Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Koekelberg: officiële documenten gratis

Vanaf 2 januari 2017 biedt Koekelberg u heel wat officiële documenten gratis online.
Des le 2 janvier 2017 Koekelberg vous offre des documents officiels gratuit online

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Koekelberg: officiële documenten gratis

  1. 1. À partir du 2 janvier 2017, l’administration communale de Koekelberg modifie ses horaires et vous offre la gratuité pour une série de documents commandés via le site www.irisbox.brussels NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE : LUNDI 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.45 MARDI 08.00 - 12.00 | 13.30 - 18.45 MERCREDI 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.45 JEUDI 08.00 - 12.00 VENDREDI 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.45 VOTRE ADMINISTRATION COMMUNALE MODIFIE SES HORAIRES Vous êtes Koekelbergeois(e) ? Les actes et certificats officiels que vous commandez en ligne sur IRISbox deviennent gratuits. Une économie (commandés aux guichets, ces mêmes documents coûtent € 5) doublée d’un gain de temps : plus besoin de vous déplacer à la Maison communale, quelques clics suffisent! QUELS DOCUMENTS POUVEZ-VOUS COMMANDER VIA IRISBOX ?  Composition de ménage  Extrait de casier judiciaire  Certificat de nationalité  Certificat de résidence  Certificat de vie  Acte de naissance  Acte de décès  Acte de mariage  Acte de divorce  Changement d’adresse  Départ pour l’étranger COMMENT OBTENIR CES DOCUMENTS EN LIGNE ? 1. Rendez-vous sur www.irisbox.brussels 2. Identifiez-vous à l’aide de votre carte d’identité et d’un lecteur de carte, d’un token ou d’un smartphone 3. Sélectionnez et commandez vos documents. Ils vous parviendront quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres Les nouvelles technologies offrent aux citoyens de nouvelles façons de communiquer avec leur administration communale. À Koekelberg, nous sommes soucieux de vous proposer des services modernes et accessibles, notamment via notre site internet. En surfant sur www.koekelberg.be, vous pouvez effectuer toute une série de démarches en ligne.  Cartes de stationnement  Occupation de la voirie  Inscription aux activités et stages organisés par la commune  Changement d’adresse  Départ pour l’étranger  Demande de logement communal  Location de salles communales pour vos fêtes et événements privés  Prêt de matériel pour des fêtes de quartier  Demandes de primes communales Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres questions et demandes peuvent être introduites par e-mail : info@koekelberg.irisnet.be TOUT SAVOIR SUR LES SERVICES EN LIGNE L’Espace Public Numérique ‘Koekeltech’ vous ouvre l’accès à ses ordinateurs. Sur place, des animateurs spécialisés se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et demandes de documents. HEURES D’OUVERTURE : LUNDI 09.00 - 12.00 MARDI 09.00 - 12.00 MERCREDI 09.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 JEUDI 09.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 VENDREDI 09.12 - 12.00 Adresse : Rue de l’Église Sainte-Anne 63 VOS DOCUMENTS OFFICIELS AUPRÈS DE VOTRE ADMINISTRATION COMMUNALE CE QUI CHANGE DÈS LE 2 JANVIER 2017 23 JANVIER 2017 27 MARS 2017 27 FÉVRIER 2017 24 AVRIL 2017 4 SÉANCES SPÉCIALES Découvrez toutes les possibilités offertes par les services en ligne en vous inscrivant à l’une de nos 4 séances gratuites de démonstration. Encadrées par des animateurs, elles auront lieu à l’Espace Public Numérique ‘Koekeltech’, de 14h à 15h30, les lundis : Attention : Inscription obligatoire, places limitées. Info et inscriptions : 02 410 00 48 info@koekeltech.be VOUS N’AVEZ PAS D’ORDINATEUR OU DE CONNEXION INTERNET ? E.R.PhilippePIVIN,Avenuedel’Indépendancebelge72-1081Koekelberg VOS DOCUMENTS ET DÉMARCHES… DE CHEZ VOUS WWW.IRISBOX.BRUSSELS WWW.KOEKELBERG.BE Adresse et contact : Place Henri Vanhuffel 6 02 412 14 11 info@koekelberg.irisnet.be DÉSORMAIS GRATUITS !
  2. 2. Vanaf 2 januari 2017 wijzigt het gemeentebestuur zijn openingsuren en biedt u heel wat documenten gratis aan als u ze aanvraagt via de site www.irisbox.brussels. NIEUWE OPENINGSUREN : MAANDAG 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.45 DINSDAG 08.00 - 12.00 | 13.30 - 18.45 WOENSDAG 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.45 DONDERDAG 08.00 - 12.00 VRIJDAG 08.00 - 12.00 | 13.30 - 16.45 UW GEMEENTEBESTUUR WIJZIGT ZIJN OPENINGSUREN Woont U in Koekelberg ? Officiële documenten en aktes zijn voortaan gratis wanneer u ze online aanvraagt via Irisbox. U wint geld (want dezelfde documenten kosten aan het loket € 5) en tijd: u hoeft zich niet meer naar het gemeentehuis te verplaatsen, enkele klikken volstaan! WELKE DOCUMENTEN KUNT U AANVRAGEN VIA IRISBOX?  Gezinssamenstellingen  Uittreksels uit het strafregister  Getuigschrift van nationaliteit  Getuigschrift van verblijf  Getuigschrift van leven  Geboorteakte  Overlijdensakte  Huwelijksakte  Echtscheidingsakte  Adreswijzigingen  Vertrek naar het buitenland HOE KAN U DEZE DOCUMENTEN BEKOMEN ? 1. Surf naar www.irisbox.brussels 2. Identificeer u met uw identiteitskaart en kaartlezer, een token of uw smartphone. 3. Selecteer en bestel uw documenten. U ontvangt ze enkele dagen later in uw brievenbus. De nieuwe technologie biedt de burgers nieuwe methodes om in contact te treden met het gemeentebestuur. In Koekelberg is het onze zorg om u moderne en toegankelijke dienstverlening aan te bieden, in het bijzonder via onze website. Als u naar www.koekelberg.be surft, kunt u al een hele reeks stappen online ondernemen.  Parkeerkaarten  Bezetting van de openbare weg  Inschrijving aan activiteiten en stages georganiseerd door het gemeentebestuur  Adreswijzigingen  Vertrek naar het buitenland  Een gemeentelijke woning aanvragen  Gemeentelijke zalen huren  Materiaal ontlenen voor buurtfeesten  Gemeentelijke premies aanvragen Deze opsomming is niet exhaustief. Hebt u nog andere vragen? Stuur een mail naar: info@koekelberg.irisnet.be. ALLES WETEN OVER DE ONLINE DIENSTEN Het Digitaal Openbaar Netwerk ‘Koekeltech’ geeft u toegang tot zijn computers. Ter plaatse staan gespecialiseerde animatoren tot uw dienst om u te begeleiden voor al uw verrichtingen en documentaanvragen. OPENINGSUREN : MAANDAG 09.00 - 12.00 DINSDAG 09.00 - 12.00 WOENSDAG 09.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 DONDERDAG 09.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 VRIJDAG 09.12 - 12.00 Adres: Sint-Annakerkstraat 63 UW OFFICIELE DOCUMENTEN TE VERKRIJGEN BIJ UW GEMEENTEHUIS DIT VERANDERT VANAF 2 JANUARI 2017 23 JANUARI 2017 27 MAART 2017 27 FEBRUARI 2017 24 APRIL 2017 4 UITZONDERLIJKE SESSIES Ontdek alle mogelijkheden die de online diensten u bieden door u in te schrijven voor 1 van onze 4 gratis informatiesessies. Deze zullen plaatsvinden in het Digitaal Openbaar Netwerk ‘Koekeltech’ onder begeleiding van animatoren van 14u tot 15u30 op maandag: Opgelet: Verplicht inschrijven, beperkte plaatsen. Info en inschrijvingen: 02 410 00 48 info@koekeltech.be U BESCHIKT NIET OVER EEN COMPUTER OF EEN INTERNETVERBINDING V.U.:PhilippePIVIN,BelgischeOnafhankelijkheidslaan72-1081Koekelberg UW DOCUMENTEN EN ANDERE VERRICHTINGEN …. VAN BIJ U THUIS WWW.IRISBOX.BRUSSELS WWW.KOEKELBERG.BE Adres en contact : Henri Vanhuffelplein 6 02 412 14 11 info@koekelberg.irisnet.be NU GRATIS !

×