Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kuş Gözlemciliği ve Kuş Tanımlama

5.917 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Kuş Gözlemciliği ve Kuş Tanımlama

 1. 1. Kuş Gözlemciliği ve Kuş Tanımlama
 2. 2. Kuş Gözlemciliği Nedir? Kuş gözlemciliği bir hobi olduğu kadar doğanın korunmasına da katkı koyan bir merak. Kuş gözlemciliği, kuşların yaşama alanlarında izlenip, tanımlanması ve sayılmasıdır. Kuş gözlemcisi olmak için yaş ya da meslek sınırı yoktur. Dürbün, arazi kuş kitabı ve not defterin olan herkes kuş gözlemciliği yapabilir.  Kuş gözlemcilerinin sayısının artması Türkiye'de daha çok insanın doğayı tanımasını ve sahip çıkmasını sağlayacak.
 3. 3. Kuş Gözlemciler Neler Yapıyor? Kış Ortası Sukuşu Sayımları Tür araştırmaları Dünya Kuş Gözlem Günü Yırtıcı kuş göçünü izleme Keşif gezileri, kamplar, eğitimler Kuşbank kullanımı www.kusgozlem.com kullanımı Kuş halkalama Önemli Kuş Alanlarının izlenmesi ve korunması Kuş gözlem raporlarının hazırlanması Bilimsel yayın hazırlama Türkiye Kuş Konferansı Yaşayan Bahar
 4. 4. Kuş Gözlemciliği ve Kuş Tanımlama
 5. 5. Kuşları Nasıl Tanırız? Kuşları tanımak kuş gözlemeye yeni başlayanlar için içinden çıkılmaz bir problem gibi görünür. Bazı kuş gözlemcilerinin uzaktaki bir kuşu kolayca tanımasına şaşar hatta inanmazsınız. Kuş tanımlamayı öğrenmek yeni taşındığımız bir mahalledeki komşularımızı tanımaya benzer. Zamanla pek çoğunu sesinden bile tanımaya başlarsınız. Kuşları tanımayı öğrenmek için biraz zamana, sabra ve ipuçlarına ihtiyacınız vardır. Kızıl Akbaba Kara Akbaba
 6. 6. Kuşları Tanımlamaya Başlarken Uludoğan Kukumav Kuşların temel özelliklerini öğrenmek onları tanımanızda size yardımcı olur. Sadece siluetini gördüğünüz bir kuşu bile zamanla elde edeceğiniz tecrübeler sonucu kolayca tanıyabilirsiniz. Kuşları tanımanızda size yardımcı olabilecek diğer özellikler den bazıları i se şunlardır: kuşların duruşları, boyutları , uçuş biçimleri, renkleri, karakteristik davranışları ve sesleri. B üyüklük konusunda karar verirken en iyisi bir kuşu iyi tanıdığınız başka bir kuşla karşılaştırmaktır . K uşun gözlemlendiği doğal yaşam alanı nı (habitatı) öğrenmek de tanımlama konusunda size kolaylık sağlayacaktır .
 7. 7. Kuşları Tanımlamaya Başlarken Yelpaze Kuyruk Kukumav Kuş tanımlaması zamanla öğrenilir ve oldukça sabır ister. İlk olarak yakın çevrenizde sık gördüğünüz ve ayırdetmesi kolay, belirgin özelliklere sahip olan kuşları öğrenmeye başlarsınız. He rkes bu işe; saksağan, kumru, kızılgerdan, alakarga, karatavuk, serçe gibi yaygın birkaç kuş türünü öğrenerek başlar. Biraz özenli bir çalışma ile, gruplara ayırdığımız kuş ailelerini - ağaçkakanlar, ördekler, kıyı kuşları ve kırlangıçlar gibi - tanımlayarak türleri tek tek ayırmaya başlayabiliriz. Önce yakınımızda bulunan bir alana düzenli giderek oradaki kuşları tanımaya başlayabiliriz. Zamanla farklı alanlar giderek farklı kuş türlerini öğrenmeye başlarız. B ir kuşu ilk kez gördüğümüzde, bazı özelli klerine bakmak önemlidir:
 8. 8. Kuş Gözlerken Dikkat Edin! <ul><li>Ne büyüklükte? </li></ul><ul><li>Serçe büyüklüğünde mi? Yoksa sakarmeke büyüklüğünde mi? Uçarken Şahin'den daha mı büyük? </li></ul><ul><li>Genel şekli nasıl? </li></ul><ul><li>Uzun ve ince mi yoksa kısa ve tıknaz mı? Yoksa bunların arasında bir şekli mi var? Boynu uzun mu? Yoksa kısa mı? </li></ul><ul><li>Kanat şekli nasıl? </li></ul><ul><li>Uzun? Kısa? Geniş? Dar? Sivri veya yuvarlak uçlu mu? </li></ul><ul><li>Kuyruğu nasıl? </li></ul><ul><li>Uzun? Kısa? Yuvarlak veya köşeli mi? Kuyruk uçları sivri mi? Düz renkte mi yoksa üzerinde barlar mı var? </li></ul><ul><li>Nasıl bir gagaya sahip? </li></ul><ul><li>İspinoz gibi küt mü? Ağaçkakan gibi kama şekilli mi? İnce ve sivri mi? Düz veya kıvrık mı? Uzun veya kısa mı? </li></ul><ul><li>Bacak ve ayakları nasıl? </li></ul><ul><li>Balıkçıl gibi uzun bacaklı mı? Ötücülerin çoğunda olduğu gibi kısa ve ince mi? Ayaklarının şekli nasıl? Bacak ve ayakları belirgin bir renkte mi? </li></ul>Arı Kuşu Kızıl Gerdan Mavi Baştankara
 9. 9. Kuş Gözlerken Dikkat Edin! Kaya Kartalı Balık Kartalı <ul><li>Kafasında, kanadında, veya vücudunda belirgin renk ve şekiller var mı? </li></ul><ul><li>İlgini çeken kanat barları, kafa işaretleri veya diğer şekiller var mı? </li></ul><ul><li>Bütün bunlar bir kuşu tanımlamada bize yardımcı olan özelliklerdir. Yardımcı olacak başka bir şey de kuşu nerede gördüğünüzdür. Görülen yer suya yakın mı uzak mı? Orman içinde mi? Tarlada mı? Park veya bahçede mi? </li></ul><ul><li>Kuşu gördüğünüz yaşam alanı, bir kuşu tanımlarken oldukça kolaylaştıran iyi bir ipucudur. </li></ul><ul><li>Unutmayın! Kuş gözlemlerken kuşa olabildiğince uzun ve dikkatlice bakın. Çoğu kişi tanınmadık bir kuşu bir an görüp heyecanlanır ve kuş kitabına koşar. Geri döndüklerinde, kuş gibi çoğu zaman tanımlama şansları da uçup gitmiştir! </li></ul>Alakarga
 10. 10. Kuş Gözlerken Aklınızda Tutun! Bir kuş gördüğünüzde şöyle düşünebilirsiniz: &quot;bu, sığ suda duran, uzun bacaklı, gri gövdeli, beyaz renkte uzun bir boyna ve sarı bir gagaya sahip, başının iki yanında siyah tüyler bulunan bir kuş&quot;, veya; &quot;bu, küçük, başı siyah ve beyaz, karnı sarı renkte, gıdısından kuyruk altına kadar siyah bir şerit bulunan, hareketli bir kuş. Gagası küçük ve sivri, koyu parlak gözlere sahip&quot;.
 11. 11. Kuş Tanımlama Anahtarı (Kuş Morfolojisi) Kuşların tanımlanabilmesi için, kuş vücudu topoğrafik olarak detaylı bir biçimde bölgelere ayrılmıştır. Gaga, baş, sırt, kanatlar, kuyruk, ve bacaklar gibi temel vucut bölümleri tanımlamayı kolaylaştırmak amacıyla kendi içlerinde tekrar bölümlenmiştir. Kuşların vücutlarını gösteren bu çizelge, kuşların tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan terimleri göstermektedir.
 12. 12. Kuş Tanımlama Anahtarı Kuşlar çok çeşitli renk ve desenler içinde olabilirler. Bu onların zaman içerisinde edindikleri ve kendi türleri içerisinde tanınmalarını sağlayan bir özelliktir. Kuş gözlemcileri bu ayrıntıları kullanarak - kuş tanımlama anahtarı - kuş türlerini tanımlayabilirler.
 13. 13. Baştaki Renk ve Desenler <ul><li>Bilmediğiniz bir kuşu tanımlarken başta bulunan renklenme ve desenler özellikle önemlidir: </li></ul><ul><li>Kaş (göz üzerinde bulunan leke) </li></ul><ul><li>Sürme (gözün arkasından başlayan leke) </li></ul><ul><li>Tepe çizgisi (başın üzerinde bulunan çizgi) </li></ul><ul><li>Göz halkası (göz çevresindeki renlenme) </li></ul><ul><li>Gıdı, göz pınarının rengi (göz ve gaga arasında kalan alan) </li></ul><ul><li>Bıyık çizgisi (bıyık) </li></ul><ul><li>Üst ve alt gaga rengi </li></ul><ul><li>İbik ya da tepenin varlığı </li></ul><ul><li>Gaga şekli ve büyüklüğü tanımlamada oldukça önemli bir karakteristik özelliktir. </li></ul>
 14. 14. Gövdedeki Renk ve Desenler <ul><li>Kuş türlerini tanımlamak için gövdelerindeki renklenme ve desenlere dikkat etmeniz gerekir. </li></ul><ul><li>İlk defa gördüğünüz bir kuşu tanımak için kitaba bakmadan önce gövdesinde belirtilen bölgelerdeki renklenmelere dikkat edin. </li></ul><ul><li>Kanat barları </li></ul><ul><li>Kanat paneli </li></ul><ul><li>Kuyruk sokumu </li></ul>
 15. 15. Kanatlardaki Renk ve Desenler <ul><li>Birkaç grupta, özellikle yırtıcılarda kanatlardaki renklenmeler, belirgin yamalar ve barların varlığı kolay tanımlama yapabilmemizi sağlar. </li></ul><ul><li>Sinekkapanlar ve serçeler gibi diğer kuş ailelerinde de kanatlardaki herhangi bir işaret tanımlamada çok önemli olan, karakteristik özelliklerdir. Tanımlama yaparken kuşun kanadındaki belirgin bölgelerde yer alan renk ve desenlere dikkat etmeniz önemlidir: </li></ul><ul><li>Kol telekleri </li></ul><ul><li>El telekleri </li></ul><ul><li>Kanat altı örtüleri </li></ul><ul><li>Kanat üstü örtüleri </li></ul>
 16. 16. Siluetten Kuş Tanıma
 17. 17. Aynı ailedeki kuşlar büyüklükleri farklı olsa da genel olarak aynı vücut şekillerine ve aşağı yukarı aynı boyutlara sahiptirler. Bir kuşun silueti, o kuşu tanımlarken bize pek çok ipucu verebilir, kuş gözlemcilerine kuşun hangi aileden olduğunu ayırt etmede, hatta doğru türü tanımlamada yardımcı olabilir. Önceki resimde farklı kuşların siluetlerini gördünüz. Kaç tanesini sadece siluetlerinden tanıyabildiniz? Dikkatli bakın - ağaç dalları arasındakileri kaçırmayın! Siluetten Kuş Tanıma
 18. 18. <ul><li>Kuşları tanımaya çalışırken aşağıdaki özelliklerine dikkat edin: </li></ul><ul><li>Vücut şekli </li></ul><ul><li>Baş, ayaklar, kanatlar ve kuyruk boyutu </li></ul><ul><li>Gaga şekli ve uzunluğu </li></ul>Siluetten Kuş Tanıma
 19. 19. Çoğu kuş düz bir hat şeklinde uçar, sabit bir ritimde kanat çırparlar; fakat belirli kuş gruplarının karakteristik uçuş özellikleri vardır ve bu özellikler o grupları tanımlamamızı kolaylaştırır. Yırtıcı kuşlar, uçarken kanatlarını tutuş şekillerinden tanımlanabilirler. Uçuştan Kuş Tanıma
 20. 20. Dalgalı uçuş şekli İspinozlar bu tarz bir uçuş sergilerler, sanki bir merdivene çıkıp iniyorlarmış gibi. Ağaçkakanlar da genel olarak bu tarzda uçarlarken ispinozlara göre çok daha hafif alçalıp yükselerek onduleli bir uçuş biçimi kullanırlar. Uçuştan Kuş Tanıma
 21. 21. Kanat çırparak süzülenler Atmacalar (Accipiter) genel olarak bir kaç kanat çırpmadan sonra kayarlar. Şahinler (Buteo) genelde süzülürken görülürler. Uçuştan Kuş Tanıma
 22. 22. Uçuştan Kuş Tanıma Karga ve kuzgun karşılaştırması Uçuş şekillerine bakarak benzer türleri de birbirlerinden ayırt edebiliriz. Örneğin leş kargası ağır ağır uçarken kanat çırpar. Yakın akrabası kuzgunsa genellikle düzensiz kanat çırparken şahinler gibi süzülürek yükselir.
 23. 23. Karşıdan gördüğümüz kuşlar Kuşları uçarken karşıdan gördüğünüzde de uçuşlarından tanımlayabilirsiniz. Süzülen bir kartal şahinlere benzeyebilir; fakat kaya kartalı kanatlarını şahinlere göre daha geniş bir V-şeklinde tutar. Kara akbaba kanatlarını düz tutar; fakat kanat uçları hafifçe yukarı doğru kıvrıktır. Saz delicesinin kanat tutuşu da V-şekline benzemekle birlikte, yavaş kanat çırparak süzülmeleriyle daha kolay tanımlanırlar. Şah kartalının kanat tutuşu bir atmacaya göre çok daha düzdür. Uçuştan Kuş Tanıma
 24. 24. Pek çok kuş türünün kendine özgü çıkardığı sesler vardır. Bu sesler iletişim, alarm (uyarı) ve ötüş (şakıma) şeklinde olabilir. Bunları öğrenmek biraz zamanınızı alsa da bir süre sonra bir arkadaşınızı sesinden tanır gibi kuşları da çıkardıkları seslerden tanımlayabilirsiniz. Hatta bazı türleri sadece seslerinden tanımlayabilirsiniz. Serhat Tigrel-Trakus Burak Özgür topçu-Trakus Timur Çağlar-Trakus Sesten Kuş Tanıma
 25. 25. Öğrenmeye Devam Etmek Kuş gözlemciliğinde düzenli gözlem önemlidir. Bu öğrendiklerinizi taze tutmaya ve devamlı öğrenmenizi sağlar. Nerde ve ne zaman gözlem yaptığınızın önemi yoktur, her fırsatı değerlendirin. Hem daha çabuk öğrenirsiniz hem de daha sağlam. İyi kuş gözlemcisi iyi bir doğacıdır da.
 26. 26. <ul><li>Tüm canlı varlıkların üreme, beslenme ve saklanma gibi yaşamsal davranışlarına saygı gösterilir (üreme kolonileri, toplu geceleme ve beslenme alanlarından uzak durma gibi).  </li></ul><ul><li>Doğadaki bütünün bir parçası olan cansız varlıklara müdahale edilmez (taş toplama, taşların konumunu değiştirme, toprak alma gibi). </li></ul><ul><li>Doğal yaşam örtüsüne zarar vermemek için yollardan ve patikalardan olabildiğince ayrılmaz, </li></ul><ul><li>Grupça yapılan gözlemlerde diğerlerinin haklarını çiğnemez, </li></ul><ul><li>Grupça yapılan gözlemlerde sessizlik ilkesini bozmaz ve doğayı olabildiğince az rahatsız eder. Rahatsızlık veren diğer gözlemcileri uyarır. Gurup liderleri geziler öncesi tüm gruba etik değerler hakkında bilgi verir, </li></ul><ul><li>Yeni kuş gözlemcilerle bilgilerini paylaşır, önce arkadaşlık ilkesini unutmaz, </li></ul>Kuş Gözlemcisi Nasıl Davranır?
 27. 27. <ul><li>Kuş gözlem kayıtlarını not eder ve gelecekte kullanılmak üzere ilgili gruplara iletir. </li></ul><ul><li>Su, elektrik, kağıt, petrol vs. tüketiminin en az olmasına özen gösterilir </li></ul><ul><li>Önemli kuş alanlarının ve habitatlarının korunması için çalışır, </li></ul><ul><li>Kuşları strese sokacak ve tehlikeye atacak tüm etkinliklerden kaçınır, </li></ul><ul><li>Kuşları kendine çekecek yöntemleri kullanmaz (ses, kaset vs), </li></ul><ul><li>Üreme kolonilerinden, toplu geceleme alanları gibi hassas alanlardan uzak durur ve diğerlerinin de girmemesi için uyarıda bulunur, </li></ul><ul><li>Fotoğrafçılıkla uğraşıyorsa kuşların göremeyeceği bir yere saklanır ya da kamuflajlı saklanma çadırları kullanır, </li></ul><ul><li>Nadir ve nesli tehlike altındaki kuşların üreme yerlerini bulduğunda bu konundaki tedbirleri aldıktan sonra kısıtlı kitlelere raporlama yapar. </li></ul>Kuş Gözlemcisi Nasıl Davranır?
 28. 28. <ul><li>Gözlem sanatı, kuşları nasıl izleyeceğinizi tarif eder: onlara yeterince yaklaşmanız ama rahatsız etmemenizdir; yaşam alanlarına zarar vermemenizdir; </li></ul>Gözlem Sanatı
 29. 29. <ul><li>Arazide olabildiğince sessiz olunuz; bu hem kuşlara konsantre olmanızı sağlar hem de onları rahatsız etmez, </li></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Konuşmak
 30. 30. Kuşların üzerine yürürken dikkatli olun, ani hareketler yapmayın, gereğinden fazla yaklaşmayın. Bu onları korkutacak ve kaçmalarına neden olacaktır. Açık alanlarda ortada durmayın. Kuşlar tarafından görülebiliyorsanız ani hareketler yapmaktan kaçının; aniden durmayın. Gözlem Sanatının İncelikleri Kuşlara Yaklaşma
 31. 31. <ul><ul><ul><li>Bir kuşu araçtan gördüyseniz önce aracı durdurun ve kuşu camdan izleyin; araçtan hemen çıkmayın; bu kuşun kaçmasına neden olur; araçtan çıkmadan önce dürbününüzü ya da teleskopunuzu hazırlayın. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Araçtan Gözlem
 32. 32. <ul><ul><ul><li>Kendinizi kuşların yerine koyun; nerede olabileceklerini anlamaya çalışın . </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Kuş Gibi Düşünmek
 33. 33. <ul><ul><ul><li>Yürürken sadece yere bakmayın; devamlı etrafınızı kontrol edin; üzerinizden bir çok kuşun sessizce geçtiğini unutmayın; yırtıcıların çoğunu devamlı havayı kontrol eden kuşçular fark eder. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Gözleri Kullanmak
 34. 34. <ul><ul><ul><li>Etrafınızdaki tüm kuşları dinleyin; her bir kuşu tanımlamaya çalışın. Tanımadığınız kuş sesi varsa onu önce not defterinize kaydedin; diğerleri ile tartışın; kuş sesleri her yerde vardır, okula, işe giderken kuş seslerine dikkat edin; kuş seslerini öğrenmek yavaş başlar ama sonra birden hızlanıverir, ilk gayret önemlidir. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Kulakları Kullanmak
 35. 35. <ul><ul><ul><li>Olabildiğince değişik yaşam alanını ziyaret edin. Bu sizin hangi habitatta hangi türü görebileceğiniz konusunda bilginizin artmasına ve daha fazla tür görmenizi sağlayacak. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Yaşam Alanları
 36. 36. <ul><ul><ul><li>Işığı iyi kullanın; ışığı arkanıza alarak kuşlara yaklaşın; rotanızı belirlerken ışık durumlarına göre planlayın. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Işık Oyunları
 37. 37. <ul><ul><ul><li>Gördüklerinizi önce not defterinize kaydedin; tanımlayamadığınız kuşları defterinize çizin; çiziminiz bittikten sonra kitabınızdan kuşu bulmayı deneyin; not defteri kuşçunun en iyi aracıdır. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Not Defteri Kullanımı
 38. 38. <ul><ul><ul><li>Tanımlayamadığınız tür için defterinize yaptığınız çizim bittikten sonra kitabınızdan kuşu bulmayı deneyin. Evdeyken düzenli şekilde rehber kitabınızı okuyun, yararını göreceksiniz. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Rehber Kitap Kullanımı
 39. 39. Gözlem Sanatı İncelikleri <ul><ul><ul><li>Düzenli olarak gözleme çıkın; kuşları unutmak kolaydır; kendinize uygun bir yer belirleyin ve orada düzenli olarak yıl boyu gözlem yapın; aynı bölgede düzenli gözlem yapmak kuşları öğrenmenin en iyi yoludur. </li></ul></ul></ul>Gözlem Sanatının İncelikleri Düzenli Gözlem
 40. 40. <ul><li>KuşBank, kullanıcıların dünyanın her yerinden kayıt girebilecekleri, Türkiye’deki kuş kayıtlarını sorgulayabilecekleri internet tabanlı bir veri bankasıdır.  </li></ul><ul><li>Kuş gözlemciler, gözlem kayıtlarınızı www.kusbank.org adresine girerek kuş türlerin ve yaşama alanları için yürütülen koruma, araştırma ve izleme çalışmalarına altlık oluşturuyor. </li></ul>Kuşbank
 41. 41. <ul><li>İlk olarak dürbünün genişliğini ayarlayın, </li></ul><ul><li>Tek tek gözlere göre ayar yapın, </li></ul><ul><li>İlk zamanlarda kuşlara bakarken önce yerlerini gözünüzle bulun sonra dürbününüzü kaldırın. Eğer kuşu görmüyorsanız tekrardan gözlerinizle bulun. Zamanla dürbün kullanmaya alışacaksınız. </li></ul>Dürbün Kullanımı
 42. 42. <ul><li>Fiyat – performans ilişkisi, </li></ul><ul><li>Önce kaç lira harcayabileceğinize karar verin. </li></ul><ul><li>İlk olarak konforuna dikkat edin. Odaklamak kolay olsun, </li></ul><ul><li>Dürbünün büyüklüğü ve ağırlığı sizin için önemli mi? Kaç büyütme istiyorsunuz? 10X40 ne demektir? </li></ul><ul><li>Elinize otursun, </li></ul><ul><li>Gözlerinizi yormasın. </li></ul>Dürbün Alırken
 43. 43. Doğa Derneği Evrim Tabur, Kuş Gözlem Sorumlusu [email_address] Adres: Hürriyet Cad. No:43/12  Dikmen / Ankara Telefon: 0312 481 25 45 Faks: 0312 481 25 09 www.dogadernegi.org www.facebook.org/dogadernegidd

×