Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tema 5. lección 1. mis apuntes. versión 2013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tema 5. lección 1
Tema 5. lección 1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von Dudas-Historia (20)

Anzeige

Tema 5. lección 1. mis apuntes. versión 2013

  1. 1. Tema 5 Lección 1. O proceso de creación da Unión Europea
  2. 2. DA COM UNIDADE E CONÓM ICA E UROP A Á UNIÓN E E UROP A E
  3. 3. A creación da Comunidade Económica Europea (CEE) • 1948: Creación da unión aduaneira BENELUX (Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo), que implicaba a supresión dos aranceis (impostos de importación) entre estes países. • 1951: Creación da CECA (Comunidade Europea do Carbón e o Aceiro) entre seis países europeos: Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Alemaña (RFA) e Italia. Esta unión supoñía a unificación das producións de carbón e aceiro entre estes países, produtos clave no desenvolvemento económico da posguerra. • 25 de marzo de 1957: Mediante o T ratado de Roma se forma: – A CE (Comunidade E E conómica E uropea), que supuña unha estreita colaboración entre os países asinantes (os seis que crearon a CECA); e procuraba o seguinte: • Formar unha unión aduaneira entre os países membros. • Adoptar unha política agrícola común, así como a libre circulación de produtos agrícolas dentro desta comunidade. – OE URAT OM (Comunidade E uropea de E nerxía Atómica); neste caso para poñer en común e baixo unha mesma autoridade a produción de enerxía nuclear.
  4. 4. Firma do T ratado de Roma. 25 de marzo de 1957
  5. 5. As primeiras ampliacións • 1973: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, RFA, Italia e Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. • 1981: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, RFA, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e Grecia. • 1986: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, RFA, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España e Portugal. • A adhesión destes últimos países á CEE implicou a entrada de países con niveis de desenvolvemento menores. Para poder acadar o mesmo nivel que os países membros, foi necesario o apoio financeiro da CEE a través de fondos estruturais.
  6. 6. • 1992: Mediante o T ratado de M aastricht a CEE convírtese na Unión E uropea (UE). O obxectivo da UE non vai ser soamente a unión económica entre os paises que a conforman, senón tamén a unión política. • 1995: Únense á UE tres novos países, deste xeito confórmase a E uropa dos 15: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia e Suecia.
  7. 7. A apertura cara o leste de Europa • A caída do Muro de Berlín (1989) e a desaparición da URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), permitiron a integración na UE de países da Europa Oriental: • 2004: Se conforma a E uropa dos 25: Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Malta e Chipre. • 2007: aos países anteriores engádense dous máis: Bulgaria e Romanía (Rumanía). Comezan, ademais, as negociacións con Turquía, Croacia e Macedonia. • A ampliación cara o leste implicou o ingreso na UE de países cun nivel de renda máis baixo ca media europea, por iso os novos membros reciben a maioría dos fondos. Por outra parte, numerosas empresas abandonan os países ricos da UE, para situarse nos países do leste, con salarios máis baixos. • 2013. Incorpórase Croacia á Unión Europea.
  8. 8. Novas da Unión Europea http://europa.eu/index_es.htm CROACIA: http://europa.eu/abouteu/countries/membercountries/croatia/index_es.htm MANIFESTANTES UCRANIA: http://www.20minutos.es/noticia/1993407/0/unio n-europea/cargas-policiales/manifestantesucrania/
  9. 9. Novas da Unión Europea http://europa.eu/index_es.htm CROACIA: http://europa.eu/abouteu/countries/membercountries/croatia/index_es.htm MANIFESTANTES UCRANIA: http://www.20minutos.es/noticia/1993407/0/unio n-europea/cargas-policiales/manifestantesucrania/

×