Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Regionalizacija i geografska regija.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
podjela saob geografije.pptx
podjela saob geografije.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Regionalizacija i geografska regija.pptx

  1. 1. REGIONALIZACIJA • Pojam regionalizacije i geografske regije
  2. 2. - Regionalna geografija se može definisati kao disciplina geografske nauke koja proučava konkretne teritorije, izdvojene na osnovu nekog od principa regionalizacije. - Dijeli se na: • Opća regionalna geografija- proučava velike geografske cjeline na Zemlji npr. regionalan geografija Evrope • Posebna regionalna geografija- proučava karakteristične geografske regije na Zemlji ili državne teritorije npr. regionalna geografije zapadne Evrope ili regionalna geografija Njemačke.
  3. 3. -Geografske regije su posebni dijelovi zemljine površine koji se manje ili više razlikuju od ostalih dijelova kopna.To su dijelovi Zemljine površine ispunjeni objektima organskog, anorganskog i antropogenog porijekla. • Mogu se podjeliti na: - Fizičko- geografske regija; - Funkcionalne regije i - Kompleksne regije.
  4. 4. -Fizičko- geografske regije- - To su manje ili veče prostorne cijeline sa posebnim fizičko- geografskim karalteristikama. Fizičko- geografske regije se izdvajaju na osnovu kompleksnog proučavanja svih elemenata prirodne sredine. One su prvenstveno prirodne cijeline i nastaju bez uticaja čovjeka. - Npr. Evropa je jedinstvena geografska regija i može se izdvojiti nekoliko regiona • Zapadna Evropa • Sjeverna Evropa • Srednja Evropa • Južna Evropa i • Istočna Evropa.
  5. 5. -Funkcionalne regije- - To su regije koje se izdvajaju na osnovu vodećih privrednih centara ili nodusa, pa se ovakve regije nazivaju nodalno- funkcionalne regije. Sto je grad veći i privredno jači to je njegovo gravitaciono područije veće npr. Budimpešta u Mađarskoj je nodalni centar kojem gravitira cijela Mađarska. Svi veći evropski i svjetski gradovi imaju svoje graviraciono područije tj. izdvajaju se kao nodalne regije. - Npr. Nodalni centri BiH su Banja Lika, Tuzla, Mostar i Sarajevo
  6. 6. -Kompleksne regije- To su regije koje se izdvajaju na osnovu fizičko- geografske podjele i vodećih funkcionalnih faktora, tj. prema privrednoj orijentaciji: Agrarne regije- 1. Vlaška nizija u Rumuniji, 2. Vojvodina u Srbiji, 3. Alfeld u Mađarskoj itd. Turističke regije – A. Mediteranska regija, B. Alpska regija, - regija priobalja Meksičkog zaljeva itd. 2 3 B A A A
  7. 7. Industrijske regije- 1. regija srednje Engleske, 2. južne Poljske, 3. sjeverne Francuske, 4. donjecka u Ukrajini, 5. uralska u Ruskoj Federaciji, 6. rurska u Njemačkoj itd. 1 2 3 5 6
  8. 8. • -Podjela regija prema veličini- • Na osnovu veličine sve regije mogu se podjeliti na:  Makroregije- imaju na širem prostoru više zajedničkih prirodnih i društvenih elemenata. Npr. Južna Evropa: zajednički elementi su sredozemna klima, krški reljef, razruđene obale, mlade vjenačne planine, turistički razvijene zemlje, poseban tip naselja itd.  Mezoregije- imaju manje zajedničkih elemenata i zauzimaju manji prostor. Npr. u Južnoj Evropi mezoregija je Niska Hercegovina: zajedničke karakteristike su više voda, više obradivig zemljišta, submediteranska klima, velika proizvodnja povrća, vinove loze i agruma.  Mikroregije- imaju neke zajedničke osobine na manjem prostoru npr Mostarske kotlina je mikroregija Niske Hercegovine.
  9. 9. Makroregija južne Evrope i mezoregija Niske Hercegovine mikroregija Mostarska kotlina
  10. 10. Regionalna podjela BiH

×