Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wereldwinkel
Zevenhuizen-Moerkapelle


Jaarverslag 2010
Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
Dorpsstraat 202D
2761 AJ ...
Jaarverslag 2010                                      Pagina 2
         ...
Jaarverslag 2010                                     Pagina 3
          K...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle (20)

Anzeige

Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle

 1. 1. Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle Dorpsstraat 202D 2761 AJ Zevenhuizen 06 – 2903 2176 Email: wwzevenhuizen@gmail.com Openingstijden: Ø Woensdag 10:00 – 16:00 uur Ø Donderdag 10:00 – 16:00 uur Ø Vrijdag 10:00 – 17:00 uur Ø Zaterdag 10:00 – 16:00 uur Maart 2011
 2. 2. Jaarverslag 2010 Pagina 2 Terugblik van de voorzitter H et jaar 2010 is het jaar waarin de voorzittershamer overging van Koos Blacquière naar ondergetekende. Ik kijk met heel veel voldoening terug op het afgelopen jaar. En ik ben onder de indruk gekomen van het vele werk, dat door onze vrijwilligers is gedaan. Vrijwilligers zijn zonder twijfel de pijlers waarop onze Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle draait. Ik wil dan ook beginnen door met onderstaand gedicht mijn dank uit te spreken voor de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers: Vrijwilligerswerk Vrijwilliger zijn . . . is vrijwillig, maar niet vrijblijvend Is verbonden maar niet gebonden Is onbetaalbaar maar niet te koop Is positief denken is positief doen Met als enige doel voor jezelf en voor de ander een goed gevoel! D ankzij hun inzet, is de omzet over 2010 net boven €33.000 uitgekomen. Hoewel dat iets lager is dan de omzet over 2009, mag in het licht van de mondiale crisis deze omzet beslist bevredigend genoemd worden. De wereldwinkel als cadeauwinkel heeft natuurlijk meer last van de crisis dan de wereldwinkel als ‘supermarkt’. Dat blijkt ook uit het resultaat: de omzet ‘food’ is nagenoeg gelijk gebleven, de daling is met name in het ‘non food’ gerealiseerd. W e doen dit alles niet voor ons zelf. Als Wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle committeren wij ons aan en geloven wij in Fair Trade.
 3. 3. Jaarverslag 2010 Pagina 3 K ernbegrippen voor Fair Trade of eerlijke handel zijn: Ø Een “eerlijke” prijs voor de producenten. Deze prijs stelt de producent in staat om op een behoorlijke wijze te voorzien in zijn of haar levensonderhoud en zorgt voor continuïteit in het inkomen; Ø Menswaardige arbeidsomstandigheden en uitsluiting van kinderarbeid; Ø Respect voor het milieu. Centraal staat daarbij het opbouwen van duurzame handelsrelaties, investeren in productontwikkeling productiemethoden en controle op de productontwikkeling, roductiemethoden naleving door middel van certificering. Als onderdeel van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werken we samen om dit te kunnen realiseren. A ls Wereldwinkel Zevenhuizen Moerkapelle richten we ons op de verkoop Zevenhuizen-Moerkapelle van eerlijke producten. Daarbij verkopen we niet alleen de producten, maar kennen en vertellen we de verhalen achter het product. Dat maakt de producten van de wereldwinkel nu zo uniek: elk product kent zijn eigen ereldwinkel verhaal. Dat verhaal vertellen we in de winkel zelf, maar vertellen we ook winkel aan de kinderen van de basisscholen in onze gemeente. Voor het jaar 2011 kennen we genoeg uitdagingen en wensen. Prioriteit één is de omzet vergroten. Daarnaast willen we graag een website maken, het automatiseren van de kassa en daarmee ook de voorraad voorraadregistratie. Ook een pinautomaat staat op ons wensenlijstje. Omdat we zelf niet altijd voldoende financiële middelen hebben om dit mogelijk te maken, gaan we actief op zoek naar sponsors die hieraan kunnen bijdragen. We zouden ook zo graag op een zichtlo zichtlocatie zitten aan de Dorpsstraat, waardoor we beter opvallen in de winkelstraat. M et onze grote groep enthousiaste vrijwilligers heb ik er alle vertrouwen in dat ook 2011 een mooi jaar gaat worden! Dick van der Poort
 4. 4. Jaarverslag 2010 Pagina 4 Samenstelling en wisselingen in 2010 D e samenstelling van het bestuur in 2010 was: Ø Koos Blacquière, voorzitter tot augustus Ø Dick van der Poort, vice-voorzitter tot augustus, voorzitter vanaf augustus Ø Kleis Oenema, penningmeester Ø Wilma van Holst, algemeen bestuurslid, inkoop non food, Unicef Ø Plonie den Ouden, algemeen bestuurslid, winkel en vrijwilligers coördinator Ø Marion van Eerden, algemeen bestuurslid, speciale acties en Rappa Ø Frank Mol, tweede penningmeester, coördinator OPA In augustus namen we als bestuur afscheid van Koos, die na 9 jaar stopte met het voorzitterschap. Door zijn emigratie naar Amerika verliezen we jammer genoeg een actief en betrokken man. I n 2010 waren in totaal 32 vrijwilligers werkzaam bij de wereldwinkel, waarvan 26 in de winkel zelf als wereldwinkelier. We verwelkomden als nieuwe wereldwinkelier Anjo van Yperen en Marije Zwolle. Het PR team is in 2010 gestart met het versturen van de nieuwsbrief naar de sympathisanten. Aanmelden hiervoor kan door het sturen van een mail naar ‘wwzevenhuizen@gmail.com’. D aarnaast zijn er nog drie extra vrijwilligers, die zich bezig houden met de Oud Papier Actie (OPA).
 5. 5. Jaarverslag 2010 Pagina 5 De teams in 2010 A nneke van den Dool en Cilia Jansen verzorgen de inkoop van het food. Het inkoopteam non-food bestaat uit Wilma van Holst, Dineke Stikkelman, Marion van Eerden en Plonie den Ouden. De inkopen worden prachtig in de winkel geëtaleerd door Joke Penninga, Didi van Vliet en Annelies Hoos. De PR wordt verzorgd door het PR team, welke bestaat uit Willy Oenema en Dineke Stikkelman. Geregeld is zo in de lokale kranten achtergrond informatie gepubliceerd. De wereldwinkel onderscheidt zich vooral doordat elk product zijn eigen verhaal heeft. Juist de mens áchter het product proberen we voor het voetlicht te krijgen. Klussen en reparaties die noodzakelijk zijn in en om de winkel worden gedaan door Jaap den Ouden. H et Oud Papier team wordt gevormd Willem van den Haak, Piet Vermulm, Gert Zielhuis, Kleis Oenema en Frank Mol. Zij zorgen er steeds weer voor, dat de container in de Burg. Boerstraat tijdig arriveert, halen het papier her en der op, staan in weer en wind klaar om het papier in ontvangst te nemen en zorgen er voor dat de container weer opgehaald wordt. Kleis Oenema is de coördinator voor het grootverbruik. Ook verzorgt hij onze visitekaartjes, foldermateriaal, prijskaartjes, toelichting bij de artikelen in de winkel, etc. W anda Koster verzorgt samen met Dineke Stikkelman de lessen op de basisscholen, die 1 keer per jaar plaats vinden. Gerda Besselink maakt de schema’s voor de winkelvrijwilligers, zodat een ieder tijdig weet wanneer de winkeldienst is.
 6. 6. Jaarverslag 2010 Pagina 6 De teams in 2010 (vervolg) H et grootste team is natuurlijk het team van de wereldwinkeliers zelf, zoals al eerder gememoreerd een van de belangrijkste pijlers van onze wereldwinkel. In 2010 is de samenstelling van dit team: Anjo van Yperen, Anneke van den Dool, Annelies Hoos, Bea van Baaren, Cilia Jansen, Didi van Vliet, Dineke Stikkelman, Ellie Brouwer, Gerda Besselink, Hans Verduijn, Joke Penninga, Joke van der Steen, Kleis Oenema, Koos Blacquière, Marije Zwolle, Marion van Eerden, Mieke van der Linden, Nellie Willeboordse, Nelly van der Knaap, Plonie den Ouden, Thea Huizer, Tine van Katwijk, Truus Buijs, Truus Schipper, Willy Oenema en Wilma van Holst. D e wereldwinkel is een organisatie die voldoet aan de gestelde eisen om de maatschappelijke stage te kunnen vervullen. In het kader van deze in het voortgezet onderwijs verplichte maatschappelijke stage verwelkomden we Amber van der Poort en Mattias Verduijn, die in de Kerstvakantie hun eerste uren meedraaiden in de winkel.
 7. 7. Jaarverslag 2010 Pagina 7 De activiteiten in 2010 Er zijn naast ‘het gewone winkelwerk’ ook nog zeer vele activiteiten ontplooid in het afgelopen jaar. Zo begon het nieuwe jaar met de uitverkoop in januari. Ook in de bibliotheek zijn we actief geweest. Bij de lezing van Gerbrand Bakker op 17 april waren we met (h)eerlijke koffie en thee aanwezig. Daar kregen we veel positieve reacties op. Natuurlijk deden we wat extra feestelijks op Valentijnsdag, Moederdag en Vaderdag. En stonden we met onze kraam op de markten met Koninginnedag, tijdens het Oogstfeest, bij een speciale beurs in Waddinxveen en op de Kerstmarkt. B ig Bang: World Fair Trade dag vierden we op 8 mei om klokslag 12:00 uur met een luide Big Bang en een feestelijk concert van de Zingerij op het plein voor onze winkel. Op deze dag stond het thema ‘Fairtrade, een wereld van cultuur’ centraal: Ø Fairtrade brengt je in contact met cultuur; Ø Fairtrade geeft je inzicht in gebruiken en rituelen binnen culturen; Ø Fairtrade producenten krijgen zo toegang tot cultuur beleving. Indrukwekkend is dat niet alleen de Wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle en alle wereldwinkels in Nederland dit vieren. Nee, honderden producentengroepen en importeurs wereldwijd vierden dit mee! O p 23 juni, midden in het wedstrijdprogramma van het WK voetbal, hadden wij fraaie verrassingstasjes ter beschikking gesteld voor de in Zevenhuizen georganiseerde ‘Ladies Night’. Deze avond werd door velen bezocht en was voor ons qua PR een groot succes. We gaven in mei en juni les op de scholen ’t Reigerbos, Burgemeester I.J.P. Keijzerschool en de Nessevliet. En in de laatste week van oktober hielden we de Fairtrade week.
 8. 8. Jaarverslag 2010 Pagina 8 Financiën in 2010 Bruto omzet en marge verkoop D e totale omzet is in 2010 is licht gedaald ten opzichte van 2009. Het verloop van de afgelopen drie jaar is als volgt weer te geven: Omzet in euro’s Marge in euro’s Jaar Food Non Food Overig1) Totaal Inkoop Marge waarde verkoop 2010 15.439 15.843 2.374 33.656 24.959 8.697 2009 15.457 17.374 1.952 34.784 25.658 9.126 2008 16.562 17.674 2.557 36.793 26.796 9.997 1) Overig is kerstpakketten en grootverbruik De daling is grotendeels toe te rekenen aan de daling in de omzet non food. Dat is te verklaren door de financiële crisis, waarbij onze klanten wel de dagelijkse boodschappen nodig hebben, maar meer de hand op de knip houden voor de luxere cadeau geschenken. A an kerstpakketten verkochten we €1.298, wat een forse stijging van 50% is ten opzichte van 2009 (€865). De omzet komt in 2010 voor 62% van derden, de resterende 38% komt van de eigen medewerkers. In 2009 waren deze percentages 65% respectievelijk 35%. H et aantal klanten is eveneens licht gedaald ten opzichte van 2009: Aantal transacties van Jaar Klanten (derden) Medewerkers Totaal 2010 1.945 1.262 3.207 2009 2.093 1.269 3.362 2008 2.114 1.395 3.509
 9. 9. Jaarverslag 2010 Pagina 9 De gemiddelde omzet per klant is als volgt weer te geven: Gemiddelde omzet per klant in euro’s Jaar Klanten (derden) Medewerkers Totaal 2010 11,33 10,28 10,92 2009 11,67 10,16 11,10 2008 11,92 10,01 11,16 Overige omzet D e overige omzet bestaat uit de opbrengsten uit de Rappa kleding die wij in consignatie verkopen en het Unicef materiaal. Over 2010 bedroeg dit €217, wat in 2009 €272 was. Gezien de kosten en opbrengsten hebben we besloten om vanaf januari 2011 geen Rappa kleding meer te verkopen. De vrijvallende ruimte vullen we met extra wereldwinkel artikelen. Bijzondere baten De giften en de meeropbrengst van het oud papier zorgen ervoor dat de bijzondere baten €235 boven het niveau van 2009 liggen. Daling van kosten Als wereldwinkel letten we erg op de centjes en proberen waar mogelijk kosten te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de producenten. We bespaarden kosten aan de bijdrage Fair Support (2010: €1.050; 2009: €1.411) en keerden zelf minder giften uit (2010: €195; 2009: €365). Wel investeerden we extra in betaalde advertenties in de lokale krant (2010: €535; 2009: €58). Nut en noodzaak hiervan zullen we zorgvuldig analyseren. Stijging netto resultaat U iteindelijk stijgt het netto resultaat met 32% van €632 in 2009 naar €836 in 2010, waarmee we in deze tijden van economische crisis heel blij kunnen zijn.
 10. 10. Jaarverslag 2010 Pagina 10 Verloop marge in euro’s Jaar Marge Overige Bruto Kosten Netto verkoop baten marge resultaat 2010 8.697 2.060 10.757 9.921 836 2009 9.126 1.880 11.006 10.374 632 2008 9.997 2.252 12.249 10.300 1.949 Balans D e balans laat zien dat het eigen kapitaal cq reserve licht gestegen is. De stijging is met name veroorzaakt door: Ø Toename liquide middelen (+/+ 7,4%) Ø Terugdringen uitstaande debiteuren (-/- 12,5%) Het verloop van het kapitaal is: 2010: €37.078 2009: €36.242 2008: €35.610 H iermee is de financiële buffer op een uitstekend niveau gebleven.
 11. 11. Jaarverslag 2010 Pagina 11 Nadere informatie Dank voor financiële bijdrage O nze dank gaat uit naar Transnext B.V., Interim & project management, wiens financiële bijdrage de geprinte versie van dit jaarverslag mogelijk heeft gemaakt Kijk op www.transnext.nl voor meer informatie gemaakt. informatie. Ook onze nieuwsbrie ontvangen? nze nieuwsbrief W ilt u ook onze maandelijkse nieuwsbrief vol met aanbiedingen en achtergrondinformatie over onze producten ontvangen? Stuur dan even een mail naar ons. Zo blijft u goed op de hoogte van onze winkel, onze vrijwilligers en natuurlijk over Fair Trade. lligers Vrijwilliger worden? V indt u het ook leuk om vrijwilliger te worden bij onze wereldwinkel? Neem dan via de mail contact op met onze vrijwilligerscoördinator Plonie den Ouden om met haar de mogelijkheden te bespreken. Maatschappelijke stage I n dit verslag kunt u lezen, dat de Wereldwinkel Zevenhuizen Zevenhuizen-Moerkapelle ook jongeren ontvangt, die in het kader van de verplichte maatschappelijke stage een stageplaats zoeken. Mocht uw zoon/dochter (of mocht jij) dit ook graag willen, neem dan via de mail contact op met onze vrijwilligerscoördinator Plonie den Ouden, om de mogelijkheden na te gaan. Grootverbruik Fair Trade (h)eerlijke koffie G ebruikt u veel koffie? De wereldwinkel Zevenhuizen Zevenhuizen-Moerkapelle levert graag bij u op school of kantoor. Coördinator Kleis Oenema staat u te woord via de telefoon (0180 – 632493) of neem via de mail contact op. Vragen en/of opmerkingen H eeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag, kunt u contact opnemen met voorzitter Dick van der Poort. Dit kan rechtstreeks via de telefoon (0180 - 634001) of via het algemene mailadres.
 12. 12. Jaarverslag 2010 Pagina 12 Appendix: Financiële bijlagen BALANS DEBET CREDIT 2010 2009 2010 2009 Saldo vorig jaar 7.636 8.727 Winkelinrichting nieuw 446 Afschrijving 1/7 deel -1.155 -1.091 Winkelinrichting 6.927 7.636 Non-Food 6.982 6.487 Food 3.586 3.434 Grootverbruik 232 327 Voorraad 10.801 10.249 Kas 369 346 Rabobank 2.333 3.120 Rabo-Spaarekening 2.429 3.049 ASN Ideaal Spaarrekenig 12.353 9.750 Nieuwe Cadeaubonnen 365 290 Ingenomen cadeaubonnen 135 185 Duurzame waardekaarten 0 0 Geldmiddelen 17.984 16.740 Debiteuren 886 1.012 Waarborgsom huur 760 760 Crediteuren 281 155 Te verrekenen met Rappa 0 0 Te verrekenen met Unicef 0 0 Schulden korte termijn 281 155 Saldo vorig jaar 36.242 35.610 Bedrijfsresultaat 836 632 Reserves 37.078 36.242 TOTAAL 37.359 36.397 37.359 36.397 STAAT VAN BATEN 2010 2009 Winkel Food 15439 15457 Winkel Non Food 15843 17374 Kerstpakketten Food 424 203 Kerstpakketten Non Food 874 652 Grootverbruik Food 1076 1097 Opbrengst verkopen 33656 34784 AF: Kostprijs van de verkopen 24959 25658 Bruto winst 8697 9126 Rappa 130 170 Unicef 87 102 Provisie Rappa / Unicef 217 272 Rente 433 445 Subsidie 454 454 Oud papier 551 405 Giften 117 56 Activiteiten koninginnedag 145 125 Activiteiten oogstfeest 65 75 Koffiebonus 35 40 Duurzame waardekaarten 0 Kasverschillen 43 7 Bijzondere baten 1843 1608 TOTAAL BATEN 10757 11005
 13. 13. Jaarverslag 2010 Pagina 13 Appendix: Financiële bijlagen STAAT VAN LASTEN 2010 2009 Huur 3360 3360 Voorschot, gas en electra 1200 1200 Onderhoud/kleine aankopen 151 194 Huisvesting 4711 4754 FairSupport, onderst.fee 675 818 Reaal, verzekering 385 383 Contributies en bijdragen 343 308 Representatie 176 103 Bankkosten 86 99 Administratiekosten 42 39 Telfort/Debitel, telefoon 67 79 Giften 195 365 Administratie/algemene kosten 1969 2195 FairSupport reclamefee 375 593 Koninginnedag 118 93 Oogstfeest 43 52 Kerstpakketten 7 6 Eigen folder/akties 0 0 Actiekosten 542 743 Afschrijving winkelinrichting (10%) 1155 1091 Verpakkingsmateriaal 676 418 Reclame/Promotie 535 58 Kerstmarkt Waddinxveen Kassakortingen 21 74 Etalagemateriaal/cursus 30 63 Verkoopkosten 1262 614 Reisvergoedingen 115 95 Bezorg-/portokosten 8 14 Inkoopkosten 122 109 Uitje 376 Winkelverbruik 122 125 Representatie 36 Kerstpakketjes 135 136 Medewerkers 293 637 Overdatum/verouderd 16 188 Breuk/beschdigd 47 30 Voorraadtekort -196 12 Afschrijving voorraad -133 229 TOTAAL LASTEN 9921 10373
 14. 14. Jaarverslag 2010 Pagina 14 Appendix: Financiële bijlagen VOORRAAD 2010 2009 Inkoopwaarde Verkoopwaarde Inkoopwaarde Verkoopwaarde Voorraad 1 januari 10249 14719 11102 16431 Inkoop 25785 35714 25376 35464 Korting duurzame waardekaart 0 Afprijzingen 679 1492 Subtotaal 36034 49755 36478 50403 Afschrijving 187 265 298 439 Medewerkers 283 387 262 316 Verkoop 24959 33656 25658 34784 Totaal af 25429 34308 26217 35539 Adm. voorraad 31 december 10605 15447 10261 14864 Getelde voorraad 31 december 10801 15701 10249 14719 VOORRAADTEKORT -196 -254 12 145 Toelichting: bij het vaststellen van de inkoopwaarde Het winstpercentage wordt vastgesteld aan de hand van het subtotaal (verkoopwaarde min inkoopwaarde gedeeld door de verkoopwaarde). Dit percentage wordt gebruikt om de inkoopwaarde van de afschrijving, het eigen gebruik, de verkoop, de administratieve voorraad en de getelde voorraad te bepalen.
 15. 15. Jaarverslag 2010 Pagina 15

×