Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Práce s technickými informacemi

459 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Práce s technickými informacemi

 1. 1. 210 mm Práce s technickými informacemi Nástroje a techniky vyhledávání, rešeršní strategie, referenční manažery, citování, plagiátorství, platformy pro sdílení vědeckých zájmů a technologie ve vzdělávání Seminář pro ředitele, výchovné poradce a lektory zapojených ZŠ v rámci klíčové aktivity KA 5 - práce s technickými informacemi Drahomíra Dvořáková drahomira.dvorakova@techlib.cz Národní technická knihovna 30.11.2013
 2. 2. Co bude obsahem přednášky 210 mm          Možnosti vyhledávání (nástroje, techniky a tipy) Rešeršní strategie Trendy ve vyhledávání Citování Plagiátorství Referenční manažery Platformy pro sdílení vědeckých zájmů Referenční a rešeršní služby v NTK Technologie ve vzdělávání
 3. 3. 3. prosince 25.4.2012 2013 3
 4. 4. 4
 5. 5. Zformulování ideálního rešeršního dotazu Použití rejstříků a heslářů 210 mm  nalezení vhodného výrazu tj. (pomocí klíčového slova, předmětu, předmětového hesla, deskriptoru, subject, subject terms apod.)  vyjadřuje obsah dokumentu a při vyhledávání pomůže dosáhnout přesnějších výsledků Příklady  Databázi národních autorit Národní knihovny  Polytematický strukturovaný heslář (PSH) Národní technické knihovny  Rejstřík MeSH deskriptorů katalogu Medvik Národní lékařské knihovny
 6. 6. Možnosti vyhledávání: nástroje a techniky 210 mm “výpoč etní technika“  použití fráze  zástupné znaky (*,?,%) - rozšíření, zkracování dotazu zdravotnick* prostř ed* zdravotnick? prostř ed?     vyhledávání podle selekčních polí (rozšířené vyhledávání) nebo dalších specifických funkcí jednoduché, pokročilé (kombinace polí), vyhledávání z více bází, vyhledávání pomocí jazyka CCL listování (Browsing) využívání nápovědy - v každém katalogu, databázi, repozitáři, archivu fungují jiné vyhledávací nástroje, ale mechanismus je obdobný
 7. 7. Možnosti vyhledávání: nástroje a techniky Logické a vzdálenostní operátory 210 mm Logické (Booleovské) operátory AND (a zároveň): vyhledá záznamy obsahující oba výrazy současně OR (nebo): vyhledá záznamy obsahující alespoň jeden ze zadaných výrazů NOT (ne): vyhledá záznamy obsahující první, nikoliv druhý výraz
 8. 8. Možnosti vyhledávání: nástroje a techniky Logické a vzdálenostní operátory 210 mm Vzdálenostní (proximitní) operátory NEAR (N) (kámen N5 topas, kámen NEAR5 topas, kámen W/5 topas) vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem slov bez ohledu na pořadí, ve kterém se vyskytují WITHIN (W) vyhledaný záznam bude obsahovat daná slova vzdálená určitým počtem slov v pořadí, v jakém byla zapsána
 9. 9. Vyhledávání pomocí dotazovacího jazyka Databáze a vyhledávače 210 mm Databáze Science Direct vyhledávání pomocí příkazů/zkratek Téma: Vliv počítačových her na nárůst násilných trestných činů Dotaz tak(influence OR impact) AND tak(game*) AND tak(violence OR crime) tak - prohledá název, abstrakt a klíčová slova (Title-Abstr-Key) abs - prohledá abstrakt (Abstract)
 10. 10. Příkazové vyhledávání Databáze a vyhledávače 210 mm Vyhledávač Google v nadpisu/názvu stránky v textu stránky v url stránky v rámci konkrétní domény informace o stránce definici/význam slova vyhledá konkrétní typ souborů používání znamének + (upřesnění), - (vyloučení) + čočka (vyhledá pouze výraz čočka, tedy NE čočky, čoček apod.) Přehled zkratek pro vyhledávání v Googlu: http://www.googleguide.com/print/adv_op_ref.pdf, http://dentonhths.wikispaces.com/file/view/Google-Search-Tips.pdf
 11. 11. Rešeršní strategie 210 mm  Strategie stavebních kamenů  Strategie rostoucí perly  Strategie osekávání Cílem rešeršní strategie je nalezení relevantních dokumentů
 12. 12. Strategie stavebních kamenů 210 mm  kombinace výsledků vyhledávání typu AND, kdy se mění jedno z klíčových slov a jedno zůstává stejné konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání betonové konstrukce AND statika betonové konstrukce AND betonové konstrukce AND (rekonstrukce OR sanace) technologie
 13. 13. Strategie rostoucí perly 210 mm  postupné rozšiřování dotazu a doplňování o další klíčová slova za účelem získání více vhodných dokumentů Málo dokumentů: rozšíření tématu
 14. 14. Strategie osekávání = zúžování dotazu 210 mm  zpřesňování klíčových slov za účelem snížení konečného počtu dokumentů  pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů
 15. 15. Specifikace rešeršního dotazu 210 mm vymezení tématu rešerše rekonstrukce autobusové zastávky jazykové vymezení dokumentů čeština klíčová slova ve vybraných jazycích rekonstrukce, autobusová zastávka….. časové vymezení žádaných pramenů 1980 - 2000 Vymezení informačních zdrojů katalog ČVUT, katalog VÚT Další kritéria  druh dokumentů, geografické kritérium,… články, knihy
 16. 16. Databáze Práce se záznamem  odeslání do referenčního manažera  alert (SDI) - zasílání upozornění na nové záznamy  možnost překladu  uložení plného textu  zjištění dostupnosti plného textu  generování citace
 17. 17. Trendy ve vyhledávání: informační podpora Subject Guide 210 mm 17
 18. 18. Citování 210 mm Citační etika přesnost a úplnost, jednotný styl odkazovat na původní zdroj nepřivlastňovat si cizí myšlenky Norma ČSN ISO 690 - zásady tvorby bibliografických citací Citace.com - generátor citací metodiky výkladu citací Bibliografické reference (PhDr. Eva Bratková, PhD.) Interpretace normy ČSN ISO 690 - Citace.com Metodika Západočeské univerzity v Plzni Metodika tvorby bibliografických citací Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
 19. 19. Plagiátorství 210 mm vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů (TDKIV) Theses - Systém pro odhalování plagiátorství, slouží jako Národní registr VŠKP
 20. 20. Referenční manažery 210 mm    nástroj pro správu bibliografických záznamů (osobní bibliografická databáze) slouží pro tvorbu, správu, vyhledávání a sdílení Příklady: Komerční: Citace PRO, RefWorks, EndNote Zdarma: Zotero, Mendeley, Citace.com
 21. 21. Platformy pro sdílení vědeckých zájmů 210 mm Research Gate: http://www.researchgate.net/ Harvard Dataverse Network: http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/ PB Works: http://pbworks.com/ LinkedIn: http://www.linkedin.com
 22. 22. Zeptejte se nás Referenční služby v NTK 210 mm Konzultační a poradenské služby nejen z informačních zdrojů NTK a na internetu. dostupné bez nutnosti registrace do knihovny jsou poskytovány zdarma Smyslem konzultací je: poskytnout informaci přímo odkázat na zdroj, ve kterém se informace nachází popsat možnosti, jak se k danému zdroji dostat naučit uživatele používat vyhledávací nástroje naučit uživatele orientovat se v dostupných zdrojích seznámit uživatele detailně s volně dostupnými či licencovanými elektronickými zdroji
 23. 23. Rešeršní služby v NTK Objednejte si rešerši 210 mm Zpracováváme bibliografické nikoliv faktografické rešerše. Zpracování trvá 10 pracovních dnů. Druhy rešerší podle normy ČSN ISO 690 záznamy převzaté z katalogu/databáze (tzv. necitovaná rešerše) doplňková rešerše průběžná rešerše přehled citovanosti Prohledávané zdroje české katalogy a databáze zahraniční licencované odborné databáze (Proquest, Scopus, Web of Knowledge aj.) volně dostupné odborné zdroje Dostupné pro: registrované zákazníky i běžné uživatele Jde o placenou službu: plná cena (160 Kč) studentská sleva (50%) sleva za necitovanou rešerši (40%)
 24. 24. Technologie ve vzdělávání 210 mm  Myšlenkové mapy  Virtuální nástěnky Padlet Webové nástroje využitelné učiteli Netvibes: Central Medical Library UMCG  Wiki (Metod. Portál RVP, Medicína)  MOOCS  Infografika  Webináře
 25. 25. 210 mm Děkuji Vám za pozornost a za případnou zpětnou vazbu. drahomira.dvorakova@techlib.cz

×