Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sessie 5 mijn onderneming en mijn loon

2.766 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hoe fiscaalvriendelijk verlonen

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

Sessie 5 mijn onderneming en mijn loon

 1. 1. Mijn onderneming en mijn loon Fiscaalvriendelijk belonen UNIZO Lerend netwerk – 1/6/2016
 2. 2. De menu • Loon in de éénmanszaak • Loon in de vennootschap • De sociale bijdragen • Fiscaalvriendelijk belonen • De (fiscale) addertjes
 3. 3. • Ontvangsten winst ontvangsten - BTW omzet - onkosten - Sociale lasten - Belastingen Netto inkomen Loon in de éénmanszaak
 4. 4. Loon in de éénmanszaak Éénmanszaak = geen afgescheiden vermogen tussen onderneming en privé vermogen Loon = alles wat overblijft GEVAAR = correcte planning van geldstromen Vuistregeltjes: maximum x% van verkopen opnemen als ‘leefgeld’
 5. 5. Loon in de éénmanszaak (para)fiscaal: • Personenbelasting = via voorafbetalingen per kwartaal • Sociale bijdragen = via kwartaalbijdragen, waarbij referte- inkomen kan geraamd worden  kan schommelen gedurende het jaar op basis van inschattingen en verwachtingen
 6. 6. Loon in de vennootschap • Vennootschap = afzonderlijk vermogen • Loon = bedrijfskost (rekening 618xxx in het standaard rekeningschema)
 7. 7. Loon in de vennootschap (para)fiscaal: • In vennootschap = aftrekbare beroepskost • Persoonlijk: – Personenbelasting = via inhouding van bedrijfsvoorheffing door de vennootschap – Sociale bijdragen = via kwartaalbijdragen op basis van referte- inkomen (vooraf goed bepaalbaar)
 8. 8. Sociale bijdragen • Berekeningsbasis = inkomen van het huidige jaar • ~ 21% • Voorlopige bijdragen ifv uw inkomen van 3 jaar geleden • https://www.zenito.be/sites/default/files/document_file/nzenito-bijdragen16-tabel_final.pdf
 9. 9. Sociale bijdragen 2016201520142013 Referte-inkomen = 40.000 euro Voorlopige bijdrage = 2.235 / kwartaal 8.940 / jaar
 10. 10. Sociale bijdragen 2019201820172016 Voorlopige bijdrage = 2.235 / kwartaal 8.940 / jaar Reëel inkomen = 30.000 euro Bijdragen = 6.708 euro Teruggave van 2.232 euro
 11. 11. Sociale bijdragen Referte-inkomen 3 jaar geleden Actie Risico Hoger dan huidig inkomen Referte-inkomen niet aanpasbaar, tenzij bewijs dat dit lager ligt dan: 26.021,33  bijdrage van 1.453/kwartaal 13.010,67  bijdrage van 726,94/kwartaal Aangepast referte-inkomen < werkelijk inkomen = Financiële sanctie Lager dan huidig inkomen Vrijwillig optrekken van referte- inkomen huidig jaar
 12. 12. Sociale bijdragen • Sociale bijdragen door vennootschap laten betalen of niet? – Sociale bijdragen = persoonlijke kost (‘facturen’ komen privé toe) – Betaling door vennootschap = voordeel alle aard voor de bedrijfsleider, dus vormt belastbaar loon – Conclusie: zelf betalen of via vennootschap = fiscaal neutraal • http://www.cannaerts.be/blog/sociale-bijdragen-door-de-vennootschap-laten-betalen/
 13. 13. Fiscaalvriendelijk verlonen De menu  Van éénmanszaak naar vennootschap  Dividenden (in al zijn vormen)  Vermijd beroepsinkomen
 14. 14. Fiscaalvriendelijk verlonen - vaststellingen • Beroepsinkomsten = zwaar belast – Sociale bijdragen (21%) + personenbelasting (45%/50%) • Beroepsinkomsten < 30.000 euro blijven in de personenbelasting relatief vriendelijk belast • Sociale bijdragen = plafondinkomen van 82.800 euro
 15. 15. Vennootschap oprichten • Interessant vanaf +/- 60.000 belastbaar inkomen (voor sociale bijdragen) • Enkel fiscaal interessant als je je eigen loon laag kan houden (idealiter 36.000 euro bruto voor sociale bijdragen) • Fiscale besparing, maar te relativeren…; idealiter in combinatie met andere fiscale tips (individuele pensioentoezegging(IPT), liquidatiereserves, ‘lage’ belastingdruk zolang geld niet wordt uitgekeerd  investeringen, …) • Laag loon op termijn te verhogen omwille van IPT
 16. 16. Dividenden • Belastingdruk op ‘normale’ dividenden Winst voor belastingen 100 Vennootschapsbelasting (33,99%) -33,99 Netto winst (uitkeerbaar als dividend) 66,01 Roerende voorheffing 27% -17,82 Netto voor de aandeelhouder 48,19
 17. 17. ‘belastingvriendelijke’ dividenden Wat? Netto bij aandeelhouder VVPR-bis Kapitaalinbrengen in geld na 1/7/2013 3 jaar wachttijd 56,10% VVPR-ter (liquidatiereserve) ‘anticipatieve’ heffing van 10% daarna wachttijd van 5 jaar 57,00% VVPR-ter (liquidatiereserve) ‘anticipatieve’ heffing van 10% Belastingvrij na liquidatie van vennootschap 60,00%
 18. 18. Vermijd beroepsinkomsten • Huurinkomsten – Opgelet voor huurherkwalificatie (enkel bebouwde onroerende goederen) • Roerende inkomsten – Dividenden – Intresten (opgelet: fiscaal begrensd) – Auteursrechten (contract!)
 19. 19. Vermijd beroepsinkomsten • Onkosten eigen aan de werkgever – Cfr. rulings & terugkerende bedragen • Pensioenopbouw – Individuele Pensioen Toezegging
 20. 20. Fiscaalvriendelijke beroepsinkomsten • Forfaitair geraamde voordelen alle aard – Waarbij forfait < werkelijk genoten voordeel – Meestal wel: Huispersoneel, GSM, computer & internet, personenwagen – Meestal niet: woning of 2e verblijf, elektriciteit, verwarming
 21. 21. De fiscale addertjes… Contract Stabiel Marktconform Consequent 4 elementen die je fiscale constructie veiliger maken…
 22. 22. De fiscale addertjes • Is loon altijd een fiscaal aftrekbare kost? – Link met art.49 WIB • Relatie met beroepsinkomsten / activiteit(?) van de vennootschap • Cfr recente Cassatie-rechtspraak • Boodschap 1: – Wees voorzichtig met ‘too good to be true’ verhalen… – Informeer u goed • Boodschap 2: – Er kan veel, maar met mate – overdrijf niet!
 23. 23. Extraatjes… • Fiscale planning via holdingstructuur • Fiscale planning met vastgoed
 24. 24. Meer weten? • www.cannaerts.be  kenniscentrum

×