoharjoitukset, kiitollisuuspäiväkirja, MBB. • Pienryhmäkeskustelut. • Omien elämän tarinoiden tarkastelu.
 31. 31. Ilona Mäki 19.5.2021 Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ensimmäisen ryhmän välipalautteiden mukaan merkityksellisimpiä asioita ryhmässä:
 32. 32. Ilona Mäki 19.5.2021 Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi
 33. 33. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ilona Mäki 19.5.2021
 34. 34. Opastinsilta 7 A, FIN-00520 Helsinki | toimisto@sininauha.fi | www.sininauhaliitto.fi Ilona Mäki 19.5.2021 Kiitos, että kuuntelit!
 35. 35. Miniseminaari 4. Ihan netissä? – tukea digitaalisiin riippuvuuksiin alkaa klo 12:45
 36. 36. Ihan netissä? Tukea digitaalisiin riippuvuuksiin Terhi Mustonen, Digipelirajaton & Somerajaton, Sosped-säätiö Jarkko Järvelin, Pelituki, Sovatek-säätiö Sanni Nuutinen, Restart-hanke, Peluuri Päihdepäivät, Helsinki 19.5.2021
 37. 37. Ihan netissä – mikä internetriippuvuus? Tukea ongelmaan • Yksilöllinen tuki • Ryhmät • Vertaistuki • Omatukimateriaalit Tieto ja tuki ammattilaisille • Tuki- ja neuvonta • Koulutukset • Materiaalit • Kokemusasiantuntijat ICD-11 Digipeliriippuvuus Someriippuvuus Muut Internet-riippuvuus Rahapeliriippuvuus Muut Toiminnalliset riippuvuudet Aineriippuvuudet Riippuvuudet Digipelaaminen PC-pelit Konsolipelit Mobiilipelit Muut Sosiaalinen media Muut Sisällön tuottamis- ja jakamispalvelut Verkkoyhteisö- palvelut
 38. 38. Ryhmämuotoinen Tuki ongelmalliseen digipelaamiseen Ammatillinen tuki Yksilöllinen Vertaistuki & oma-apu Ryhmämuotoinen Restart-ohjelma Auttava puhelin Level Up -omatuki Peli hallussa? -omatuki Digipelirajaton Bootcamp Digiloma Pelineuvola (info) Digipelirajaton Ctrl Digipelirajaton Discord Vapaaehtoistyö
 39. 39. Restart-ohjelma Arvotyöskentely Ihmissuhteet Muutostavoite Ajatusten vaikutusvalta Valintatilanteet Elämänhallinta Muutoksen arviointi Seuranta Tilanteen arviointi Pelihistoria Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7 Viikko 8 + 3 kk Hakemus Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Ohjelman kulku • Ongelmallisten pelitapojen muutokseen • 8 viikon verkkokurssi • Säännölliset puhelut valmentajan kanssa • Täysi-ikäisille • Maksuton • Hakemus osoitteessa: peluuri.fi/restart
 40. 40. Ryhmämuotoinen Tuki ongelmalliseen somen käyttöön ? Ammatillinen tuki Yksilöllinen Vertaistuki & oma-apu Digiloma Someneuvola (info) #somemielessä? Somerajaton-haaste Live-toiminta Vapaaehtoistyö Ryhmämuotoinen
 41. 41. Digiloma • Nelipäiväinen digipaastoleiri • Tavoite: Muutos somen käyttöön tai digipelaamiseen irrottautumalla ”digirutiineista” • Tukena: Laitteettomuus, uusin tieto, pienryhmä- työskentely ja vertaiskeskustelut • Ohjelmassa myös: harrastekokeilut, rentoutuminen, luontoelämykset ja tutustuminen uusiin ihmisiin • Maksuton digiloma on suunnattu 18–29-vuotiaille somerajaton.fi/tukea/digiloma Haku kesän 2021 Digilomalle käynnissä! 26.-29.8.2021 Nuuksio, Espoo
 42. 42. Ryhmämuotoinen Tietoa ja tukea ammattilaisille Tiedon lisääminen Oman työn tueksi Menetelmä- osaaminen Koulutukset ryhmille Esittelyt ja ilmiökoulutukset Peli- ja Someneuvolat Kokemusasiantuntijat Konsultaatiot Kirjallisuuskatsaukset Raportit Bootcamp-toimintamalli Tukimateriaalit ja oppaat Menetelmäkoulutukset (puheeksiotto asiakastyössä)
 43. 43. Mitä tukea tarvitsette? Peli- tai some- neuvola Miten jatkamme? • Sovi ajasta, paikasta ja sisällöstä • Räätälöity (1-2h) • Maksuton • Paikalla tai etänä • Koulutus tai toimintamalli • Tapahtuma tai kampanja Pelineuvola tai someneuvola ammattilaisille • Mikä? Vuorovaikutteinen kohtaaminen havaittujen ongelmien käsittelyyn • Kenelle? Työssään ongelmallisesti pelaavia ja somea käyttäviä kohtaaville ammattilaisille • Mitä? Puheeksioton työkalut, asiakastapausten käsittely, työkäytäntöjen kehittäminen pelituki.fi/pelituki
 44. 44. Yhteenveto Asiakkaille -Restart: yksilöllinen tuki pelaajille -Auttava puhelin ja chat Ammattilaisille -Restartin esittelyt kokousvierailuina -Auttava puhelin ja chat Yhteystiedot: www.peluuri.fi sanni.nuutinen@peluuri.fi Asiakkaille -Ryhmät digipelaajille -Digiloma -Omatukimateriaali -Somehaasteet -Vertaistoiminta ja live-tapahtumat -Vapaaehtoistyö Ammattilaisille -Koulutukset -Bootcamp-toimintamalli -Katsaukset ja materiaalit -Kokemusasiantuntijat Yhteystiedot: www.digipelirajaton.fi www.somerajaton.fi terhi.mustonen@sosped.fi Asiakkaille -Omatukimateriaalit -Neuvonta verkossa ja kohtaamis- paikoissa -Peli- ja Someneuvolat Ammattilaisille -Koulutukset -Peli- ja Someneuvolat -Oppaat ja materiaalit -Alueelliset selvitykset Yhteystiedot: www.pelituki.fi jarkko.jarvelin@pelituki.fi Toiminnallisten riippuvuuksien ammattilaisverkosto (ToRi) Liity: https://forms.office.com/r/vQMSdTx8ab
 45. 45. Kiitos!
 46. 46. Miniseminaari 5. Jaksaminen päihdetyössä ja käytännön harjoitus alkaa klo 13.10
 47. 47. Jaksaminen päihdetyössä Paula Rautoja, Tuomas Maasio 19.5.2021
 48. 48. Kuormitustekijöitä • Emotionaalinen kuormitus • Resurssit • Sisäiset motivaatiot
 49. 49. Ratkaisuja • Toimiva työyhteisö • Jokainen tekee parhaansa senhetkisillä voimavaroilla • Käytännön pienet toimenpiteet
 50. 50. Läsnäoloharjoitus
 51. 51. Kiitos osallistumisesta! • www.kalliola.fi
 52. 52. Miniseminaari 6. klo 9:35-9:50 Huumeet ja liikenne – miten kasvavaan ongelmaan tulisi reagoida? Miniseminaari 7. klo 9:55-10:10 Betydelsen av självledarskap vid rehabilitering Miniseminaari 8. klo 10:20-10:35 Lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat: näkymätön ryhmä Miniseminaari 9. klo 10:45-11:00 Miten koulu voi auttaa nuorta, joiden kotona juodaan haitallisesti Miniseminaari 10. klo 11:10-11:25 Palasista eteenpäin – tukea läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä Miniseminaaripäivän ohjelma torstai 20.5.2021
 53. 53. Miniseminaari 6. Huumeet ja liikenne – miten kasvavaan ongelmaan tulisi reagoida? alkaa klo 9:35
 54. 54. Huumeet ja liikenne – miten kasvavaan ongelmaan tulisi reagoida 60 Pasi Anteroinen toimitusjohtaja
 55. 55. 61 Nollavisio
 56. 56. Kuolleet tienkäyttäjittäin ja liikenneturvallisuustavoitteet 62 220 124 52 44 0 50 100 150 200 250 300 350 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yhteensä Henkilöautossa Jalankulkijat ja polkupyöräilijät Muut Tavoite: Alle 136 liikennekuolemaa vuonna 2020 Tavoite: Alle 100 liikennekuolemaa vuonna 2030 12 edellisen kuukauden aikana kuolleet
 57. 57. 17312 10350 9553 3125 7006 9328 693 1141 1457 0 5000 10000 15000 20000 25000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* ...alkoholi ja muu huumaava aine päihteenä kaikkien rattijuopumusten yhteydessä ...muu huumaava aine päihteenä kaikkien rattijuopumusten yhteydessä ...alkoholi päihteenä kaikkien rattijuopumusten yhteydessä Poliisin tietoon tullut rattijuopumus 2010 - 2020 63 Lähde: Tilastokeskus *ennakkotieto Useammassa kuin joka toisessa mukana muu päihde kuin alkoholi
 58. 58. Rattijuopumustapauksissa* kuolleet ja loukkaantuneet 52 63 38 45 39 50 49 46 36 32 12 11 5 12 2 7 11 6 1 10 7 8 17 9 14 9 20 9 11 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kuolleet Alko Alko+mpa Mpa 754 696 574 622 540 527 525 502 457 408 51 39 37 54 36 42 49 47 43 40 83 90 91 100 112 123 96 112 134 142 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Loukkaantuneet Alko Alko+mpa Mpa *huomioitu muut päihdyttävät aineet (mpa) Lähde: Tilastokeskus
 59. 59. Liikennerikkomusten vakavuus Kuinka vakavia mielestäsi ovat seuraavat liikennerikkomukset / teot liikenteessä? 88 76 74 43 38 38 33 25 23 24 18 23 23 23 7 18 18 38 41 35 35 44 46 41 44 37 34 32 2 4 4 14 17 19 21 22 22 23 27 24 27 23 1 1 2 3 3 7 9 6 8 9 7 13 12 15 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 4,8 4,7 4,6 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 Rattijuopumus ”kovat huumeet” (esim. amfetamiini tai kokaiini) Rattijuopumus, alkoholi Rattijuopumus, kannabis Viestin kirjoittaminen autoa ajaessa Ajo päin punaista autolla Stop-merkin ohittaminen pysähtymättä Turvavyön käyttämättömyys Ajokortitta ajo Liian lähellä perässä ajo Keltaisen viivan ylittävä ohittaminen Ajo yli 10 km/h ylinopeudella asutusalueella Ajo päin punaista polkupyörällä Kuljettaja ei anna tietä kävelijälle suojatiellä Mopolla tai moottoripyörällä keuliminen Erittäin vakava Vakava Siltä väliltä Lievä Erittäin lievä En osaa sanoa Siirto LÄHDE: LIIKENNETURVA JA KANTAR 2020. N=1060. %
 60. 60. ”Pidän epätodennäköisenä, että poliisi puuttuisi huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajamiseen” 92,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% E- Survey of Road Safety Attitudes 2019
 61. 61. Kiinnijäämisriskin korostus "
 62. 62. Suomi - nollatoleranssi 4 § (20.12.2002/1198) Törkeä rattijuopumus Jos rattijuopumuksessa 1) rikoksentekijän veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea tai hänellä on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, tai 2) rikoksentekijän kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut taikka 3) rikoksentekijä on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut, ja olosuhteet ovat sellaiset, että rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rattijuopumuksesta vähintään 60 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 3 § (20.12.2002/1198) Rattijuopumus Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, on tuomittava rattijuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rattijuopumuksesta tuomitaan myös se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Tämän momentin säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos mainittu aine tai aineenvaihduntatuote on peräisin lääkevalmisteesta, jota kuljettajalla on ollut oikeus käyttää. Rattijuopumuksesta tuomitaan niin ikään se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia taikka tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut.
 63. 63. 3369 6184 933 524 9051 277 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Rattijuopumus 23:3 Törkeä rattijuopumus 23:4 ...muu huumaava aine päihteenä rattijuopumuksen yhteydessä ...alkoholi ja muu huumaava aine päihteenä rattijuopumuksen yhteydessä ...alkoholi päihteenä rattijuopumuksen yhteydessä 69 Käytännössä kaikki huumeratit ovat ”(normi)rattiksia” – vain harvoin törkeiksi tuomittuja Poliisin tietoon tullut rattijuopumus 2020
 64. 64. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja huumerattijuopumukseen • Ihminen on kokonaisuus ja terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat heijastuvat myös liikenteeseen • Tarjolla on oltava riittävästi matalan kynnyksen palveluita • hoitoonohjausta tulee tehostaa ja päihdehuollon piiriin on päästävä nopeammin. • Valvonnan resurssit on turvattava ja rattijuopumuksesta kiinni jäämisen riskin on tunnuttava realistiselta. • Viestinnällä voidaan ylläpitää torjuvaa sosiaalista normia ja korostaa kiinnijäämisriskiä • Huumerattijuopumusten seuraamuksia tulisi tarkastella kriittisesti • ”promillerajat” huumeille 70
 65. 65. Miniseminaari 7. Betydelsen av självledarskap vid rehabilitering börjar kl. 9:55
 66. 66. KRAN rf Vijobbarförutsattamänniskorsomberörsavmissbruk • KRAN ger gratis stöd till missbrukare och närstående till dessa på svenska, finska och engelska. • Vi erbjuder: - Fem lågtröskelmottagningar i Helsingfors, Esbo, Vanda och Vasa - En stödtelefon, stödgrupp samt retreater för närstående - Erfarenhetsexpertutbildningar inom området missbruk - Drogförebyggande arbete som riktas till unga och seniorer
 67. 67. Kontakt KRAN rf, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors E-post: mette.strauss@kran.fi www.kran.fi Följ KRAN på Facebook: www.facebook.com/ForbundetKRANrf Följ KRAN på Instagram: kranrf
 68. 68. Miniseminaari 8. Lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat: näkymätön ryhmä alkaa klo 10:20
 69. 69. Miniseminaari 9. Miten koulu voi auttaa nuorta, joiden kotona juodaan haitallisesti alkaa klo 10:45
 70. 70. A-klinikkasäätiö A-klinikkasäätiö Miten koulu voi auttaa, kun kotielämä on kaaoksessa? Juha Niemelä (HYL) ja Janne Takala (AKS, Lasinen lapsuus)
 71. 71. A-klinikkasäätiö 104 Päihdekasvatus / toiminta Päihdetoimintasuunnitelma: - Moniammatillinen päihderyhmä - Suunnittelu - Seuranta
 72. 72. A-klinikkasäätiö 105 Päihdetoimintasuunnitelma • Ehkäisy • Valistus • Puuttuminen • Opetus • Kasvatus • Kyselyt • Yhteistyö: esim nuorisoaseman vastaanotto 1 krt/kk
 73. 73. A-klinikkasäätiö 106 Päihdekyselyt • Vuosittain vaihtuva teema/painopistealue • Teeman mukainen kysely: nuuska, huumeet, päihteet, päihteet lähipiirissä jne…
 74. 74. A-klinikkasäätiö 107 Kysely HYL 2020 (n=56) 1. Miten koulu voi auttaa, kun tai jos kotielämä on kaaoksessa? 2. Miten koulun aikuisten tulisi toimia,jotta sinun olisi helppo lähestyä heitä, mikäli sinulla tai jollakin ystävälläsi on vaikeata? 3. Koetko, että koulussa on aikuisia, joilta voit pyytää apua? Ketä? 4. Mitä Hyllissä tehdään hyvin? 5. Mitä voitaisiin tehdä paremmin?
 75. 75. A-klinikkasäätiö 108 Oppilaiden kertomaa, yhteenveto • Oppilaat ymmärtävät ja toivovat, että koulu auttaa hoitopolulle pääsemiseen tai lastensuojeluun ym. • Ymmärrys (toive?), että kotiin otetaan yhteyttä, jos on vaikeata • Kasvot tutuksi!: ensi viikkojen esittäytyminen ei riitä, jatkuvaa näkyvyyttä • Toivottiin edukaatiota mt-asioissa: mitä on masennus, ahdistus -> Pitääkö olla huolissaan ja koska? • puhumisen seuraukset jännittää. Joku ehdottaa myös, että asioita mietitään ensin yhdessä ja eteenpäin viemisestä sovitaan • Luokanvalvojien/ryhmänóhjaajijen/opettajan rooli on oppilaista merkittävä • Koulutyössä toivotaan joustoa, kun oppilaalla on vaikea kausi. • Turvallisen ja välittävän ilmapiirin luominen • Ystävällisyys, huomiointi ja rauhallisuus synnyttävät luottamusta, • Tuomitsevaisuus mainitaan asiana, jota tulee välttää. • Muistuttaa siitä, että täällä ollaan jos tulee huolia. • Koulu mainitaan myös "pakopaikkana" kodin kaaoksesta. -> Rauhallisella koulutyöympäristöllä on itseisarvoa.
 76. 76. A-klinikkasäätiö 109 Oppilaiden sanoin • ”oppilaita on tarpeeksi vähän siihen, ettei yksilöt katoa massaan” (oppilaita 800) • ”voitaisiin kertoa minkälaisissa tilanteissa oikeat tai kuvitteelliset henkilöt on hakeneet apua” • ”hyvää paljon eri luentoja eri aiheista” (ulkopuoleiset luennoijat?) • ”Antaa turvallisen tilan tehdä koulutöitä koulun jälkeen”
 77. 77. A-klinikkasäätiö 110 Tulla läheisiksi, kysellä kuulumisia ja keveitä kysymyksiä. Se sama ”onhan kaikki kunnossa” alkaa ahdistaa. Ihan vaan ”miten meni tänään” ja ”moi” riittää”.
 78. 78. A-klinikkasäätiö 111 Työvälineitäkin on tarjolla Tervetuloa A-klinikkasäätiön virtuaaliselle messuosastolle. Tule lataamaan käyttöösi Vanhempani alkoholinkäyttö -testi ! KIITOS!
 79. 79. Miniseminaari 10. Palasista eteenpäin – tukea läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä alkaa klo 11:10
 80. 80. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Palasista eteenpäin Tukea läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä Projektipäällikkö Sanna Tanskanen Twitter: Sanna Tanskanen @PalasetSanna
 81. 81. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Palasista eteenpäin • Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteinen 3-vuotinen STEA-rahoitteinen hanke (2019-2022) • Lyhytkestoinen ja kokonaisvaltainen tuki läheisille • Strukturoitu malli ammattilaisille • Hanke lähtenyt järjestöjen huomiosta, että päihteiden käyttäjien läheiset (erityisesti vanhemmat) jäävät usein ilman tukea palvelujärjestelmässä
 82. 82. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin
 83. 83. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Millaista tukea läheiset tarvitsevat? • Kohtaamisen taidot keskiössä • Läsnäolo, empaattinen ja rehellinen työote • Keskustelu, dialogi, luottamus, ei neuvota • Kokonaisvaltaisuus • Yksilöllisyyden huomioiminen • Tehdään näkyväksi, miten päihdesairaus vaikuttaa läheisiin • Tunnetyöskentely • Nopeasti ja helposti saavutettava, joustavuus • Vertaisuus
 84. 84. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Palaset-malli Taustalla vaikuttaa Viiden askeleen -menetelmä 1. Kuuntelu ja tilanteen kartoitus 2. Kriisin ja tunteiden käsittely 3. Tiedon tarjoaminen 4. Selviytymiskeinojen tarkastelu 5. Sosiaalinen tuki ja voimavarat 6. Yhteenveto ja jatkotuki • Läheisten omat tapaamiset • Yksilö- ja perhetapaamisia • Vertaistoiminta • Suljettu vertaisryhmä • Hyvinvointipäivä • Palaset-illat • Itseapuopas Työskentely kestää 3-4 kk
 85. 85. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Palautetta työskentelystä • Hyvinvointi kohentui työskentelyn aikana (Paradise24- ja Läheiskyselyt, palautekysely) • Mallin aihealueita pidettiin tärkeinä oman hyvinvoinnin näkökulmasta • Ymmärrys kriisin vaikutuksista tunteisiin ja toimintatapoihin kasvoi • Ymmärrys perheenjäsenten erilaisista toimintatavoista lisääntyi • Osallistujat saivat oivalluksia oman hyvinvoinnin tärkeydestä • Vertaisryhmä antoi tukea siihen osallistuneille • Kokemus siitä, ettei ole yksin, muiden tuki tilanteeseen • Osallistujat olivat tyytyväisiä kokonaisuuteen ja suosittelisivat työskentelyä muille läheisille (Palautekyselyt)
 86. 86. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin "Haluan sanoa läheiselle, joka kärsii, että kannattaa hakea ja ottaa apua vastaan vaikka tuntuisi ettei jaksa. Itse olin pitkään sitä mieltä, että en mene mihinkään keskustelemaan, koska sitten puhutaan vaan huumeiden käyttäjästä ja se lisää tuskaa. Tapaamisissa saa kuitenkin voimia itsensä kunnossa pitämiseen mikä vaikuttaa useaan läheiseen. Eikä keskustelut olleet pelkästään huumeiden käyttäjästä, hyvin monista asioista mikä auttaa hahmottamaan omia tapoja käsitellä ongelmaa ja surua.” -Työskentelyyn osallistunut läheinen
 87. 87. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Palaset-mallin koulutukset syksyllä 2021 • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttävien nuorten läheisiä. • Koulutus muodostuu viidestä puolenpäivän mittaisesta osiosta sekä yhdestä myöhemmin järjestettävästä jatkotapaamisesta. • Järjestetään etäyhteyksin • Toiveena on, että samasta työyhteisöstä koulutukseen osallistuu ainakin kaksi henkilöä. • Tämä mahdollistaa työparina toimimisen. • Lue lisää: www.palasistaeteenpain.fi
 88. 88. palasistaeteenpain.fi Palasista eteenpäin Kiitos huomiostasi! Projektipäällikkö Sanna Tanskanen 044 769 9124 sanna.tanskanen@sininauha.fi Projektityöntekijä Outi Partti 050 528 7979 outi.partti@irtihuumeista.fi Projektityöntekijä Tiina Haajanen 044 491 8580 tiina.haajanen@sininauha.fi

×