Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Timo Honkela, 11.3.2014
Digitaalisen humanismin
tutkimuksesta ja
uusista liiketoiminta-
mahdollisuuksista
Timo Honkela
11....
Timo Honkela, 11.3.2014
Digitaalinen humanismi
● Humanististen tieteiden tutkimusta
tietokoneiden avulla
– Digitaaliset ai...
Timo Honkela, 11.3.2014
Digitaalisten aineistojen
tutkimuksesta
Timo Honkela, 11.3.2014
Arkistot
Kirjastot
Yliopistot
Kansalaiset
Tutkijat
Media
DIGITAALISET
AINEISTOT
Museot
Opettajat
T...
Timo Honkela, 11.3.2014
Tekstit
Kuvat
Videot
Laskennalliset
mallit
Numeeriset
aineistot
DIGITAALISET AINEISTOT
Ääni-
talle...
Timo Honkela, 11.3.2014
Aineisto
Sisältö- ja
informaatio-
ammattilaiset
Aineistoista
kiinnostuneet
maallikot ja
asianharra...
Timo Honkela, 11.3.2014
Lähiaikojen
tutkimusaiheita
Timo Honkela, 11.3.2014
Skannattujen tekstien
laadun parantaminen
lääniiT firtgemööriltö pyytänyt, että Satvonlinnan
tailv...
Timo Honkela, 11.3.2014
Laatutekstiä
OCR-tekstiä
Kielimalli
Tunnistin
Korjain
Parempaa
tekstiä
Tuotanto-
Järjestelmä
Ocric...
Timo Honkela, 11.3.2014
Sisältöanalyysi:
ihmiset
paikat
tapahtumat
teemat
sentimentit
Paukkeri, Nieminen, Pöllä & 
Honkela...
Timo Honkela, 11.3.2014
Haasteita:
Sisältökuvauksien käytettävyyden ja
yhtenäisyyden tavoitteen
ja
kielen ja tulkinnan mon...
Timo Honkela, 11.3.2014
Tulkinnan moninaisuus
ja kontekstisidonnaisuus
“Shall I Compare Thee To A Summer's Day”
Pieni nors...
Timo Honkela, 11.3.2014
Mahdollisuuksia
Kontekstitiedon tallentaminen
aiempaa suuremmassa mittakaavassa
Inhimillisen tulki...
Timo Honkela, 11.3.2014
Chemistry
Physics and
engineering
Biosciences
Medicine
Culture and
society
Tuotettu automaattisest...
Timo Honkela, 11.3.2014
Analyzing Emotional Semantics of Abstract Art Using Low-Level Image Features.
He Zhang , Eimontas ...
Timo Honkela, 11.3.2014
Kysymys:
Milloin apuvälineet ovat
kehittyneet niin pitkälle, että
voimme tunnistaa uutislähetykses...
Timo Honkela, 11.3.2014
Timo Honkela, 11.3.2014
Kiitän Jorma Laaksosta ja Mikko Kurimoa
tutkimusryhmineen mahdollisuudesta esittää
seuraava esimer...
Timo Honkela, 11.3.2014
Puhujan-
tunnistus
Videokuva-analyysi
Puheentunnistus
(puheesta tekstiksi)
Timo Honkela, 11.3.2014
Videokuva-analyysi
Puhujan-
tunnistus
Puheentunnistus
(puheesta tekstiksi)
Tekstin-
tunnistus
(OCR)
Timo Honkela, 11.3.2014
Mahdollisuuksia:
Tulkinnan kontekstisidonnaisuuden
ja yksilöllisyyden
mallintaminen
Timo Honkela, 11.3.2014
GICA: Grounded Intersubjective
Concept Analysis
Sanat,
fraasit,
tulkinnat tms.
Kontekstit
Yksilöt
Timo Honkela, 11.3.2014
Sanan “health” käytön analyysi
State of the Union -puheissa
Subjects on objects in contexts:
Using...
Timo Honkela, 11.3.2014
Mikkelin ja Helsingin
työnjako professuurin
puitteissa
Dynaaminen suunnitelma: sisältö elää ja kok...
Timo Honkela, 11.3.2014
MIKKELI Tutkimus Opetus Soveltaminen
Kansalliskirjasto
MUC Vierailuesitelmät
MAMK
Otavan opisto
Di...
Timo Honkela, 11.3.2014
HELSINKI Tutkimus Opetus Soveltaminen
Nykykielten laitos
Filosofian laitos Työpajat
Aalto-yliopist...
Timo Honkela, 11.3.2014
Tämän lisäksi
● Muu kansallinen yhteistyö
– Digitaalisuus opetuksessa
(mm. uudistuva ylioppilastut...
Timo Honkela, 11.3.2014
Liiketoimintaympäristöstä
ja -mahdollisuuksista
Timo Honkela, 11.3.2014
Toimintaympäristön kokonaisvaltainen
muutos on käynnissä, 1
● Digitaaliset välineet ovat muuttanee...
Timo Honkela, 11.3.2014
Toimintaympäristön kokonaisvaltainen
muutos on käynnissä, 2
● Ansaintalogiikoissa on tapahtunut to...
Timo Honkela, 11.3.2014
Toimintaympäristön kokonaisvaltainen
muutos on käynnissä, 3
● Pääomien suhteellisen vapaan liikkuv...
Timo Honkela, 11.3.2014
Toimintaympäristön kokonaisvaltainen
muutos on käynnissä, 4
● Valtaosa suomalaisesta investointika...
Timo Honkela, 11.3.2014
Timo Honkela, 11.3.2014
Mitä jää jäljelle?
IHMINEN PALJON TÖITÄ&
Yrityksille
Lainsäätäjille
“Isojenkin laivojen” kulkiessa...
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Tekstilouhinta: yritysten ja yhteiskunnan tärkeä työkalu / Timo Honkela, Helsingin Yliopisto
Weiter
Nächste SlideShare
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Tekstilouhinta: yritysten ja yhteiskunnan tärkeä työkalu / Timo Honkela, Helsingin Yliopisto
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

Timo Honkela, Kansalliskirjasto | Digitalmikkeli-aamukahvit 11.3.2014

Herunterladen, um offline zu lesen

Digitalmikkeli-aamukahvitilaisuudessa 11.3.2014 esitetty materiaali: TIMO HONKELA, digitaalisten aineistojen professori, Helsingin Yliopisto, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Timo Honkela, Kansalliskirjasto | Digitalmikkeli-aamukahvit 11.3.2014

 1. 1. Timo Honkela, 11.3.2014 Digitaalisen humanismin tutkimuksesta ja uusista liiketoiminta- mahdollisuuksista Timo Honkela 11.3.2014 -esitelmä Helsingin yliopisto Nykykielten laitos Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus
 2. 2. Timo Honkela, 11.3.2014 Digitaalinen humanismi ● Humanististen tieteiden tutkimusta tietokoneiden avulla – Digitaaliset aineistot – Laskennalliset mallit ● Teesit: – Paperia osataan jo valmistaa ja kuuhun osataan lentää – Tärkeimmät ratkaisemattomat kysymykset maailmassamme liittyvät humanististen ja sosiaalitieteiden alueelle
 3. 3. Timo Honkela, 11.3.2014 Digitaalisten aineistojen tutkimuksesta
 4. 4. Timo Honkela, 11.3.2014 Arkistot Kirjastot Yliopistot Kansalaiset Tutkijat Media DIGITAALISET AINEISTOT Museot Opettajat Taiteilijat Yritykset Yhdistykset Kunnat Valtio Päätöksen- tekijät Toimittajat Informaatikot
 5. 5. Timo Honkela, 11.3.2014 Tekstit Kuvat Videot Laskennalliset mallit Numeeriset aineistot DIGITAALISET AINEISTOT Ääni- tallenteet Monimedia- dokumentit Vuorovaikutteiset järjestelmät Tietokone- ohjelmat
 6. 6. Timo Honkela, 11.3.2014 Aineisto Sisältö- ja informaatio- ammattilaiset Aineistoista kiinnostuneet maallikot ja asianharrastajat Koneoppimis- ja hahmontunnistus- järjestelmät Formaali metadata Kieliteknologiset resurssit ja järjestelmät Sisällönkuvailun muut muodot
 7. 7. Timo Honkela, 11.3.2014 Lähiaikojen tutkimusaiheita
 8. 8. Timo Honkela, 11.3.2014 Skannattujen tekstien laadun parantaminen lääniiT firtgemööriltö pyytänyt, että Satvonlinnan tailvlingin poliisilaitokseen määrättäisiin paltuelemaon Mikkelin poliisilaitokssei!... määräyksestä tilapäifesil Sawonlinnasta muuannekin lähettää, Siltä »aralta, ettei pyydettyä mieliistöä saada Mikkelistä riittämään, anoo maistraatti, että sille myönnettäisiin siitä määrärahasta, jola Mik» kelin lääniä warten on...
 9. 9. Timo Honkela, 11.3.2014 Laatutekstiä OCR-tekstiä Kielimalli Tunnistin Korjain Parempaa tekstiä Tuotanto- Järjestelmä Ocricola-osahanke (Helsinki+Mikkeli)
 10. 10. Timo Honkela, 11.3.2014 Sisältöanalyysi: ihmiset paikat tapahtumat teemat sentimentit Paukkeri, Nieminen, Pöllä &  Honkela. A language­ independent approach to  keyphrase extraction and  evaluation. Coling 2008. Honkela, Korhonen, Lagus &  Saarinen. Five­dimensional  sentiment analysis of  corpora, documents and  words. WSOM 2014 (to appear). Menetelmiä
 11. 11. Timo Honkela, 11.3.2014 Haasteita: Sisältökuvauksien käytettävyyden ja yhtenäisyyden tavoitteen ja kielen ja tulkinnan moninaisuuden, muuttumisen, laji- ja tyylivariaation, yksilöllisyyden ja kulttuurisidonnaisuuden välinen jännite
 12. 12. Timo Honkela, 11.3.2014 Tulkinnan moninaisuus ja kontekstisidonnaisuus “Shall I Compare Thee To A Summer's Day” Pieni norsu versus suuri hiiri Kaunis rantamaisema, maalaus tai sävellys Demokratia, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, ...
 13. 13. Timo Honkela, 11.3.2014 Mahdollisuuksia Kontekstitiedon tallentaminen aiempaa suuremmassa mittakaavassa Inhimillisen tulkinnan analysointi ja tulosten hyödyntäminen aineistojen merkkaamisessa Sisältöanalyysi koneoppimisen ja hahmontunnistuksen keinoin
 14. 14. Timo Honkela, 11.3.2014 Chemistry Physics and engineering Biosciences Medicine Culture and society Tuotettu automaattisesti ilman ihmisluokitteluita Suomen Akatemialle osoitetuista 3324 hakemuksesta käyttäen tilastollista termi-irrotusta ja itseorganisoivaa karttaa. Tilastollinentermi-irrotus: ks.Paukkerietal.2008 Honkela&Klami2007 Suomen tieteen kartta
 15. 15. Timo Honkela, 11.3.2014 Analyzing Emotional Semantics of Abstract Art Using Low-Level Image Features. He Zhang , Eimontas Augilius , Timo Honkela, Jorma Laaksonen, Hannes Gamper and Henok Alene, Proceedings of IDA 2011.
 16. 16. Timo Honkela, 11.3.2014 Kysymys: Milloin apuvälineet ovat kehittyneet niin pitkälle, että voimme tunnistaa uutislähetyksestä uutislukijan tai haastateltavan kasvoista tai äänensävystä, päätellä aihealueen videokuvasta ja muuttaa eri puhujien äänen tekstiksi?
 17. 17. Timo Honkela, 11.3.2014
 18. 18. Timo Honkela, 11.3.2014 Kiitän Jorma Laaksosta ja Mikko Kurimoa tutkimusryhmineen mahdollisuudesta esittää seuraava esimerkki automaattisen sisällönkuvailun nykytilasta users.ics.aalto.fi/jorma/ scholar.google.com/citations?user=suHzeyIAAAAJ&hl=en users.ics.aalto.fi/mikkok/ elec.aalto.fi/en/about/careers/professors/mikko_kurimo/
 19. 19. Timo Honkela, 11.3.2014 Puhujan- tunnistus Videokuva-analyysi Puheentunnistus (puheesta tekstiksi)
 20. 20. Timo Honkela, 11.3.2014 Videokuva-analyysi Puhujan- tunnistus Puheentunnistus (puheesta tekstiksi) Tekstin- tunnistus (OCR)
 21. 21. Timo Honkela, 11.3.2014 Mahdollisuuksia: Tulkinnan kontekstisidonnaisuuden ja yksilöllisyyden mallintaminen
 22. 22. Timo Honkela, 11.3.2014 GICA: Grounded Intersubjective Concept Analysis Sanat, fraasit, tulkinnat tms. Kontekstit Yksilöt
 23. 23. Timo Honkela, 11.3.2014 Sanan “health” käytön analyysi State of the Union -puheissa Subjects on objects in contexts: Using GICA method to quantify epistemological subjectivity. Timo Honkela, Juha Raitio, Krista Lagus, Ilari T. Nieminen, Nina Honkela, and Mika Pantzar. IJCNN 2012.
 24. 24. Timo Honkela, 11.3.2014 Mikkelin ja Helsingin työnjako professuurin puitteissa Dynaaminen suunnitelma: sisältö elää ja kokonaistavoitteiuden aikatauluja ei anneta, koska se aiheuttaa tehottomuutta ja vääränlaista kaavamaisuutta! (vrt.kommunismin ja suunnitelmatalouden epäonnistuminen)
 25. 25. Timo Honkela, 11.3.2014 MIKKELI Tutkimus Opetus Soveltaminen Kansalliskirjasto MUC Vierailuesitelmät MAMK Otavan opisto DigitalMikkeli Digitaalisten aineistojen jalostaminen ja sisältöanalyysi; Koneoppimisen ja joukkoistamisen soveltaminen; Kirjastojen kehittyvä rooli ja toimintatavat Soveltuvin osin siirrot tuotanto- järjestelmiin Kansalais- ystävällinen tietoyhteiskunta Joukkoistaminen ja koneoppiminen tietoyhteis- kunnan välineiksi; Merkitys- ja vuorovaikutus- teoria; Kansalais- ystävällinen tietoyhteiskunta Tutkimukseen liittyvien opinnäytetöiden ohjaus Tietoyhteis- kuntasovellukset (erit.kunnallis- hallinto) Osallistuva tutkimus Tietoyhteis- kuntasovellukset (erit.itse- ohjautuvuus) Erilaiset sovellukset (erit. KK:n ja MAMKin kautta) Versio 0.51
 26. 26. Timo Honkela, 11.3.2014 HELSINKI Tutkimus Opetus Soveltaminen Nykykielten laitos Filosofian laitos Työpajat Aalto-yliopisto Merkitys- ja vuorovaikutus- teoria; Tekstilouhinnan menetelmät ja sovellukset; Monikielinen kieliteknologia; Variaation tutkimus Digitaalisen humanismin seminaari- ja luento-opetus (mahdollisuus etäläsnäoloon); Tilastollisen kieliteknologian ja siihen liittyvän filosofian opetus Tietojenkäsittely- tieteen laitos Teksti- ja sisältö- louhinnan menetelmät ja sovellukset; Koneoppimisen menetelmät Digital Humanities Hackathon (mukana humanistinen tiedekunta) Merkitys- ja vuorovaikutus- teoria; Kuluttajatutkimus- laitos Rikkaiden kontekstien tutkimus; Hyvinvointi- sovellukset Helsingin yliopisto kokonaisuutena Tietoyhteis- kuntasovellukset (erit.hyvä hallinto ja vuorovaikutus) Koneoppiminen ja sovellukset; Monimedia- analyysi (puhe, video); Sentimentti- analyysi Seminaarit, joissa sisältö- ja/tai osallistuja- yhteistyö Versio 0.51 (osa HY:a 2015) ' '
 27. 27. Timo Honkela, 11.3.2014 Tämän lisäksi ● Muu kansallinen yhteistyö – Digitaalisuus opetuksessa (mm. uudistuva ylioppilastutkinto) – Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopisto ● Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen – Muistiorganisaatiot – Digitaalinen humanismi – Koneoppiminen ja hahmontunnistus
 28. 28. Timo Honkela, 11.3.2014 Liiketoimintaympäristöstä ja -mahdollisuuksista
 29. 29. Timo Honkela, 11.3.2014 Toimintaympäristön kokonaisvaltainen muutos on käynnissä, 1 ● Digitaaliset välineet ovat muuttaneet sisältö- tuotannon työnjakoa ja kustannusrakennetta ● Tietoverkko on mahdollistanut sisältöjen jakelun ja jakamisen ● Ihmisten odotukset ja vaatimukset sisältöjen ja hinnan suhteet ovat muuttuneet olennaisesti ● Personointi- ja suosittelutekniikat ovat muokanneet tuotteiden ja palvelujen myynnin tapoja
 30. 30. Timo Honkela, 11.3.2014 Toimintaympäristön kokonaisvaltainen muutos on käynnissä, 2 ● Ansaintalogiikoissa on tapahtunut todennäköisesti peruuttamattomia muutoksia ● Suositut palvelut ovat ilmaisia ja keräävät tehokkaasti mainosdollarit ja -eurot ● Tekijänoikeus- ja ipr -lainsäädäntö suojaa käytännössä vain suuria ja taloudellisesti vahvoja toimijoita sekä hidastaa innovaatiosykliä ● Yksityisyydensuoja on pitkälti murentunut – tai: palannut takaisin kyläyhteisön tapaiseen tilanteeseen
 31. 31. Timo Honkela, 11.3.2014 Toimintaympäristön kokonaisvaltainen muutos on käynnissä, 3 ● Pääomien suhteellisen vapaan liikkuvuuden takia investoinnit valuvat tarpeettomankin laajasti rajojemme ulkopuolelle (suomalaisten käänteinen NIH-ilmiö) ● Esimerkiksi mediasektorilla suurimmatkin kansalliset toimijat ovat vaarassa jäädä kansainvälisen kilpailun jalkoihin
 32. 32. Timo Honkela, 11.3.2014 Toimintaympäristön kokonaisvaltainen muutos on käynnissä, 4 ● Valtaosa suomalaisesta investointikapasiteetista (eläkevakuutukset) sijoitetaan kilpailijoiden aseman parantamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle riskien hajauttamisen nimissä ● Automaatio ja robotisaatio muuttavat työn tekemisen puitteita niin, että 20-30 vuoden tähtäimellä koneet pystyvät ainakin periaatteessa korvaamaan ihmisen hyvin suuressa osassa nykyisistä työtehtävistä
 33. 33. Timo Honkela, 11.3.2014
 34. 34. Timo Honkela, 11.3.2014 Mitä jää jäljelle? IHMINEN PALJON TÖITÄ& Yrityksille Lainsäätäjille “Isojenkin laivojen” kulkiessa olkoot itsemääräämisoikeus ja inhimillinen yhteistyö kehityksen keskiössä
 • ubiq

  May. 5, 2014
 • tellervo

  Mar. 12, 2014

Digitalmikkeli-aamukahvitilaisuudessa 11.3.2014 esitetty materiaali: TIMO HONKELA, digitaalisten aineistojen professori, Helsingin Yliopisto, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

793

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

12

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

2

×