Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobiliteit - Robbert Serné (CACI) - OWD22

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 51 Anzeige

Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobiliteit - Robbert Serné (CACI) - OWD22

Herunterladen, um offline zu lesen

Het flexibiliseren van studentroutes in het onderwijs vereist een open student informatiesysteem. OSIRIS biedt uitgebreide mogelijkheden om dit te ondersteunen, o.a. door studentmobiliteit via EduXchange en Erasmus Without Paper (EWP). Tijdens deze sessie geven we een update over de ondersteuning in OSIRIS van de flexibele studentroutes en specifiek de ondersteuning van EWP.

Het flexibiliseren van studentroutes in het onderwijs vereist een open student informatiesysteem. OSIRIS biedt uitgebreide mogelijkheden om dit te ondersteunen, o.a. door studentmobiliteit via EduXchange en Erasmus Without Paper (EWP). Tijdens deze sessie geven we een update over de ondersteuning in OSIRIS van de flexibele studentroutes en specifiek de ondersteuning van EWP.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von SURF Onderwijsdagen (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Erasmus without paper - een mijlpaal in de ondersteuning van studentmobiliteit - Robbert Serné (CACI) - OWD22

 1. 1. Flexibilisering in OSIRIS Robbert Serné 16 november 2022
 2. 2. Aanleiding
 3. 3. Arbeidsmarkt, maatschappij en student ● De samenleving verandert Maatschappelijke vraagstukken zijn steeds complexer. Dit vraagt om interdisciplinaire kennis en mondiale samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen een enorme impact op ons leven. ● De arbeidsmarkt verandert De huidige arbeidsmarkt vraag om een doorlopende ontwikkeling van kennis en competenties. ● De student verandert De onderwijsbehoeften van studenten veranderen ook. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces.
 4. 4. Onderwijs
 5. 5. Ambitie “Wendbare en veerkrachtige professionals” ● Het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. ● Professionals die samenwerken in interdisciplinaire teams en zaken vanuit verschillend perspectief beoordelen. ● Professionals die zich aanpassen aan een veranderende omgeving en arbeidsmarkt.
 6. 6. Nieuwe opzet van het onderwijs “Flexibel, modulair en gepersonaliseerd onderwijs” ● Flexibel onderwijs passend bij de individuele behoeften van de student en de maatschappij. Studenten kunnen hun studie versnellen of vertragen en kunnen inhoudelijk keuzes maken waarmee zij met een duidelijk profiel de arbeidsmarkt op gaan. ● Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor werkende professionals. Gericht op een leven lang ontwikkelen. ● Onderwijs dat gebaseerd is op leerwegonafhankelijke leeruitkomsten, wat studenten de mogelijkheid geeft het eindniveau van de opleiding aan te tonen, met meer regie over de route daar naartoe. ● Studentmobiliteit tussen opleidingen, instellingen en landen wordt gestimuleerd.
 7. 7. OSIRIS
 8. 8. OSIRIS en flexibilisering Leerwegonafhankelijk studeren Leven lang ontwikkelen Studentmobiliteit
 9. 9. Studentmobiliteit
 10. 10. Erasmus Without Paper ● “Internationale studentmobiliteit”. ● Erasmus+ programma. ● Netwerk voor digitale gegevensuitwisseling ● Vervangt de papierstromen en vermindert de administratieve last voor studenten en administratief personeel.
 11. 11. Erasmus Without Paper (vervolg) • Exchange-contracts • Learning Agreements • Course-catalog • Nominations • Transcript of Records OSIRIS • Exchange-contracts • Learning Agreements • Course-catalog • Nominations • Transcript of Records Partner SIS EWP network
 12. 12. Erasmus Without Paper (vervolg) 2022 ● Exchange-contracts en Learning Agreements in productie genomen. ● 8 instellingen zijn ‘live’, waaronder Avans Hogeschool, Erasmus Universiteit, Radboud Universiteit en Zuyd Hogeschool.
 13. 13. Erasmus Without Paper (vervolg) 2023 ● Course-catalog ● Nominations ● Transcript of Records ● Statistics
 14. 14. Pilot Studentmobiliteit
 15. 15. Project Studentmobiliteit - eduXchange ● “Nationale studentmobiliteit” ● Met één klik op de knop studeren aan meerdere universiteiten. ● Vervangt de papierstromen en vermindert de administratieve last voor studenten en administratief personeel. ● Initiatief vanuit het Versnellingsplan – Zone Flexibilisering ● Samenwerking SURF, EWUU-alliantie, LDE-alliantie, CACI en Vorsen.
 16. 16. Project Studentmobiliteit – eduXchange (vervolg) 2021 ● EWUU-alliantie, Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht & UMC Utrecht. ● Vanaf 23 november 2021 kunnen studenten met één klik op de knop vakken volgen bij de partnerinstellingen via www.eduXchange.nl. ● Via eduXchange – Oriënteren op vakken van andere instellingen. – Inschrijven op vakken van andere instellingen. – Het behaalde resultaat doorgegeven aan de eigen onderwijsinstelling. ● 2021/2022: 59 inschrijvingen, 2022/2023: 56 inschrijvingen, 32 resultaten
 17. 17. Op basis van de OOAPI
 18. 18. Project Studentmobiliteit – eduXchange (vervolg) 2022 ● LDE-alliantie, Universiteit Leiden, TU Delft & Erasmus University Rotterdam. ● Studenten kunnen met één klik op de knop minoren volgen bij de “eigen” of een partnerinstelling. ● Via eduXchange – Oriënteren op minoren. – Inschrijven op minoren. – Controleren op ingangseisen, maximum aantal deelnemers, geldige CROHO-inschrijving en maximum aantal minoren bij de eigen onderwijsinstelling. – De minorinschrijving doorgegeven aan de eigen onderwijsinstelling.
 19. 19. Project Studentmobiliteit – eduXchange (vervolg) 2023 ● Cursusinschrijving van de EWUU-alliantie migreren naar de OOAPI v5. ● Identificeren van een student over de keten. ● Ondersteunen van de EuroTeQ-alliantie.
 20. 20. Leven lang ontwikkelen
 21. 21. Onderwijs voor Professionals ● Modulair onderwijs voor professionals via de webshop van OSIRIS. ● Samenwerking met de Universiteit Utrecht. 2022 ● Meer betaalmogelijkheden – Factuurbetaling – Betaling door de werkgever – Directe betaling via het betaalplatform Worldline ● Integratie met OSIRIS Zaak voor een uitgebreide intake. ● De Universiteit Utrecht is op 31 oktober live gegaan met 51 cursussen.
 22. 22. Leerwegonafhankelijk studeren
 23. 23. Onderwijseenheden Eenheden van leeruitkomsten Persoonlijke leerweg (leeractiviteiten en toetsen) Leerwegonafhankelijk studeren
 24. 24. Erkenning Leeractiviteit Toets Eenheid van leeruitkomsten • Leeruitkomst 1 • Leeruitkomst 2 • Leeruitkomst 3 Graad Examen- programma Werkvorm Toets Onderwijs- eenheid ELU ELU T T T LA LA LA Leerwegonafhankelijk studeren (vervolg) Leeruitkomsten Netwerkstructuur Onderwijseenheden
 25. 25. Ambitie CACI ● OSIRIS biedt ondersteuning aan een modulair curriculum, microcredentials en leeruitkomsten. Studenten kunnen hierdoor flexibel studeren wat betreft studietempo, tijd, plaats, inhoud of niveau. ● Een flexibele leerroute vereist intensivering van begeleiding. OSIRIS biedt de studenten, studiebegeleiders en docenten inzicht in de keuzes die het onderwijs biedt en ondersteunt de student bij het opstellen van een persoonlijke, passende leerroute.
 26. 26. Aanpak
 27. 27. 2 platformen
 28. 28. 2 platformen
 29. 29. 2 platformen
 30. 30. Integratie met het bestaande OSIRIS
 31. 31. Curriculum platform ● Gebaseerd op een nieuw curriculum bouwsteentje. Leeruitkomsten Netwerkstructuur Onderwijseenheden
 32. 32. Gefaseerde aanpak
 33. 33. Plateau 1 Klaar Doelstellingen onderwijs Visie en ambitie OSIRIS Plateau 2 Tot 31/12/2022 Keuze opzet en inhoud pilot Organiseren pilot Plateau 3 Q1/Q2 2023 Uitvoeren pilot Evaluatie pilot Plateau 4 Vanaf Q3 2023 Doorontwikkelen in standaard Functionaliteit opnemen in standaard OSIRIS Aanpak
 34. 34. Vragen?

×