Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

modyul 3.pptx

  1. Modyul 3 PAGPAPAUNLAD NG TIWALA SA SARILI
  2. Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang kaalaman, kakayahan at pag-unawa; Naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga/ pagbibinata (EsP7PS-Ib-1.4
Anzeige