Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Diagnoza ekosystemu
startupów w Polsce
Czerwiec 2016 r.
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 2
Partnerzy badania
3Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska
01.
Diagnoza dojrzałości ekosystemu
startupowego w Polsce
04.
Okre...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 4
Konieczna jest zatem diagnoza stanu ekosystemu
startupów w Polsce...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 5
Startup
to przedsięwzięcie prowadzone w celu
wytworzenia nowych p...
6Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska
Część I
Diagnoza dojrzałości ekosystemu
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 7
Model dojrzałości
- narzędzie służące do oceny instytucji,
środow...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 8
Dojrzałość polskiego ekosystemu startupów, zgodnie z własną metod...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 9
Oceny dojrzałości są różne na każdym z etapów cyklu życia startup...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 10
Przeprowadzone badanie wskazuje, że większość startupów rozwija ...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 11
Stopień rozwoju polskiego ekosystemu w porównaniu do krajów
rozw...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 12
Przeprowadzone badanie wskazuje przewagę środków własnych jako ź...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 13
Ogólna ocena tego obszaru jest wyższa niż
pozostałych kategorii ...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 14
Przeprowadzone badanie wskazuje, że większość startupów działa j...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 15
Jest szczególnie istotny w początkowych fazach
cyklu życia start...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 16
Przeprowadzone badanie wskazuje, że przeciętnym startupowcem jes...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 17
Przeprowadzone badanie wskazuje, że przeciętny startup jest mikr...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 18
Jest bardzo istotny w całym cyklu życia
startupów z niewielkim w...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 19
Otoczenie instytucjonalne startupów w Polsce
jest umiarkowanie r...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 20
Przeprowadzone badanie wskazuje na istnienie współpracy zarówno ...
21Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska
Część II
Diagnoza wpływu ekosystemu startupów
na gospodarkę
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 22
Wpływ startupów na gospodarkę jest wielowymiarowy
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 23
Wpływ startupów na gospodarkę Polski może być znaczący
Wartość d...
24Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska
01.
Dojrzałość
Pozycja Polski na skali dojrzałości
ekosystemu sta...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 25
Proponowane obszary aktywności
ZAKŁADANIE STARTUPU OSZCZĘDNOŚCI ...
Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 26
Magdalena Burnat-Mikosz
Partner
mburnatmikosz@deloittece.com
Dzi...
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora
publicznego or...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce 2016 | Prezentacja

4.337 Aufrufe

Veröffentlicht am

Więcej: http://www.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/startup-ankieta2016-2.html
Deloitte stworzył model dojrzałości ekosystemu startupów, obejmujący pięć kluczowych obszarów: finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. W skali od jednego do czterech Polska uzyskała stopień dojrzałości wynoszący 1,93. „Polska radzi sobie najlepiej w obszarze regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego, które otrzymały odpowiednio 2,55 i 2,5 punktów. Wynika to m.in. z faktu, że wiele przepisów odnoszących się do działalności startupów jest zharmonizowanych na poziomie unijnym. Najsłabiej rozwiniętymi obszarami w Polsce są kapitał społeczny i finansowanie z oceną 1,5 i 1,68” – wyjaśnia Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce 2016 | Prezentacja

 1. 1. Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce Czerwiec 2016 r.
 2. 2. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 2 Partnerzy badania
 3. 3. 3Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 01. Diagnoza dojrzałości ekosystemu startupowego w Polsce 04. Określenie kluczowych obszarów zmian, ukierunkowujących ekosystem na szybki rozwój 02. Badanie ankietowe przybliżające aktualny obraz ekosystemu 03. Estymacja wpływu startupów na polską gospodarkę Etapy badania
 4. 4. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 4 Konieczna jest zatem diagnoza stanu ekosystemu startupów w Polsce z uwzględnieniem etapu życia badanych podmiotów Należy zbadać jak działają ekosystemy startupów na świecie i następnie próbować czerpać z najlepszych doświadczeń, uwzględniając jednak polską specyfikę W celu poznania wpływu startupów na gospodarkę konieczne jest poznanie obrazu ekosystemu w Polsce i ujęcie dynamiczne prognozowanych zmian Koncepcja badawcza opiera się na kilku założeniach, które determinują kształt badań Przyjęte założenia Startupy do swojego rozwoju potrzebują różnych kapitałów, zasobów i przychylnego otoczenia W zależności od etapu rozwoju potrzeby startupów, a także otoczenie instytucjonalne jest zróżnicowane Startupy maja swoja charakterystyczną ścieżkę rozwojową Na świecie istnieją przykłady ekosystemów startupów, które sprzyjają ich rozwojowi Zmiany systemowe i konwergencja ekonomiczna będą prowadzić do rozwoju ekosystemu w Polsce, zwiększając siłę jego oddziaływania na polską gospodarkę
 5. 5. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 5 Startup to przedsięwzięcie prowadzone w celu wytworzenia nowych produktów i usług w warunkach dużej niepewności, o historii nie dłuższej niż 10 lat, którego obszar działania to w szczególności: rozwiązania IT i wspierające transformację cyfrową, technologie multimedialne i telekomunikacyjne technologie dotyczące optymalizacji zużycia energii oraz odnawialnych źródeł energii, biotechnologia oraz technologie medyczne, nanotechnologia oraz technologie materiałowe, technologie przemysłowe. Jak rozumiemy startup? Przyjęte definicje
 6. 6. 6Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska Część I Diagnoza dojrzałości ekosystemu
 7. 7. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 7 Model dojrzałości - narzędzie służące do oceny instytucji, środowiska lub innego złożonego organizmu w odniesieniu do określonego na początkowym etapie badania wzoru stworzonego zgodnie z najlepszymi znanymi praktykami. Na cele niniejszego badania utworzony został model dojrzałości ekosystemu startupów w podziale na zdefiniowane kluczowe obszary funkcjonowania startupów, czyli: 1. finansowanie 2. regulacje prawne 3. kapitał ludzki 4. kapitał społeczny 5. otoczenie instytucjonalne. Badanie opiera się o autorski model dojrzałości ekosystemu startupów Kraje, które wzięto pod uwagę w badaniu: 1. Australia 2. Austria 3. Belgia 4. Chile 5. Chorwacja 6. Cypr 7. Czechy 8. Dania 9. Estonia 10. Finlandia 11. Francja 12. Grecja 13. Hiszpania 14. Holandia 15. Hongkong 16. Islandia 17. Irlandia 18. Izrael 19. Japonia 20. Kanada 21. Korea Pd. 22. Litwa 23. Luksemburg 24. Łotwa 25. Malta 26. Niemcy 27. Norwegia 28. Nowa Zelandia 29. Polska 30. Portugalia 31. Singapur 32. Słowacja 33. Słowenia 34. Stany Zjednoczone 35. Szwajcaria 36. Szwecja 37. Tajwan 38. Węgry 39. Wielka Brytania 40. Włochy
 8. 8. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 8 Dojrzałość polskiego ekosystemu startupów, zgodnie z własną metodyką Deloitte, została wyznaczona jako średnia arytmetyczna wyników Polski we wskaźnikach przyporządkowanych do kluczowych obszarów. Została ona obliczona całościowo dla polskiego ekosystemu startupów, jak również dla poszczególnych obszarów. Polski ekosystem startupów jest nieco poniżej średniej w stosunku do określonego modelu dojrzałości Średnia dojrzałość Polski w obszarachDojrzałość polskiego ekosystemu Opracowanie własne Deloitte Opracowanie własne Deloitte
 9. 9. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 9 Oceny dojrzałości są różne na każdym z etapów cyklu życia startupów Wypadkowa istotności i oceny Polski w obszarach Istotność poszczególnych obszarów w cyklu życia startupów podlega nieznacznym wahaniom – jednak wszystkie są niezbędne, aby startupy mogły się harmonijnie rozwijać we wszystkich fazach. Opracowanie własne Deloitte
 10. 10. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 10 Przeprowadzone badanie wskazuje, że większość startupów rozwija biznes w branży ICT Branże, w której startupy prowadzą działalność Etap cyklu życia startupu Czynniki przyciągające zagraniczne startupy do Polski Opracowanie własne Deloitte Opracowanie własne Deloitte Opracowanie własne Deloitte
 11. 11. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 11 Stopień rozwoju polskiego ekosystemu w porównaniu do krajów rozwiniętych jest niski zarówno pod względem możliwości sfinansowania przedsięwzięć z oszczędności własnych i obcych, pomocy aniołów biznesu i funduszy venture capital oraz exitów. Dość słaba ocena Polski w obszarze finansowania jest efektem przede wszystkim niewielkich oszczędności w gospodarce oraz niedostatecznej skłonności do ryzyka i aktywności inwestorów. System nie motywuje dostatecznie do współpracy nauki z biznesem, ale stara się wspierać bezpośrednimi dotacjami podmioty w ekosystemie. Wydatki na B+R w Polsce są stosunkowo niskie, co jest jedną z przyczyn niewielkiej innowacyjności naszego kraju. Obszar finansowania istotnie ogranicza rozwój ekosystemu Procentowy udział inwestycji venture w PKB Źródło: OECD 2015
 12. 12. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 12 Przeprowadzone badanie wskazuje przewagę środków własnych jako źródeł finansowania Źródło finansowania działalności startupów Popularność wybranych form finansowania wśród startupów na danym etapie cyklu życia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ideacja i wizja Formowanie Walidacja Skalowanie Dojrzałość Własne (w tym środki od znajomych i rodziny) Bieżące przychody Finansowanie dłużne (np. pożyczka z banku) Aniołowie biznesu Fundusze VC i inne Opracowanie własne Deloitte Opracowanie własne Deloitte
 13. 13. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 13 Ogólna ocena tego obszaru jest wyższa niż pozostałych kategorii badania. Słabo wypadamy przede wszystkim w obszarach przejrzystości systemu podatkowego, szybkości zakładania działalności gospodarczej. Wysokie narzuty na prace zmniejszają konkurencyjność firm. Mocą stroną, choć nie bez zastrzeżeń, jest wsparcie publiczne na B+R. Również łatwość wymiany handlowej jest plusem naszej gospodarki. Obszarem, który powinien być bardziej pro innowacyjny są zamówienia publiczne. Regulacje prawne są relatywnie mocną stroną polskiego ekosystemu startupów, ale wciąż pozostają obszary do poprawy Liczba dni potrzebnych na założenie firmy Źródło: Doing Business 2015
 14. 14. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 14 Przeprowadzone badanie wskazuje, że większość startupów działa jako spółka z o.o. Forma prawna prowadzonej działalności Opracowanie własne
 15. 15. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 15 Jest szczególnie istotny w początkowych fazach cyklu życia startupów. Mocną stroną Polski w tym obszarze jest duża liczba studentów i absolwentów kierunków inżynierskich i ścisłych. Jakość kształcenia w Polsce jest wysoka na początkowych szczeblach edukacji natomiast kształcenie uniwersyteckie jest mało praktyczne i raczej nisko oceniane przez przedstawicieli biznesu. Kompetencje menedżerskie w Polsce nie są na wysokim poziomie, co pogarsza ocenę tego obszaru w późniejszych fazach, gdzie nabierają one znaczenia. Produktywność pracy w Polsce jest niska. Duży potencjał rozwoju ekosystemu tkwi w kapitale ludzkim Liczba absolwentów kierunków inżynierskich i ścisłych rocznie Źródło: GUS, Human Capital Report 2015
 16. 16. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 16 Przeprowadzone badanie wskazuje, że przeciętnym startupowcem jest 30-latek z wykształceniem magisterskim Wiek założycieli startapu Wykształcenie założycieli startupu Opracowanie własne Opracowanie własne
 17. 17. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 17 Przeprowadzone badanie wskazuje, że przeciętny startup jest mikrofirmą Liczba osób pracujących w startupie Średni wzrost zatrudnienia w startupie w ciągu ostatnich 3 lat Najczęstsza forma zatrudnienia Opracowanie własne Opracowanie własne Opracowanie własne
 18. 18. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 18 Jest bardzo istotny w całym cyklu życia startupów z niewielkim wskazaniem na początkowe fazy. Polska wypada w tym obszarze najsłabiej. Wynika to z niskiego poziomu zaufania, braku umiejętności współpracy (co przejawia się również w biznesie), niewielkim zaangażowaniu w życie społeczne oraz awersji do ryzyka. Te cechy mogą stanowić barierę dla powstawania startupów. Najsłabszym ogniwem ekosystemu jest kapitał społeczny Indeks Rozwoju Społecznego 2015 (dla 40 państw uwzględnionych w badaniu) Źródło: Social Progress Index 2015
 19. 19. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 19 Otoczenie instytucjonalne startupów w Polsce jest umiarkowanie rozwinięte. Administracja rządowa wykazuje aktywność w celu zapewnienia rozwoju startupów m.in. przez przekazywanie środków finansowych w postaci programów wsparcia. Samorządy lokalne podejmują wysiłki na rzecz rozwoju środowiska startupowego, jednakże minusem jest to, że ich działania często nie są skoordynowane i nie mają charakteru długofalowego. Współpraca jednostek naukowych i biznesu jest oceniana raczej nisko, brakuje jasnych i przejrzystych zasad współdziałania. Rozwój obszaru otoczenia instytucjonalnego wymaga polepszenia jakości współpracy nauki i biznesu Liczba uniwersytetów na liście Szanghajskiej Źródło: Academic Ranking of World Universities 2015
 20. 20. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 20 Przeprowadzone badanie wskazuje na istnienie współpracy zarówno z biznesem, jak i środowiskiem nauki Startupy a kooperacja z korporacjami Startupy a kooperacja ze środowiskiem nauki Opracowanie własne Opracowanie własne
 21. 21. 21Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska Część II Diagnoza wpływu ekosystemu startupów na gospodarkę
 22. 22. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 22 Wpływ startupów na gospodarkę jest wielowymiarowy
 23. 23. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 23 Wpływ startupów na gospodarkę Polski może być znaczący Wartość dodana wygenerowana przez startupy w 2023 roku (w mln zł) Zatrudnienie wygenerowane przez startupy w 2023 roku (liczba pracujących) Dochody gospodarstw domowych wygenerowane przez startupy w 2023 roku (w mln zł)
 24. 24. 24Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 01. Dojrzałość Pozycja Polski na skali dojrzałości ekosystemu startupowego jest średnia 04. Obszary aktywności Wdrożenie najważniejszych rekomendacji będzie sprzyjało bardziej dynamicznemu rozwojowi ekosystemu 02. Oddziaływanie Możliwe jest osiągnięcie znaczącego oddziaływania na polską gospodarkę (2,2 mld złotych wartości dodanej w 2023 r.) 03. Likwidacja luki Poprawa pozycji ekosystemu może być stosunkowo powolna bez podjęcia koniecznych działań Podsumowanie
 25. 25. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 25 Proponowane obszary aktywności ZAKŁADANIE STARTUPU OSZCZĘDNOŚCI INDYWIDUALNE KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI REGIONALNY HUB INNOWACJI • Uproszczenie procedur oraz obniżenie kosztów zakładania firmy i prowadzenia działalności w pierwszych latach od jej powstania. • Wzmocnienie zainteresowania Polaków oszczędzaniem • Zwiększenie możliwości inwestowania indywidualnych oszczędności, również w innowacyjne przedsięwzięcia • Reformy systemu edukacji • Reformy systemu szkolnictwa wyższego • Uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej • Wsparcie przyjeżdżających talentów • Oferta awansu osobistego w Polsce • Promocja szans rozwojowych w Polsce FUNDUSZE I ANIOŁOWIE BIZNESU OTOCZENIE BIZNESU SEKTOR NAUKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE • Odpowiednie ukierunkowanie wsparcia publicznego • Zachęty podatkowe dla inwestycji i przejęć • Nakierowanie parków technologicznych i naukowo- technologicznych na wsparcie startupów • Rewizja dotowania projektów B+R uczelni • Zmiana systemu punktowania naukowców • Studia doktoranckie w formie działalności gospodarczej • Umożliwienie zamawiającym podejmowania ryzyka współpracy ze startupami • Nakierowanie zamówień na innowacyjność
 26. 26. Diagnoza polskiego ekosystemu startupówDeloitte Polska 26 Magdalena Burnat-Mikosz Partner mburnatmikosz@deloittece.com Dziękujemy za udział Julia Patorska Senior Manager jpatorska@deloittece.com Jakub Weber Senior Manager jakweber@deloittece.com
 27. 27. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 200 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas © 2016 Deloitte Polska

×