Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ilmasto asenteiden muutos ja muuttajat -selvityksen yhteenveto

Demos Helsinki teki vuonna 2008 taustaselvityksen Vanhasen II hallituksen ilmasto- ja energiapoliittiseen selontekoon suomalaisten ilmastoasenteiden muutoksesta ja asenteiden muuttamisesta toiminnaksi. Outi Kuittinen esitteli sen tuloksia uuden ilmastoasennekyselyn valmistumisen alla Ilmastoviestinnän ohjausryhmälle 17.3.2015. Selvityksen seurauksena syntyi Demos Helsingin ja Sitran Peloton-hanke.

www.demoshelsinki.fi/julkaisut/ilmastoasenteiden-muutos-ja-muuttajat/

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ilmasto asenteiden muutos ja muuttajat -selvityksen yhteenveto

 1. 1. Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat (2008) Demos Helsingin taustaselvitys Vanhasen II hallituksen ilmasto- ja energiapoliittiseen selontekoon Pieni historiaan katsova yhteenveto Ilmastoviestinnän ohjausryhmälle 17.3.2015 Outi Kuittinen, Demos Helsinki
 2. 2. Napakka selvitys on sekä yhteenveto siihenastisista ilmastonmuutost a koskevista asennekyselyistä että katsaus asenteiden ja toiminnan muuttamisen tähtäävien kampanjoiden onnistumiseen ja ongelmiin. Selkeää ja kiinnostavaa luettavaa!
 3. 3. 1) Kauppa- ja teollisuusministeriö teetti Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman yhteydessä vuosina 2002, 2004 ja 2007 Kansalaisten käsitykset ilmastonmuutoksesta -tutkimuksen. Toteuttajana oli Taloustutkimus Oy, ja kyselyt tehtiin osana valtakunnallista omnibus- tutkimusta. 2) 2007 julkaistu Ajatuspaja e2 -tutkimuslaitoksen Onpa ilmoja pidellyt – Ilmastonmuutos ja kansalainen. Tutkimuksessa haastateltiin reilua tuhatta 18–70-vuotiasta suomalaista. Se tehtiin itsenäisenä, ainoastaan ilmastonmuutokseen keskittyvänä kyselynä ja onkin erittäin kiinnostava ja syväluotaava tutkimus. 3) Mediataloista Helsingin Sanomat on teettänyt useita kyselyitä suhtautumisesta ilmastonmuutokseen. 4) Energiateollisuus ry: 1983 lähtien seurantatutkimus Suomalaisten energia-asenteet, jolla on selvitetty suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Kyselty “kasvihuoneilmiötä”, “ilmaston lämpenemistä” tai “ilmastonmuutosta” koskevia kysymyksiä. 5) Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan teettämissä mielipidekyselyissä on kysytty mielipiteitä ulko-, sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi turvallisuuteen ja tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä, joissa ilmastonmuutos nousee esiin. 6) Tieteen tiedotus ry:n kansalliseen Tiedebarometriin (2007) on sisällytetty kysymyksiä ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. 7) EVA on tehnyt kansallisia arvo- ja asennetutkimuksia vuodesta 1984 lähtien joka toinen vuosi.. Kysytty alusta asti muutamia kysymyksiä ympäristöasenteista. 8) Eurobarometreissä on tutkittu kansalaisten ilmastoasenteita vuodesta 2002 asti. 2008 mennessä tehtyjä kyselyitä
 4. 4. Yhteenvetona voi sanoa, että tutkimuksissa on kysytty ilmastonmuutokseen liittyen ihmisten a) tietoisuutta, b) huolestuneisuutta, c) valmiutta omiin tekoihin ja d) näkemystä ratkaisujen työnjaosta ja politiikasta.
 5. 5. On vaikea löytää tutkimusta, jossa suomalaiset läpi kansan kerrosten eivät olisi vakaasti ja vakavasti huolissaan ja pitäisi ilmastonmuutosta todellisena ja merkittävänä uhkana. Suomalaiset tietävät ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset yhä paremmin – ja nykyään myös torjuntakeinot. Ihmisten välillä ei ole suuria eroja asuinalueen, puolueen tai muunkaan tekijän suhteen.
 6. 6. Suomalaiset keskimäärin ovat siis huolestuneisuudessaan “maailmanennätystasoa”, mutta toiset ovat vielä huolestuneempia kuin toiset.
 7. 7. Varsin erikoista on se, että muiden suomalaisten toimintahalukkuuden uskotaan e2:n tutkimuksen mukaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin oman valmiuden. Kun omaa valmiutta oli 80 prosentilla, vain 45 prosenttia vastaajista uskoi sitä löytyvän muilta yhtä paljon. Yli puolet arvioi, etteivät muut ole edes kovin valmiita henkilökohtaisiin toimiin (ks. kuvio 2, s. 21). On kuitenkin vaikea sanoa, miten hyvin valmius toimia muuttuu konkreettisiksi teoiksi, sillä sitä, mitä tehdään jo, on tutkittu hyvin vähän. Kiinnostava poiminta:
 8. 8. Asenteista toimintaan? “Action is character.” Kuka huutaa innostavasti action?
 9. 9. > Selvityksen seurauksena syntyi Demos Helsingin ja Sitran Peloton-hanke eri alojen ammattilaisille, joka on sittemmin vakiintunut monimuotoiseksi Demoksen ohjelmaksi. www.demoshelsinki.fi/projektit/peloton-uuden-talouden-tekijat/
 10. 10. outi.kuittinen@demoshelsinki.fi www.demoshelsinki. fi/julkaisut/ilmastoasenteiden-muutos-ja- muuttajat/

×