Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben

78 Aufrufe

Veröffentlicht am

Az előadás elhangzott 2016. június 23-24-én az Óbudai Egyetemen, a MoodleMooth 2016. Konferencián

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben

 1. 1. Pedagógus szakmai csoportok működésének elemzése hálózatos környezetben MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24. Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter IKT MasterMinds Kutatócsoport
 2. 2. Közösségek, közösségi hálózatok  Áttekintés  Talán a legátláthatóbbak a digitális közösségi médiában.  Mi számít közösségi hálózatnak?  Olyan weboldalak, szolgáltatások, amelyen keresztül emberek kapcsolatba kerülhetnek egymással.  Tájékoztatják egymást eseményekről, tevékenységekről, információkat osztanak meg (fotó, videó, hírek, stb.).  Három kategóriába tartoznak  Egyének köré szervezett személyes közösségi hálózat (például: Facebook, MySpace, Google+).  Egy csoport vagy téma köré szervezett közösségek, közösségi hálózat (például: Pinterest, Twitter).  Oktatási keretrendszerekben létrejövő közösségek (Például: Moodle, ClassDojo, Edmodo) - ezek a legalkalmasabbak a konstruktivista oktatási környezetben való alkalmazásra. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 3. 3. A közösségi hálózatok alapjai  Általános jellemzői:  Mindegyikben megjelennek profilok, ismerősök, csoporttagok, a tagok állapotfrissítései, „tevékenység”, hírfolyam.  Minden tagnak van/lehet profilja, amely személyes információkat tartalmaz.  Ismerősök keresése, aki szintén tagja a hálózatnak.  Kommentek egymás „üzenőfalán” – gyors üzenetek, jegyzetek, amit beállítástól függően mindenki láthat.  Tagok csatlakozhatnak hasonló érdeklődésű csoportokhoz.  Személyalapú közösségi hálózatokban az egyén vagy aktívan részt vesz egy csoport létrehozásában, vagy meglévőkhöz csatlakozhat.  Barátok, csoporttagok láthatják egymás „állapotát”.  Könnyű fájlmegosztás (videó, fotó, egyéb tartalmak) MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 4. 4. Miért hasznosak a közösségi hálózatok?  Meghatározó:  A kommunikáció  Az információ megosztása  A kapcsolatépítés  A kapcsolattartás  Rugalmas  Dinamikus  Közös, informális tudásépítés (ideális esetben)  Sikere függ  Tagok képesek-e kapcsolatot létesíteni?  A kapcsolatot fenntartani egymással? MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 5. 5. Közösségi hálózatok kutatása  Közösségi oldalak népszerűvé válása  Egyre több tanári fórum  Szakirodalomban tanulmányok:  diákok online hálózatos tanulási környezetét elemzi (Molnár, 2009., 2013.; Kulcsár, 2009)  kutatásalapú tanulás hálózati környezetben (Molnár , 2016.)  kevesebb kutatás foglalkozik a pedagógusok közösségi oldalakon/kollaboratív környezetekben történő szakmai tevékenységével (Zakupszki, 2012) MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 6. 6. Facebook aktivitás elemzése http://blog.stephenwolfram.com/2013/04/data-science-of-the-facebook-world/ MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 7. 7. Egyéni felhasználói aktivitás MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 8. 8. Kutatásunk célja  Annak vizsgálata:  hogy milyen szerepet töltenek be ezek a csoportok a pedagógusok szakmai együttműködésében, önfejlesztésében (hogyan jönnek létre, kik a résztvevői, mi jellemzi a csoportok interakcióit, aktivitását stb.) ?  pedagógusoknak mi a motivációja arra, hogy egy-egy csoport tagja legyen?  hogy lehet-e a nem-hálózatos tanár hatékony?  hogy lehet-e még hatással a diákokra és a teljesítményükre?  hálózatelemzéssel mintázatokat, hasonlóságokat és eltéréseket keresünk egyénre, csoportra vonatkozóan. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 9. 9. Pedagógusok szakmai fejlődése  „A tanár pedagógiai tudása, kompetenciái, a tanulással, tanítással és a tantárggyal kapcsolatos meggyőződései, motivációja, önhatékonysága, önszabályozásra, reflektálásra való képessége meghatározza a tanítás mindennapi gyakorlatát.” (Korom Erzsébet (2010))  8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  Konnektivizmus – web 2.0 – George Siemens - kompetenciáinkat új kapcsolatok felépítésével (is) szerezzük. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 10. 10. Facebook  A világ legnépszerűbb közösségimédia-szolgáltatása  2004. február 4-n kezdte meg a működését  Jelenleg 1,59 milliárd aktív felhasználó  Egyszerű regisztrálás, meghívás nélkül  Összes aktív felhasználó: MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 11. 11. Online pedagógus szakmai csoportok  Web 2.0 és IKT-eszközök módszertana;  IKT eszközök alkalmazása alsó tagozaton;  IKT-val támogatott oktatás;  MIE Magyarország;  Gyógypedagógusok a gyógypedagógiáért;  Tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus-minősítés szakértőknek;  Digitális Témahét Tanári Fórum  IKT MasterMinds Kutatócsoport;  Interaktív_IKT_Velence_2015;  Kortárs magyar irodalom a közoktatásban  és sok más. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 12. 12. Minta bemutatása  Az elemzéshez a következő nyilvános és zárt csoportok tevékenységét vizsgáltuk a Facebookon:  Interaktív_IKT_Velence_2015; (N=17, 2015. júl. 31.)  IKT MasterMinds Kutatócsoport; (N=15, 2015. jún. 3.)  Digitális Témahét Tanári Fórum; (N=567, Tagok száma 848, 2016. febr. 19.)  Tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus-minősítés szakértőknek; (N=685, Tagok száma 1012, 2015.dec. 14.)  Kortárs magyar irodalom a közoktatásban (Tagok száma 4770) MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 13. 13. Alkalmazott módszerek I. Jelenleg:  Hálózat (csoport) struktúrájának és egyes jellemzőinek szoftveres, statisztikai elemzése Később:  Interjúk néhány kiválasztott csoporttaggal  Kérdőíves felmérés MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 14. 14.  Miután kiválasztottuk a kutatásban résztvevő pedagógus szakmai csoportokat, az adatokat a Facebook saját alkalmazásával, a Netvizz v1.3-al töltöttük le.  Az adatok rendszerezése után a statisztikai elemzéseket az Excel, illetve Minitab szoftverrel végeztük el.  Az adatok vizualizációját a Gephi programmal tettük lehetővé. Alkalmazott módszerek II. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 15. 15. Alkalmazott módszerek III. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 16. 16. Interaktív_IKT-Velence_2015 A csoport működésének kezdete: 2015. július 31. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 17. 17. Interaktív_IKT-Velence_2015 MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 18. 18. IKT MasterMinds Kutatócsoport I. A csoport működésének kezdete: 2015. június 3. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 19. 19. IKT MasterMinds Kutatócsoport II. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24. Átlag: 46,27; Szórás: 13,02;
 20. 20. IKT MasterMinds Kutatócsoport III. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 21. 21. Digitális Témahét Tanári Fórum I. A csoport működésének kezdete: 2016. február 19. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 22. 22. Digitális Témahét Tanári Fórum II. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 23. 23. Digitális Témahét Tanári Fórum II. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 24. 24. Tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus- minősítés szakértőknek I. A csoport működésének kezdete: 2015. december 14. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 25. 25. Tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus- minősítés szakértőknek II. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 26. 26. Tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus- minősítés szakértőknek III. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 27. 27. Kortárs magyar irodalom a közoktatásban A csoport működésének kezdete: 2015-ben. MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 28. 28. Néhány megállapítás  A csoportok létszámától függetlenül a csoport tevékenységét meghatározó tagok (magas fokszámú csomópontok) száma kevesebb mint 5-20%.  A csoportok működésében az inaktív (lurkers - "leskelődő") tagok szerepe elhanyagolhatónak látszik, a közös tudásépítésben nem (vagy nagyon kevéssé) vesznek részt.  A Facebook, mint platform nem ideális a tudásépítéshez/tudásmegosztáshoz (népszerűsége ellenére sem).  A csoportok dinamikája téma és időfüggő.  Két további ismert tény (Wolfram, 2013.):  a nők aktívabban használják a közösségi oldalakat  életkorok és a kapcsolatok összefüggése MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 29. 29. Életkorok és a kapcsolatok összefüggése MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 30. 30. Irodalom, forrás Irodalom:  Bedő Andrea, Tóth Klára (2014): Online közösségek pedagógusoknak. V. Oktatásinformatikai konferencia, ELTE PPK. URL: http://www.slideshare.net/andreabedo/pedagogushalozatok Elérés ideje: 2016. május 23.  Csermely Péter (2004): A rejtett hálózatok ereje. Vince Kiadó.  Fehér Péter-Zakupszki Tünde (2012): Implementing innovative Personal Learning Environments with web2 tools - Build Personal Learning Network! In: Belovári Anita (szerk.): "Merre tart a felnőttképzés?": Felnőttképzési Konferencia : Kaposvár, 2012. október 12. : absztraktfüzet. p. 44  Korom Erzsébet (2010): A tanárok szakmai fejlődése − továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén, Iskolakultúra Online, http://www.iskolakultura.hu/iol/korom.pdf  Kulcsár Zsolt (2009): Hálózati tanulás. Oktatásinformatika, I. sz. pp. 4-13.  Poore, Megan (2015): Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? Wolters Kluwer, Budapest. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.  Zakupszki Tünde (2012): „A soha nem alvó csoport” , avagy egy konnektivista andragógus MA kurzus tapasztalatai. Act Sci Soc 37 pp. 171–181.  Wolfram, S. (2013): Data Science of the Facebook World. URL: http://blog.stephenwolfram.com/2013/04/data-science-of-the-facebook-world/ Forrás:  http://hvg.hu/tudomany/20160208_facebook_felhasznalok_szama_2016_2030_novekedes  https://hu.wikipedia.org/wiki/Facebook#Jellemz.C5.91i  http://blogs.psychcentral.com/single-at-heart/2014/08/how-to-succeed-in-our-networked-world-10-tips- from-the-ones-who-wrote-the-book/ MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.
 31. 31. doraorsolya@gmail.com feherp1@t-online.hu MoodleMoot 2016. Óbudai Egyetem, 2016. június 23-24.

×