Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Дайджест-огляд за квітень-червень 2019

9 Aufrufe

Veröffentlicht am

Рада донорів з питань децентралізації в Україні - дайджест новин

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Дайджест-огляд за квітень-червень 2019

  1. 1. децентралізації в Україні Рада донорів з питань Дайджест №7 за квітень-червень 2019 р. Протягом квітня-червня 2019 року Секретаріатом Ради донорів зосереджено діяльність на подальшому удосконаленні електронної системи моніторингу та звітності для програм і проектів міжнародної технічної допомоги щодо їх діяльності у сприянні впровадженню в Україні реформи децентралізації. Система заснована на матриці логічних результатів CRF (далі – Матриця результатів) і протестована у грудні 2018 року. 23 січня 2019 р. Уряд України своїм розпорядженням № 77 затвердив План заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки. З огляду на це, зазначену Матрицю результатів було приведено у відповідність до пріоритетів і завдань Операційного плану реалізації реформи децентралізації, що був розроблений Мінрегіоном задля реалізації затвердженого Урядом України нового етапу реформування. Деякі РГ Ради донорів протягом квітня-червня 2019 року провели засідання, під час яких обговорювалися проблемні питання реформування та шляхи їх вирішення. ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ2Групою з урахуванням пропозицій представників проектів та програм щодо напрямів їх діяльності, пріоритетів Операційного плaну Мінрегіону уточнено Матрицю результатів. Зазначені пропозиції були узагальнені та доповнені Мінрегіоном відповідно до пріоритетних та першочергових завдань реформи децентралізації та обговорені з учасниками РГ. Для якісного та ефективного виконання завдання щодо розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (п.16 Операційного плану) Мінрегіоном запропоновано створення декількох підгруп за напрямами повноважень, які напрацю- ють для Мінрегіону відповідні пропозиції за секторальним принципом. Групою також обговорено питання щодо об’єднаних територіальних громад навколо міст обласного значення, зокрема, визначення виду бюджету для такого об’єднання, за результатами якого рекомендовано вважати бюджет такої ОТГ бюджетом міста обласного значення чи бюджетом об’єднаної територіальної громади. Група надала рекомендації з удосконалення програмного комплексу «Калькулятора розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ» під час його модернізації програмою DESPRO на запит Мінрегіону з урахуванням змін у бюджетному законодавстві на 2019 рік, розширення можливості доступу до нього для користувачів (інформацію щодо калькулятора фінансової спроможності див. за посиланням https://decentralization.gov.ua/finance/- calculator).
  2. 2. Децентралізація в Україні Дайджест-огляд за квітень-червень 2019 р. РГ спільно з РГ з питань місцевих виборів, що була створена під егідою ОБСЄ та в координації з Радою Європи були підготовлені пропозиції до проекту Концепції удосконалення законодавства про місцеві вибори для забезпечення пропорційного представництва та відповідних законопроектів. Напрацьований проект Концепції був представ- лений на засіданні Ради донорів 21 червня 2019 року (більш детально див. https://donors.decentral- ization.gov.ua/donor_board_meetings). Окрім того, РГ завершила спільну роботу над методичними рекомендаціями щодо розробки статутів територіальних громад (https://storage.decentraliza- tion.gov.ua/uploads/library/file/391/Recommend.pdf). 3МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ Протягом звітного періоду РГ 4 не мала засідань, проте з урахуванням результатів її діяльності та відповідних напрацювань підготовлено та обгово- рено на засіданні Ради донорів 21 червня 2019 року питання регіональної політики та регіональ- ного розвитку (більш детально див. https://donors.- decentralization.gov.ua/donor_board_meetings). 4РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК Узгодження між Мінрегіоном, Мінекономіки, Мінсоцполітики та відповідними проектами і програмами міжнародної технічної допомоги підходів щодо створення центрів надання адміністративних та соціальних послуг - пріоритетне питання діяльності РГ протягом останніх місяців. Після спільного засідання за участю трьох міністерств (Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінекономіки), яке відбулося 7.05.2019, РГ розробляється Дорожня карта щодо поєднання надання адміністративних та соціальних послуг (за технічної допомоги Програми “U-LEAD з Європою”). Учасники зустрічі погодилися, що iнтегровані центри надання послуг створюватимуться там, де немає центрів надання ані адміністративних, ані соціальних послуг; Мінсоцполітики залучатиме два інших міністерства до прийняття рішень щодо створення нових центрів надання соціальних послуг. Було також вирішено, що Мінекономрозвитку радитиме громадам використовувати програмне забезпе- чення, що в майбутньому дозволить інтегрувати/ поєднувати надання соціальних та адміністра- тивних послуг. 5.1 Адміністративні послуги 5.5 Безпека 5НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ Обговорено питання необхідності проведення веб-консультацій з областями, а також забезпе- чення доступу до реєстрів Мінсоцполітики та налагодження співпраці з Пенсійним фондом України. Окрім того, РГ обговорювала питання системного розвитку мережі ЦНАПів, що передбачає необхідність розробки стратегії запов- нення «білих плям» на перспективній національ- ній карті ЦНАПів (можна переглянути на http://map.cnap.in.ua/), оскільки станом на сьогодні із «заповненням» так званих «білих плям», де потребується формування 240 ЦНАПу, вирішується питання лише щодо 60. РГ завершує підготовку Посібника для громад по роботі з волонтерами у сфері громадської безпеки, що буде опублікований ПРООН. Напрацювання РГ стосовно організації забезпечення громадської безпеки на місцевому рівні в умовах децентра- лізації представлені на Форумі 11-12 липня 2019 р. у м. Святогорськ (Донецька область).
  3. 3. Децентралізація в Україні Серед питань, котрі вимагають подальшого обговорення та рішень донорів та Міністерства, залишаються наступні: Ухвалення донорами рішення (на стратегічному та операційному рівні) стосовно можливості підтримати впровадження Операційного плану МінРегіону в частині секторальної децентра- лізації у співпраці з відповідними міністерства- ми, що матиме наслідки для подальшої роботи секторальних РГ під егідою РД. Перегляд донорами та Мінрегіоном організації координування роботи РГ створених під егідою Ради Донорів (питання координаторів груп) та наслідки трансформації Центрального Офісу Реформ для спроможності МінРегіону управляти та координувати впровадження реформи. Невирішені питання, що потребують уваги РГ актуалізовано діяльність з урахуванням оновленої інформації щодо планів ключових проектів міжнародної технічної допомоги, що опікуються питаннями розвитку спроможності громад. Також взято до уваги презентований Офісом Ради Європи звіт національного досліджен- ня навчальних потреб органів місцевого самовряду- вання в Україні (звіт можна переглянути на https://nads.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/ tna_ukraine-2018-2019-final-report_ukr_f-1.pdf). Крім того Нацдержслужбою представлено РГ електрон- ний портал управління знаннями, що передбачає поєднання потреб державних службовців і посадо- 6.2 Навчальні системи, управління знаннями та професійним розвитком вих осіб місцевого самоврядування у підвищенні спроможності та їх забезпечення наявними навчальним інструментами. Починаючи з вересня 2019 року, проекти та програми міжнародної технічної допомоги, що забезпечують підвищення спроможності посадових осіб місцевого самоврядування, запрошені долучатися до завантаження відповідної інформації на зазна- чений портал. Також, було вирішено системно наповнювати сайт Децентралізація опубліко- ваними навчальними та методичними матеріа- лами, що стосуються розвитку спроможності органів місцевого самоврядування. 6КОМУНІКАЦІЇ, НАВЧАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ Дайджест-огляд за квітень-червень 2019 р.

×