Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens særlige lederkompetencer

2

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 13
1 von 13

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Dansk Psykolog Forening

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Psykologkampagnen, Thorkild Molly-Søholm slides fra workshop om psykologens særlige lederkompetencer

 1. 1. Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse , Ålborg Universitet & Adm. Direktør LEAD – enter next level A/S. Cand.psych & cand. Mag Tidligere: Adm. Faglig direktør ATTRACTOR – Institut for systemisk ledelse & Underdirektør Rambøll Management Consulting Årets unge erhvervsleder 2006, JCI Østjylland Forandringsledelse Projektleder- og proceskonsulent -uddannelser Lederteam Ledelsesudvikling ( leder/chef/dire ktion) Organisationsdesign/strategis k HR Teambaserede organisationer www.lead.as
 2. 2. LEAD- Udvalgte formidlingsbøger -find artikler på Linked in: http://www.linkedin.com/company/3326978?trk=tyah www.lead.as
 3. 3. Afdæk i par – 1 godt og 1 dårligt ledelsesforbillede for hver, helst fra jeres egen arbejdsfortid www.lead.as
 4. 4. Leadership Pipelineteorien - et bud på essensen af ledelsesrollen på forskellige organisatorisk niveauer Rette ledelse på rette niveau færdigheder, p rioriteringer og værdier. Transitioner - tillæring og aflæring, typi ske Faldgruber • Udviklet i GE i 1990érne En værdikæde for ledelse • The Leadership Pipeline (Charan, Noel og Drotter: 2000, 2011 • ”Nok den mest indflydelsesrige ledelsesteori i de største private organisationer de sidste 10 år” (Kaiser et al., 2011) • Ledelsesgrundlag i 20-30% af Fortune Global 500 mf. Microsoft, IBM, Bank of America, Hewlett-Packard, Dell Computer, Novartis, Toys “R” Us, Motorola, Pepsi Bottling, Citigroup, Credit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank, Marriott International, Johnson & Johnson, Ernst & Young, DK: Maersk, Vestas, Dong, Arla, Nordea….. www.lead.as
 5. 5. Forskningsprojektet Leadership Pipeline i den offentlige sektor 20092014, Thorkil Molly-Søholm, Kristian Dahl AAU • • • 2009 Rette ledelse på rette niveau i den offentlige sektor? Synkroniseret organisatorisk understøttelse i den offentlige sektor? Resultater – i det offentlige? Medaktionsforskergruppe – HR-chefer og specialister for ledelsesudvikling fra 15 offentlige organisationer bl.a.: 2009: erfaringer i danske private koncerner 2009-10 Forskningsworkshops med ca 100 offentlige ledere fra alle niveauer 2011-13 – Aktionsforskningsprojekter (12) www.lead.as
 6. 6. Fra medarbejder til Leder af medarbejdere (i det private og det offentlige) – en transition med tillæring og aflæring www.lead.as
 7. 7. Medarbejder Leder af medarbejdere Medarbejder Færdigheder •Tekniske /Faglige evner •Samarbejdsevner • Proceskoordinering Færdigheder •Udvikle, udvælge og vurdere Ma s præstationer •Organisere arbejdet og sætte mål •Relationsopbygning - for organisationens skyld •Procesledelse •Kommunikative kompetencer – oversætte, meningsskabe •Faglig ledelse Prioriteter •Daglig mødedisciplin og nå personlige deadlines Medarbejder Prioriteter •Planlægge langsigtet •Få sat mål, rammer og give feedback •At skabe tid til medarbejdere Leder af medarbejdere Værdier •At skabe resultater gennem personlig faglig indsats •Acceptere organisationsværdierne •Selvledelse •Rollemodel for offentlige værdier Værdier •At skabe resultater gennem andre. •Værdsætte ledelsesarbejdet •Synlig integritet •Rollemodel for politikernes og ledelsens beslutninger www.lead.as
 8. 8. Typiske faldgruber •Værdsætter det individuelle arbejde over ledelsesarbejdet. • ikke styre egen og andres tid •Over/under-bemyndiger medarbejderne •Kan ikke forstå forskellige mennesker, coache og give feedback •Kan ikke lede tværgående processer •Har dårlige kommunikative kompetencer til at meningsskabe •Kan ikke gøre andre fagligt dygtige www.lead.as
 9. 9. Analyser i par - Analyser to af de valgte ledelsesforbilleder én af gangen og træk på Leadership pipelineteorien - Er der faldgruber der er relevante til at forklare lederforbilledet? - Færdigheder der mangler eller er styrker? - Arbejdsværdier og prioriteter der er stærke eller problematiske? - Andet der forklarer styrken/svagheden i ledelsesforbilledet? www.lead.as
 10. 10. Rette ledelse på rette niveau - tendenser i kompetencekrav fra leder af medarbejdere til topchef Systemledelse (koncernstyring, st ruktur, systemer, t al) Politik og politisk tæft Hverdagsledelse Faglighed (Dialog, Proces/kon og faglig kret opgaveløsning ledelse ) Tværfaglig forretningsmodelforståelse Nationalt og internationalt udsyn & forståelse Monofaglighed Det lokale www.lead.as
 11. 11. Øvelse i par • Individuelt: Udform hver især et ønskelederjob du gerne vil søge: – På hvilket fagligt område? Tværfagligt? Andre fagligheder? Hvilke opgaver? – Hvor mange medarbejdere? Hvilken faglig baggrund? – Referenceforhold? (hvilken slags chef? – en chefpsykolog eller en anden? – Er du selv i drift en %-del af ansættelsen? – Andet? • • Individuelt: Afklar: "Når du selv bliver leder i dit ønskejob – hvad vil være dine styrker og svagheder som du skal være opmærksom på”? I par: Del jobbet og selvanalysen med makkeren www.lead.as
 12. 12. Lederjob – fagligt område Opgaver Medarbejdere – antal og faglig baggrund? Referenceforhold? Driftstid? Andet? Dine styrker ift jobbet Dine svagheder ift jobbet www.lead.as
 13. 13. I Par • interview hinanden om følgende emne:“ hvad vil du gøre for at bringe dig nærmere et attraktivt lederjob”? • Hjælpespørgsmål: – Er der opgaver i dit nuværende job, som vil bringe dit tættere på ledelse? – Skal du ændre dit job? Blive projektleder e.l.? – Bør du skifte organisation? – Kan du forhandle dig til relevant efteruddannelse ift at bringe dig tættere på lederjobbet? – Andet? www.lead.as

Hinweis der Redaktion

 • Eksempel: HjemmeplejenKbhKommune – folk stempledeindoggikhjemogsov.Teamledereoplever sig sommedarbejdereRøde – særligvigtige for offentligledelse
 • ×