Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Psykologkampagnen sender psykolog til karrieredagene, marts 2013.

91 Aufrufe

Veröffentlicht am

Psykologkampagnen har sendt psykolog Katja Brandt til karrieredagene. Her kan du læse hendes spændende rapportage.

Veröffentlicht in: Karriere
  • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier

Psykologkampagnen sender psykolog til karrieredagene, marts 2013.

  1. 1. SIDE 14 | PSYKOLOG NYT NR. 7 | 2013 Privatfoto E n virksomhed, der vasker tøj, en virksomhed, der sælger strøm, en virksomhed, der udvikler computerteknologi, og en virksomhed, der producerer sodavandsis – hvem kunne have forudsagt, at sådanne virksomheder gemte på spæn- dende karrieremuligheder for en psykolog? Ikke desto mindre viste det sig at være tilfældet, og besøget på Karrieredagene i marts 2013 var en særdeles positiv oplevel- se. Job- og karrieremessen er en årligt tilbagevendende begiven- hed i København, Odense, Århus og Aalborg – og en mulighed for, at dimittender og nyuddannede akademikere kan mødes med repræsentanter for danske virksomheder. Mit besøg på messen i København efterlod mig med en stærk tro på, at Psykologkampagnens mål om at matche psykologer med det pri- vate erhvervsliv vil lykkes. På Karrieredagens hjemmeside opfordredes forud for afhol- delsen af dagene til at deltage. En begrundelse lød, at det ville være en mulighed for at blive bekræftet i ens egne overvejelser Rapport fra en kreativ job­søger Tænk hvis virksomheder og jobsøgere havde et fælles mødested, hvor de kunne blive klogere på hinanden. Det har de hvert år i marts. En nyuddannet psykolog har testet Karrieredagene og rapporterer begejstret. › JOBMATCH om fremtidig karriere – eller blive overrasket over nogle anderle- des og mere skæve vinkler på, hvordan en karriere også kan forløbe. Denne forudsigelse kunne ikke have været mere præcis be- skrevet. Jeg blev overrasket! Et er villigheden til at tænke kreativt i jobsøgningen, noget andet er, hvordan en sådan kreativitet modtages i virksomheder- ne. Jeg er relativt nyuddannet cand.psych., men mine interesser rækker langt ud over psykologien. Derfor ønsker jeg også meget gerne et job, hvor psykologien kan finde alternativ anvendelse i forhold til den mere klassiske klinisk terapeutiske, som optager mange i studietiden, og som jeg da også selv kan nikke genken- dende til som den mest trygge ramme for jobsøgningen. Mest af alt oplever jeg, at dette kan hænge sammen med en vis bekymring – eller måske snarere nervøsitet – for at blive mødt med umiddelbar afvisning i det private erhvervsliv. Karrieredagene beviste dog for mig, at denne nervøsitet er gan-
  2. 2. PSYKOLOG NYT NR. 7 | 2013 | SIDE 15 ske ubegrundet. Med titlen ”cand.psych.” klistret fast på bryst- lommen oplevede jeg at blive mødt med stor interesse i de enkel- te virksomheders stande. Titlen ikke altafgørende Jeg mødte velforberedt op parat til i samtalerne med virksomhe- derne at oversætte mine psykologfaglige kompetencer til et sprog, der matchede virksomhedernes profil, og dette var den væsentligste erfaring, jeg tog med mig derfra: Det afgørende er ikke, om vi som psykologer ser vores uddannelsestitel beskrevet i et jobopslag – men om vi selv er i stand til at forklare, hvordan vores kompetencer kan have værdi for den enkelte virksomhed, og om vi tydeligt demonstrerer, på hvilken stol vi kan placeres. Det var klart mit indtryk, at virksomhederne repræsenteret på Karrieredagene ikke fokuserede entydigt på klistermærkerne med uddannelsestitler, og jeg blev flere steder mødt med hold- ningen, at vores psykologfaglige kvalifikationer er attråværdige og relevante i mange henseender. Så det afgørende er, om vi er parate til og har interessen for også at lære andet. Fx tilegne os viden om computerteknologi eller forretningsstrategi. Jeg mødte op på Karrieredagene netop med den indstilling, at jeg ønskede at vise min interesse for at finde nye måder at bringe min uddannelse i spil og for at tilegne mig anden faglig viden, der er nødvendig for at bestride et specifikt job i det pri- vate erhvervsliv. Med det udgangspunkt for mødet med virksomhederne tog jeg positivt overrasket derfra med konkrete opfordringer til at søge stillinger som lederaspirant i en virksomhed, der vasker tøj, graduate i en virksomhed, der sælger strøm, strategy & transfor- mation graduate i en virksomhed, der udvikler computertekno- logi og HR- & forbrugerkonsulent i en virksomhed, der produ- cerer sodavandsis. Katja Brandt Jensen, cand.psych. Baggrund Jobmessen: Karrieredagene er en jobmesse, der henvender sig til stu- derende på de videregående uddan- nelser, til nyuddannede kandidater – og til de 125 virksomheder og orga- nisationer, der ønsker dialog med po- tentielle akademiske medarbejdere. Karrieredagene afholdes årligt i de fire universitetsbyer. Se: www.karrie- redagene.dk. Du kan også læse om to psykologistuderendes udbytte af at besøge messen: www.psykologkam- pagnen.dk > For studerende. Personen: Katja Brandt Jensen er cand.psych. fra 2012 og ansat som konsulent i Dansk Psykolog Forening i en løntilskudsordning. Med på Karrie- redagen tog hun – til markedsføring blandt virksomhederne – et mini-CV, som beskrev hendes kompetencer og interesseområder. Se CV’et på www.psykologkampagnen.dk. psykologkampagnen - sats på den menneskelige faktor

×