Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nuevo presentación de microsoft power point

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Nuevo presentación de microsoft power point (20)

Nuevo presentación de microsoft power point

 1. 1. ÍNDICE 1) Biografía 1.1.Contexto Político e Social 1.2. Contexto Cultural 1.3. Vida Persoal 1.3.1. Infancia 1.3.2. Madurez 2) Obra 2.1. Cantares Gallegos 2.2. Follas Novas 2.3. Otras Obras 3) Fontes e Recursos
 2. 2. Cantares Gallegos Follas Novas Outras Obras
 3. 3. Vida cotiá adquire relevancia a través de retratos da muller do rural e das estampas. Paisaxes ensombrecidos polas penurias, inxustizas sociais ou deshonras que sofren estes personaxes. “Miña Santiña, miña Santasa, miña cariña de calabasa. Hei de emprestarvos os meus pendentes, hei de empresarvos o meu collar; hei de emprestarcho, cara bonita, si me desprendes a puntear.”
 4. 4. As queixas dos namorados Mágoas deixadas por antigos amores Tema amoroso. “Quíxente tanto, meniña, tívenche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e craro sol; auga limpa en fresca fonte, rosa do xardín de Dios, alentiño do meu pito, vida do meu corazón. Así cha falín un día Camiñiño de San Lois, todo oprimido de angustia, todo ardente de pasión; mentras que ti me escoitabas depinicando unha frol, por que eu non vise os teus ollos que refrexaban traiciós.”
 5. 5. Emigración dos segadores preséntase como faceta reivindicativa da beleza galega e dos valores da propia terra  Denuncia o maltrato de Galicia. “Castellanos de Castilla, tratade ben aos gallegos, cando van, van como rosas; cando vén, vén como negros.” “Probe Galicia, non debes chamarte nuna espñola, que España de ti se olvida cando eres ¿ai! Tan hermosa. Cal si na infamia naceras, torpe de ti se avergonza, Iia nai que un fillo despresa nai sin corasón se noma. Nadie porque te levantes che alarga a man bondadosa; nadie os teus pratos enxuga, i homilde choras e choras”
 6. 6.  Cobra maior protagonismo a voz autorial  Próximos á visión de Rosalía,  Visión pesimista do amor  Tema da dor e da saudade.
 7. 7. “Adiós, ríos; adios, fontes; adios, regatos pequenos; adios, vista dos meus ollos: non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muíño dos castañares, noites craras de luar, campaniñas trimbadoras, da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba ó meu amor, camiñiños antre o millo, ¡adios, para sempre adios! ¡Adios groria! ¡Adios contento! ¡Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin! Deixo amigos por estraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero... ¡Quen pudera non deixar!...”
 8. 8. Aparecen dous sistemas métricos diferenciados: 1º Marca un ritmo de muiñeira, catro acentos tónicos en cada verso e un flutuante número de sílabas 2º Formas populares de arte menor, hendecasílabo. ”Has de cantar” ” a vernos, Marica, nantronte viñeras”.
 9. 9. Fónicos: Repetición do esquema das vogais tónicas /á....é/: Canta, si queres rapaza do demo; canta, si queres; Dareiche un mantelo.  Repetición léxica: meiguiño, meiguiño, meigo, meigo que me namoraste Procedementos máis importantes utilizados por Rosalía, antítese, repetición e paralelismo, de carácter moi variado:
 10. 10. Anáfora: mediante palabras de escaso contido semántico: Tras da calada visera que hai uns ollos feridores que nos miran, se dixera; que nos din: todo é quimera neste mundo de dores. Paralelismos por inversión substitución e que chovera ou ventara e que ventara ou chovera camiño do mar salado, camiño do mar sen fin
 11. 11. Publícase no 1880 O libro comeza cunha dedicatoria da autora a Sociedade de beneficiencia dos naturales de Galicia en La Habana. Prólogo de Emilio Castelar
 12. 12. Despois do prólogo aparece Dúas palabras da autora. Ofrecer un punto poético diferente ao de Cantares Gallegos. Romanticismo filosófico de raizame intimista, escéptico respecto á utilidade da escrita. Pesimista sobre a Ben sei que non hai nada novo en baixo do ceo, que antes outros pensaron as cousas que ora eu penso. E ben, ¿para que escribo? E ben, porque así semos, relox que repetimos eternamente o mesmo.
 13. 13. O poema consta de 5 libros e 136 poemas. A obra ten 2 tendencias : Vaguedás e ¡Do íntimo!: intimista Da terra e As viudas dos vivos e dos mortos: social Varia: combina as dúas.
 14. 14. Intimista Sentimentos de soidade ou desamparo Teño un mal que non me cura, un mal que naceu conmigo, I ese mal enemigo levarame á sepultura. Curandeiros, ceruxanos, dotores en mediciña, para esta infirmidade miña n’hai remedio antre os humanos
 15. 15. Amor condenado ao fracaso Unha voz habitada pola angustia, a dor e a saudade, pero tamén polo odio, resentimento e vergoña. Lévame a aquela fonte cristaíña Onde xuntos bebemos As purísimas augas que apagaban Sede de amor e llama de deseios. Lévame pola man cal noutros días… Mais non, que teño medo De ver no cristal líquido A sombra daquel negro Desengano sin cura nin consolo Que ante os dous puxo o tempo
 16. 16. ¡Soia! Eran cravos os días, risoñas as mañáns, i era a tristeza súa negra coma a arfandá. Íñase á amañecida tornaba coa serán… Mais que fora ou viñera ninguén llo iña a esculcar. O repouso vese como a morte No poema Negra sombra exprésase de forma simbólica a traxectoria espiritual ante a dor de vivir, dende a esperanza de escapar dela ata o concencemento de que é inseparable da súa vida.
 17. 17. Social Resistencia que tivo a publicar Penas alleas, inxustizas e hipocresías sociais Daquelas que cantan as pombas i as frores todos din que teñen alma de muller, pois qu qe n’as conto, Virxe da Paloma, ¡ai!, ¿de que a terei? Situación da muller traballador a
 18. 18. Vendéronlle os bois, vendéronlle as vacas, o pote do caldo i a manta da cama. Véndéronlle o carro i as leiras que tiña, deixárono soio, coa roupa vestida. «María, eu son mozo, pedir non me é dado, eu vou polo mundo pra ver de ganalo. Galicia está probe, i á Habana me vou... ¡Adios, adios, prendas do meu corazón!» Emigración
 19. 19. O estilo sinxelo Poucos recursos expresivos Escaseza de metáforas Abundantes comparacións Estruturas reiterativas Contraste
 20. 20. O simbolísmo é un dos recursos máis empregados por ella, os mais coñecidos son os de negra sombra ou o cravo. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, ó pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando maxino que es ida, no mesmo sol te me amostras, i eres a estrela que brila, i eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas, si choran, es ti que choras, i es o marmurio do río i es a noite i es a aurora. En todo estás e ti es todo, pra min i en min mesma moras, nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras.
 21. 21. El primer loco (1881) É a súa última novela Máis elaborada e con máis dominio dos recursos literarios. Trata temas como a paixón amorosa Tendencia á loucura cando o amor non é correspondido.
 22. 22. En las orillas del Sar (1884) Poemas moi innovadores Reflicte as súas emocións persoais, de forma pesimista Afástase da esperanza que confire a relixión
 23. 23. La flor (1857) Tratase dunha obra moi influenciada pola lectura de los poetas románticos da época É unha obra de xuventude Vacilante pero onde xa destacan os temas que preside na maioría das súas obras
 24. 24. La hija del mar (1859) Ambientada no paisaxe de Muxía Construe unha trama moi complicada de paixóns e conflitos amorosos Céntrase no tema do amor como sentimento que acarrea a dor e a frustración.
 25. 25. A mi madre (1863) 2º libro de poemas Estructurase en sete poemas escritos como homenaxe a súa nai doña Teresa de Castro. Expresa a súa desolación pola morte dun ser tan querido e o vacío da súa alma. Tratase dun desacougo persoal e sentimental.
 26. 26.  Libro de texto de Lingua Galega  Imaxes google  http://es.wikipedia.org/wiki/Rosalía_de_Castro  Rosalía de Castro - Wikipedia, a enciclopedia libre  Adiós, ríos; adiós, fontes... - Rosalía de Castro - Casavaria.com  http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/castellana/castro/obra _3.htm  http://www.galiciaespallada.com.ar/escolmarosalia_foll asnovas.htm#Vagued%C3%A1s

×