Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu. Přednáška pro Komoru soudních tlumočníků a soudních překladatelů v České republice.

Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu. Přednáška pro Komoru soudních tlumočníků a soudních překladatelů v České republice.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu.pptx

 1. 1. Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR 16. února 2022 Pracovní podmínky soudních tlumočníků a překladatelů v Německu Iva Wolter
 2. 2. Pojmy a německý federalismus  allgemein beeidigt  allgemein vereidigt  allgemein ermächtigt  ermächtigt  öffentlich bestellt  öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer  allgemein beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin  16 různých právních předpisů 2
 3. 3. překladatelé soudní překladatel/ka veřejný seznam https://www.justiz-dolmetscher.de tlumočníci soudní tlumočník/tlumočnice 3
 4. 4. Soudní tlumočníci a překladatelé v Berlíně  podmínky:  odborná kvalifikace: státní tlumočnická / překlada- telská zkouška  osobní kvalifikace: bezúhonnost, ochota být soudům k dispozici v krátkém časovém horizontu  praktické zkušenosti pouze u tlumočníků: doklad o tlumočnické praxi  příslušnost: Landgericht Berlin  platnost vyhlášky od 05.02.2010 do 31.12.2022 => Spolkový zákon o soudních tlumočnících (Gerichtsdolmetschergesetz) 4
 5. 5. Právní znalosti Nevyžadují se Bádensko-Württembersko Bavorsko Berlín Braniborsko Durynsko Hesensko Meklenbursko-Přední Pomořansko Sársko Sasko Sasko-Anhaltsko 5 Vyžadují se Brémy Dolní Sasko Hamburk Porýní-Falc Severní Porýní-Vestfálsko Šlesvicko-Holštýnsko
 6. 6. Spolkový zákon o soudních tlumočnících  účinný od 1. ledna 2023, přechodné ustanovení do 12. prosince 2024  účelem je sjednocení předpisů upravujících jmenování soudních tlumočníků  týká se pouze tlumočníků (nikoliv překladatelů)!  všech dosavadních cca 12.800 soudních tlumočníků bude vyškrtnuto ze seznamu => nová žádost  musí splňovat nové podmínky: mj. odborné znalosti (= tlumočnická zkouška + německý právní jazyk)  chybí tzv. dědečkovská klauzule => mnohaleté zkušenosti nemají žádnou hodnotu?  chybí studijní programy a zkoušející pro některé jazyky 6
 7. 7. Odměňování  Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)  Odměna za tlumočení (§ 9):  85 EUR za hodinu  počítá se doba od opuštění kanceláře až po návrat do kanceláře  nepočítá se polední přestávka  přirážka 20 % za tlumočení v neděli a o svátcích a v době od 23 do 6 hodin  příprava se neplatí  + náhrada cestovních výdajů (jízdenka nebo 0,42 EUR/km)  zrušení soudního jednání 1 nebo 2 dny před termínem => 2 hodiny 7
 8. 8. Odměňování  Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)  Odměna za překlady (§ 11):  základní sazba 1,80 EUR/normořádek (55 znaků včetně mezer) pokud je výchozí text v editovatelné podobě  jinak zvýšená sazba 1,95 EUR  pokud je text zvlášť náročný, obsahuje velké množství odborných výrazů, je špatně čitelný, urgentní nebo se překládá do exotického jazyka, navýší se základní sazba na 1,95 EUR a zvýšená sazba na 2,10 EUR  minimální odměna: 20 EUR 8
 9. 9. Soudní tlumočník se někdy vyžaduje:  na úřadech – např. úřad péče o mládež (uznání otcovství, rodičovská odpovědnost), matriční úřad (uzavření manželství) 9 Mimosoudní tlumočení Soudní tlumočník se nevyžaduje:  komunitní tlumočení – např. pracovní úřady, školy, zdravotní zařízení, azylová řízení, neziskové organizace  konferenční tlumočení  … Soudní tlumočník se vyžaduje vždy:  u notářů – např. koupě nemovitosti, založení společnosti, převod obchodních podílů, dědické řízení  na policii – především výslechy, odposlechy
 10. 10. Tlumočení na policii v Berlíně a Braniborsku  vlastní seznam soudních tlumočníků  podmínky:  soudní tlumočník  bezúhonnost, ochota být ihned k dispozici  kontrola každých pět let  odměna Braniborsko: JVEG  odměna Berlín:  z pověření státního zastupitelství nebo v přestupkovém řízení: JVEG  bez pověření st. zast.: 55 EUR za hodinu tlumočení + 45 EUR náhrada za čas strávený na cestě + 10 EUR náhrada cestovních výdajů (překlady: 1,25 EUR/normořádek) 10
 11. 11. Ověřený překlad  beglaubigte Übersetzung => bestätigte Übersetzung  nadpis  layout  překladatelská doložka  kulaté razítko  sešití s kopií výchozího textu  neexistují jednotné předpisy  tlumočnický deník  elektronické překlady 11
 12. 12. Problémy  digitalizace justice  Spolkový zákon o soudních tlumočnících  překladatelské agentury  tlumočník ad hoc  tlak na cenu => odchod profesionálních soudních tlumočníků a překladatelů  prosazování zájmů tlumočníků a překladatelů 12
 13. 13. “ Otázky? 13
 14. 14. Kontakt 14 Iva Wolter diplomovaná překladatelka web: www.dolmetschbar.de e-mail: kontakt@dolmetschbar.de Diese Präsentation ist Eigentum von Iva Wolter und basiert auf der PowerPoint-Vorlage von Jimena Catalina, veröffentlicht auf Slides Carnival (www.slidescarnival.com). Sie ist urheberrechtlich geschützt. Keine ungenehmigte Nutzung der Inhalte und Bilder.

×