Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

A Kannabinoid Medicina világa

 1. A Kannabinoid Medicina világa © Dr Karácsony Ferenc Kannabinoid Medicina Alapítvány elnöke A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYA 2023. március 27.
 2. Mi az orvoslás lényege? A szervezet támogatása a regenerációs folyamatokban: ❖ ágynyugalom, érintés, szerető gondoskodás, fohász és ima, együttérzés… ❖ gyógynövények, ásványok, friss zöldség és gyümölcs a kertből, házi kúrák, pl vízgyógyászat, agyagpakolás, … ❖ orvosságok készítése és alkalmazása 藥 (medicina) szellemében: ➢ MEDICINA = gyógynövény-zene-boldogság Modern irány, kb 100 éve: A szervezet manipulálása vegyi anyagokkal, technológiákkal. ❖ PHARMAKON = gyógyszer-méreg-bűnbak
 3. Mi lenne, ha? Az orvostudomány felébredne évszázados szürreális álmából, ami a Flexner jelentéssel kezdődött? ❖ Ezzel szivárgott be a vegyipari érdekeltség az oktatásba és a gyakorlatba. Az orvostudomány visszatérne a primum nil nocere elvhez? ❖ Jelenleg nem a betegségek, hanem a jatrogén ártalmak okozzák a legtöbb halálesetet. A kannabisz teljes spektrumú olajának lege artis használata az elsőként választható elv szerint érvényesülne a medicinában? ❖ Jelenleg többnyire be van tiltva, illetve már sok vegyi tortúra (ártalmas gyógyszerek) után választható terápiás módszer. Kezdjük másképp újra ott, ahol 100 éve eltévedtünk, és használjuk az azóta ismertté vált kutatási eredményeket, vezessük be az élő emberi szervezetben élő sejt modelljét a tudományba!
 4. Modell alkotás Az emberi testről alkotott modell jelenleg alá van rendelve az anyagelvű ideológiának. Van anatómiai-élettani leírás, mindez megjelenik makroszkopikusan és mikroszkopikusan is. Ahogy mikroszkopikus tartományba érünk, az élő ember egésze is elvész a tudományos kutatásokból. Állatkísérletekre és in vitro sejttenyészeti modellekre hivatkoznak, melyek élő sejtről beszélnek ugyan, de ezek meg vannak fosztva attól a beágyazott környezettől, amit az emberi szervezet egésze képvisel. Ezzel helyettesítették az élő ember egésze és az emberben élő sejt modelljét. Az in vitro élő sejt nem rendelkezik a REGENERÁCIÓ adottságával, amivel csak az élő emberi szervezetbe beágyazott sejtek a szervi környezetükben rendelkeznek!
 5. A regenerációs képesség modellje A szervezetünkbe ágyazott élő sejtek egymással szoros kapcsolatban állnak. A kapcsolatot fizikailag a citoszkeleton, membránszkeleton, sejtek közötti junkciók biztosítják, melyek az ontogenezis során, sejtről sejtre osztódva épülnek fel. A sejtek ezt követően nemcsak azzal az adottsággal rendelkeznek, amik alapján tenyészetben is megkülönböztethetőek, hanem érzékenyítve vannak hálózatelvű szabályozásokra is. Erre in vitro nem létezik modell, mert az élő emberi szervezet milliőjébe ágyazott sejtek teremtik meg a szabályozhatósági alapfeltételeket. Az élő emberi szervezet komplex szabályozása biztosítja a belső egyensúlyt, azt az integritást, amivel az élőre jellemző, a környezettől eltérő, magas energiaszintű stabilitás az egész élet során fenntartható. Bármilyen noxa próbálja kibillenteni a szervezetünket az egyensúlyából, a szervezet egésze állítja helyre a belső egyensúlyt. Ennek a folyamatnak sok szempontból ismert koreográfiája van. Ezen koreográfiákat az endokannabinoid rendszer valósítja meg, ha hagyjuk kibontakozni! Ezzel, és csak ezzel a megközelítéssel válik értelmezhetővé az az ismert jelenség, hogy a szervezetünk, és a rendszerbe szervezett sejtjeink regenerálódásra képesek, ha helyreállítjuk az optimális milliőt. Olyan regenerálódásra, ami nemcsak a saját mikrokörnyezetüket stabilizálja, hanem az egész szervezetét is.
 6. Az emberben élő sejt ⊆ élő szervezet A REGENERÁCIÓ ALAPFELTÉTELE! citoszkeleton aktinváz
 7. Az endokannabinoidom Két sejtfelszíni transzmembrán receptort fedeztek fel a THC kutatások során, amikről kiderült, hogy a két receptor száma meghaladja az összes többi receptorét, amit valaha ismertek. Ez a rendszer a sejtmembrán domináns receptor hálózata. Másik különlegessége a rendszernek, hogy lokálisan termelődnek endokannabinoidok, amik a legmagasabb affinitással kapcsolódnak ezen receptorokhoz. Nincsenek raktáraik, mindig pontosan annyi termelődik, amennyire az egész szervezetnek a belső egyensúly helyreállításához lokálisan szüksége van. A lokális aktivitás vezérlése hullámtermészetű jelenségekkel áll kapcsolatban. Az endokannabinoid rendszer speciális töltésű, transzmembrán molekuláris hálózat, ami vagy aki autonóm intelligenciával rendelkezik. Szoros kapcsolatban állhat a citoszkeletonnal, valamint a mikrobiommal, melynek szintén autonóm intelligenciája tételezhető fel.
 8. Mit tudunk a belső egyensúlyról az endokannabinoid rendszer ismerete nélkül? Még 40 éve is úgy tanultuk, hogy a vegetatív idegrendszer felelős a belső egyensúly megőrzéséért. Most a szakirodalom szerint, amit nem oktatnak az egyetemeken, az endokannabinoid rendszer szabályozza a belső egyensúlyt. De mi az a belső egyensúly? A szervezet integritása a külvilággal szemben, ami dinamikus állandóságot és stabilitást biztosít az életfeltételek számára. “Megfelelő tápanyag-ellátottságot, a légzési gázok szükséges mennyiségét és minőségét, a testfolyadékok megfelelő mennyiségét, minőségét (térfogat, ionösszetétel, kémhatás, hőmérséklet, ozmotikus nyomás) és a védekező módok meglétét, megfelelő működését értjük ezalatt.” A “tudományos” jelszó: megfelelő (jelentsen ez bármit is… azaz 1865-ben definiált és 1942-ig fejlesztett modellt tanulják az orvostanhallgatók) Minden szakember a bevésődés szakaszában már azt fogadja el, hogy a sejtek zsákok, a zsákban a sejtmag citoszolban úszik, a grádienst pumpák biztosítják. Ezt a feltevést a mai ismereteink birtokában még csak munkahipotézisként sem használhatjuk.
 9. Mit tudhatunk a belső egyensúlyról az endokannabinoid rendszer megismerésével? ❖ Ha hálózatnak tekintjük, akkor számolnunk kell a hullámtermészetű energiák viselkedési sajátosságával, amit a kvantummechanika ír le. ❖ Számolnunk lehet a bőrön végzett elektrofiziológiai mérések analóg elemzésével, azaz a bőrfelszín bioelektromos aktivitási mutatói a sejtmembránon modellezhetővé válnak. ➢ Ezzel a kontroll és a folyamat real-time követésének lehetőségét teremthetjük meg! ❖ Számításba vehetjük az orvostörténelmi megfigyeléseket, leírásokat, valamint az integratív medicina tudományos, de “aluldokumentált” irodalmát, miszerint a szervezetünk képes a teljes gyógyulásig regenerálódni súlyos betegségek esetén is, ha az endokannabinoid rendszer működőképességét biztosítjuk. ➢ Ha a regeneráció képességét beépítjük a terápiaválasztás stratégiájába, akkor a belső egyensúlyt súlyos betegeknél is helyre tudjuk állítani az endokannabinoid rendszer direkt és indirekt stimulálására alapozva!
 10. Mi lenne, ha a placebo-t felhasználnánk? Itt az a fő kérdés, hogy mit tesznek az izolált vegyi anyagok a szervezetünkkel? A válasz egyszerű, de roppant kínos: megmérgezik az endokannabinoid rendszert, így az nem tud teljes hatásfokkal működni. Nincs is ma olyan elfogadott vizsgálómódszer, amiben azt nézik, hogy az endokannabinoid rendszer méregtelenítésével és tonizálásával érhetnek-e el jobb eredményt, vagy akkor, ha törzskönyvezett izolátum komplexeket, gyógy(vegy)szereket adagolnak? A placebo definiálása is eltorzult. A placebo a koherens gondolati és érzelmi hozzáállás révén megnyilvánuló teremtő folyamat, ami képes helyreállítani a belső egyensúlyt. A placebo-kontrollált kettős vak kísérlet helyett a valós bizonyítékot egy olyan “kísérlet” jelenthetné, amikor az egyik csoportot orvosi kannabisz bázisterápia mellett individuális endokannabinoid konform kezelésekben részesítik, a betegcsoport másik fele pedig kemikáliát kap. Ez sem etikus, de legalább pontos. Vélhetően a betegek meggyógyulnának, ha endokannabinoid konform kezelést kapnának, míg a vegyszerektől a már ismert krónikus betegségspirál alakulna ki.
 11. Legújabb fejlemények a kannabinoidok élettanában és patológiájában “A kannabisz növényt évek óta használják gyógyászati hatóanyagként a fájdalom és a görcsök enyhítésére. Körülbelül 540 (>1423) természetes vegyületet tartalmaz, köztük több mint 100-at (>140), amelyeket közös kémiai szerkezetük miatt fitokannabinoidként azonosítottak. A domináns pszichotróp komponens a (-)- transz - Δ9 - tetrahidrokannabinol (Δ9-THC), míg a fő nem pszichoaktív összetevő a (-)- transz -kannabidiol (CBD). Ezekről a vegyületekről kimutatták, hogy részleges agonisták vagy antagonisták a prototipikus kannabinoid receptorokon, a CB1 és CB2. … A THC és a CBD fájdalomcsillapítóként, hányáscsillapítóként, gyulladáscsökkentőként, görcsoldó vegyületként és védőszerként is hat a neurodegenerációban. Hiányoznak azonban a jól kontrollált, kettős vak, randomizált klinikai vizsgálatok, amelyek egyértelművé tennék a Δ9-THC vagy a CBD terápiás hatását. Ezenkívül a Δ9-THC nem kívánt mellékhatásaival kapcsolatos biztonsági aggályok- A THC mint pszichoaktív szer kizárja széles körű alkalmazását a klinikán. A kannabisz gyógyászati és rekreációs célú legalizálása egyes régiókban lehetővé teszi az orvosi kannabisz farmakokinetikájával és farmakológiájával kapcsolatos, nagyon szükséges kutatást. (2019)”
 12. Terápiás lehetőség A meridiánegyensúly a bőrön elektromos aktivitások mérésével meghatározható. A méréseknek megfelelően van egy stabilitásérték, valamint az ötelemtan szerint jellegzetes a tűz, föld, fém, víz, fa elem sorrendje. A teljes spektrumú CBD olaj-kúrák során végzett meridiánegyensúly mérésekből kiderül, hogy a stabilitás 70% fölé emelkedik, és a tűz elem az élre kerül. Eközben az esetleges tünetek, panaszok mérséklődnek, majd megszűnnek. Az időtartam individuális. Ha bármely betegséget ilyen méréssel követünk, akkor azt látjuk, hogy eredményes kezelés során hasonló változások következnek be. Megalapozott ebből arra következtetni, hogy a CBD olajat bázisterápiaként használhatjuk mindenféle gyógymód hatásának fokozására! Arra kell figyelnünk, hogy olyan gyógymódok kompatibilisek a szervezetünkkel, melyek az endokannabinoid rendszer működését nem mérgezik meg, nem akadályozzák az adekvát endokkannabinoid aktivitás kibontakozását.
 13. Gyakorlati haszon - prediktív állapotfelmérés A meridiánegyensúly mérésével és elemzésével az energiaegyensúlyt definiáljuk. A használt fogalmak energetikailag megegyeznek a sejtfelszíni energetikánkat minősítő fogalmakkal, amire még nincsenek általánosan leírt definíciók. Ha azonban hajlandóak vagyunk az energetikai összképet, a stabilitást állapotjellemzőnek elfogadni, akkor meg tudjuk határozni egy adott személy pillanatnyi állapotát attól függetlenül, hogy milyen diagnózisokat aggattunk rá. Ennek alapján elég egy 6 lépcsős 3-3 fázisú rendszert készítenünk, hogy abban kövessük az állapotváltozásokat (Shakti Lépcső Rendszere - részletek a könyvemben). Az ismételt mérésekkel pedig azt is meghatározhatjuk, hogy azok összeredménye elősegítette-e az egyensúly stabilizálását vagy sem. A stabilabb egyensúly az egészség magasabb fokát definiálja, tehát ez az adathalmaz a folyamat követésére sokkal relevánsabb a most használatos labor és képalkotói adatok halmazánál. Ezek alapján megváltozhat a kezelési tervünk, olyan módszereket lehet választanunk, amik segítik kibontakozni az egyensúly stabilizálását.
 14. Orvosi kannabisz a fájdalomterápiában Minden fájdalomtípusban hatékony a virágzatból kinyert teljes spektrumú olaj! A törzskönyvezett OC gyógyszerek is hatékonyak, de itt vannak mellékhatások. Mellékhatás=marketing! Az ópiátoknál kíméletesebb a hatásuk, nem okoznak légzésdepressziót és követhetetlenül erősödő addikciót, sőt az ópiátokról való leszokást kannabinoidokkal lehetne elérni olyan országokban, ahol engedélyezett a használatuk. Mégis Naltrexont, Metadont és Butrenorfint használnak…(csak 3 előadás OC témában…) ❖ Az ópiátkrízis az ezredfordulón milliók közvetlen halálát és sokak ópiátfüggőségét és nyomorát okozta, felerősödött a bűnözés, és a következményes, halálos szövődményű kábítószerhasználat (heroin) - a gyógyszercégek pénzbüntetéssel megúszták, a szerek továbbra is forgalomban vannak, első helyen választhatóak a kannabisz helyett.
 15. Következtetések A szervezetünk regenerációra képes, de ennek feltételei vannak! ❖ Molekuláris szinten szennyezésmentes milliő ❖ Magas stabilitású endokannabinoid rendszer ❖ Koherens testi-érzelmi-gondolati állapot ❖ Endokannabinoid konform terápiák előnybe helyezése A teljes spektrumú CBD olaj segíti elérni a magas szintű stabilitást az endokannabinoid rendszerben. A regeneráció folyamata állapotfelméréssel monitorizálható, ezáltal pontosan időzíthetőek az endokannabinoid konform terápiák.
 16. Köszönöm a figyelmet! Tájékozódásra ajánlom A Kannabinoid Medicina világa című könyvemet, az orvosikannabisz.info portált. Ajánlott full spektrumú CBD olaj vásárlás itt: HempMate Egyéni kívánságra sajátélmény alapú kiképző kurzust is végzek, ahol a Konstelláció Analízist, a Voll-szerinti meridiánegyensúly mérést és a speciális elemzést lehet elsajátítani. Kapcsolat: karacsonyferenc6@gmail.com
Anzeige