Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával

50 Aufrufe

Veröffentlicht am

Az előadás elhangzott 2016. november 26-án, a Digitális pedagógus és nemzedék konferencián, az ELTE PPK-n

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával

 1. 1. A K N A I D Ó R A O R S O L Y A B A R T O S S Á N D O R Ó V O D A , Á L T A L Á N O S I S K O L A É S E G Y M I , V Á R P A L O T A I K T M A S T E R M I N D S K U T A T Ó C S O P O R T , V E S Z P R É M Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 2. 2. IKT eszközök alkalmazása a gyógypedagógiában  IKT eszközök gyógypedagógiai területen való alkalmazhatóságáról a 2000-es évek eleje óta lassan növekvő, napjainkban egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható  Vizsgálatok:  Johnson, 2014.  Li-Tsang és munkatársai, 2006.  Panzavolta és munkatársai, 2013-14.  Hersch, 2014  Blogok (Benedekné, Újhelyiné, Aknai) Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 3. 3. Kutatás célja  A kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy  a táblagépes applikációk segítik-e az értelmi sérült autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek tanulását, kognitív képességeik fejlődését.  a táblagéppel segített fejlesztés mennyiben befolyásolja a gyermekek általános fejlődését.  A kutatásban empirikus kutatási módszereket alkalmazunk, mint a közvetlen illetve közvetett (fotók, filmek, jegyzetek) megfigyelés, valamint a tanévben bizonyos időközönként elvégzett felmérések (reakcióidő, olvasási készség, szövegértés, főfogalom alá rendelés stb.). Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 4. 4.  A súlyosan-halmozottan fogyatékosság jellemzői:  A speciálisan humán funkciók (kommunikáció, beszéd, mozgás, értelem, érzékelés-észlelés) legalább két területén súlyos, vagy a legsúlyosabb mértékű sérülés tapasztalható. Egyénenként más lehet a vezető sérülés.  Csoportom összetétele a sérülések tekintetében igen heterogén.  Minden egyes gyermekem értelmileg súlyosan sérült (vezető sérülés), s ehhez különböző szindrómák (Tayby-syndroma), betegségek (Athetosis, Dysarthrya, Myopia, Strabizmus convergens), epilepszia, másféle sérülések (törzs- és végtagataxia, ataxia, encephalopathia, siketség, hypothonia) is társulnak.  Legfiatalabb tanítványom 9 éves, a legidősebb 21 múlt, viszont általános fejlettségi szintjük az 1-1,5 éves kisgyermek szintjén mozog. Tanulók a fejlesztőiskolai csoportban Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 5. 5. A tanulók egyéni fejlesztésének lehetőségei  A fejlesztés lehetséges céljai a kognitív funkciók fejlesztése: – figyelem, – megfigyelőképesség, – érzékelés-észlelés, – emlékezet, – gondolkodási funkciók, – beszédfejlesztés,  valamint az esztétikai, érzelmi és szociális nevelés, mozgásnevelés.  A értékelés lehetőségei a fejlesztés során: – Kezdeti megfigyelés célja a helyzetfeltárás -> Strassmeier-féle fejlődési szint -> diagnosztikus értékelés – Figyelemmel kísérjük tudásuk minőségbeli jellemzőinek változását, önmagukhoz mért fejlődésüket, a tanulók attitűdjét az ismeretszerzés területén. – Állandó megfigyelés, feljegyzések készítése, tevékenységeik fényképezése, filmre vétele, és ezek elemzése.  Fejlesztés során folyamatos formáló-segítő értékelést adunk. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 6. 6. F1 tanuló egyéni fejlesztésének tapasztalatai  Tizenöt éves, epilepsziás, törzs- és végtagataxiás fiatalember. Bizonytalan helyzetben test szerte jellemzi a tremor. Az ő számára nehezített a koordinált finommozgások végzése.  KidsDoodle Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 7. 7. Tanulók az autista csoportban  Értelmi sérült autizmusspektrum-zavarral élő tanulók  Autizmus:  szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara,  egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet  nem írható le statikus állapotként, hiszen a teljes mentális fejlődést befolyásolja,  különböző életkorokban a tünetek eltérően jelentkezhetnek  sokszínű állapot ezért a mindennapi fejlesztésnek érzelmileg biztonságos környezetben kell megvalósulnia.  szakszerű segítség nélkül a gyermekek magányossá, agresszívvé válhatnak. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 8. 8. Fejlesztés és az eredmények  Célunk  az élet alap dolgainak megtanítása,  a kommunikáció, a társas viselkedés, a strukturálatlan helyzetek kezelésének tanítása,  az önállóság javítása, a fontos információk kiemelésének támogatása,  tanulók személyiségének figyelembevétele, a kognitív viselkedésterápiás módszerek, a vizuális támogatások alkalmazása, az alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök használata.  Alkalmazások  sokfélék, kifejezetten erre a célcsoportra fejlesztettek ,  gyakran használunk olyan technikákat és eszközöket is, amelyeket nem az autizmussal élők számára terveztek,  fejlesztésben fontos szempont a táblagépes alkalmazások személyre szabása. Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 9. 9.  Táblagép:  Aktív segítséget nyújthatnak a gyermekek kognitív funkcióinak, a beszéd, az íráskészség fejlesztésében, az esztétikai, érzelmi és szociális nevelés, a finommotorium fejlesztése terén.  Táblagépek nem alkalmazhatók minden egyes gyermek fejlesztésében  Sajnos iskolai használatra saját táblagépe nincs a gyermekeknek, viszont saját interneteléréssel rendelkezünk.  A táblagépes fejlesztés bevezetése a csoportban gyorsan, rövid idő alatt végbement.  A tanórákon használt applikációk két külön mappában találhatók meg a kezdőképenyőn. Fejlesztés és az eredmények Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 10. 10. Applikációk - Magyar Fun Easy Learn  különböző tanórákon sokszor használt,  új ismeretek nyújtására,  a szókincs bővítésére,  a helyesírás tökéletesítésére,  az íráskedv fenntartására,  a hangzó beszéd értésére,  ingyenes és internet elérés sem szükséges hozzá,  több mint hatezer szót tartalmaz képi illusztrációkkal,  15 témakör, 140 rész-témakör,  nehézségi szint beállítása  statisztika Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 11. 11. Applikációk - Magyar Fun Easy Learn Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 12. 12. Applikációk - Magyar Fun Easy Learn Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 13. 13.  olvasás-írás órán  gyakran előforduló, tipikus helyesírási hibákra hívják fel a figyelmet, azokat gyakoroltatják  ly / j,  kiejtés szerint írásmód,  melléknevek végi hosszú magánhangzók,  toldalékos alakok tőbeli magánhangzó hosszúsága,  igeképzők, melléknévképzők, névutók és a határozószók helyesírása,  rövid magánhangzójú szóelemek,  számok, dátumok helyesírása,  igekötők egybe- és különírása,  T1. és T6. gyermekkel Applikációk - Helyeselj Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 14. 14. Applikációk - Helyeselj Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 15. 15.  nehezen író, vonalhatárt nehezen tartó gyerekeknek  írást, a betűk hangoztatását tanítja, így egyszerre stimulálja több érzéküket is  nem csupán a memóriát fejleszti  megtanítja a gyermeknek, hogyan kell helyesen írni a sokszor fordítva írt betűket, például a d-b-p, az S, Z és N betűt  szívesebben írnak, mint a füzetbe Applikációk - ABC Learning Letter Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 16. 16. Applikációk - ABC Learning Letter Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 17. 17.  több tanórán, de leggyakrabban olvasás órán  madárlexikon funkciót használják,  madárfaj leírása, illusztrációja, hangja  városi környezetben a természeti megfigyelés nehezített  maguk keresnek rá a madárra  ezzel fejlesztjük az írás-, és olvasási készségüket, a helyesírást, a szövegértést, a látást, hallást  keresztcsatornák működését is jól tudjuk aktivizálni Applikációk - Madárhatározó Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 18. 18. Applikációk - Madárhatározó Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 19. 19.  óriási sikere van  alkalmat teremtünk a diákoknak az IKT kompetenciák tantárgyakba ágyazott komplex fejlesztésére  lehetőségük nyílik a valós világ objektumainak és a digitális világ információinak összekapcsolására  élmény-alapú tanulási módszer alkalmazását is biztosítjuk a számukra  konstruktivista pedagógia - kiterjesztett valóság - módosított Bloom-taxonómia - magasabb szintű kognitív műveletek Applikációk - Augmented Reality Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 20. 20.  több tudásterületet kapcsol össze  lehetőség nyílik a komplex kompetenciafejlesztésre  a gyermekekben megteremtjük a motiváció belsővé válását  támogatjuk a csoport-, illetve projektmunkát  hosszú távú célunk, hogy a diákok maguk tervezzenek, hozzanak létre ilyeneket  kiterjesztett valóság sárkány - "gyermek-közelbe" hozás Applikációk - Augmented Reality Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 21. 21. Applikációk - Augmented Reality Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 22. 22.  környezetismeret órán került bevezetésre  nem csak tartalomfogyasztásra, hanem tartalom- előállításra is remek lehetőség  rendkívül alkalmas a domborzati formák, színek megtanítására  használata rendkívül egyszerű  vonalak  háttér  jelenleg a kezdeti alkalmazás szintjén vagyunk Applikációk - LandscapAR Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 23. 23. Applikációk - LandscapAR Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 24. 24.  első kutatásaink a táblagéphez való viszonyulásra, a tanulási-tanítási célú felhasználásra irányulnak,  tudnunk kell a továbblépéshez, hagy a gyermekek valójában hogyan viszonyulnak a használathoz.  a kérdőíves felmérést először az első félév befejeztével tervezzük megvalósítani,  akkor már a diákoknak és a pedagógusnak is lesz tapasztalata a táblagéppel segített fejlesztésben. Az értékelés lehetőségei Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 25. 25.  A diákok felé különböző kérdéseket fogalmaztunk meg, melyre szóban (hangfelvétel), írásban (digiálisan) várjuk a válaszokat.  Mit szeretsz a táblagéppel segített órákban?  Mit nem szeretsz a táblagéppel segített órákban?  Mi az, amin változtatnál?  Nagyobb kedvvel dolgozol, ha a tablettel dolgozhatsz órán?  A tablet használata megkönnyíti a tanulásodat?  Ha igen, akkor szerinted miért?  Ha osztályoznád a táblagéppel segített órákat, te hányast adnál? Az értékelés lehetőségei Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 26. 26.  Ez a kezdeti értékelés lehetne alapja annak, hogy azonosítani tudjuk a problémákat, az elérendő célokat.  Ennek megfelelően megalkotni kívánt értékelési rendszerünk három fő részből áll.  Elérendő célok meghatározása  Alapelvek megalkotása, melyek keretet adnak az értékelési rendszernek.  Alkalmazott módszerek meghatározása. Az értékelés lehetőségei Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.
 27. 27. doraorsolya@gmail.com Digitális pedagógus és nemzedék konferencia, ELTE PPK, 2016. nov. 26.

×