Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Otwarte Miasta

948 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacja Kasi Mikołajczyk (Fundacja Fundament) z 11 spotkania Data Science Warsaw

Veröffentlicht in: Daten & Analysen

Otwarte Miasta

 1. 1. Jakie dane ma miasto? i jak się dowiedzieć tego samego?
 2. 2. Jakie dane ma miasto? ● finansowe (wydatki, umowy, przetargi) ● geodane (mapy GIS, MPZP, mapy akustyczne) ● kulturalne (wydarzenia, imprezy) ● środowiskowe (drzewa, zanieczyszczenie powietrza) ● sportowe (kluby sportowe, orliki, boiska) ● transportowe (rozkład jazdy, pozycje GPS pojazdów) ● statystyki (wszystkie analizy, raporty)
 3. 3. Co wie miasto? O sobie – liczba pracowników, wydatki miasta, dochody miasta, planowane inwestycje, kształt tych inwestycji a także koszty ich utrzymania, O nas – liczba mieszkańców, wnoszone przez nas opłaty, liczba osób mieszkających w danym miejscu (deklaracja „śmieciowa”), liczba posiadanych dzieci (program rodzina 500+) i to gdzie chodzą do szkoły O biznesie – liczba firm, odprowadzany przez nie podatek PIT, liczka i miejsce koncesji na alkohol O przestrzeni – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego... Co może dodatkowo wiedzieć miasto: Którędy chodzimy i jeździmy (miejski monitoring i miejski system transportowy)
 4. 4. Kto udostępnia już teraz dane? ● Gdańsk (otwartygdansk.pl) ● Poznań (poznan.pl/api/) ● Warszawa (api.um.warszawa.pl) ● Wrocław (wroclaw.pl/open-data) ● Dane centralne (danepubliczne.gov.pl) ● Inne dane (mojepanstwo.pl/api)
 5. 5. A jeśli nie ma dedykowanej strony?
 6. 6. Jest informacja publiczna! “Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.” Art 1.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 7. 7. Informacja publiczna - kto posiada? 1) organy władzy publicznej; 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego(...); 5) podmioty reprezentujące (...), które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencjii konsumentów Art 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 8. 8. Informacja publiczna - jak znaleźć? 1) Biuletyn Informacji Publicznej albo 2) Wniosek o dostęp do informacji publicznej (np. www.mojepanstwo.pl/pisma, e-mailem, ustnie, pismem) Jakie informacje, w jakim formacie, w jakim celu, jak dostarczona (email, fax, odbiór osobisty, dalekopis, wysyłka pocztą), imię i nazwisko.
 9. 9. A jeśli nie wiemy o co zapytać?
 10. 10. Możemy: - przeglądać zapytania ofertowe i przetargowe - przeglądać wyniki postępowań przetargowych - przeglądać zarządzenia - regularnie składać wnioski o wykaz podpisanych umów i jednocześnie wnioskować oto, aby miasta udostępniały takie dane “same z siebie” ;-)
 11. 11. Dziękuję za uwagę Katarzyna Mikołajczyk katarzyna.mikolajczyk@epf.org.pl @kasia_lodz

×