Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

DEF meets KAS BANK

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 44 Anzeige

DEF meets KAS BANK

Herunterladen, um offline zu lesen

Drie leden van het Dutch Economic Forum
- Peter van Solinge, Sybrand Nauta en
Falco Valkenburg – gaven op 24 mei een
presentatie over wat de veranderingen
in de Nederlandse pensioensector
betekenen voor KAS BANK als bewaarder.

Drie leden van het Dutch Economic Forum
- Peter van Solinge, Sybrand Nauta en
Falco Valkenburg – gaven op 24 mei een
presentatie over wat de veranderingen
in de Nederlandse pensioensector
betekenen voor KAS BANK als bewaarder.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie DEF meets KAS BANK (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

DEF meets KAS BANK

 1. 1. Dutch Economic Forum Woensdag 20 mei 16.00-19.00 uur Presentatie/discussie Pensioen van de Toekomst t.b.v.
 2. 2. Dutch Economic Forum Even voorstellen:  Sybrand Nauta, Falco Valkenburg en Peter van Solinge  Start in 2010: informele dialoog over het vraagstuk van, en de oplossingen voor, de woon-, zorg- en pensioenvraag van morgen  Aanleiding: bestaande stelsels niet langer houdbaar  Deelnemers willen met elkaar, over de grenzen van bestaande denkkaders heen, tot vernieuwende, inspirerende oplossingen komen  Veranderaars in de menseconomie  Deelname aan het DEF is op persoonlijke titel.
 3. 3. Dutch Economic Forum Agenda voor vandaag:  Inleiding: Peter  Kijk op de toekomst: Sybrand  Derde industriële revolutie?  Effect op pensioen, zorg, wonen  Effecten op samenleving  Houtkoolschets: Falco  Impact Kas Bank  Dialoog
 4. 4. Dutch Economic Forum Aanleiding: bestaande stelsels niet langer houdbaar  VPRO’s Tegenlicht: Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam): “het is een misverstand te denken dat politiek en overheid bezig zijn met fundamentele hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het onderwijs of de energiesector. ‘Het sociaal akkoord, het pensioenakkoord en het energieakkoord zijn daar uitingen van. Dit zijn echter vooral aanpassingen van bestaande systemen, met dezelfde spelers binnen dezelfde verhoudingen, maar geen radicale systeemvernieuwingen, geen transformatieve hervormingen”.
 5. 5. Dutch Economic Forum  Definitie Industriële revolutie (Rifkin): Grote veranderingen in energie, transport en communicatie komen samen  Ontwrichtend op economie en samenleving  De drie industriële revoluties  Wat staat ons te wachten:
 6. 6. Dutch Economic Forum
 7. 7. Dutch Economic Forum Industriële revoluties:
 8. 8. Dutch Economic Forum
 9. 9. Dutch Economic Forum  Waar staan we nu?
 10. 10. Dutch Economic Forum  Pensioen Newsflash 2013: Foxconn bouwt een fabriek voor 20.000 arbeiders. Die arbeiders bouwen 1 mln. robots die 500.000 arbeiders overbodig maken
 11. 11. Dutch Economic Forum  Zorg: cure and care
 12. 12. Dutch Economic Forum  3D geprint huis  Energieleverende gebouwen  Domotica  Marginale kosten naar nul  Nieuwe manieren woningfinanciering  Wonen
 13. 13. Dutch Economic Forum Impact op onze samenleving  Maatschappij en markten worden efficiënter, flexibeler  Kortere terugverdientijd product  We werken korter, meer vrije tijd  We worden prosumers  Deeleconomie  Nieuwe relaties tussen mens en robot  Kapitaalgoed wordt zwaarder belast  Arbeid wordt flexibel  Shift van welvaart naar welzijn  Banken verdwijnen. Apple pay en Google wallet zijn de nieuwe “banken”  Traditionele collectiviteiten verdwijnen om meer dan een reden en worden vervangen door nieuwe vormen (gebundeld individualisme)  Enz.
 14. 14. Dutch Economic Forum  Impact pensioen:  Individueel pensioen wordt de norm  Deels opgebouwd, deels uit inkomensoverdracht  Pensioenuitvoering wordt online bankrekening  Impact zorg:  Cure wordt efficiënter, effectiever en goedkoper  Care wordt weer zorg en betaalbaarder  Ziekenhuizen worden “garages”  Impact wonen:  Bouwen wordt goedkoper  "Prosuming” meest zichtbaar  Woning wordt energieleverancier  Grootste probleem is de transitie en het aanpassen  Ben jij nog wel van deze tijd?
 15. 15. Dutch Economic Forum Impact op KAS BANK?
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Vertrouwen in eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfonds 18Bron: De Nederlandsche Bank, 14 augustus 2014 http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb310579.jsp
 19. 19. Australië
 20. 20. Voorbeeld combineren thema’s  Pensioen  Betrekken  Duurzaamheid  Rendement  Economie  Ecologie  Communicatie  Verplichtstelling
 21. 21. Deel Community Deel Community Deel Community Verzekerden pensioen- fonds Energiefonds (beleggings- fonds) Aanbieders Panelen/ molens Advies Pensioenfonds Installateurs • We kunnen individueel voordeel behalen • We kunnen collectief voordeel behalen • We kunnen de samenleving veranderen Locale Coöperaties Deel Community Community van communities Community Platform
 22. 22. Deelnemer in eigen kracht zetten: van pensioeninformatie, naar informatie over àlle inkomsten en àlle uitgaven
 23. 23. 1e Pijler, Algemeen pensioen (AOW) Collectief + Solidair Omslag 2e Pijler, Werknemerspensioen Collectief + Solidair Kapitaalbasis 3e Pijler, Vrijwillig aanvullend pensioen Individueel, Kapitaalbasis 65 67 75 85
 24. 24. 1e Pijler, Algemeen pensioen (AOW) Collectief + Solidair Omslag 2e Pijler, Werknemerspensioen Collectief + Solidair Kapitaalbasis 3e Pijler, Vrijwillig aanvullend pensioen Individueel, Kapitaalbasis 65 67 75 85
 25. 25. 1e Pijler, Algemeen pensioen (AOW) Collectief + Solidair Omslag 2e + 3e Pijler Pensioen Collectief + Individueel (maar niet alleen) Kapitaalbasis 65 67 75 85
 26. 26. 1e Pijler, Algemeen pensioen (AOW) Collectief + Solidair Omslag 2e + 3e Pijler Pensioen Collectief + Individueel (maar niet alleen) Kapitaalbasis 65 67 75 85
 27. 27. Mijn houtskoolschets 1e Pijler: Solidariteit met de zwakkeren  beschaafde samenleving Redelijk bestaansniveau (nu: minimumloon) Verhogen pensioenleeftijd naar … 75 Aangevuld met arbeidsongeschiktheidspensioen 2e/3e Pijler (gecombineerd, geen verschil meer): Collectief : kosten laag houden Solidariteit : vrijwillig (overlijden, arbeidsongeschiktheid, evt. intergenerationeel) Sparen : individuele rekeningen Netto : sparen uit netto inkomsten; vrijstelling in Box 3 Simpel : één pensioenregeling (zie bijv. Australië, Chili, Singapore) Voor iedereen : inclusief ZZP’ers (zie bijv. Australië, Singapore) Pensioenleeftijd : eigen keuze Bijdrage : leeftijdsonafhankelijk (% of vast bedrag) (zie bijv. Australië, Chili, Singapore, UK) LifeCycle : als default; keuze: nominaal of waardevast (3e generatie DC) Zorgplicht : individuele Life Coaching Aanwending : diverse doelen (opleiding, kinderopvang, start eigen bedrijf, aflossing hypotheek, pensioen, zorg) (zie bijv. Singapore) Opnieuw! : Nationaal programma voor je 2e, 3e of 4e carrière, inclusief Proefrit in je Droombaan (Nieuwe Pensioen Verhaal)
 28. 28. Individuele spaarrekening  Is pensioenrekening waarop gespaard wordt, waaruit risicopremies en periodieke uitkeringen worden betaald;  Is zorgrekening waarop gespaard wordt, waaruit risicopremies en zorgkosten worden betaald;  Spaarsaldo mag onder voorwaarden worden aangewend voor bepaalde doeleinden (starten eigen zaak, financiering eigen woning, zorgverlof, studieverlof, …);  Collectieve risico afdekking en uitvoering is gewenst (kostenbeheersing, kwaliteit);  Omgeven met kwalitatief goede advisering (financial en investment planning [lifecycles] onder toezicht AFM);  Financiële instellingen vallen natuurlijk onder toezicht DNB;  In aanvulling op sociaal vangnet;  Volledig DC;  Beperkte/geen rol voor sociale partners bij uitvoering;  Geen onderscheid loondienst/ZZP/flex-arbeid;  Volledige kostentransparantie (total cost of ownership);  ………..
 29. 29. Dutch Economic Forum Impact op KAS BANK?
 30. 30. Dutch Economic Forum Impact op KAS BANK?  5 jaar vooruit  10 jaar vooruit  20 jaar vooruit
 31. 31. Dutch Economic Forum Ontwikkelingen 2016-2020  DB naar DC  Grote verplichtstelling van de baan  Flexibilisering arbeidsmarkt  Total reward/remuneration  Meer eigen verantwoordelijkheid individu  Kostentransparantie/beheersing  Risicobeheersing (financial en non-financial)  Communicatie/internet  Concentratie financiële sector (closed books) en nieuwe toetreders  Ontwikkeling P/Z/W-producten binnen silo’s  Nieuwe initiatieven: broodfonds, coöperatieve bank, Anno 12,…
 32. 32. Dutch Economic Forum Ontwikkelingen 2016-2020  75-100 pensioenfondsen (341)  5-7 uitvoeringsorganisaties (14)  7 PPI’s (12)  30 levensverzekeraars (40)  20 natura uitvaartverzekeraars (27)  80 schadeverzekeraars (127)  6 zorgverzekeraars (9)  Afnemend aantal banken (800/100)  Afnemend aantal beleggingsinstellingen (240/60)  Afnemend aantal woningbouwcorporaties (375)  Nieuwe global en niche spelers: risico (elipsLife), sparen (KNAB), uitvoering (Google?, Apple?, Alibaba? Amazon? ….)
 33. 33. Dutch Economic Forum Ontwikkelingen 2021-2025  DC is de norm  Flexibilisering arbeidsmarkt  Total reward/remuneration  Meer eigen verantwoordelijkheid individu  Nieuwe vormen van solidariteit (vrijwillig, in communities)  Kostentransparantie/beheersing  Risicobeheersing (financial en non-financial)  Uitvoering via internet is standaard  Financiële sector: global en niche players  Ontwikkeling P/Z/W-producten (verbinding tussen silo’s)
 34. 34. Dutch Economic Forum Ontwikkelingen 2021-2025  50 pensioenfondsen (341)  4 uitvoeringsorganisaties (14)  4 PPI’s (12)  20 levensverzekeraars (40)  10 natura uitvaartverzekeraars (27)  40 schadeverzekeraars (127)  5 zorgverzekeraars (9)  Afnemend aantal banken  Afnemend aantal beleggingsinstellingen  Afnemend aantal woningbouwcorporaties  Nieuwe global en niche spelers: risico (elipsLife), sparen (KNAB), uitvoering (Google, Apple, Alibaba, Amazon….)
 35. 35. Dutch Economic Forum Ontwikkelingen 2035+  DC is de norm  Flexibele arbeidsmarkt  Total reward/remuneration  Vergaande eigen verantwoordelijkheid individu  Nieuwe vormen van solidariteit (vrijwillig, in communities)  Sociaal vangnet  Uitvoering via internet is standaard  Financiële sector: global en niche players  Ontwikkeling P/Z/W-producten (verbinding tussen silo’s: VB de PZW-rekening)
 36. 36. Dutch Economic Forum Ontwikkelingen 2035  10 pensioenfondsen (341)  2 uitvoeringsorganisaties (14)  2 PPI’s (12)  10 levensverzekeraars (40)  10 natura uitvaartverzekeraars (27)  10 schadeverzekeraars (127)  5 zorgverzekeraars (9)  Afnemend aantal banken  Afnemend aantal beleggingsinstellingen  Afnemend aantal woningbouwcorporaties  Nieuwe toetreders: internet-PZW-banken (KNAB, …), Google Pensions, Google Insurance, Alibaba Bank
 37. 37. Mogelijke marktontwikkeling Nu 2020 2025 2035+ Pensioen 90% DB / 10% DC 60% DC / 40% DB 90% DC / 10% DB 100% DC Verplichtstelling Groot/Klein / x/ x/ x/ Flex. Arb.markt 15% 40% 60% 80% Total Reward 5% 20% 50% 80% Collectiviteiten     Solidariteit 1e pijler 2e pijler Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Vrijwillig Transparantie 20% 50% 80% 100% Internet/big data 5% 15% 50% 100% Silo / PZW 100% / 0% 95% / 5% 75% / 25% 0% / 100%
 38. 38. Marktpartijen mogelijke ontwikkeling Nu 2020 2025 2035+ Pfds’en 341 75-100 50 10 Uitvoerders 14 5-7 4 2 PPI’s 12 7 4 2 Levensverz. 40 30 20 10 Naturaverz. 27 20 10 10 Schadeverz. 127 80 40 10 Zorgverz. 57 (9) 40 (6) 30 (5) 20 (5) Banken 800 (100) 600 (80) 400 (60) 100 (40) Bel.instelling 240 (60) 220 (55) 200 (50) 150 (40) WoningCorp. 375 350 300 200 Nieuw Google, Apple, Alibaba, Amazon, … elipsLife, KNAB, DeGiro, Broodfondsen, Crowdfunding,’’opgeschaalde hofjes”, VerzekerUzelf.nl, OWM’en
 39. 39. 42 Pensioneer het Traditionele Pensioneren Werk Creëren Waar Wij Nooit van Willen Pensioneren De Hollandse School
 40. 40. 43 4 3 1. 65 Jaar is Oud 2. Pensioneren Betekent Per Definitie Niet-Werken. 3. Je Moet Wachten tot Je Pensioen om te gaan doen wat jij echt wilt  Opnieuw! 4. Pensioneren Is Uitsluitend een Financiële Aangelegenheid 5. Een (Zwitser) Leven van Gemak is het Ultieme Pensioendoel
 41. 41. 44 “Pensioneren is het meest lelijke woord in de geschiedenis van de mensheid” – Wim Kan

×