Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Rolf Källman Digisam Skansen 29 maj 2012
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Rolf Källman Nordiska arkivdagarna 7 maj 2015

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Rolf Källman Nordiska arkivdagarna 7 maj 2015

 1. 1. Rolf Källman @rolfkallman Nordiske Arkivdage Köpenhamn den 7 maj 2015 Arkivens roll i digitaliseringen av kulturarvet
 2. 2. Evan Carroll CC-BY-NC-SA
 3. 3. ”…Mot denna bakgrund erkänner vi… arkivens mångfald när det gäller att dokumentera alla områden av mänsklig verksamhet…” Utdrag ur Internationella arkivdeklarationen antagen vid ICA:s årsmöte i Oslo 2010
 4. 4. ”…Mot denna bakgrund erkänner vi… arkivens mångfald när det gäller att dokumentera alla områden av mänsklig verksamhet…” Utdrag ur Internationella arkivdeklarationen antagen vid ICA:s årsmöte i Oslo 2010
 5. 5. Kollektivt eller individuellt minne – eller både och ?
 6. 6. Arkiv, Bibliotek och Museer institutioner och/eller…
 7. 7. …samma eller olika typ av information ?
 8. 8. Drömmen om ABM…
 9. 9. Photo: Marina Noordegraaf CC-BY
 10. 10. Standarder och standarder igen…
 11. 11. Mängden digital information fördubblas vartannat år och gapet mellan digitalt skapad information och den tekniska lagringskapaciteten ökar… Foto: Fredrik Alpstedt CC-BY-NC-SA
 12. 12. …men varför är det så få som har strategier eller policies för insamling av digitalt född information ? National Archives No known copyrights
 13. 13. Photo: The U.S. National Archives, No known copyright restrictions
 14. 14. The Milkmaid Johannes Vermeer, c. 1660 Copyright: Public Domain
 15. 15. Photo: Lexie Flickinger CC-BY
 16. 16. Den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet Beslutades av regeringen I december 2011. Styr digitaliseringsarbetet vid de statliga myndigheter och institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsinformation och kulturarvsmaterial. Strategin täcker hela digitaliseringsprocessen
 17. 17. Digisam… …är en del av strategin Har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 Ska stå för kunskapsinhämtning och kompetensuppbyggnad Ska ta fram: – underlag för rekommendationer och allmänna råd. – förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. – Förslag på roll- och ansvarsfördelning
 18. 18. …skalbara lösningar till nytta för hela kulturarvsområdet
 19. 19. © © Kristina Alexandersson
 20. 20. Öka…
 21. 21. …men då behövs en landningsbana … Photo: Freimut, CC-BY-NC-SA
 22. 22. …och en stödjande infrastruktur. Photo: Stockholms spårvägsmuseum No known copyright restrictions
 23. 23. San Diego Air and Space Museum Archive No known copyrights
 24. 24. Photo: e-codices: CC-BY-NC
 25. 25. Photo: OZinOH, CC-BY-NC
 26. 26. Photo: Andrew Eland, CC-BY-SA Bevara Samverka Förvalta
 27. 27. Kunskapen sitter i kontexten
 28. 28. Mängden digital information fördubblas vartannat år och gapet mellan digitalt skapad information och den tekniska lagringskapaciteten ökar… Eric Spiegel CC-BY-NC
 29. 29. …så för att ta en starkare roll i digitaliseringen av kulturarvet behöver arkiven: • ta vara på det stora intresset för ett vidare arkivbegrepp • fokusera på informationen…inte på målgrupperna • sätta standarder för hela den digitala livscykeln
 30. 30. Digisam Tack för uppmärksamheten! www.digisam.se för digitalisering av kulturarvet är en avdelning vid Riksarkivet
 31. 31. Digisam… är ett samordningssekretariat för digitaliseringen av kulturarvet är en avdelning vid Riksarkivet
 32. 32. Photo: Rolf Källman, CC-BY-NC-SA Tack för uppmärksamheten! www.digisam.se
 • YvonneSolomon

  Oct. 31, 2015

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

338

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

4

Befehle

Downloads

4

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×