Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Reljef Gorske Hrvatske.pptx

 1. Reljef Gorske Hrvatske
 2. Velebit
 3. Gorska Hrvatska • Najviši dio Hrvatske • 500-1000 m n.v. • Planinski lanci i pobrđa  bujni biljni pokrivač i veliki udio šuma temelj gospodarstva Gorske Hrvatske
 4. Gorska Hrvatska • prevladavaju karbonatne stijene (vapnenci i dolomiti) koje su topive u vodi, • otapanjem se izlučuje kalcijev karbonat i stvaraju se krški oblici reljefa • Manji površinski oblici: ponikve, kamenice, škrape
 5. Krški oblici reljefa: podzemni krški oblici • Špilje – vodoravni kanali • Crnopac (južni Velebit) je najveći špiljski sustav u Hrvatskoj 53 km dug • Cerovačke špilje • Jame – okomiti kanali • Lukina jama -Trojama je najdublji speleološki objekt u Hrvatskoj (1431 m)
 6. Ravničarski oblici reljefa: • Polja u kršu u Lici: • Ličko • Gacko • Krbavsko ( >500m, najviše u Hrvatskoj) • Koreničko, Gračačko
 7. Ravničarski oblici reljefa: • Polja u kršu u Gorskom kotaru: • Drežničko polje • Ogulinsko, Plaščansko polje • Delničko, Mrkopaljsko Dno krškog polja često je plavljeno. Pogled s Kleka na Ogulinsko-plaščansku udolinu.
 8. • rijeke ponornice • poplave • poljoprivred a • rubovi polja naseljeni Ravničarski oblici reljefa:
 9. • Krške zaravni • Karlovačka zaravan – najniži dio Gorske Hrvatske Ravničarski oblici reljefa:
 10. Sredogorja, gorja • krška sredogorja 500-1000 m – 70% površine Gorske Hrvatske • Ličko sredogorje
 11. Planinski reljef • > 1000 m • dio dinarskog planinskog sustava; • mlade • taloženje vapnenca i dolomita; • Risnjak, Tuhobić, Senjsko bilo, Velebit (najduža planina 145 km), Velika i Mala Kapela, Plješevica
 12. 1 2 3 6 5 4 1 3 5 Pomoću geografske karte u atlasu imenuj označena polja u kršu.
 13. 1 2 3 11 10 12 6 7 8 9 5 4 Imenuj označene planine.
Anzeige